bezrobocie koniunkturalne

Bezrobocie cykliczne (koniunkturalne, keynesowskie) - to bezrobocie związane z cyklicznymi zmianami produktywności gospodarki.


 • NBP: <strong>Bezrobocie</strong> w czwartym kwartale 2012 r. przekroczy 13 proc. Najgorzej mają młodzi

  NBP: Bezrobocie w czwartym kwartale 2012 r. przekroczy 13 proc. Najgorzej mają młodzi

  ... 25 lat, a stopa bezrobocia w tej grupie ... nadal rosła stopa bezrobocia. "Analiza przepływów na ... od fazy cyklu koniunkturalnego. Choć w przypadku ... Unii rośnie stopa bezrobocia i spada popyt ... stosunkowo niską stopę bezrobocia, podczas gdy w ... , Grecji, czy Hiszpanii bezrobocie jest rekordowo wysokie. ... pozostających na długotrwałym bezrobociu (powyżej 12 miesięcy) ...

  czytaj więcej

 • <strong>Bezrobocie</strong> w przyszłym roku wzrośnie maksymalnie do 11 proc.

  Bezrobocie w przyszłym roku wzrośnie maksymalnie do 11 proc.

  ... rekrutacji kandydatów. • A ile według pani wyniesie wskaźnik bezrobocia? - Bezrobocie rejestrowane może maksymalnie sięgnąć 11 proc. Nie należy oczekiwać wzrostu bezrobocia o charakterze koniunkturalnym. Może natomiast pojawić się bezrobocie strukturalne, wynikające z ...

  czytaj więcej

 • GUS: <strong>Bezrobocie</strong> w sierpniu spadło do 10 procent

  GUS: Bezrobocie w sierpniu spadło do 10 procent

  ... Społecznej (MPiPS) szacowało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w sierpniu 10%. W założeniach do budżetu na 2016 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 10,5% w grudniu 2015 r., ale przedstawiciele resortu pracy ...

  czytaj więcej

 • Same urzędy pracy nie poradzą sobie z <strong>bezrobociem</strong>

  Same urzędy pracy nie poradzą sobie z bezrobociem

  Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w ... też od poziomu bezrobocia. Dlatego tak ważna ... efekty sezonowego i koniunkturalnego osłabienia. Spodziewam się, ... na koniec roku bezrobocie nieznacznie przekroczy 13 ... 15 procent. Wzrost bezrobocia będziemy obserwować jeszcze ... się w gospodarce, bezrobocie powinno już spadać. ... sytuacji, gdy rośnie bezrobocie - w Funduszu Pracy ... ekonomiczne skutki bezrobocia. Gdy w ...

  czytaj więcej

 • Hekatomba 1990 roku. Skutki transformacji polski przemysł i rynek pracy odczuwają do dziś

  Hekatomba 1990 roku. Skutki transformacji polski przemysł i rynek pracy odczuwają do dziś

  ... wreszcie nieznane w PRL zjawisko bezrobocia, które do końca 1990 urosło ... (zmieniającą się przez ostre wahania koniunkturalne) albo wartość majątku (często trudny ... proc. Do tego doszło widmo bezrobocia. A najgorsze było to, że ... 90. kopalnie zostały zamknięte, a bezrobocie wymknęło się spod kontroli, ... , np. wykorzystał duże bezrobocie na obrzeżach województwa ...

  czytaj więcej

 • Samorządowcy nie dbają o mieszkańców. Zmieniają się w prezesów lokalnych spółek

  Samorządowcy nie dbają o mieszkańców. Zmieniają się w prezesów lokalnych spółek

  ... zacznie zasilać je w złotówki. Zdaniem ekspertów przygotowujących samorządowy raport, dysproporcje między powiatami i gminami będą się wówczas pogłębiać. „Pieniądze europejskie pomagają doraźnie, koniunkturalnie (np. zmniejszają bezrobocie), ale szkodzą długofalowo, strukturalnie. Gdy ma się stosunkowo łatwy dostęp do środków zewnętrznych, skłonność do wykorzystania własnych możliwości może słabnąć. Samorządy, szczególnie lokalne, ...

  czytaj więcej

 • 15 branż, w których maturzyści w przyszłości znajdą pracę

  15 branż, w których maturzyści w przyszłości znajdą pracę

  W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpiło prawie 334 tys. abiturientów w całej Polsce. Tegoroczni maturzyści są kolejnym rocznikiem urodzonych w okresie niżu demograficznego w latach 90-tych. Oznacza to, że mniejsza liczba młodych specjalistów wejdzie na rynek pracy po ukończeniu studiów niż w latach ubiegłych. Dekada lub mniej może ...

  czytaj więcej

 • Petru: Pierwsze półrocze powinno być bardzo dobre dla polskiej gospodarki

  Petru: Pierwsze półrocze powinno być bardzo dobre dla polskiej gospodarki

  ... mierzyć się z problemami. Najpoważniejszym z nich będzie bezrobocie. – Jestem przekonany, że bezrobocie pójdzie w górę, bo gospodarka opiera się głównie ... tworzeniu nowych miejsc pracy. Mam nadzieję, że wskaźnik bezrobocia nie przekroczy 14 proc., ale i tak jego ... deficycie i długu, i na obecnym etapie cyklu koniunkturalnego zwyczajnie nie ma ...

  czytaj więcej

 • Keynes powraca. Tylko który?

  Keynes powraca. Tylko który?

  ... Keynesa była stabilizacja cyklu koniunkturalnego. Tak, by gospodarka ... równowagi pomiędzy poziomem bezrobocia i inflacji. Gdy ... i powodowało spadek bezrobocia. A jeśli i ... keynesistów” u źródeł bezrobocia leżą trzy przyczyny: ... , by u źródeł bezrobocia leżały sztywne płace ... do stabilizowania cyklu koniunkturalnego. I nie ma ... outsourcing skutkujący strukturalnym bezrobociem w krajach rozwiniętych. ...

  czytaj więcej

 • Eksperci spierają się na temat podniesienia wieku emerytalnego

  Eksperci spierają się na temat podniesienia wieku emerytalnego

  ... i bardziej przyjaznego systemu ubezpieczeń społecznych. Wzrośnie też liczba osób niezdolnych do pracy z powodów zdrowotnych, zwłaszcza wśród osób starszych. "Więcej też będzie bezrobotnych wskutek koniunkturalnych zwolnień, spowodowanych kryzysem, które zawsze w pierwszej kolejności dotyczą ludzi starych. Wzrośnie też liczba osób bezrobotnych w starszym wieku, które nie będą mieć siły ...

  czytaj więcej

 • Dług to nie wina. Niby należy go spłacać, ale w ekonomii...

  Dług to nie wina. Niby należy go spłacać, ale w ekonomii...

  ... ekonomistę Ludwika Landaua. Ten opowiada oficjelowi o teorii efektywnego popytu, fazach cyklu koniunkturalnego oraz ich wpływie na poziom produkcji oraz bezrobocie. Ale szybko orientuje się, że te wyjaśnienia są zbyt teoretyczne. Landau postanawia ...

  czytaj więcej

 • PiS chce ponadpartyjnego porozumienia ws. kryzysu gospodarczego

  "Propozycja obejmowałaby wspólne działania rządu, opozycji, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Bankowego, strony społecznej i związków zawodowych w celu stabilizowania sytuacji gospodarczej" - brzmi oświadczenie PiS, jakie wygłosiła na konferencji prasowej w Sejmie wiceprezes partii Aleksandra Natalli-Świat. PiS chce, aby doszło do spotkania liderów ugrupowańparlamentarnych, a prezes PiS Jarosław Kaczyński ...

  czytaj więcej

 • Jedziemy ekspresem do starości. Polska wkrótce będzie krajem emerytów

  Jedziemy ekspresem do starości. Polska wkrótce będzie krajem emerytów

  Jak wynika z prognoz Eurostatu, w 2060 r. ponad jedna trzecia (34,5 proc.) ludności Polski będzie w wieku 65 lat i więcej. Tak dużego udziału starszych osób w ogólnej liczbie ludności nie będzie w żadnym innym kraju Unii Europejskiej z wyjątkiem Łotwy (35,7 proc.) zdjęcie główne W ...

  czytaj więcej

 • Firmy chcą zatrudniać nowych pracowników

  Firmy chcą zatrudniać nowych pracowników

  ... zatrudnianych. Ta tendencja nie dziwi ekspertów. – Przez najbliższe dwa, trzy kwartały stopa bezrobocia będzie jeszcze rosła – mówi Wiktor Wojciechowski. Dopiero potem możemy spodziewać się ożywienia na rynku pracy. Tłumaczy, że cykle koniunkturalne gospodarki nie pokrywają się z cyklami poziomu zatrudnienia. Wskaźnik opisujący zmiany w ...

  czytaj więcej

 • Obalamy mity: starsi nie zabierają pracy młodym

  Obalamy mity: starsi nie zabierają pracy młodym

  ... osób otrzymujących świadczenia społeczne powoduje spadek bezrobocia dzięki zwalnianiu miejsc pracy dla młodych. ... , nie mielibyśmy na początku tego wieku bezrobocia. Mieliśmy przecież rekordową liczbę osób na ... tymczasem w lutym 2003 roku wskaźnik bezrobocia osiągnął historyczne maksimum 20,7 proc. ... wieku 55 – 64 lata, a wskaźnik bezrobocia wynosi tam 9 proc. ...

  czytaj więcej

 • Inflacja - czarny koń 2014 roku

  Inflacja - czarny koń 2014 roku

  ... , obserwując bieżącą niską inflację, wyższe niż przed kryzysem bezrobocie i stabilne agregaty monetarne, praktycznie zgadzają się co ... inflacji między wspomnianymi peryferiami i Niemcami (rekordowo niskie bezrobocie, wzrost płac i inflacji). Globalne otoczenie, włączając wrażliwe ... postępującego zacieśniania rynku pracy (odwrócenie trendu wzrostowego stopy bezrobocia) oraz negatywne uwarunkowania demograficzne (potencjalna siła robocza ...

  czytaj więcej

 • Państwo zamiast chronić pracownika, ingeruje w to, czy obywatel nie stanie się ofiarą reklamy chipsów

  Państwo zamiast chronić pracownika, ingeruje w to, czy obywatel nie stanie się ofiarą reklamy chipsów

  ... dickensowskie ekscesy wczesnego kapitalizmu: biedę, brak ubezpieczeń społecznych, utowarowienie ludzkiej pracy i bezrobocie. Wychodził też naprzeciw konstatacji XX-wiecznych keynesistów, że stabilizacja cyklu koniunkturalnego posłuży wszystkim. W tym również najbogatszym przedstawicielom społeczeństwa. Którzy na kryzysy są ...

  czytaj więcej

 • Prawdziwa nauka reaguje na rzeczywistość. Ekonomiści nie są tacy głupi

  Prawdziwa nauka reaguje na rzeczywistość. Ekonomiści nie są tacy głupi

  ... dorzucił do tych problemów zagadnienia makro – związane ze wzrostem PKB, pożądaną stopą bezrobocia czy sposobem, na jaki państwo może regulować cykl koniunkturalny. Z czasem makroekonomia rozrosła się i zdominowała dyskurs ekonomiczny, przenosząc go w ...

  czytaj więcej

 • Zakwasy wolnego rynku: Czy Polacy mają już dość kapitalizmu?

  Zakwasy wolnego rynku: Czy Polacy mają już dość kapitalizmu?

  ... z takimi problemami strukturalnymi jak wysokie bezrobocie czy niska innowacyjność, która przekłada się ... widzenia rozwoju. Takie zjawiska jak wzrost bezrobocia czy kulejące finanse publiczne z pewnością ... rzeczywistości ekonomicznej nałoży się korzystny cykl koniunkturalny, którego pierwsze, ale już dość konkretne ... i problemy gospodarcze, i stosunkowo wysokie bezrobocie, i niskie płace. Wszystkie ...

  czytaj więcej

 • Sondaż DGP: Chcemy państwa opiekuńczego. Nie gender

  Sondaż DGP: Chcemy państwa opiekuńczego. Nie gender

  ... Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Trudno się dziwić opiniom badanych, ponieważ wielokrotnie bywało, że koniunkturalne reformy służby zdrowia i systemu emerytalnego niewiele dały. – W zasadzie szpitale nadal ... niż mężczyźni. Ale na tle innych problemów, takich jak ochrona zdrowia czy bezrobocie, ta kwestia nie wydaje się priorytetowa – wskazuje socjolog. Duża rozbieżność między tematami ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne