art. 188 kodeksu pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu art. 188 kodeksu pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące art. 188 kodeksu pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Poradnik pracodawcy: Wydanie świadectwa <strong>pracy</strong> - co należy wiedzieć i o czym nie wolno zapomnieć

  Poradnik pracodawcy: Wydanie świadectwa pracy - co należy wiedzieć i o czym nie wolno zapomnieć

  ... prawna wydania świadectwa pracy Zagadnienie wydania świadectwa pracy reguluje Kodeks pracy oraz rozporządzenie ... takiej umowy o pracę. Kodeks pracy przyznaje pracownikowi ... którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,•okresu, za ... wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36(1) § 1 Kodeksu pracy,•okresu odbytej ...

  czytaj więcej

 • Kiedy pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie mimo niewykonywania pracy

  ... wychowaniu. Podstawa prawna • Art. 188, art. 1891 ustawy z ... podjęcia. Podstawa prawna • Art. 47, art. 57 ustawy z ... pracy, jednak kodeks ... posiedzeń. Podstawa prawna • Art. 23711a par. 3, art. 23713 par. 2, art. 257 ustawy z ... regulowany przez przepisy kodeksu pracy. Podstawa prawna • Art. 84, art. 152, art. 172 ustawy z ...

  czytaj więcej

 • Jakie zasady obowiązują w przypadku doraźnego wyjścia z <strong>pracy</strong>

  Jakie zasady obowiązują w przypadku doraźnego wyjścia z pracy

  ... opiekę nad dzieckiem (art. 188 k.p.). Użycie w art. 150 par. 21 k.p. zwrotu „załatwianie ... okresu rozliczeniowego czasu pracy? Przepisy kodeksu pracy nie regulują ... . i 10. dobie pracy. Na mocy art. 151 par. 21 k.p. tak przepracowany ... urlopowy. Opuszczenie miejsca pracy w czasie pracy bez zgody pracodawcy ...

  czytaj więcej

 • O czym nie wolno zapomnieć, wystawiając świadectwo <strong>pracy</strong>

  O czym nie wolno zapomnieć, wystawiając świadectwo pracy

  ... rozwiązania umowy o pracę, określonych w art. 30 par. 1 k.p., w świadectwie pracy w ust. 3 ... sądu przywrócony do pracy), art. 683 k.p. ... być m.in.: art. 631 k.p. (śmierć pracownika), art. 632 k.p. (śmierć pracodawcy ... do lat 14 (art. 188 k.p.). Mogą wystąpić ...

  czytaj więcej

 • Zobacz, co powinno zawierać świadectwo <strong>pracy</strong>

  Zobacz, co powinno zawierać świadectwo pracy

  ... z przepisami kodeksu pracy, w ... , przewidzianego przepisami prawa pracy, należności ze stosunku pracy uznane i nie ... wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku ... którym ustał stosunek pracy, wykorzystanie zwolnienia od pracy na podstawie art. 188 kp okres, za który ... wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy, okres odbytej ...

  czytaj więcej

 • Poradnik pracownika: Kiedy przysługuje prawo do wynagrodzenia mimo niewykonywania <strong>pracy</strong>?

  Poradnik pracownika: Kiedy przysługuje prawo do wynagrodzenia mimo niewykonywania pracy?

  ... wynika z normy art. 22 KP, w ramach stosunku pracy pracownik zobowiązuje się ... pracy w przypadkach podjęcia pracy ... okręgowego. Podstawa prawna: Art. 13, art. 22, art. 37, art. 49, art. 57, art. 72, art. 80, art. 81, art. 172, art. l85, art. 188, art. 210, art. 229, art. 2373 ustawy z ...

  czytaj więcej

 • Przy przyjęciu do pracy rodzic ma obowiązek przekazać dane osobowe swoich dzieci

  ... na umowę o pracę złożyła w kadrach m.in. świadectwa pracy i dokumenty potwierdzające ... nawiązują nowy stosunek pracy, firma jest zobowiązana ... zatrudnieniu, określają przepisy kodeksu pracy i rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej ... przede wszystkim: świadectwa pracy z ... dostanie. PODSTAWA PRAWNA Art. 221 i 188 ustawy z 26 ...

  czytaj więcej

 • Ochrona danych osobowych kandydata do <strong>pracy</strong> i pracownika

  Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika

  W kodeksie pracy enumeratywnie wymieniono, ... od kandydata do pracy i od pracownika. ... , przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 221 par. 1 k.p.). Żądanie innych ... od kandydata do pracy jest zabronione. Jest ... zamierza podjąć pracę zabronioną kobietom ... nie osobę poszukującą pracy. Kandydat do pracy jest dysponentem swoich ... lat (wynikającego z art. 188 k.p.), pracownik powinien ...

  czytaj więcej

 • Nauczyciele wykażą tylko część swojej <strong>pracy</strong> w dokumentacji

  Nauczyciele wykażą tylko część swojej pracy w dokumentacji

  ... czas poświęcony na pracę z uczniami. Okazuje ... wprowadzono godziny karciane (art. art. 42 ust. 2 ... w ramach czasu pracy nie podlegają formalnej ... jak doskonalenie zawodowe, praca zespołowa czy kontakt ... pełne 40 godzin pracy tygodniowo. – Jestem przeciwny ... nadmierną ingerencję w pracę nauczycieli. Propozycja resortu ... wpływa na jakość pracy, bo nauczyciele zamiast ...

  czytaj więcej

 • Kiedy można uzyskać urlopy: okolicznościowy, na poszukiwanie pracy, na opiekę

  ... do zwolnienia od pracy, którego podstawą jest ... pozostają w stosunku pracy, to każde z ... zachowany. Na poszukiwanie pracy Innym popularnym zwolnieniem ... skrócenia na podstawie art. 361 par. 1 kodeksu pracy. Powinno ono ... będzie poszukiwał nowej pracy lub pracę taką już znalazł. ... rodziny Podstawa prawna Art. 37, 188 oraz 1891 ustawy ...

  czytaj więcej

 • Czy elastyczny czas pracy utrudni sprawowanie opieki nad dziećmi

  ... przepisów o czasie pracy pozwalająca pracodawcom planowanie dnia pracy do 12 godzin ... interpelacji do ministra pracy podkreśla, że związkowcy ... , do jakiego rodzaju prac będzie można stosować ... Mleczko, wiceminister pracy, zapewnia, że ... artykuły 178 i 188 kodeksu pracy. Pierwszy stanowi, ... kolei zgodnie z art. 178 par. 1 k.p. pracownicy w ...

  czytaj więcej

 • Nie każda zmiana stosunku <strong>pracy</strong> wiąże się z procedurą zwolnień grupowych

  Nie każda zmiana stosunku pracy wiąże się z procedurą zwolnień grupowych

  ... przed przejściem zakładu pracy lub jego części ... warunki umów o pracę lub innych aktów ... podstawę nawiązania stosunku pracy stosuje się do ... podstawę nawiązania stosunku pracy nie mają zastosowania ... grupowych, w tym art. 2 – 4 przewidujące ... informowania właściwego urzędu pracy, jest dyskusyjny. ... roszczenia przewidziane w art. 45 k.p. W najnowszym ...

  czytaj więcej

 • Uprawnienia pracowników - mężczyzn związane z rodzicielstwem

  Uprawnienia pracowników - mężczyzn związane z rodzicielstwem

  ... (art. 180 k ... prawa do wynagrodzenia (art. 188 k.p.). Zgodnie z art. 148 k.p. w systemie ... w pogotowiu do pracy, pracach przy pilnowaniu mienia ... systemie skróconego tygodnia pracy oraz systemie pracy weekendowej czas pracy pracowników opiekujących się ... poza stałe miejsce pracy (art. 178 par. 2 k.p.). Należy zwrócić ...

  czytaj więcej

 • Przyczyna wypowiedzenia zmieniającego musi być zgodna z prawdą i konkretna

  ... na to wprost art. 42 par. 2 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Orzecznictwo sądowe ... rozwiązujące umowę o pracę (art. 42 par. 1 k.p.). Wypowiedzenie zmieniające ... przez nowego pracodawcę (art. 231 k.p.), a także ... od długości stażu pracy pracownika. Zgodnie z art. 36 par. 1 k.p. okres wypowiedzenia ...

  czytaj więcej

 • Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych pracownika

  ... prawem poleceń dotyczących pracy co do zasady ... wadliwe) umowy o pracę przez pracodawcę wyklucza ... poza zakresem stosunku pracy, podejmując działania niemieszczące ... prawnej rozwiązującej stosunek pracy (por. wyrok SN ... wszystkim jest nim art. 448 kodeksu cywilnego. Zgodnie z ... krzywdę na podstawie art. 445 ... z zakresu prawa pracy (art. 476 par. 1 ...

  czytaj więcej

 • Wypowiedzenie umowy o <strong>pracę</strong> przez pracownika – poradnik dla pracownika i pracodawcy

  Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika – poradnik dla pracownika i pracodawcy

  ... o pracę Wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem ... stosowna sankcja odszkodowawcza ( art. 61(1) KP) Trzeba jednak zwrócić ... niego umowy o pracę bez wypowiedzenia ( art. 55 KP ) – zob. uzas. uchwały ... zwolnienia na poszukiwanie pracy. Podstawa prawna:Art. 23(1), art. 32, art. 33, art. 33(1), art. 34, art. 36 ustawy z ...

  czytaj więcej

 • Wypowiedzenie umowy o <strong>pracę</strong> bezprawne, ale skuteczne

  Wypowiedzenie umowy o pracę bezprawne, ale skuteczne

  ... w związku z art. 56 k.p. W praktyce ... przewidziano takiej sytuacji (art. 33 k.p.). W rezultacie ... tygodni na podstawie art. 611 k.p., chyba że ... podstawie art. 55 k.p. Przykład ... umowy. Podstawa prawna Art. 33, art. 42, art. 45, art. 55–56, art. 58–59, art. 611 ustawy z ...

  czytaj więcej

 • Prawo <strong>pracy</strong>: 2 plus 2 nie zawsze równa się 4

  Prawo pracy: 2 plus 2 nie zawsze równa się 4

  ... pozornie prostego przepisu prawa pracy. Zgodnie z art. 188 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz ... kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, ... dni wolnego od pracy, niezależnie od liczby ... dziecko (....) zwolnienie od pracy na 2 dni ... dniami wolnymi od pracy, a także z ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczać spóźnienia i nieusprawiedliwione absencje pracowników

  ... jest wykonywanie umówionej pracy pod kierownictwem pracodawcy ... – święto Podstawa prawna Art. 22 par. 1, art. 37 par. 2, art. 80, art. 81 par. 1, art. 100 par. 2 pkt 1, art. 128 par. 1, art. 130, art. 1511 par. 1 pkt 2, art188, art. 2982 ustawy z ...

  czytaj więcej

 • Jak wyliczyć należną trzynastkę za 2014 rok

  Jak wyliczyć należną trzynastkę za 2014 rok

  Do pracy wróciła 1 września, ... lat na podstawie art. 188 kodeksu pracy. Jej wynagrodzenie ... , dodatek za staż pracy – 240 zł (10 ... za pracę 1320 zł. ... lat na podstawie art. 188 kodeksu pracy, okresy pobierania ... obowiązków, za warunki pracy, za pracę w porze nocnej, ... oskładkowaniu Podstawa prawna Art. 2, art. 4 ustawy z ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne