art 188 kodeks pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu art 188 kodeks pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące art 188 kodeks pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jakie wynagrodzenie chorobowe, gdy oprócz niego wypłaca się dodatek stażowy

  Jakie wynagrodzenie chorobowe, gdy oprócz niego wypłaca się dodatek stażowy

  Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1800 zł miesięcznie, 600 zł dodatku funkcyjnego oraz dodatek stażowy w wymiarze 20 proc. płacy zasadniczej (360 zł), który zgodnie z regulaminem wynagradzania nie jest pomniejszany za okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Zatrudniony przebywał na zwolnieniu lekarskim od 11 do 19 lutego 2016 r. (9 dni), nabywając tym samym prawo do wynagrodzenia chorobowego. W oświadczeniu PIT-2 upoważnił pracodawcę do odliczania ulgi podatkowej. Przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów.

  czytaj więcej

 • Aktualizacja KRS online. Ale tylko dla wybranych

  Aktualizacja KRS online. Ale tylko dla wybranych

  Od 1 kwietnia część spółek prawa handlowego będzie mogła robić wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym przy wykorzystaniu internetu. Żeby jednak skorzystać z ułatwień, najpierw trzeba spełnić wiele warunków, m.in. spółka będzie musiała być zarejestrowana drogą elektroniczną.

  czytaj więcej

 • Cesja wierzytelności nie dla każdego szpitala

  Cesja wierzytelności nie dla każdego szpitala

  Dostawca nie może swobodnie dysponować swoją wierzytelnością. Na sprzedaż długu bankowi bądź firmie faktoringowej musi mieć zgodę powiatu. Tak wynika z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej. Czy słusznie?

  czytaj więcej

 • Resort edukacji studzi nadzieje na dodatkowy czas wolny

  Resort edukacji studzi nadzieje na dodatkowy czas wolny

  Od 2 stycznia zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem może być udzielane w dniach lub godzinach. 3 marca pisaliśmy, w jaki sposób może korzystać z niego nauczyciel (DGP nr 43/2016). Wskazywaliśmy, że pensum, czyli obowiązkowy wymiar godzin zajęć z uczniami (np. 18 godzin w szkole podstawowej), jest dużo niższe niż tygodniowy wymiar czasu pracy (40 godzin). A zatem nauczyciel mógłby korzystać z wolnego, uszczuplając wyłącznie godziny zajęć lekcyjnych. Resort edukacji jest jednak innego zdania.

  czytaj więcej

 • Kodeks znowelizowany, ale świadectwo pracy nie zmienione: Brak rubryk o urlopie ojcowskim i rodzicielskim

  Kodeks znowelizowany, ale świadectwo pracy nie zmienione: Brak rubryk o urlopie ojcowskim i rodzicielskim

  W ślad za nowelizacją kodeksu pracy nie poszły zmiany w przepisach o dokumentach wydawanych w związku z zakończeniem zatrudnienia. Może to powodować nadużycia ze strony pracowników.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop i usprawiedliwioną nieobecność w 2016 roku

  Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop i usprawiedliwioną nieobecność w 2016 roku

  Pracownik jest zatrudniony na pełny etat z wynagrodzeniem 2000 zł plus premia wynikająca z umowy o pracę w wysokości 500 zł. W tym miesiącu miał 4 nadgodziny (z dodatkiem 50 proc.). Poprzednio nadgodziny miał w styczniu 2016 r. (12 godzin z dodatkiem 50 proc.) oraz w lutym 2016 r. (2 godziny z dodatkiem 50 proc.). Wynagrodzenie jest wypłacane zawsze w ostatnim dniu miesiąca. Jakiej wysokości wynagrodzenie powinien otrzymać za kwiecień 2016 r., jeśli w tym miesiącu korzysta z urlopu wypoczynkowego (2 dni) oraz z opieki nad zdrowym dzieckiem (4 godziny)?

  czytaj więcej

 • Świadectwo pracy nieaktualne, ale resort nie planuje zmian

  Świadectwo pracy nieaktualne, ale resort nie planuje zmian

  Obowiązujący wzór świadectwa pracy jest nieadekwatny do nowych przepisów o uprawnieniach rodzicielskich. Nie ma w nim m.in. rubryk na wpisanie informacji o wykorzystaniu przez pracownika urlopu ojcowskiego czy rodzicielskiego bądź też o korzystaniu przez niego ze zmniejszenia wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego. Pisaliśmy o tym w tygodniku Kadry i Płace z 7 kwietnia (nr 67/2016). Dziś przedstawiamy wyjaśnienia departamentu prawa pracy w resorcie rodziny m.in. co do tego, czy planowana jest nowelizacja przepisów w tym zakresie oraz jak obecnie uzupełniać świadectwo pracy. ©?

  czytaj więcej

 • RPD: Większy wymiar płatnego zwolnienia z pracy dla rodziców z kilkorgiem dzieci

  RPD: Większy wymiar płatnego zwolnienia z pracy dla rodziców z kilkorgiem dzieci

  Rodzice, którzy mają kilkoro dzieci, powinni mieć zwiększony wymiar płatnego zwolnienia z pracy w związku z koniecznością opieki nad nimi - uważa rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Obecnie, niezależnie od liczby dzieci, przysługują im rocznie 2 dni (albo16 godzin).

  czytaj więcej

 • Elektroniczna ewidencja czasu pracy: Realna pomoc czy zagrożenie dla firmy?

  Elektroniczna ewidencja czasu pracy: Realna pomoc czy zagrożenie dla firmy?

  Elektroniczna ewidencja wejść i wyjść z pracy może być pożyteczna, ale nie należy przeceniać jej znaczenia. Pracodawcy powinni być też ostrożni, bo nieprawidłowości w jej prowadzeniu mogą być wykorzystane przeciwko nim

  czytaj więcej

 • Kto nie podlega ubezpieczeniom z tytułu powołania do zarządu spółdzielni

  Kto nie podlega ubezpieczeniom z tytułu powołania do zarządu spółdzielni

  W naszej spółdzielni mieszkaniowej chcemy powołać dodatkowego członka zarządu. Byłby nim pracownik, kierownik jednego z wydziałów, który pracuje w spółdzielni na etacie. Czy powołanie na takie stanowisko wiąże się z koniecznością podpisania odrębnej umowy i odrębnym obowiązkiem składkowym wobec ZUS z tego tytułu? Wiemy, że w spółkach handlowych sam akt powołania bez istnienia umowy umożliwia pominięcie składek ZUS.

  czytaj więcej

 • Jak udzielać zwolnienia na opiekę przy zmianie wymiaru etatu w trakcie roku

  Jak udzielać zwolnienia na opiekę przy zmianie wymiaru etatu w trakcie roku

  Pracownik był zatrudniony od 1 stycznia do 31 maja 2016 r. w wymiarze 1/3 etatu, a od 1 czerwca jest zatrudniony na 3/4 etatu. W lutym wykorzystał 2 godziny zwolnienia na opiekę nad dziećmi z art. 188 kodeksu pracy za 2016 r. i chce nadal korzystać ze zwolnienia w godzinach, a nie w dniach. Jak należy rozliczyć wymiar przysługującego mu zwolnienia? Ile godzin do wykorzystania mu pozostało w związku ze zmianą wymiaru etatu? Jak rozliczać to zwolnienie w przypadku pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którego dobowa norma czasu pracy wynosi 7 godzin na dobę?

  czytaj więcej

 • Opiekując się dzieckiem, ktoś straci, ktoś zyska

  Opiekując się dzieckiem, ktoś straci, ktoś zyska

  Nie jest jasne, jak ustalić liczbę godzin zwolnienia dla rodzica, gdy w trakcie roku zmieni się wymiar czasu pracy. Możliwe są dwa podejścia.

  czytaj więcej

 • Świadectwa pracy: Zmiany są nadal niewystarczające

  Świadectwa pracy: Zmiany są nadal niewystarczające

  Nowy wzór świadectwa pracy nie nadąża za zmianami i nie wiadomo, jak robić odpisy. A do prezydenckiego projektu są kolejne postulaty.

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo ustalić trzynastkę dla pracownika urzędu gminy

  Jak prawidłowo ustalić trzynastkę dla pracownika urzędu gminy

  W lutym 2017 r. będą u nas wypłacane dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. trzynastki, za 2016 r. Jak prawidłowo ustalić taką trzynastkę dla pracownicy urzędu gminy zatrudnionej na umowę o pracę, która w ubiegłym roku miała kilka absencji chorobowych (łącznie 40 dni), przebywała na urlopie wypoczynkowym, bezpłatnym (45 dni) oraz korzystała z dwóch dni opieki nad 10-letnim dzieckiem? Jej wynagrodzenie zasadnicze w stałej stawce wynosi 2650 zł, dodatek za staż pracy – 265 zł (10 proc.). Ma też prawo do zmiennych premii regulaminowych, które łącznie wyniosły 3000 zł. Wynagrodzenie urlopowe wyniosło 101,20 zł. Czy wliczyć do podstawy trzynastki wynagrodzenie za czas opieki nad dzieckiem oraz w jaki sposób przyjąć dodatek stażowy, czy w całości, czy tylko wypłacony za czas faktycznie przepracowany?

  czytaj więcej

 • PIP: Dopuszczamy brak urlopu w lecie. Narzucenie terminu odpoczynku wyjątkowo

  PIP: Dopuszczamy brak urlopu w lecie. Narzucenie terminu odpoczynku wyjątkowo

  W poprzednim wydaniu Kadr i Płac opisywaliśmy ograniczenia, jakie sieci handlowe narzucają pracownikom przy braniu przez nich urlopów wypoczynkowych. Wcześniej pisaliśmy o tym w DGP 23 maja. Przypomnijmy: zamiast dwóch tygodni nieprzerwanego wolnego udzielają urlopu co najwyżej na siedem dni bądź nie pozwalają na skorzystanie z niego w okresie letnim. Rygory wprowadzane są także przy zwolnieniu na opiekę nad dzieckiem do lat 14, które obecnie przysługuje w wymiarze dwóch dni lub 16 godzin. Niektórzy pracodawcy wymagają od swoich pracowników, by ci już na początku roku określili, kiedy takie wolne będą odbierać.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć pracownika, który korzysta z opieki i wsparcia finansowego na dziecko

  Jak rozliczyć pracownika, który korzysta z opieki i wsparcia finansowego na dziecko

  Działalność socjalna realizowana w ramach zfśs polega m.in. na udzielaniu pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej. W tym zakresie regulamin funduszu może przewidywać m.in. wsparcie w formie pieniężnej przeznaczone na potrzeby szkolne dzieci pracowników i innych osób uprawnionych.

  czytaj więcej

 • Mucha: Nowelizacja Kodeksu wyborczego zawiera wiele trafnych rozwiązań

  Mucha: Nowelizacja Kodeksu wyborczego zawiera wiele trafnych rozwiązań

  W podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji m.in. Kodeksu wyborczego jest bardzo wiele trafnych rozwiązań - powiedział w środę wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Odnosząc się do wypowiedzi szefa PKW dodał, że uprawnione do tego organy mogą skierować nowelę do TK.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

  Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

   Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z kodeksu pracy i z przepisów wykonawczych do niego, a także z innych przepisów prawa.

  czytaj więcej

 • Mucha: Za dużo rozmawiamy o kwestiach personalnych w Sądzie Najwyższym [WYWIAD]

  Mucha: Za dużo rozmawiamy o kwestiach personalnych w Sądzie Najwyższym [WYWIAD]

  Nie możemy rozumować w takich kategoriach, że jeżeli prezesem TK jest sędzia Andrzej Rzepliński to uznajemy, że TK jest wiarygodny, a jak prezesem jest sędzia Julia Przyłębska to już nie - mówi w wywiadzie dla DGP Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP.

  czytaj więcej

 • Nowa teczka, dłuższy czas przechowywania i zmiany w kartach ewidencji. Oto jak może wyglądać dokumentacja czasu pracy od 2019 roku

  Nowa teczka, dłuższy czas przechowywania i zmiany w kartach ewidencji. Oto jak może wyglądać dokumentacja czasu pracy od 2019 roku

  problem: Pracodawcy będą musieli założyć – poza aktami osobowymi pracowników – odrębną dokumentację dotyczącą czasu pracy. Przy czym trafi do niej część dokumentów z dotychczasowej części B akt osobowych, ale także takie, które obecnie nie są w nich przechowywane. A to nie koniec utrudnień dla pracodawców, jakie czekają na nich już od 1 stycznia. Otóż ewidencja czasu pracy będzie musiała zawierać dużo więcej danych niż dotychczas. Ponadto wydłuży się – i to wielokrotnie – czas obowiązkowego przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników