fundusz pracy

Fundusz Pracy – powstała w 1933 roku instytucja, której celem było łagodzenie skutków bezrobocia.