art.39 kodeksu pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu art.39 kodeksu pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące art.39 kodeksu pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Szczególna ochrona osób w wieku przedemerytalnym

  Szczególna ochrona osób w wieku przedemerytalnym

  ... . Ochrona przewidziana w art. 39 k.p. dotyczy pracownika, ... przesłankę opisaną w art. 39 k.p. w okresie ... ochrona przewidziana w art. 39 k.p. przysługuje ... wypowiedzenia umowy o pracę, wynikający z art. 39 k.p., nie dotyczy ... emerytury. Ochrona stosunku pracy przewidziana w art. 39 k.p. dotyczy także ...

  czytaj więcej

 • ... lata ochrony dla pracowników w wieku przedemerytalnym. Inaczej nie będzie <strong>pracy</strong> dla starszych

  ... lata ochrony dla pracowników w wieku przedemerytalnym. Inaczej nie będzie pracy dla starszych

  ... . Inaczej nie będzie pracy dla starszych ludzi. Dane urzędów pracy pokazują wyraźnie: odkąd ... ochroną Zgodnie z art. 39 kodeksu pracy pracodawca nie ... , że „przewidziany w art. 39 k.p. zakaz wcześniejszego ... ) wykładnia tego przepisu (art. 39 k.p.) nie pozwala ... jest objęta dyspozycją art. 39 k.p. Nawet w ...

  czytaj więcej

 • Na czym polega ochrona stosunku pracy pracownika na urlopie wychowawczym

  ... z art. 1861 k.p., w dniu ... , jeśli pracownik świadczy pracę po złożeniu wniosku ... nim umowy o pracę. Nie ma przeszkód, ... powołany art. 1861 k.p., zgodnie z ... pracodawcę umowy o pracę w okresie od ... rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym ... mocy art. 52 k.p. Obok wymienionej ... ochrona stosunku pracy pracownika korzystającego ...

  czytaj więcej

 • Czy można zwolnić pracownika za utratę zdolności do <strong>pracy</strong> na danym stanowisku

  Czy można zwolnić pracownika za utratę zdolności do pracy na danym stanowisku

  Art. 39 kodeksu pracy zabrania wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje ... . 43 pkt. 2 k.p. Ze względu ... zmiany dotychczasowych warunków pracy i płacy. Należy ... poprzez art. 300 k.p. przepis art. ... całkowitego rozwiązania stosunku pracy winno być uznane ... , iż zakaz z art. 39 k.p. dotyczy wyłącznie ...

  czytaj więcej

 • Czy sąd może się nie zgodzić na przywrócenie do <strong>pracy</strong> pracownika w wieku przedemerytalnym

  Czy sąd może się nie zgodzić na przywrócenie do pracy pracownika w wieku przedemerytalnym

  Artykuł 39 k.p. zakazuje wypowiadania umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje ... z art. 411 k.p. pracownikowi nie przysługuje ochrona z art. 39 k.p., gdy wypowiedzenie stosunku pracy następuje w momencie ... 251/04, Pr.Pracy 2005/12/34) ... o przywrócenie do pracy pracownika podlegającego ochronie ...

  czytaj więcej

 • Dopuszczalność zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia <strong>pracy</strong>

  Dopuszczalność zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy

  ... z obowiązku świadczenia pracy przez pracodawcę bez ... na definicję stosunku pracy zawartą w art. 22 kodeksu pracy, zgodnie z ... przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na ... pracownikowi faktycznego wykonywania pracy, a nie ... podstawie umowy o pracę zawieszenie w wykonywaniu pracy nie jest co ...

  czytaj więcej

 • Wiek i prawo do emerytury nie uzasadniają zwolnienia

  Wiek i prawo do emerytury nie uzasadniają zwolnienia

  Rozwiązywanie stosunku pracy wyłącznie z powodu ... siedmioosobowy skład Izby Pracy Ubezpieczeń Społecznych i ... też na rynek pracy. Więcej osób po ... z Kancelarii Prawa Pracy Bartłomiej Raczkowski. - Wyroki ... , szef zespołu prawa pracy w biurze ... osób rozpoczynających dopiero pracę. - Na rynku pracy pokolenia muszą się ... przedemerytalnej. Zgodnie z art. 39 kodeksu pracy pracodawca nie ...

  czytaj więcej

 • Trybunał Konstytucyjny: Opłata stosunkowa musi być uzależniona od nakładu <strong>pracy</strong> komornika

  Trybunał Konstytucyjny: Opłata stosunkowa musi być uzależniona od nakładu pracy komornika

  ... zależności od nakładu pracy komornika, jest niezgodny ... i nakładem jego pracy (jest ona swoistym ... adekwatna do nakładu pracy komornika i stopnia ... dysproporcji do nakładu pracy komornika (jak to ... uzależniona od nakładu pracy komornika oraz wartości ... , abstrahując od nakładu pracy związanego z podjętymi ... kryteria (efektywność, nakład pracy komornika) i są ... na podstawie art. 39 ustawy ...

  czytaj więcej

 • Członek zarządu w wieku ochronnym może być przywrócony do pracy

  ... podstawie umowy o pracę, którą rozwiązano niezgodnie ... o przywrócenie do pracy. Pytanie zrodziło się ... o przywrócenie do pracy. Podobny wyrok zapadł ... pierwszeństwo przed regulacją kodeksu pracy w tym ... . 203 par. 1 kodeksu spółek handlowych. Przepis ... ochrona przewidziana w kodeksie pracy z ... postaci ochrony przedemerytalnej (art. 39 k.p.). – Tej kategorii ...

  czytaj więcej

 • Przywrócenie do <strong>pracy</strong> nie zawsze uzasadnione

  Przywrócenie do pracy nie zawsze uzasadnione

  ... rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownik ... się do sądu pracy. Ma na ... wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania ... szczególnej ochrony stosunku pracy. Sąd pracy musi uzasadnić, dlaczego ... wypowiedzenia umowy o pracę (art. 38 k.p.), jeżeli pracownik ... chronionego na podstawie: ● art. 39 k.p. (pracownicy w ...

  czytaj więcej

 • Problem z sobotnią <strong>pracą</strong> samorządowca. Jak rekompensować <strong>pracę</strong> w dniu wolnym?

  Problem z sobotnią pracą samorządowca. Jak rekompensować pracę w dniu wolnym?

  ... pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony ... . 151 par. 1 k.p. wykonywał pracę w takim dniu, ... . 129 par. 1 Kodeksu pracy czas pracy nie może przekraczać ... . 151 par. 1 k.p. wykonywał pracę w dniu wolnym ... przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a praca w tym dniu ... kodeksem pracy. W kwestii pracy ...

  czytaj więcej

 • Jak należy rozumieć pojęcie wiek emerytalny

  ... wprowadzenia regulacji w art. 39 kodeksu pracy była ochrona ... emerytalny w rozumieniu art. 39 k.p. Pracownik osiągając ... wypowiedzeniem umowy o pracę wynikająca z art. 39 k.p. – osiągnięcie wieku ... emerytalnego w rozumieniu art. 39 k.p. Przykładem uzyskania ... ) ochrona przewidziana w art. 39 k.p. również nie ... art. 39 k ...

  czytaj więcej

 • Czy pracownikowi w wieku przedemerytalnym można wypowiedzieć umowę

  ... o pracę pracownikowi, któremu ... Zakazu wynikającego z art. 39 k.p. nie stosuje ... źródło dochodu. Ponadto art. 39 k.p. nie znajduje ... wypowiedzenia umowy o pracę wynikający z art. 39 k.p. nie dotyczy ... pracowników określony w art. 39 k.p. ogranicza też ... którym mowa w art. 39 k.p., jeżeli wypowiedzenie ...

  czytaj więcej

 • Jak chroniony jest stosunek <strong>pracy</strong> działaczy pozazakładowych organizacji związkowych

  Jak chroniony jest stosunek pracy działaczy pozazakładowych organizacji związkowych

  Z treści przepisu art. 39 ust. 9 ... związkową poza zakładem pracy objęci są szczególną ochroną stosunku pracy w okresie korzystania ... z obowiązku świadczenia pracy oraz przez rok ... dotyczących zwolnień o pracy, przewiduje dla tej ... do zwolnienia od pracy zawodowej na czas ... związkowej poza zakładem pracy. Zestawiając oba te ... okresach nieświadczenia pracy pracownik korzysta ...

  czytaj więcej

 • Kiedy pracownik przed emeryturą jest chroniony przed zwolnieniem

  ... przedemerytalna wynika z art. 39 Kodeksu pracy (Dz.U. ... wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje ... wypowiedzeniem). Przewidziany w art. 39 Kodeksu pracy zakaz wcześniejszego wypowiedzenia umowy o pracę nie dotyczy umowy o pracę zawartej na czas ... wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy. Istnieją ... do wykonywania dotychczasowej pracy (albo niezawinioną ...

  czytaj więcej

 • Kiedy przywrócenie pracownika na dotychczasowe stanowisko do <strong>pracy</strong> jest niecelowe

  Kiedy przywrócenie pracownika na dotychczasowe stanowisko do pracy jest niecelowe

  ... przywrócenia pracownika do pracy, można uznać w ... ● realną likwidację stanowiska pracy pracownika i brak ... nieobecności pracownika w pracy, ● szczególnie naganne postępowanie ... właśnie przywrócenia do pracy. Dotyczy to pracowników chronionych na podstawie art. 39 k.p. (pracownicy w ... ) i art. 177 k.p. (pracownice w ... rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie ...

  czytaj więcej

 • Tracisz <strong>pracę</strong> mając 50 lat? Nie licz na pomoc rządu i urzędu <strong>pracy</strong>

  Tracisz pracę mając 50 lat? Nie licz na pomoc rządu i urzędu pracy

  ... – nie rozpoczął jeszcze prac nad projektem ustawy ... Sejmej, rzecznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ... linki wyróżnione Resort pracy od prawie czterech ... mld zł. Urzędy pracy wydają na bezrobotnych ... w powiatowych urzędach pracy. Na koniec czerwca ... ze sprawozdania resortu pracy o przychodach ... ochrona przedemerytalna. Obecnie (art. 39 kodeksu pracy) pracownika nie ...

  czytaj więcej

 • Bezrobotni i seniorzy bez perspektyw na rynku <strong>pracy</strong>?

  Bezrobotni i seniorzy bez perspektyw na rynku pracy?

  ... , dyspozycyjność czasowa, umiejętność pracy w zespole, dokładność ... w trakcie długoletniej pracy zawodowej. linki ... zwolnienia. Zgodnie z art. 39 kodeksu pracy, pracodawca nie ... wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje ... chronić przed utratą pracy w końcowym okresie ... życia na rynku pracy w 2010 r.” ... . przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych ...

  czytaj więcej

 • Emerytury pomostowe: PIP sprawdzi stanowisko <strong>pracy</strong>

  Emerytury pomostowe: PIP sprawdzi stanowisko pracy

  ... odejścia z rynku pracy. Dzieje się tak ... , gdzie jest wykonywana praca w szczególnych warunkach ... z przypisaniem rodzajów prac, które uprawniają, do ... pomostowej, do stanowisk pracy w swoim przedsiębiorstwie ... Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. ... listy osób wykonujących prace w szczególnym charakterze ... do Państwowej Inspekcji Pracy – mówi Bogdan Radziemski, ... nad wykazem prac uprawniających do ...

  czytaj więcej

 • Prezes zwolniony otrzyma odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę

  ... się przywrócenia do pracy na dotychczasowym stanowisku ... czas pozostawania bez pracy. Jego zdaniem zapis ... przywrócił powoda do pracy, uznając, że postanowienie ... ochrony przewidzianej w art. 39 kodeksu pracy. Zgodnie z ... do pracy i odszkodowania ... pierwsze za złamanie art. 39 kodeksu pracy i po ... ), że naruszony został art. 39 kodeksu pracy. W związku ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Marzec 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
2324252627281
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej