emerytury nauczycielskie

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu emerytury nauczycielskie. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące emerytury nauczycielskie.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów. Otrzyma go każdy, kto pobierał świadczenia

  ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów. Otrzyma go każdy, kto pobierał świadczenia

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę 9 mln formularzy PITów za 2016 r. Na przełomie lutego i marca wszyscy adresaci powinni już mieć formularz podatkowy z ZUS.

  czytaj więcej

 • Nowi emeryci i renciści z nowymi legitymacjami

  Nowi emeryci i renciści z nowymi legitymacjami

  Od początku lutego każdy kto przechodzi na świadczenie z ZUS, otrzymuje nową legitymację emeryta-rencisty, dostosowaną do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących.

  czytaj więcej

 • Od 1 marca wzrastają kwoty najniższych świadczeń wypłacanych przez ZUS

  Od 1 marca wzrastają kwoty najniższych świadczeń wypłacanych przez ZUS

  1000 zł brutto emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, 750 zł renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - to kwoty najniższych świadczeń, które od 1 marca będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  czytaj więcej

 • Emerytalne rewolucje 2017: Zobacz, co się zmieni

  Emerytalne rewolucje 2017: Zobacz, co się zmieni

  Takiego roku jeszcze nie było w polskich ubezpieczeniach. Praktycznie nie ma miesiąca, żeby nie były wdrażane nowe przepisy. I to dotyczące nie tylko wcześniej przyznanych świadczeń, lecz także tych, które dopiero będą wypłacane. Jak każde zmiany – mają one swoje wady i zalety.

  czytaj więcej

 • Waloryzacja emerytur najniższa od lat. Nie wszyscy dostaną 1000 zł

  Waloryzacja emerytur najniższa od lat. Nie wszyscy dostaną 1000 zł

  Tegoroczna waloryzacja świadczeń wypłacanych przez ZUS - emerytur i rent - jest najniższą od lat - zauważył we wtorek szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, nie wszystkim zostanie podniesiona do 1000 zł najniższa emerytura, m.in. rolnikom ubezpieczonym w KRUS-ie.

  czytaj więcej

 • Jakie druki trzeba złożyć za chorego byłego pracownika

  Jakie druki trzeba złożyć za chorego byłego pracownika

  Jeden z pracowników naszej firmy przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. ZUS przyznał mu to świadczenie na rok. Jednak po trzech miesiącach rozwiązaliśmy umowę o pracę z tym pracownikiem. Czy jako płatnik mamy obowiązek poinformować o tym ZUS, czy pracownik sam powinien się zgłosić do ZUS w celu dalszego wypłacania zasiłku? Jakie ewentualne druki należy przesłać do organu rentowego?

  czytaj więcej

 • Rodzic skarży do TK brak świadczenia pielęgnacyjnego

  Rodzic skarży do TK brak świadczenia pielęgnacyjnego

  Przepis uniemożliwiający uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego, gdy opiekun ma przyznaną rentę, może być niezgodny z gwarantowanym przez konstytucję rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej prawem do szczególnej pomocy państwa.

  czytaj więcej

 • Emerytury: Wyższe świadczenie dopiero po zwolnieniu się z pracy

  Emerytury: Wyższe świadczenie dopiero po zwolnieniu się z pracy

  Pracownicy kończący aktywność zawodową pięć lat później niż wynosi powszechny wiek emerytalny mogą liczyć na wyższe świadczenie. Jednak zostanie ono wypłacone dopiero po dostarczeniu do ZUS świadectwa pracy od ostatniego pracodawcy. Co ważne, wysokość takiej wypłaty nie będzie zmniejszona o już pobrane świadczenia.

  czytaj więcej

 • Świadczenie kompensacyjne: Poradnia to nie szkoła, uprawnienia są inne

  Świadczenie kompensacyjne: Poradnia to nie szkoła, uprawnienia są inne

  Okres pracy w poradni pedagogiczno-psychologicznej nie może być zaliczony do stażu pracy w jednostkach oświatowych, od którego zależy prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

  czytaj więcej

 • Emerytura z automatu nie dla wszystkich. ZUS dzieli emerytów pomostówkami

  Emerytura z automatu nie dla wszystkich. ZUS dzieli emerytów pomostówkami

  Emerytura w obniżonym wieku nie dla wszystkich będzie automatyczna. Wnioski będą musieli składać m.in. niektórzy nauczyciele. Prezydencka ustawa obniżająca wiek emerytalny podzieliła świadczeniobiorców.

  czytaj więcej

 • Rafalska o propozycji PSL ws. emerytur: Ma wymiar polityczny

  Rafalska o propozycji PSL ws. emerytur: Ma wymiar polityczny

  Uważam, że wymiar tej propozycji jest czysto polityczny; łatwo rozdaje się pieniądze, jeśli się o nich nie decyduje - oceniła propozycję PSL ws. dodatków dla emerytów i rencistów minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

  czytaj więcej

 • Nie będzie lawiny zwolnień w szkołach. Nauczyciele zachowają pracę, ale zarobią mniej

  Nie będzie lawiny zwolnień w szkołach. Nauczyciele zachowają pracę, ale zarobią mniej

  Osobom zatrudnionym w oświacie nie grozi lawina zwolnień, ale praca na część etatu. Tak samorządy wspólnie z dyrektorami ratują posady w szkołach.

  czytaj więcej

 • Emerytura z Karty nauczyciela nie dla każdego

  Emerytura z Karty nauczyciela nie dla każdego

  Do 31 sierpnia 2018 r., a w praktyce do końca maja tego roku, nauczyciele mogą składać wnioski o wcześniejsze świadczenie liczone na starych zasadach. Dotyczy to osób, które przed tym terminem ukończą 60 i 65 lat.

  czytaj więcej

 • Nauczyciele zwalniani z gimnazjów jednak z wcześniejszą emeryturą

  Nauczyciele zwalniani z gimnazjów jednak z wcześniejszą emeryturą

  Docierały do nas sygnały od czytelników, iż nauczyciele gimnazjów objęci reformą obawiają się nie tylko utraty pracy, ale także tego, że nie będą mogli skorzystać z wcześniejszej emerytury nauczycielskiej. Wszystko przez ustawę przywracającą stary wiek emerytalny, w której ustawodawca nie ujął akurat tych grup nauczycieli. A ująć ich nie mógł dlatego, że jeszcze wtedy nie uchwalono przepisów likwidujących gimnazja. Jak wybrnąć z tej sytuacji? Sam ZUS przyznaje, że ma z tym problem. Zapytaliśmy o stanowisko Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale uzyskana odpowiedź to za mało. Potrzebna jest zmiana prawa.

  czytaj więcej

 • Jakie zasady stosować do ZFŚS w szkołach niepublicznych

  Jakie zasady stosować do ZFŚS w szkołach niepublicznych

  Od odpowiedzi na to pytanie zależą decyzje dotyczące funduszu socjalnego w placówkach z uprawnieniami szkoły publicznej. Pozwoli ona też rozstrzygnąć wątpliwości co do ryzyka dyskryminacji.

  czytaj więcej

 • Oświata: Racje resortu i sygnały od nauczycieli

  Oświata: Racje resortu i sygnały od nauczycieli

  PROBLEM: W ostatnim wydaniu Tygodnika Gazeta Prawna (26-28 maja, TGP nr 20, DGP nr 101) opisywaliśmy kwestie ochrony przed zwolnieniem w przypadku nauczycieli podlegających redukcjom etatów w związku z reformą oświatową. Opublikowaliśmy opinię Ministerstwa Edukacji Narodowej z 23 maja, w której stwierdzono: „nauczyciele, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, powinni być objęci ochroną przedemerytalną. Powyższe potwierdził SN w wyroku z 5 lipca 2011 r., sygn. akt I PK 15/11”. Pojawiła się wówczas wątpliwość, czy powołany wyrok potwierdza tezy ministerstwa. Okazuje się jednak, że orzeczenie to mówi o ochronie przedemerytalnej w dwóch przypadkach – z jednej strony nawiązując do emerytury nauczycieli z art. 88 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1379 ze zm., dalej: KN), z drugiej zaś do emerytury pedagogów jako zatrudnionych w szczególnym charakterze, o której mowa w art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.). SN uznał, że w tym pierwszym przypadku ochrona emerytalna nie przysługuje, w drugim natomiast – już tak. Wyjaśnia to MEN w kolejnym stanowisku.

  czytaj więcej

 • PSL: Dodatek do świadczeń emerytalno-rentowych to inwestycja w seniorów

  PSL: Dodatek do świadczeń emerytalno-rentowych to inwestycja w seniorów

  Jednorazowy dodatek do świadczeń emerytalno-rentowych, który proponuje PSL, to inwestycja w seniorów. Pomoże im przetrwać przy obecnej inflacji i "skandalicznie niskiej waloryzacji" - mówili w piątek w Sejmie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i poseł Mieczysław Kasprzak.

  czytaj więcej

 • Świadczenie kompensacyjne tylko po osiągnięciu wieku i stażu

  Świadczenie kompensacyjne tylko po osiągnięciu wieku i stażu

  Ubiegający się o nie nauczyciel musi ukończyć wymagany dla jego rocznika wiek oraz spełnić wymogi stażowe. Praca po odejściu ze szkoły nie ma wpływu na prawo do takiej wcześniejszej emerytury – uznał SN.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników