fundusz socjalny

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu fundusz socjalny. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące fundusz socjalny.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Czas na zapłatę II raty na <strong>fundusz socjalny</strong>

  Czas na zapłatę II raty na fundusz socjalny

  ... , którzy zdecydowali się tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, muszą ... . równowartości odpisu podstawowego na ZFŚS na wyodrębnione konto tego funduszu. Pierwszą ratę, czyli 75 ... roku podstawowe odpisy na fundusz wynoszą: • na jednego zatrudnionego ... - 169,23 zł. Fundusz tworzą pracodawcy, którzy ... w firmie ten fundusz, ale nie muszą. ...

  czytaj więcej

 • <strong>Fundusz socjalny</strong> nie może finansować upominku dla każdej pracownicy

  Fundusz socjalny nie może finansować upominku dla każdej pracownicy

  ... ustawy). Finansowanie działalności socjalnej Działalność socjalna to usługi świadczone ... o ile działalność socjalna jest finansowana z Funduszu, o tyle obiekty socjalne są dofinansowane, co ... dotowanie z funduszu innej działalności niż socjalna, np. firmowej ... więcej uzyskać z Funduszu. Ustalenie sytuacji socjalnej pracownika wymaga zebrania ... do korzystania z Funduszu Z Funduszu mogą korzystać wyłącznie ...

  czytaj więcej

 • Spóźniona wpłata raty na fundusz socjalny nie wyłącza z kosztów uzyskania przychodów

  ... odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Wpłacie podlega 25 ... , że odpisy na ZFŚS mogą stanowić koszty ... na wydzielony rachunek ZFŚS. – Zaliczeniu do kosztów ... , przepisy o funkcjonowaniu ZFŚS przewidują wprawdzie terminy ... wpłat na ten fundusz, przy czym o ... przez podatników na fundusz z osiąganymi przychodami ... wyodrębniony rachunek bankowy funduszu to dwa ...

  czytaj więcej

 • Do 30 września firma musi dokonać wpłaty na fundusz socjalny

  Pracodawcy, którzy tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS), są zobowiązani przelać środki na ten fundusz w dwóch ratach. ... . odpisów podstawowych na ZFŚS, naliczanych na pracowników ... w ustawie o ZFŚS. Wymóg ten nie ... się na tworzenie funduszu. Ponadto do końca ... wysokości odpisów na fundusz. Jest to związane z tym, że zakładowy fundusz świadczeń ...

  czytaj więcej

 • Jak otrzymać dofinansowanie do wakacji z <strong>funduszu socjalnego</strong>

  Jak otrzymać dofinansowanie do wakacji z funduszu socjalnego

  ... poprzedni pracodawca prowadził zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS), z którego był ... Co do zasady ZFŚS jest tworzony przez ... mogą więc tworzyć fundusz dobrowolnie. Wyjątek dotyczy ... budżetowych, którzy prowadzą ZFŚS bez względu na ... odprowadzany jest na fundusz odpis podstawowy, który ... jej dofinansowanie z ZFŚS? TAK Do działalności socjalnej, która jest finansowana ...

  czytaj więcej

 • Do końca wrześna trzeba wpłacić resztę środków na fundusz socjalny

  ... września pracodawcy, którzy tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ... odpisów na pomoc socjalną. Pierwsza rata stanowiąca ... się na utworzenie funduszu mimo zatrudniania mniej niż 20 pracowników. ZFŚS jest tworzony w ... . Mniejsze firmy zamiast funduszu mogą wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe. Fundusz tworzony jest z ... , pracodawca wpłaca na fundusz odpowiednio 133,34 ...

  czytaj więcej

 • Fundusz socjalny tylko dla pracowników

  Pracodawca tworząc zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie będzie już ... zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ma ono zastąpić ... 94, poz. 168 z późn. zm.). Fundusz jest tworzony przez zakłady pracy z ... wprowadzenie uproszczonego systemu naliczania odpisu na fundusz, aby firmy nie ponosiły sankcji za ...

  czytaj więcej

 • Jak otrzymać dopłatę do wakacji z <strong>funduszu</strong> świadczeń <strong>socjalnych</strong>

  Jak otrzymać dopłatę do wakacji z funduszu świadczeń socjalnych

  ... otrzymać dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS)? picture Gromadzone przez pracodawców na ZFŚS środki mogą być ... różnego rodzaju działalność socjalną. Przepisy wymieniają wśród ... korzystania z pomocy funduszu uprawnieni są pracownik ... zobowiązane do prowadzenia ZFŚS. Co do zasady ... w nich pracuje. Fundusz jest tworzony z ... 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń ...

  czytaj więcej

 • <strong>Fundusz socjalny</strong>: Czas rozliczenia i decyzji o kontynuacji

  Fundusz socjalny: Czas rozliczenia i decyzji o kontynuacji

  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) tworzy się z ... środków na rachunku ZFŚS. Jeśli planowana liczba ... kwoty na rachunek funduszu. Natomiast gdy na ... przeznaczyć na działalność socjalną w następnym roku. ... ] Co do zasady ZFŚS tworzą pracodawcy zatrudniający ... mają obowiązek tworzenia funduszu bez względu na ... 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; ...

  czytaj więcej

 • <strong>Fundusz socjalny</strong> dla mundurowych bez zmian

  Fundusz socjalny dla mundurowych bez zmian

  ... rządu stworzenia społecznych komisji socjalnych, bo aktualnie obowiązujący ... r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów ... oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi ... informuje, że świadczenie socjalne przyznaje na prośbę ... jest dysponentem środków funduszu socjalnego. Wniosek jest ... – Środki przeznaczone na fundusz socjalny w stosunku ... określa sposób gospodarowania funduszem socjalnym oraz tryb ...

  czytaj więcej

 • Zbliża się termin przekazania pozostałej kwoty odpisu na <strong>fundusz socjalny</strong>

  Zbliża się termin przekazania pozostałej kwoty odpisu na fundusz socjalny

  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ... w ustawie o ZFŚS na dany rok ... na rachunek bankowy funduszu w terminie do ... . 2 ustawy o ZFŚS). Jeżeli pracodawca nie miał obowiązku utworzenia ZFŚS, a zrobił to ... wpłynąć na rachunek funduszu pozostała część odpisów, ... – 3 ustawy o ZFŚS. Przepisy te dotyczą ... na rachunek bankowy funduszu całość kwot, ...

  czytaj więcej

 • Kto jest uprawniony do korzystania zeświadczeń z <strong>funduszu socjalnego</strong>

  Kto jest uprawniony do korzystania zeświadczeń z funduszu socjalnego

  ... 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS) określa katalog osób ... do korzystania z funduszu, co oznacza jednocześnie, ... do korzystania z funduszu” oznacza osobę, która ... otrzymywać świadczenia z funduszu, a nie tę, ... rozumieniu ustawy o ZFŚS uprawnionymi są pracownicy ... świadczeń finansowanych z funduszu. Emerytem – byłym pracownikiem ... do celów socjalnych. Można się ...

  czytaj więcej

 • W 2016 roku zamrożony odpis na <strong>fundusz socjalny</strong>

  W 2016 roku zamrożony odpis na fundusz socjalny

  ... 1994 r. o ZFŚS (t.j. Dz ... odpis podstawowy na fundusz na dany rok ... przekazują na konto ZFŚS 1093,93 zł ... związki zawodowe, bo fundusz jest skierowany do ... wysokość dopłat z funduszu są uzależnione od ... zaoszczędzą na działalności socjalnej kosztem pracujących. Co ... zamrożenia odpisu na ZFŚS i nie określił, ... odprowadzanych na ZFŚS dotyczy też ...

  czytaj więcej

 • Trzeba poinformować o rezygnacji z funduszu socjalnego

  ... niż 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty, mogą dobrowolnie tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub wypłacać świadczenie urlopowe. Jeżeli pracodawca chce zrezygnować z prowadzenia działalności socjalnej, a w firmie nie obowiązuje zbiorowy układ pracy lub regulamin wynagradzania, ...

  czytaj więcej

 • Fundusz socjalny: Impreza dziecka, korzyść dla mamy i taty

  ... w imprezach finansowanych z funduszu socjalnego. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t ... rzeczowych) finansowanych z zakładowego funduszu socjalnego do wysokości 380 ... zmarłych podwładnych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. MF ... one z regulaminu funduszu i z ustawy o ZFŚS, należy uznać je ...

  czytaj więcej

 • Trzeba informować o rezygnacji z funduszu socjalnego

  ... pełny etaty, może tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub wypłacać pracownikom świadczenie ... się na prowadzenie działalności socjalnej, może w następnych latach ... marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz ... dalej naliczać odpis na fundusz socjalny lub wypłacać ... , grozi kara grzywny. ZFŚS jest tworzony z ... regulamin korzystania z ZFŚS.

  czytaj więcej

 • Do końca maja pierwsza rata na fundusz socjalny

  ... termin, w którym pracodawca tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) musi przelać na odrębne konto ... 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. ... , a podjęli decyzję o tworzeniu ZFŚS. Liczba pracowników ZFŚS jest obowiązkowo tworzony w firmach ... etaty oraz w jednostkach budżetowych. Fundusz tworzy się z corocznego ...

  czytaj więcej

 • W 2012 roku nie zmieni się odpis na fundusz socjalny

  ... zobowiązani do prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Zaproponowana w nim ... 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ... również odpis na ZFŚS na pracownika zatrudnionego ... wydatki pracodawców na fundusz. Do tej pory ... mogą też tworzyć fundusz lub wypłacać pracownikom ... roku odpisu na fundusz. Z pieniędzy zgromadzonych w ZFŚS finansowane są ...

  czytaj więcej

 • MPiPS potwierdza – jeszcze dziś można przekazać pierwszą ratę odpisu na fundusz socjalny

  ... corocznego odpisu na ZFŚS na odrębny rachunek ... . 6 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ... ; dalej: ustawa o ZFŚS). Zgodnie z tym ... na rachunek bankowy funduszu w terminie do ... . 1 ustawy o ZFŚS, zawierające wymóg gromadzenia środków ZFŚS na odrębnym rachunku ... wyznacza ustawa o ZFŚS. Jednakże w ocenie ... ustawy o zakładowym funduszu świadczeń ...

  czytaj więcej

 • Firmy nie wpłacą więcej na <strong>fundusz socjalny</strong>

  Firmy nie wpłacą więcej na fundusz socjalny

  ... podstawowego odprowadzanego przez pracodawcę za każdego zatrudnionego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). W przyszłym roku będzie go dalej stanowić 37 ... , że wyniesie on 1093,93 zł. Odpis na fundusz socjalny pozostanie w tej samej wysokości co obecnie ... okołobudżetowa zwiększa też o 582 mln zł wydatki Funduszu Pracy w 2015 ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne