ewidencja czasu pracy wzór

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu ewidencja czasu pracy wzór. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące ewidencja czasu pracy wzór.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • Kmieciak: Procedura administracyjna do reformy. Poważnej

  Kmieciak: Procedura administracyjna do reformy. Poważnej

  Wszędzie tam, gdzie organ nie dotrzyma terminu załatwienia sprawy, zastosowanie miałaby – w przypadkach wskazanych przez ustawę – instytucja milczącej zgody - mówi w wywiadzie dla DGP Prof. Zbigniew Kmieciak, sędzia NSA, przewodniczący zespołu ds. opracowania koncepcji modyfikacji postępowania administracyjnego, który został powołany przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  czytaj więcej

 • Co zrobić, by prawo sprzyjało przedsiębiorcom?

  Co zrobić, by prawo sprzyjało przedsiębiorcom?

  Nie trzeba zbyt wiele zrobić, by otoczenie prawne, w którym funkcjonują przedsiębiorcy, stało się bardziej przyjazne. Nie liczmy jednak na aktywność urzędników Ministerstwa Gospodarki w tym obszarze.

  czytaj więcej

 • Nie warto ukrywać zwolnienia lekarskiego przed pracodawcą

  Nie warto ukrywać zwolnienia lekarskiego przed pracodawcą

  Nawet jeśli zatrudniony stawi się w firmie i nie poinformuje przełożonego o chorobie, ZUS i tak otrzyma oryginał zaświadczenia o niezdolności do pracy. W przyszłości może to wpłynąć na uprawnienia zasiłkowe

  czytaj więcej

 • Franczyzobiorca czy agent? Z kim korzystniej rozwijać sieć

  Franczyzobiorca czy agent? Z kim korzystniej rozwijać sieć

  OPIS SYTUACJI: Nowak i Wspólnicy spółka jawna zajmuje się doradztwem gospodarczym dla przedsiębiorców. Założyli ją w 2005 r. Adam Nowak i Jan Kowalski. Obecnie spółka skupia 7 wspólników oraz myśli o rozszerzeniu działalności na cały kraj. Firma zdobyła dużą renomę na lokalnym rynku. Wypracowała sprawdzony model organizacyjny oraz rozpoznawalną na rynku wizualizację biur. Jej logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

  czytaj więcej

 • Tworzenie przez pracodawców przyzakładowych żłobków dla dzieci. Część I

  Tworzenie przez pracodawców przyzakładowych żłobków dla dzieci. Część I

  ● Założenie żłobka jest uzależnione od spełnienia długiej listy wymagań lokalowych i sanitarnych.

  czytaj więcej

 • Quo vadis, armio? Priorytety na najbliższe lata i możliwe scenariusze rozwoju

  Quo vadis, armio? Priorytety na najbliższe lata i możliwe scenariusze rozwoju

  Ciszej nad tą armią. Pozwólmy wojskowym, aby wdrażali swoje strategiczne rozwiązania. Czy faktycznie wojsko potrzebuje spokoju, a może niezbędne są zmiany? Na te i inne pytania odpowiadali uczestnicy naszej debaty poświęconej polskim siłom zbrojnym

  czytaj więcej

 • Jak rozliczać podatek od urządzeń i maszyn

  Jak rozliczać podatek od urządzeń i maszyn

  Od sprzętu wynajmowanego przez polskie firmy od przedsiębiorców z zagranicy trzeba zapłacić podatek dochodowy z tytułu należności licencyjnych – twierdzi fiskus. Część podatników spełniających wymogi określone w ustawie o CIT może jednak skorzystać ze zwolnienia.

  czytaj więcej

 • Składki na PFRON ujmuje się na koncie 229

  Składki na PFRON ujmuje się na koncie 229

  Czy samorządowa jednostka budżetowa jest zobowiązana do opłacania składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? Jeżeli tak, to na jakich zasadach i w jakich terminach oraz jakie obowiązki ciążą na pracodawcy? Jak ująć naliczenie i wpłatę tych składek w księgach rachunkowych?

  czytaj więcej

 • Luka w przepisach: Sprawozdania o imporcie opon i smarów nieobowiązkowe

  Luka w przepisach: Sprawozdania o imporcie opon i smarów nieobowiązkowe

  Na skutek luki przedsiębiorcy nie muszą składać sprawozdań o tym, ile takich produktów wprowadzają na polski rynek. I to już za 2015, a także za 2016 rok.

  czytaj więcej

 • Więcej obowiązków dla firm przy udzielaniu ulg na PFRON. Zmiany w 2016

  Więcej obowiązków dla firm przy udzielaniu ulg na PFRON. Zmiany w 2016

  Przedsiębiorstwa będą musiały prowadzić ich ewidencję i przekazywać do funduszu miesięczne informacje o kwotach obniżek. Zakres tych obowiązków ustali minister pracy w rozporządzeniu.

  czytaj więcej

 • Fucha na boku nie może prowadzić do podejrzeń o stronniczość urzędnika

  Fucha na boku nie może prowadzić do podejrzeń o stronniczość urzędnika

  Nie jest jednak jasne, co to konkretnie są obowiązki służbowe. Wątpliwości budzi też, czy zakazane są tylko zajęcia związane z tymi obowiązkami, czy także te wywołujące podejrzenia o interesowność

  czytaj więcej

 • Spółka podlegająca badaniu przez biegłego musi ustalać normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych

  Spółka podlegająca badaniu przez biegłego musi ustalać normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych

  Spółka działa w branży przetwórstwa rolnego – mrożonki owoców i warzyw. Podlega corocznemu badaniu sprawozdania finansowego. W jaki sposób ma wyceniać koszt jednostkowy wyrobu gotowego, którym jest np. 1 kg gotowego zamrożonego produktu? Co należy rozumieć przez normalny poziom wykorzystania zdolności wytwórczych?

  czytaj więcej

 • Zasada złotówka za złotówkę to więcej zadań przy ustalaniu świadczeń na dzieci

  Zasada złotówka za złotówkę to więcej zadań przy ustalaniu świadczeń na dzieci

  Gminy będą same sprawdzać dochody rodziców i przyznawać pieniądze osobom, które po urodzeniu potomka nie dostaną zasiłku macierzyńskiego. To oznacza więcej pracy, choć niekoniecznie pieniędzy dla urzędów.

  czytaj więcej

 • Obowiązki podatników i płatników w styczniu 2016 roku

  Obowiązki podatników i płatników w styczniu 2016 roku

  W pierwszym miesiącu roku istotne są dwa terminy, których muszą dotrzymać podatnicy i płatnicy – 20 stycznia oraz 31 stycznia (a w 2016 r. 1 lutego – ze względu na to, że 31 stycznia wypada w niedzielę).

  czytaj więcej

 • Opieka nad dzieckiem do lat 14 pełna niejasności

  Opieka nad dzieckiem do lat 14 pełna niejasności

  Zwolnienie od pracy w dniach albo w godzinach to udogodnienie dla pracowników, ale też duży problem dla pracodawców. Muszą oni m.in. dostosować dokumentację i zmienić systemy elektroniczne w firmie

  czytaj więcej

 • Dla kogo nowy, tańszy sposób rozliczeń?

  Dla kogo nowy, tańszy sposób rozliczeń?

  Na zastosowanie uproszczenia ustawodawca nie zezwolił organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działania finansowane ze środków pochodzących z 1 proc.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne