gazeta prawna kodeks pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu gazeta prawna kodeks pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące gazeta prawna kodeks pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • MEN wycofuje się z błędu i popełnia kolejny. Dyrektorzy złamią prawo

  MEN wycofuje się z błędu i popełnia kolejny. Dyrektorzy złamią prawo

  PROBLEM: Dyrektorzy szkół i organy prowadzące będą mieli twardy orzech do zgryzienia. Na kwiecień przypada bowiem termin na opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły, który ma decydujące znaczenie, m.in. jeśli chodzi o zatrudnienie nauczycieli w chwili rozpoczęcia wygaszania gimnazjów. Ewentualne zwolnienia zgodnie z przepisami muszą zaś nastąpić już w maju. Sęk w tym, że nie wiadomo, jakie przepisy powinny być w tym zakresie stosowane i jak planować nowy rok szkolny. Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje już teraz stosować regulacje, które wejdą w życie dopiero we wrześniu. Eksperci twierdzą, że taka wykładnia jest niekonstytucyjna. Wiele wskazuje jednak na to, że mimo poważnych wątpliwości prawnych samorządy będą działać tak, jak chce resort. Aby naprawić błąd, trzeba by zmienić ustawę. Ale na to nie ma już czasu.

  czytaj więcej

 • Nowelizacje konstytucji przedmiotem politycznych targów. Udało się zaledwie dwukrotnie

  Nowelizacje konstytucji przedmiotem politycznych targów. Udało się zaledwie dwukrotnie

  Od momentu uchwalenia konstytucji posłowie usiłowali ją poprawiać aż 17 razy. Udało się tylko dwukrotnie.

  czytaj więcej

 • Praktyczny przewodnik po konstytucji

  Praktyczny przewodnik po konstytucji

  „Niczego o mnie nie ma w konstytucji” – pisał Marcin Świetlicki w jednym ze swoich najlepszych wierszy, pochodzącym z 1986 r. O tym, że nie da się tego samego powiedzieć o przepisach obecnej ustawy zasadniczej, przekonują eksperci, których poprosiliśmy o wskazanie znaczenia jej przepisów dla każdego z nas

  czytaj więcej

 • Wiceminister kultury: Autoryzacja tylko na prośbę rozmówcy, limity czasowe dla dzienników i tygodników

  Wiceminister kultury: Autoryzacja tylko na prośbę rozmówcy, limity czasowe dla dzienników i tygodników

  Chcemy wprowadzić fakultatywną autoryzację z limitem czasu dla rozmówcy na jej przeprowadzenie, tak by skończyć z sytuacjami, że ktoś blokuje dziennikarzom publikacje materiałów - mówił w rozmowie z PAP wiceminister kultury Paweł Lewandowski. "Prace nad nowelą dobiegają już końca. Zakończył się etap konsultacji i w ciągu 3-4 tygodni projekt noweli może pojawić się na Radzie Ministrów. Jego procedowanie powinno zająć niewiele czasu, gdyż jest to niekontrowersyjna propozycja, która powinna przejść przez parlament bez istotnych poprawek" - ocenił.

  czytaj więcej

 • Pracodawca nie zawsze się ukryje za prawną zasłoną

  Pracodawca nie zawsze się ukryje za prawną zasłoną

  Podjęcie sporu zbiorowego przeciwko spółce dominującej, a nie tej zależnej, która formalnie zatrudnia, jest możliwe już teraz. Ale tylko w wyjątkowych sytuacjach

  czytaj więcej

 • Najwyższa pora zlikwidować patent firm na zwalnianie ciężarnych

  Najwyższa pora zlikwidować patent firm na zwalnianie ciężarnych

  Czy w związku z transferem zakładu pracy i w jego efekcie przeniesieniem całej firmy do innego miasta można wręczyć wypowiedzenie zmieniające pracownicy, która jest w ciąży lub przebywa na urlopie macierzyńskim? Czy też trzeba zaczekać, aż wróci do pracy?

  czytaj więcej

 • Doradca minister cyfryzacji: Aby szerzej korzystać z biometrii, trzeba zmienić przepisy

  Doradca minister cyfryzacji: Aby szerzej korzystać z biometrii, trzeba zmienić przepisy

  Rozważamy zmianę kodeksu pracy w takim kierunku, aby z jednej strony zapewnić poszanowanie prywatności obywateli, a z drugiej strony dać pracodawcom możliwość dostępu do pewnego zakresu danych pracownika - mówi dr Maciej Kawecki, doradca minister cyfryzacji, który zajmuje się dostosowaniem aktów prawnych do RODO.

  czytaj więcej

 • Czy pracodawcy zeskanują linie papilarne zatrudnionych? Biometria podbija rynek, ale dzieli urzędy

  Czy pracodawcy zeskanują linie papilarne zatrudnionych? Biometria podbija rynek, ale dzieli urzędy

  W jakim stopniu biometria będzie mogła zagościć w polskich firmach, w dużej mierze rozstrzygnie się w najbliższych miesiącach. W Ministerstwie Cyfryzacji trwają właśnie intensywne prace nad ustawami dostosowującymi krajowe przepisy do unijnego rozporządzenia RODO, regulującego kwestię ochrony danych osobowych. Co istotne, zmienić się ma kodeks pracy i niektórzy liczą na to, że wreszcie dopuszczalna będzie biometria w ewidencji czasu pracy.

  czytaj więcej

 • Kto straci ochronę przed zwolnieniem? Wszyscy chcą zmian, ale każdy ciągnie w swoją stronę

  Kto straci ochronę przed zwolnieniem? Wszyscy chcą zmian, ale każdy ciągnie w swoją stronę

  Przy okazji prac w Radzie Dialogu Społecznego nad zaproponowaną przez prezydenta nowelizacją kodeksu pracy pojawił się pomysł, by dokonać przeglądu przepisów przewidujących szczególną ochronę przed zwolnieniem dla wybranych, uprzywilejowanych grup pracowników. Obecnie ich liczba z pewnością przekracza czterdzieści.

  czytaj więcej

 • Ochrona ciężarnych z KAS czysto iluzoryczna

  Ochrona ciężarnych z KAS czysto iluzoryczna

  Stanowisko MF nie zabezpiecza m.in. ciężarnych pracownic skarbówki przed utratą pracy. Jeśli nie dostaną nowych umów, sąd im raczej nie pomoże.

  czytaj więcej

 • Perły Samorządu 2017: W poszukiwaniu najbardziej wszechstronnych gospodarzy 2016 roku

  Perły Samorządu 2017: W poszukiwaniu najbardziej wszechstronnych gospodarzy 2016 roku

  W tegorocznym rankingu wzięliśmy pod uwagę osiągnięcia skupione wokół czterech różnych obszarów aktywności włodarzy. Ocenialiśmy sposób, w jaki pełnią oni funkcję: reprezentanta, menedżera, koordynatora oraz... wizjonera.

  czytaj więcej

 • Oświata: Racje resortu i sygnały od nauczycieli

  Oświata: Racje resortu i sygnały od nauczycieli

  PROBLEM: W ostatnim wydaniu Tygodnika Gazeta Prawna (26-28 maja, TGP nr 20, DGP nr 101) opisywaliśmy kwestie ochrony przed zwolnieniem w przypadku nauczycieli podlegających redukcjom etatów w związku z reformą oświatową. Opublikowaliśmy opinię Ministerstwa Edukacji Narodowej z 23 maja, w której stwierdzono: „nauczyciele, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, powinni być objęci ochroną przedemerytalną. Powyższe potwierdził SN w wyroku z 5 lipca 2011 r., sygn. akt I PK 15/11”. Pojawiła się wówczas wątpliwość, czy powołany wyrok potwierdza tezy ministerstwa. Okazuje się jednak, że orzeczenie to mówi o ochronie przedemerytalnej w dwóch przypadkach – z jednej strony nawiązując do emerytury nauczycieli z art. 88 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1379 ze zm., dalej: KN), z drugiej zaś do emerytury pedagogów jako zatrudnionych w szczególnym charakterze, o której mowa w art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.). SN uznał, że w tym pierwszym przypadku ochrona emerytalna nie przysługuje, w drugim natomiast – już tak. Wyjaśnia to MEN w kolejnym stanowisku.

  czytaj więcej

 • Wymiana informacji na wniosek zagranicznego fiskusa pod znakiem zapytania

  Wymiana informacji na wniosek zagranicznego fiskusa pod znakiem zapytania

  Coraz trudniej ukryć przed urzędnikami, w tym unijnymi, uzyskiwane dochody. Niedawno fiskus otrzymał w tym zakresie nowe uprawnienia, jakie daje mu obowiązująca od 3 kwietnia ustawa o wymianie informacji podatkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 648).

  czytaj więcej

 • W przedszkolnym biznesie nowe rozdanie. Samorządy kuszą dotacjami

  W przedszkolnym biznesie nowe rozdanie. Samorządy kuszą dotacjami

  Od 1 września br. samorządy muszą poradzić sobie ze zwiększoną liczbą dzieci w przedszkolach: po pierwsze zostaną w nich prawie wszystkie sześciolatki, po drugie – wchodzi obowiązek zapewnienia miejsc wszystkim trzylatkom.

  czytaj więcej

 • Koledzy, sędziowie, mam apel: Nie mieszajmy się do polityki [WYWIAD]

  Koledzy, sędziowie, mam apel: Nie mieszajmy się do polityki [WYWIAD]

  - To jasne, że mamy swoje poglądy, sympatie polityczne, ale nie jesteśmy od tego, by zajmować się polityką - mówi Wiesław Johann w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

  czytaj więcej

 • Obowiązkowa mediacja w sporach pracowniczych? Pomysł znów wraca

  Obowiązkowa mediacja w sporach pracowniczych? Pomysł znów wraca

  Spór między pracodawcą a pracownikiem nie musi się kończyć na sali sądowej. Problem w tym, że u nas od lat jest to normą. Dzieje się tak, choć postępowanie sądowe jest nie tylko czasochłonne, lecz także kosztowne.

  czytaj więcej

 • Urlopy rodzicielskie: Komu i w jakim wymiarze przysługuje urlop ojcowski

  Urlopy rodzicielskie: Komu i w jakim wymiarze przysługuje urlop ojcowski

  Pracujący ojciec, który wychowuje dziecko, jest uprawniony do skorzystania z urlopu ojcowskiego. Jest to uprawnienie osobiste pracownika – ojca wychowującego dziecko, dlatego nie może zostać przeniesione na inną osobę, np. matkę dziecka. Nieskorzystanie z tego uprawnienia powoduje jego przepadek.

  czytaj więcej

 • Nowy kodeks pracy: Jakie zmiany byłyby na miarę XXI wieku?

  Nowy kodeks pracy: Jakie zmiany byłyby na miarę XXI wieku?

  We wrześniu minie rok od powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Działa ona w dwóch zespołach, których zadaniem jest przygotowanie projektów dwóch kodeksów – indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy.

  czytaj więcej

 • Prawo ma nie tylko ciało

  Prawo ma nie tylko ciało

  Brak zrozumienia prowadzi do tego, że ciało, serce i mózg nie działają razem. Jeśli to się zdarzy u człowieka, to się rozchoruje. Jeśli przydarzy się to prawu, zaczyna cierpieć na oderwanie się od rzeczywistości.

  czytaj więcej

 • Delegowanie pracowników: Fiskus chce zwracać nadpłaty PIT pracownikom, a sąd kasacyjny – płatnikom

  Delegowanie pracowników: Fiskus chce zwracać nadpłaty PIT pracownikom, a sąd kasacyjny – płatnikom

  Delegowanie polskich pracowników do czasowej pracy za granicą to rzecz powszechna. Mimo że trwa od lat, wciąż są problemy z rozliczaniem uzyskiwanych poza krajem dochodów.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników