długość urlopu macierzyńskiego

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu długość urlopu macierzyńskiego. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące długość urlopu macierzyńskiego.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Na jakich zasadach rodzice wcześniaków korzystają z urlopu macierzyńskiego

  ... przypadku wcześniaków czas urlopu macierzyńskiego rozpoczął swój bieg ... z pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia ... porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego może ona po ... , że łączny wymiar urlopu macierzyńskiego wykorzystywanego przez pracownicę ... między pełnym wymiarem urlopu macierzyńskiego (ewentualnie pomniejszonym o ... wykorzystaniu 8 tygodni urlopu macierzyńskiego przypadającego po porodzie ... świadczenia, przerwanie urlopu macierzyńskiego w związku ...

  czytaj więcej

 • Co oznacza prawo ojca do części urlopu macierzyńskiego

  ... Rzeszowski Możliwość dzielenia urlopu macierzyńskiego wprowadzono ustawą nowelizującą ... . 538). Podstawowy wymiar urlopu macierzyńskiego, wynoszący od początku ... związku z redukcją długości urlopów macierzyńskich przyjęto, iż obligatoryjna ... może zrezygnować. Urlopu macierzyńskiego w tej ... matkę z części urlopu. Urlop macierzyński musi być zatem ... lub 14 tygodni urlopu. Ojciec, jako beneficient urlopu i zasiłku macierzyńskiego, musi mieć status ...

  czytaj więcej

 • Kto i na jakich zasadach może skorzystać z urlopu macierzyńskiego w Holandii

  Urlop macierzyński w Holandii przysługuje ... ubiegać się o urlop macierzyński za pośrednictwem Instytutu ... przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego. W placówce komunalnych ... . W trakcie trwania urlopu macierzyńskiego matce zamiast pensji ... zmniejszą. Czas trwania urlopu Urlop macierzyński trwa co najmniej ... jeszcze 12 tygodni urlopu. Urlopu macierzyńskiego nie można wykorzystać ... z urlopu macierzyńskiego należy zawiadomić ...

  czytaj więcej

 • Wydłużenie urlopu macierzyńskiego

  Aktualnie urlop macierzyński wynosi 18 tygodni ... prawa do części urlopu macierzyńskiego nie ma partner ... ojciec niebędący pracownikiem. Długość urlopu macierzyńskiego w Polsce nie ... zasadniczy sposób o urlopów macierzyńskich w innych krajach ... czy w Szwecji urlopy macierzyńskie z prawem do ... bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego można wnioskować o ... z urlopu macierzyńskiego, a pracodawca ...

  czytaj więcej

 • Prawo do urlopu macierzyńskiego

  ... do 52-tygodniowego urlopu macierzyńskiego. Dzieli się on na urlop zwyczajny (26 tygodni) ... ). Przez 39 tygodni urlopu pracownica otrzymuje specjalne ... płatnego urlopu. Jeśli ta ... płatności w ramach urlopu macierzyńskiego. Urlop macierzyński i wynikające z ... zaczyna się już urlop macierzyński. Matki, które zdecydują ... matki Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego pracownica ma zagwarantowany ...

  czytaj więcej

 • Kosiniak-Kamysz: urlop macierzyński od 6 do 12 miesięcy, wynagrodzenie od 80 do 100 ...

  ... wybór co do długości urlopu macierzyńskiego, który będzie mógł ... się np. na urlop 9-miesięczny i ... świadczenie proporcjonalne do długości trwania urlopu macierzyńskiego. Według ministra taka ... do korzystania z urlopu macierzyńskiego, który jest de ... Tusk zapowiedział wydłużenie urlopu macierzyńskiego do roku. Zapewnił ... i przedszkolach. Obecnie urlop macierzyński wynosi 24 tygodnie ...

  czytaj więcej

 • Kiedy można pracować na <strong>urlopie</strong> wypoczynkowym, <strong>macierzyńskim</strong> i wychowawczym

  Kiedy można pracować na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim i wychowawczym

  ... dziecka jest niewątpliwie urlop macierzyński. Prawo do tego urlopu przysługuje z mocy ... jest zatrudniona. Cel urlopu macierzyńskiego jest oczywisty. Chodzi ... odpowiednik. Skoro zaś urlop macierzyński służy ochronie zdrowia ... , bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Z urlopu takiego będzie mógł ... niż w przypadku urlopu macierzyńskiego w części podstawowej urlop wychowawczy daje jednak ...

  czytaj więcej

 • Dłuższy urlop macierzyński w dwóch częściach

  ... . przysługiwać 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jeśli w trakcie ... prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze sześciu ... zmieniła się planowana długość urlopu. Nadal docelowo będzie ... miał wynosić obligatoryjny urlop macierzyński. - Proponowane przez rząd ... korzystali z dodatkowego macierzyńskiego. W trakcie dodatkowego urlopu rodzic będzie ... - Długi pobyt na urlopie macierzyńskim utrudnia kobietom powrót ...

  czytaj więcej

 • Kiedy można skrócić <strong>urlop</strong> <strong>macierzyński</strong>

  Kiedy można skrócić urlop macierzyński

  Urlop macierzyński jest uprawnieniem przysługującym ... się zrzec. Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi: 18 tygodni ... . Co do zasady urlop macierzyński powinien być wykorzystany ... wykorzystać dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego przed przewidywanym terminem ... najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego pracownica ma prawo ... niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się ... wykorzystanie pozostałej części urlopu przysługującego pracownicy. Długość urlopu przysługującemu ojcu będzie ...

  czytaj więcej

 • Odbieranie trzynastek pracownicom korzystającym z urlopów macierzyńskich - niezgodne z konstytucją

  ... kobietom korzystającym z urlopów macierzyńskich, jest niezgodny z ... legislacyjnych, pominąć okres urlopu macierzyńskiego jako okres dający ... dni przebywała na urlopie macierzyńskim, a następnie wykorzystała ... , skoro pomija okres urlopu macierzyńskiego wśród wyjątków umożliwiających ... , który pomija okres urlopu macierzyńskiego wśród wyjątków, umożliwiających ... uprzywilejowanych wyjątków okresu urlopu macierzyńskiego jest niezgodne z ... przebywających na urlopie macierzyńskim jest sprzeczne ...

  czytaj więcej

 • Czy w razie urodzenia martwego dziecka przysługuje <strong>urlop</strong> <strong>macierzyński</strong>

  Czy w razie urodzenia martwego dziecka przysługuje urlop macierzyński

  ... tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni ... wtedy pracownicy nie przysługuje urlop macierzyński, lecz zwolnienie od obowiązku ... stanowiska uzależniającego uprawnienie do urlopu macierzyńskiego od długości ciąży. Uważają oni, że ... urodzeniu, będzie jej przysługiwać urlop macierzyński w wymiarze określonym w ... martwego w zależności od długości ciąży. Oznacza to, ...

  czytaj więcej

 • Zasiłek macierzyński również dla osoby na "umowie śmieciowej"

  ... są uprawnieni do urlopu macierzyńskiego. Mogą jednak uzyskać prawo do zasiłku macierzyńskiego, który będzie im ... Zasiłek macierzyński jest świadczeniem ... tylko do zasiłku macierzyńskiego za okres podstawowego urlopu macierzyńskiego. Może również wnioskować o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Oznacza to wypłatę ... przez okres odpowiadający długości urlopu macierzyńskiego wskazanego w kodeksie ...

  czytaj więcej

 • Jak długo można korzystać z urlopu wychowawczego

  ... prawa pracowników do urlopu wychowawczego ze ... urodzeniu dziecka i urlopie macierzyńskim pozostawała przez kilka ... do odmowy udzielenia urlopu wychowawczego. Urlop można dzielić na ... wykorzysta przysługujący mu urlop. Pracownica korzystająca z urlopu macierzyńskiego może zatem wnioskować ... następującego po zakończeniu urlopu macierzyńskiego do chwili ukończenia ... , poz. 106). Skrócenie urlopu Celem urlopu wychowawczego jest osobista ...

  czytaj więcej

 • Rodzice mogą korzystać wspólnie z urlopu wychowawczego maksymalnie przez trzy miesięce

  Prawa do urlopu wychowawczego nie mają ... ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze ... przy tym znaczenia: ● długość przerw między okresami ... podlegają także okresy urlopu macierzyńskiego, nieświadczenia pracy z ... wlicza się natomiast urlopu bezpłatnego z wyjątkiem urlopu udzielonego w celu ... Gazety Prawnej: Urlop można wykorzystać ... uprawnionych do wykorzystania urlopu- Ustalenia wymiaru urlopu- Wychowywania dziecka niepełnosprawnego- ...

  czytaj więcej

 • Kto i w jakim wymiarze może skorzystać z <strong>urlopu</strong> rodzicielskiego

  Kto i w jakim wymiarze może skorzystać z urlopu rodzicielskiego

  Urlop rodzicielski jest nowym ... po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego oraz pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego. zdjęcie główne ... może skorzystać z urlopu Prawo do urlopu mają obydwoje rodzice ... rodzina zastępcza zawodowa). Urlop rodzicielski przysługuje jednak ... ubezpieczenia chorobowego. Wymiar urlopu Niezależnie ... tygodni. Wniosek o urlop Urlopu rodzicielskiego udziela się ...

  czytaj więcej

 • Ojcowie zostają z dziećmi: coraz więcej korzysta z <strong>urlopu</strong> ojcowskiego i rodzicielskiego

  Ojcowie zostają z dziećmi: coraz więcej korzysta z urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego

  ... na wykorzystanie dwutygodniowego urlopu ojcowskiego, wynika z ... z różnych form urlopu związanego z opieką ... tys. kobiet. Z macierzyńskiego – 30 tys. mężczyzn. ... w zeszłym roku urlop rodzicielski. Wzięło go ... możliwość korzystania z urlopów ojcowskich do drugiego ... mamusię Bezkonkurencyjny jest urlop ojcowski, czyli dwa ... skorzystać z takiego urlopu ojcowie dzieci urodzonych ... , by wprowadzać urlop ojcowski? Dane ...

  czytaj więcej

 • <strong>Urlopy</strong> i elastyczny czas pracy: Jak państwo pomaga wrócić rodzicom na rynek ...

  Urlopy i elastyczny czas pracy: Jak państwo pomaga wrócić rodzicom na rynek ...

  KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY PRZEJŚĆ DO GALERII. zdjęcie główne

  czytaj więcej

 • Niektórym matkom może zabraknąć kilku dni, by mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego

  Teraz długość urlopu macierzyńskiego to 24 tygodnie (płatne 100 ... . pensji). Po zmianach dodatkowy wymiar urlopu udzielany ma być bezpośrednio po macierzyńskim, a przez drugie pół roku ... proponowanej możliwości wydłużenia urlopu do 52 tygodni. ... r. będą jeszcze przebywać na urlopie macierzyńskim. Autorzy petycji proponują przesunąć termin ...

  czytaj więcej

 • Ochrona pracy i <strong>urlopy</strong>, czyli jak państwo pomaga wrócić do pracy po urodzeniu się ...

  Ochrona pracy i urlopy, czyli jak państwo pomaga wrócić do pracy po urodzeniu się ...

  KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY PRZEJŚĆ DO GALERII. zdjęcie główne

  czytaj więcej

 • Drugie expose: Zyskają pracujący rodzice, budżet i gminy. Stracą przedsiębiorcy

  Roczny urlop macierzyński Zgodnie z deklaracjami ... 2013 roku wymiar urlopu macierzyńskiego wzrośnie do 12 ... zależała, by od długości urlopu macierzyńskiego. Pracownicy korzystający z ... proc. Wprowadzenie rocznych urlopów macierzyńskich nie ograniczy się ... , zgodnie z którym urlop macierzyński nie ... z ciążą i urlopem macierzyńskim. Znaczne podniesienie wymiaru urlopu macierzyńskiego może dodatkowo do ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Kwiecień 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
04050607080910

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej