art 188 kodeks pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu art 188 kodeks pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące art 188 kodeks pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Kiedy pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie mimo niewykonywania pracy

  ... wychowaniu. Podstawa prawna • Art. 188, art. 1891 ustawy z ... podjęcia. Podstawa prawna • Art. 47, art. 57 ustawy z ... pracy, jednak kodeks ... posiedzeń. Podstawa prawna • Art. 23711a par. 3, art. 23713 par. 2, art. 257 ustawy z ... regulowany przez przepisy kodeksu pracy. Podstawa prawna • Art. 84, art. 152, art. 172 ustawy z ...

  czytaj więcej

 • Jakie zasady obowiązują w przypadku doraźnego wyjścia z <strong>pracy</strong>

  Jakie zasady obowiązują w przypadku doraźnego wyjścia z pracy

  ... opiekę nad dzieckiem (art. 188 k.p.). Użycie w art. 150 par. 21 k.p. zwrotu „załatwianie ... okresu rozliczeniowego czasu pracy? Przepisy kodeksu pracy nie regulują ... . i 10. dobie pracy. Na mocy art. 151 par. 21 k.p. tak przepracowany ... urlopowy. Opuszczenie miejsca pracy w czasie pracy bez zgody pracodawcy ...

  czytaj więcej

 • Przy przyjęciu do pracy rodzic ma obowiązek przekazać dane osobowe swoich dzieci

  ... na umowę o pracę złożyła w kadrach m.in. świadectwa pracy i dokumenty potwierdzające ... nawiązują nowy stosunek pracy, firma jest zobowiązana ... zatrudnieniu, określają przepisy kodeksu pracy i rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej ... przede wszystkim: świadectwa pracy z ... dostanie. PODSTAWA PRAWNA Art. 221 i 188 ustawy z 26 ...

  czytaj więcej

 • Ochrona danych osobowych kandydata do <strong>pracy</strong> i pracownika

  Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika

  W kodeksie pracy enumeratywnie wymieniono, ... od kandydata do pracy i od pracownika. ... , przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 221 par. 1 k.p.). Żądanie innych ... od kandydata do pracy jest zabronione. Jest ... zamierza podjąć pracę zabronioną kobietom ... nie osobę poszukującą pracy. Kandydat do pracy jest dysponentem swoich ... lat (wynikającego z art. 188 k.p.), pracownik powinien ...

  czytaj więcej

 • O czym nie wolno zapomnieć, wystawiając świadectwo <strong>pracy</strong>

  O czym nie wolno zapomnieć, wystawiając świadectwo pracy

  ... rozwiązania umowy o pracę, określonych w art. 30 par. 1 k.p., w świadectwie pracy w ust. 3 ... sądu przywrócony do pracy), art. 683 k.p. ... być m.in.: art. 631 k.p. (śmierć pracownika), art. 632 k.p. (śmierć pracodawcy ... do lat 14 (art. 188 k.p.). Mogą wystąpić ...

  czytaj więcej

 • Nauczyciele wykażą tylko część swojej <strong>pracy</strong> w dokumentacji

  Nauczyciele wykażą tylko część swojej pracy w dokumentacji

  ... czas poświęcony na pracę z uczniami. Okazuje ... wprowadzono godziny karciane (art. art. 42 ust. 2 ... w ramach czasu pracy nie podlegają formalnej ... jak doskonalenie zawodowe, praca zespołowa czy kontakt ... pełne 40 godzin pracy tygodniowo. – Jestem przeciwny ... nadmierną ingerencję w pracę nauczycieli. Propozycja resortu ... wpływa na jakość pracy, bo nauczyciele zamiast ...

  czytaj więcej

 • Kiedy można uzyskać urlopy: okolicznościowy, na poszukiwanie pracy, na opiekę

  ... do zwolnienia od pracy, którego podstawą jest ... pozostają w stosunku pracy, to każde z ... zachowany. Na poszukiwanie pracy Innym popularnym zwolnieniem ... skrócenia na podstawie art. 361 par. 1 kodeksu pracy. Powinno ono ... będzie poszukiwał nowej pracy lub pracę taką już znalazł. ... rodziny Podstawa prawna Art. 37, 188 oraz 1891 ustawy ...

  czytaj więcej

 • Nie każda zmiana stosunku <strong>pracy</strong> wiąże się z procedurą zwolnień grupowych

  Nie każda zmiana stosunku pracy wiąże się z procedurą zwolnień grupowych

  ... przed przejściem zakładu pracy lub jego części ... warunki umów o pracę lub innych aktów ... podstawę nawiązania stosunku pracy stosuje się do ... podstawę nawiązania stosunku pracy nie mają zastosowania ... grupowych, w tym art. 2 – 4 przewidujące ... informowania właściwego urzędu pracy, jest dyskusyjny. ... roszczenia przewidziane w art. 45 k.p. W najnowszym ...

  czytaj więcej

 • Czy elastyczny czas pracy utrudni sprawowanie opieki nad dziećmi

  ... przepisów o czasie pracy pozwalająca pracodawcom planowanie dnia pracy do 12 godzin ... interpelacji do ministra pracy podkreśla, że związkowcy ... , do jakiego rodzaju prac będzie można stosować ... Mleczko, wiceminister pracy, zapewnia, że ... artykuły 178 i 188 kodeksu pracy. Pierwszy stanowi, ... kolei zgodnie z art. 178 par. 1 k.p. pracownicy w ...

  czytaj więcej

 • Uprawnienia pracowników - mężczyzn związane z rodzicielstwem

  Uprawnienia pracowników - mężczyzn związane z rodzicielstwem

  ... (art. 180 k ... prawa do wynagrodzenia (art. 188 k.p.). Zgodnie z art. 148 k.p. w systemie ... w pogotowiu do pracy, pracach przy pilnowaniu mienia ... systemie skróconego tygodnia pracy oraz systemie pracy weekendowej czas pracy pracowników opiekujących się ... poza stałe miejsce pracy (art. 178 par. 2 k.p.). Należy zwrócić ...

  czytaj więcej

 • Kto może zastąpić pracownika w sądzie

  ... są wymienieni w art. 87 par. 1 k.p.c., który ... pracownika, ponieważ przepis art. 87 par. 1 k.p.c. mówi ... -radcowski. Podstawa prawna • Art. 87 par. 1, art. 465 par. 1 ... jest w art. 119 par. 2 k.p.c., ... , a wynikające z art. 56 i art. 65 k.c. ...

  czytaj więcej

 • Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych pracownika

  ... prawem poleceń dotyczących pracy co do zasady ... wadliwe) umowy o pracę przez pracodawcę wyklucza ... poza zakresem stosunku pracy, podejmując działania niemieszczące ... prawnej rozwiązującej stosunek pracy (por. wyrok SN ... wszystkim jest nim art. 448 kodeksu cywilnego. Zgodnie z ... krzywdę na podstawie art. 445 ... z zakresu prawa pracy (art. 476 par. 1 ...

  czytaj więcej

 • 2 dni na opiekę nad dzieckiem w szkole

  Prawo do zwolnienia od pracy przysługuje pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku ... roku kalendarzowym i nie zależy ani od stażu pracy podwładnego, ani od liczby wychowywanych dzieci. Podwładny nie musi uzasadniać pracodawcy przyczyny wystąpienia o zwolnienie od pracy. Firma nie ma prawa odmówić mu udzielenia dni ...

  czytaj więcej

 • Dwa dni na opiekę nad dzieckiem nie dla wszystkich

  Przepisy kodeksu pracy określające uprawnienia ... . Zgodnie z obowiązującym art. 188 k.p., pracownikowi wychowującemu ... kalendarzowego zwolnienie od pracy na dwa dni, ... rodzic pozostaje bez pracy, czy pracuje. - Nieracjonalna ... jej przekonaniu, przepisy kodeksu pracy powinny być ... takiego zwolnienia od pracy, powinien przedstawiać pracodawcy ... znaleźć się w kodeksie pracy. - Jeśli pracownik ... zwolnienia od pracy na opiekę ...

  czytaj więcej

 • Umowy na czas określony można skrócić przed upływem ich terminu

  Umowy na czas określony można skrócić przed upływem ich terminu

  ... (art. 33 kodeksu pracy, dalej: k ... lekarskim do innej pracy (art. 55 k.p.). Można rozwiązać ... sytuacji pracownikowi, określają art. 50 par. 3 k.p. i art. 59 k.p. Kodeks pracy przewiduje, że ... par. 3–5, art. 52, 53, art. 55 par. 1, art. 55 par. 11 , art. 59 ustawy z ...

  czytaj więcej

 • Przyczyna wypowiedzenia zmieniającego musi być zgodna z prawdą i konkretna

  ... na to wprost art. 42 par. 2 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Orzecznictwo sądowe ... rozwiązujące umowę o pracę (art. 42 par. 1 k.p.). Wypowiedzenie zmieniające ... przez nowego pracodawcę (art. 231 k.p.), a także ... od długości stażu pracy pracownika. Zgodnie z art. 36 par. 1 k.p. okres wypowiedzenia ...

  czytaj więcej

 • 900 tys. osób bez przywilejów emerytalnych

  900 tys. osób bez przywilejów emerytalnych

  ... stanowiskach i przy pracach wymienionych w rozporządzeniu ... późn. zm.), • wykonywała pracę wymienioną w wykazie rodzajów prac w szczególnych warunkach ... powyżej), • ma okres pracy w szczególnych warunkach ... zasadach określonych w art. 5-11 ustawy ... mężczyzn, • rozwiązała stosunek pracy z pracodawcą. Emerytury ... statkach żeglugi powietrznej prace w szczególnym charakterze ... tych portów prace w szczególnych ...

  czytaj więcej

 • Za odmowę badań grozi zwolnienie dyscyplinarne

  ... stawić się do pracy i zgłosić gotowość ... on dopuścić do pracy pracownika bez ... pracowniczych określonych w art. 211 k.p. Zgodnie z ... czy konieczności stosowania art. 52 par. 2 k.p., bowiem miesięczny ... badań). Podstawa prawna Art. 52 par. 2, art. 211, art. 229 par. 4, art. 283 par. 1 ...

  czytaj więcej

 • Firma może zapłacić odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych pracownika

  ... prawie cywilnym, prawie pracy lub, w wyjątkowych ... . akt II PK 188/07). Ciężkie naruszenie ... pracodawcy w rozumieniu art. 55 par. 11 kodeksu pracy należy również ... umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 par. 11 k.p. i dochodzenia ... . pomówienia Podstawa prawna Art. 111 , art. 55 par. 11 , art. 94 pkt 10 ...

  czytaj więcej

 • Członek rady nadzorczej chroniony przed wypowiedzeniem tak jak związkowiec

  ... . Po kilku miesiącach pracy zarząd zdecydował się ... ? Wypowiedzenie umowy o pracę albo warunków pracy lub płacy osobie ... lub zmieniające warunki pracy, jeśli zgodę na ... , że dosłowne rozumienie art. 45 par. 6 ... spółdzielczego (odesłanie do kodeksu pracy) utraciło znaczenie ... związkach zawodowych z kodeksu pracy do odrębnej ... wypowiedzenia umowy o pracę członkowi ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej