godziny nadliczbowe

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu godziny nadliczbowe. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące godziny nadliczbowe.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Ułatwienia w przetargach i ostrzejsze wymogi epidemiologiczne na ŚDM

  Ułatwienia w przetargach i ostrzejsze wymogi epidemiologiczne na ŚDM

  Do zamówień na prace realizowane w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży, których wartość nie będzie przekraczała 135 tys. euro (dla dostaw i usług) lub 5 225 tys. euro (dla robót budowlanych), nie trzeba będzie stosować przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 – dalej: p.z.p.). Tak wynika z projektu specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.

  czytaj więcej

 • Ustalenia istnienia stosunku pracy można żądać w nieskończoność, ale nie należy zbyt długo z tym zwlekać

  Ustalenia istnienia stosunku pracy można żądać w nieskończoność, ale nie należy zbyt długo z tym zwlekać

  Trzyletnie przedawnienie stosuje się do roszczeń wynikających z ustalonego już stosunku pracy. Nie ma ono zastosowania, gdy pracownik zamierza dopiero wykazać, że jest zatrudniony na warunkach kodeksu pracy.

  czytaj więcej

 • Dzień Kobiet w prawie pracy. Ekspertki wyjaśniają specjalne regulacje

  Dzień Kobiet w prawie pracy. Ekspertki wyjaśniają specjalne regulacje

  Poszanowanie prywatności, zakaz dyskryminacji, urlopy, dodatkowe przerwy w pracy i dni wolne - polskie prawo pracy przewiduje wiele uprawnień dla pracujących kobiet. Przed przypadającym 8 marca Dniem Kobiet ekspertki przygotowały zestawienie takich regulacji.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć wynagrodzenie dla ciężarnej pracownicy zwolnionej z obowiązku świadczenia pracy

  Jak obliczyć wynagrodzenie dla ciężarnej pracownicy zwolnionej z obowiązku świadczenia pracy

  Jedna z naszych pracownic zatrudniona w chłodni okazała zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży i jednocześnie orzeczenie lekarza, że nie powinna pracować na tym stanowisku, bo są przeciwwskazania zdrowotne. Nie mamy możliwości zapewnienia pracownicy innej pracy i powinniśmy ją zwolnić ze świadczenia pracy. Jak obliczyć wynagrodzenie dla tej pracownicy, jeżeli otrzymuje wynagrodzenie godzinowe 11,50 zł oraz dodatek za warunki pracy 200 zł, premię zmienną miesięczną od 100 do 350 zł i niekiedy dodatki za pracę w nocy?

  czytaj więcej

 • Wynagrodzenie i zakaz zwalniania: 5 sposobów, w jaki prawo chroni pracownika

  Wynagrodzenie i zakaz zwalniania: 5 sposobów, w jaki prawo chroni pracownika

  Ochrona wynagrodzenia, limity w zawieraniu umów o pracę i zakaz zwalniania określonych grup pracowników - takie między innymi przywileje gwarantuje zatrudnionym polskie prawo pracy.

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo rozliczyć pracownika zmianowego zastępującego chorego kolegę

  Jak prawidłowo rozliczyć pracownika zmianowego zastępującego chorego kolegę

  Prawidłowe rozliczenie godzin nadliczbowych wymaga w pierwszej kolejności odniesienia do zaplanowanego czasu pracy, który w grafiku wynosi 23 dni pracy po 8 godzin, a więc w sumie 184 godziny.

  czytaj więcej

 • Niełatwo zorganizować pracę zatrudnionego, który łączy jej wykonywanie z urlopem rodzicielskim

  Niełatwo zorganizować pracę zatrudnionego, który łączy jej wykonywanie z urlopem rodzicielskim

  Problem dotyczy m.in. tego, czy praca i opieka nad dzieckiem powinny być łączone w każdej dniówce. Wydaje się też, że pracodawca nie musi uwzględniać wniosku podwładnego o pracę w konkretne dni tygodnia.

  czytaj więcej

 • Czas przejazdów przedstawiciela handlowego jest czasem pracy

  Czas przejazdów przedstawiciela handlowego jest czasem pracy

  TEZA: Czasem pracy (art. 128 par. 1 kodeksu pracy) pracownika wykonującego obowiązki pracownicze na określonym obszarze, do czego niezbędne jest stałe przemieszczanie się, jest także czas poświęcony na niezbędne przejazdy. Jest więc obojętne, jakim środkiem transportu pracownik się przemieszcza (własnym, dostarczonym przez pracodawcę czy publicznym), jak również czym się zajmuje w czasie przejazdu (prowadzi samochód, świadczy pracę możliwą do wykonania w czasie przejazdu czy też odpoczywa). Za czas pracy może być również uznany czas poświęcony na wykonywanie obowiązków pracowniczych w miejscu zamieszkania pracownika, jeżeli nie ma on zorganizowanego przez pracodawcę żadnego miejsca (biura), które mogłoby być traktowane jako filia siedziby pracodawcy.

  czytaj więcej

 • Transportowcy chcą wyłączenia branży z dyrektywy o delegowaniu

  Transportowcy chcą wyłączenia branży z dyrektywy o delegowaniu

  Firmy transportowe negatywnie oceniają projekt nowelizacji dyrektywy 96/71/WE o pracownikach delegowanych, opracowany przez Komisję Europejską. Zgodnie z nim wszystkie zasady dotyczące wynagrodzenia (stawki minimalne, dodatki, ale też wymiar urlopów) obowiązujące w danym kraju muszą być stosowane także do pracowników delegowanych i tymczasowych. Kłopot w tym, że kierowcy w transporcie międzynarodowym, którzy według naszego prawa są w podróży służbowej, w myśl dyrektywy są pracownikami delegowanymi. Stosowanie przepisów o delegowaniu wobec nich – zdaniem związku pracodawców Transport i Logistyka Polska – może doprowadzić do upadku zwłaszcza mikro i małych firm. A takich w branży jest zdecydowana większość (ok. 95 proc.) Dlaczego?

  czytaj więcej

 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą. Są nowe wyjaśnienia ministerstwa

  Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą. Są nowe wyjaśnienia ministerstwa

  W tygodniku Kadry i Płace z 11 lutego (nr 28/2016) i 17 marca (nr 53/2016) opisywaliśmy, jakie problemy dla pracodawców mogą się pojawić w przypadku równoczesnego korzystania przez pracowników z tego urlopu i świadczenia pracy w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu. Dziś zamieszczamy odpowiedzi resortu rodziny na zadane przez nas pytania.

  czytaj więcej

 • Co oznacza dla pracodawcy wygaśnięcie orzeczenia o niepełnosprawności pracownika

  Co oznacza dla pracodawcy wygaśnięcie orzeczenia o niepełnosprawności pracownika

  Jeśli pracownik nie przedstawi od razu nowego dokumentu, musi być traktowany jak osoba zdrowa. Nie utraci jednak przywilejów już nabytych.

  czytaj więcej

 • Kiedy pracownik musi zostać w pracy "po godzinach"?

  Kiedy pracownik musi zostać w pracy "po godzinach"?

  Pracownik ma obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych zasadniczo w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, gdy jest konieczność prowadzenia akcji ratowniczej lub usuwania awarii. Po drugie zaś, gdy istnieją szczególne potrzeby pracodawcy w postaci np. zaległości produkcyjnych. W szczególnych sytuacjach pracownik może zgodnie z prawem odmówić pracy w nadgodzinach.  

  czytaj więcej

 • Dyrektor urzędu nie dostanie rekompensaty za pracę w siódmym dniu tygodnia

  Dyrektor urzędu nie dostanie rekompensaty za pracę w siódmym dniu tygodnia

  Sposób wynagradzania członka korpusu służby cywilnej za dodatkowe godziny w niedzielę zależy od tego, czy jest on pracownikiem, urzędnikiem, czy osobą zatrudnioną na wyższym stanowisku. Znaczenie ma też, z czego to wynika.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop i usprawiedliwioną nieobecność w 2016 roku

  Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop i usprawiedliwioną nieobecność w 2016 roku

  Pracownik jest zatrudniony na pełny etat z wynagrodzeniem 2000 zł plus premia wynikająca z umowy o pracę w wysokości 500 zł. W tym miesiącu miał 4 nadgodziny (z dodatkiem 50 proc.). Poprzednio nadgodziny miał w styczniu 2016 r. (12 godzin z dodatkiem 50 proc.) oraz w lutym 2016 r. (2 godziny z dodatkiem 50 proc.). Wynagrodzenie jest wypłacane zawsze w ostatnim dniu miesiąca. Jakiej wysokości wynagrodzenie powinien otrzymać za kwiecień 2016 r., jeśli w tym miesiącu korzysta z urlopu wypoczynkowego (2 dni) oraz z opieki nad zdrowym dzieckiem (4 godziny)?

  czytaj więcej

 • Manifestacja przekonań religijnych w miejscu pracy: Do czego pracownik ma prawo?

  Manifestacja przekonań religijnych w miejscu pracy: Do czego pracownik ma prawo?

  Klauzula sumienia nie jest jedynym przejawem wolności sumienia i wyznania, z którym można się zetknąć w miejscu pracy. Oprócz niej może dojść również do manifestacji przekonań poprzez noszenie ubioru i symboli religijnych, występowanie o dni wolne w czasie świąt religijnych czy złożenie przysięgi celem objęcia urzędu.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć pensję pracownika na wypowiedzeniu

  Jak obliczyć pensję pracownika na wypowiedzeniu

  Pracownik jest w trakcie jednomiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę, która rozwiąże się 30 kwietnia 2016 r. Zatrudniony wykorzystał urlop wypoczynkowy za bieżący rok – od 1 do 11 kwietnia (7 dni). Skorzystał też z dwóch dni wolnych na poszukiwanie pracy (12–13 kwietnia), a od 20 do 30 kwietnia będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Jego wynagrodzenie składa się ze stawki miesięcznej 4800 zł, dodatku za pracę w warunkach narażenia na stres – 500 zł – oraz zmiennej premii regulaminowej w wysokości od 5 do 25 proc. stawki zasadniczej.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników