ewidencja czasu pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu ewidencja czasu pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące ewidencja czasu pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Kodeks pracy określi zakres imiennej ewidencji czasu pracy

  ... elementy musi zawierać ewidencja czasu pracy. Obecnie nie precyzuje tego kodeks pracy, a jedynie rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej ... związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia ... .in. Państwowa Inspekcja Pracy w ... mowa o karcie ewidencji czasu pracy). Ma ona ... uściśli przepisy Imienna ewidencja czasu pracy ma obejmować ...

  czytaj więcej

 • Czy <strong>ewidencję</strong> <strong>czasu pracy</strong> można prowadzić w formie elektronicznej

  Czy ewidencję czasu pracy można prowadzić w formie elektronicznej

  Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy spoczywa na ... jego imieniu. Od ewidencji czasu pracy należy odróżnić ewidencję godzin pracy, której nie ... nich prowadzić należy ewidencję czasu pracy. Godziny pracy mogą rejestrować ... ma być prowadzona ewidencja czasu pracy. Wydaje ... bieżące, prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy, połączone z ewidencją godzin pracy lub innym, ...

  czytaj więcej

 • Firmy nie chcą zbyt szczegółowej ewidencji czasu pracy

  Artykuł 149 kodeksu pracy powinien wymieniać podstawowe ... , jakie ma zawierać ewidencja czasu pracy podwładnych. To ... zmian w kodeksie pracy, które Komisji Trójstronnej przedstawiła Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Zdaniem PIP ... obowiązku określania w ewidencji godzin rozpoczynania i kończenia pracy w danym ... przewidują obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy, ale nie ...

  czytaj więcej

 • Za fałszowanie <strong>ewidencji</strong> <strong>czasu pracy</strong> pracodawca trafi do więzienia

  Za fałszowanie ewidencji czasu pracy pracodawca trafi do więzienia

  ... woj. opolskiego. Inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy (OIP) w Opolu ... zawierające dokumentację pracowniczą (ewidencję czasu pracy w nadgodzinach ... podwójną dokumentację czasu pracy. Jedna ewidencja zawierała dane ... przesłuchań świadków oraz ewidencji czasu pracy prowadzonej na ... art. 149 kodeksu pracy firma prowadzi ewidencję czasu pracy podwładnych w ... świadczeń związanych z pracą, celem ewidencji jest też umożliwienie ...

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy

  ... każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy. Ewidencja powinna obejmować: pracę w poszczególnych dobach, ... młodocianych pracodawca w ewidencji odnotowuje również czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których ... czasu wolnego od pracy w zamian ... nadliczbowych.Dla kogo ewidencja Kartę ewidencji czasu pracy należy założyć ... , urlopy, zwolnienia od pracy, spóźnienia. Każda karta ewidencji czasu pracy danego pracownika ...

  czytaj więcej

 • Jakie informacje powinny być zawarte w <strong>ewidencji</strong> <strong>czasu pracy</strong>

  Jakie informacje powinny być zawarte w ewidencji czasu pracy

  Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy wynika z ... każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy w zakresie ... pracodawca uwzględnia w ewidencji także czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których ... zawodowego. Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dotyczy wszystkich ... ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy także w ... nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. Brak ewidencji powoduje, że ...

  czytaj więcej

 • Mimo braku ewidencji czasu pracy, zapłata za nadgodziny

  ... , która nie prowadziła ewidencji czasu pracy, musi udowodnić, ... nie wykonywał on pracy w godzinach nadliczbowych. ... firma nierzetelnie prowadziła ewidencję czasu pracy skarżącego. Konsekwencje ... obowiązku prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika są ... , że udowodnienie takiej pracy spoczywa na osobie, ... , to ciężar dowodu pracy w nadgodzinach ... prowadzenia) przez firmę ewidencji czasu pracy pracownika, tak ...

  czytaj więcej

 • Już nie trzeba dublować <strong>ewidencji</strong> <strong>czasu pracy</strong> kierowców

  Już nie trzeba dublować ewidencji czasu pracy kierowców

  ... 2004 r. o czasie pracy kierowców (t ... był do prowadzenia ewidencji czasu pracy w formie ... zawierających dane o: pracy w poszczególnych dobach, ... kiedy pracodawca prowadzi ewidencję w formie: ... prowadzi się kodeksowej ewidencji czasu pracy, objętych zadaniowym ... może klasycznej karty ewidencji czasu pracy wynikającej z kodeksu pracy. Ewidencję przechowuje się przez ...

  czytaj więcej

 • <strong>Ewidencja</strong> <strong>czasu pracy</strong> może zostać zakwestionowana

  Ewidencja czasu pracy może zostać zakwestionowana

  Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy pracowników nakłada ... (np. objętych zadaniowym czasem pracy, zarządzających w ... pracodawcy zakładem pracy czy też ... , a jedynie dni pracy. Kwestia rejestracji czasu pracy okazuje się ... 242/07), prowadzenie ewidencji czasu pracy jest obowiązkiem ... ma obowiązku w czasie trwania stosunku pracy zgłaszać pracodawcy swoich ... nałożony obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy swojej oraz ...

  czytaj więcej

 • Najczęstsze naruszenia praw pracownika? Brak ewidencji czasu pracy i opóźnienia w wypłacie pensji

  ... inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili ponad 90 ... . przypadków nakazali wstrzymanie prac, a 7,6 ... inspektorzy zakazywali wykonywania prac, a w 320 ... niewypłacania wynagrodzenia za pracę, w co czwartym ... zastrzeżenia do rzetelności ewidencji czasu pracy. Wystąpienia inspektorów ... i rozwiązania stosunku pracy (ponad 94 tys.) oraz czasu pracy (50 tys.), ...

  czytaj więcej

 • Obowiązek prowadzenia <strong>ewidencji</strong> <strong>czasu pracy</strong>

  Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy

  ... par. 2 kodeksu pracy godzin pracy nie ewidencjonuje ... objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających ... imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ... lub za pracę w porze ... . Szczegółowe kwestie prowadzenia ewidencji czasu pracy uregulowane są ... każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy w zakresie ... dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie ...

  czytaj więcej

 • Brak ewidencji czasu pracy nie przesądza o wypłacie nadgodzin

  Pełną wersję artykułu znajdziesz w eDGP Zamów eDGP

  czytaj więcej

 • PIP sprawdza czas pracy na podstawie logowania w systemie komputerowym

  ... województwie podlaskim inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku porównał karty ewidencji czasu pracy podwładnych z ... były odnotowane w ewidencji czasu pracy – mówi Danuta ... się z dokumentami ewidencji czasu pracy prowadzonej w ... ogóle nie prowadzi ewidencji, rzeczywisty czas pracy może być ... ogóle nie prowadzi ewidencji czasu pracy, nie może ...

  czytaj więcej

 • Rewolucja w <strong>czasie pracy</strong>. <strong>Godziny pracy</strong> będą gromadzone na koncie

  Rewolucja w czasie pracy. Godziny pracy będą gromadzone na koncie

  ... zmian przepisów o czasie pracy, jakie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ... dział VI kodeksu pracy poświęcony tym zagadnieniom. ... zespołu ds. prawa pracy komisji trójstronnej. Przygotowane ... w firmie rozkład czasu pracy oraz okres, ... w drodze układuzbiorowego pracy, regulaminu pracy lub obwieszczenia. Oznacza ... unijnego. Dyrektywa dotycząca pracy na czas określony(99/70 ...

  czytaj więcej

 • Fikcyjny <strong>czas pracy</strong> w przedsiębiorstwach. Przepisy kodeksu <strong>pracy</strong> są zbyt skomplikowane

  Fikcyjny czas pracy w przedsiębiorstwach. Przepisy kodeksu pracy są zbyt skomplikowane

  ... systemy i rozkłady czasu pracy oraz okresy ... połowa źle prowadziła ewidencję czasu pracy, a co ... , że tam o czasie pracy decyduje praktyka, ... tym, jaki system czasu pracy i jak ... kodeksu pracy zapowiedział Władysław ... obecne przepisy kodeksu pracy o czasie pracy. A te ... swobody w ustalaniu czasu pracy. Kodeks pracy nie może w ...

  czytaj więcej

 • Zadaniowy system czasu pracy nie oznacza pracy bez limitu

  ... odpowiada za przedłużony czas pracy. Zadaniowy czas pracy można wprowadzić, ... albo miejsce wykonywanie pracy, czasu pracy pracowników nie ... pracownik przez cały czas wykonywania pracy pozostaje w zakładzie pracy pod bezpośrednim nadzorem ... ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych ... pracy oraz nieobecności w pracy. ... wystąpił do sądu pracy o rekompensatę pracy w nadgodzinach

  czytaj więcej

 • Czy możliwe są nadgodziny w zadaniowym systemie czasu pracy

  ... nie prowadzi się ewidencji czasu pracy? Jest to przekonanie błędne. Ewidencję czasu pracy prowadzi się ... innych grup w ewidencji można pominąć tylko godziny pracy. Cała reszta ewidencji obowiązuje. To znaczy ... , należy prowadzić kartę ewidencji czasu pracy obejmującą pracę w poszczególnych dobach, ... . Ewidencjonuje się więc czas pracy, a nie godziny pracy w ...

  czytaj więcej

 • <strong>Czas pracy</strong> w 2008 roku

  Czas pracy w 2008 roku

  ...  łącznej tygodniowej normy czasu pracy, obejmującej pracę w normalnym czasie pracy i pracę w godzinach nadliczbowych, ... nie są płatne. Czas przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy nie wydłuża czasu pobytu ... w miejscu świadczenia pracy, natomiast czas przerwy w pracy nie wliczanej do czasu pracy wydłuża czas pozostawania pracownika w ...

  czytaj więcej

 • PiP: przepisy o <strong>czasie pracy</strong> lekarzy nie są przestrzegane

  PiP: przepisy o czasie pracy lekarzy nie są przestrzegane

  ... o czasie pracy lekarzy, ... szpitalach stwierdzono brak ewidencji czasu pracy, w 46 ... szpitalach stwierdzono brak ewidencji czasu pracy, w 46 ... , tj. dyżur medyczny, praca w godzinach nadliczbowych, praca zmianowa czy w ... stosownym wynagrodzeniem lub czasem wolnym od pracy. Wyniki kontroli wskazują, ... "wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy oraz okresu rozliczeniowego czasu pracy" (regulamin, układ ...

  czytaj więcej

 • Co się zmieni w rozliczaniu czasu pracy

  ... , wydłużyć okres rozliczeniowy czasu pracy do 12 ... umożliwi im wydłużanie czasu pracy (np. do ... będą mogli rozpoczynać pracę o różnych godzinach, ... o ustalenie indywidualnego czasu pracy, jeśli opiekuje ... -miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy będą mogły ... lub dotyczącymi organizacji czasu pracy. Firma może ... do układu zbiorowego pracy. Zmiana treści układu ... układy zbiorowe pracy, wówczas pracodawca ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne