jak obliczyć urlop macierzyński

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu jak obliczyć urlop macierzyński. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące jak obliczyć urlop macierzyński.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2014 roku

  ... przysługuje na niewykorzystany urlop w całości lub ... postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania ... grudnia 2014. Aby obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy posłużyć ... szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i ... wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. ... innych odpraw pieniężnych. Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy Ekwiwalent ...

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć zasiłek, jeśli wygasa jedna z umów zawartych z tym samym pracodawcą

  ... końca okresu odpowiadającego urlopowi rodzicielskiemu. Pracodawca jako płatnik zasiłków będzie ... związanych z rodzicielstwem urlopów: macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych. Pracownik ... przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu: macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Jednak należy ... . Wtedy udzielony dodatkowy urlop macierzyński do dnia ustania ... Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego – analogicznie jak zasiłku chorobowego – stanowi ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> <strong>obliczyć</strong> składki na FP i FGŚP, gdy pracownik wrócił z <strong>urlopu</strong>

  Jak obliczyć składki na FP i FGŚP, gdy pracownik wrócił z urlopu

  ... pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego. W odniesieniu ... , którzy powrócili po urlopie, jaki został im ... po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego (odpowiednio: urlopów na warunkach tych urlopów) czy urlopu rodzicielskiego od pierwszego ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> rodzice mogą podzielić się zasiłkiem <strong>macierzyńskim</strong>

  Jak rodzice mogą podzielić się zasiłkiem macierzyńskim

  ... firmy jest uzyskanie urlopu macierzyńskiego przez ojca w ... wystąpić o dodatkowy urlop macierzyński i  rodzicielski, który ... r. Jest na urlopie macierzyńskim udzielonym na 20 ... dzieckiem wystąpić o urlop macierzyński i zasiłek? ... wykorzystaniu po porodzie urlopu macierzyńskiego w ... przez matkę dziecka urlopu macierzyńskiego i pobierania zasiłku macierzyńskiego, to będzie ona ...

  czytaj więcej

 • Jak udowodnić prawo do zasiłku macierzyńskiego

  ... pracownica korzysta z urlopu i zasiłku macierzyńskiego do 15 stycznia ... skorzystać z dodatkowego urlopu i zasiłku macierzyńskiego. Czy wystarczy, że ... dalszą wypłatę zasiłku macierzyńskiego? NIE Wypłata zasiłku macierzyńskiego przez okres określony w kodeksie pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego następuje po udzieleniu ... sprawie udzielenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wniosek ten powinien ...

  czytaj więcej

 • Praca na dodatkowym <strong>urlopie</strong> <strong>macierzyńskim</strong> zmniejszy zasiłek

  Praca na dodatkowym urlopie macierzyńskim zmniejszy zasiłek

  ... korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy ... udzielającego tego urlopu w wymiarze ... takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na ... takiej sytuacji należy obliczyć zasiłek macierzyński. Wysokość świadczenia trzeba ... korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy. ... czasu pracy przed urlopem macierzyńskim. W przypadku pani ... z łączeniem dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem zatrudnienia). ...

  czytaj więcej

 • Prezydent chce ratalnych <strong>urlopów</strong> <strong>macierzyńskich</strong> do 4. roku życia dziecka

  Prezydent chce ratalnych urlopów macierzyńskich do 4. roku życia dziecka

  ... całą pulę pieniędzy, jaką zapłaciłby ZUS, gdyby korzystali jedynie z urlopu. Na przykład po półrocznym macierzyńskim rodzic wraca do ... pół należnego świadczenia macierzyńskiego. Dziś może to ... tych zmian trudno obliczyć, bo dotyczą wyborów ... , ale maksymalna suma, jaką mogą wykorzystać rodzice, ... w swoich pomysłach. Macierzyński urlop na raty popierają ...

  czytaj więcej

 • Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą ojcom korzystanie z <strong>urlopów</strong> <strong>macierzyńskich</strong>

  Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą ojcom korzystanie z urlopów macierzyńskich

  ... może skorzystać z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, gdy ... wyłącznie dla niej urlopu. W innym przypadku ... . Jego prawo do urlopu wynika bowiem z ... , że do zasiłku macierzyńskiego uprawniony będzie ubezpieczony ... . w czasie odpowiadającym urlopowi macierzyńskiemu i rodzicielskiemu). Nowy sposób obliczenia takich świadczeń będzie ... w formie elektronicznej, jak i papierowej. ...

  czytaj więcej

 • Jak naliczać i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP

  ... osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, na urlopie bezpłatnym lub pobierająca ... ją do ubezpieczeń jako zleceniobiorcę. Składki jak za pracownika należy ... wysokości zaliczki. PRZYKŁAD: JAK OBLICZYĆ SKŁADKI I ZALICZKI ... osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz przebywające na urlopie wychowawczym są finansowane ... .Osoby pobierające zasiłek macierzyński i przebywające na urlopie wychowawczym Płatnicy składek ...

  czytaj więcej

 • Senat za nowelą ustawy umożliwiającą ojcom korzystanie z urlopów macierzyńskich

  ... może skorzystać z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, gdy ... jest uprawniona do urlopu i wykorzysta pierwsze ... wyłącznie dla niej urlopu. W innym przypadku ... . Jego prawo do urlopu wynika bowiem z ... , że do zasiłku macierzyńskiego uprawniony będzie ubezpieczony ... . w czasie odpowiadającym urlopowi macierzyńskiemu i rodzicielskiemu). Nowy sposób obliczenia takich świadczeń ...

  czytaj więcej

 • Jak stosować i liczyć terminy przewidziane w prawie pracy

  ... bezpośrednio przed rozpoczęciem urlopu, jak i bezpośrednio po ... ma obowiązek udzielić urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, • urlopu pracownika młodocianego, uczęszczającego ... zakaźną czy urlop macierzyński trwają poza ... ma obowiązek udzielić urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim – bieg terminu przedawnienia ... maja.  PRZYKŁAD 5 JAK USTALAĆ 14 DNI URLOPU Pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego od 7 ...

  czytaj więcej

 • Kiedy i w jaki sposób można zmniejszyć podstawę do obliczenia składek

  ... się do ZUS jako płatnik składek i ... prowadząca pozarolniczą działalność jako wspólnik spółki jawnej ... prawo do zasiłku macierzyńskiego. 30 kwietnia otrzyma ... tytułu pobierana zasiłku? Jak ustalić podstawę, od ... Osoba pobierająca zasiłek macierzyński podlega z tego ... tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Podstawę wymiaru składek ... stanowiła kwota zasiłku macierzyńskiego za okres, w ... pobierania zasiłku macierzyńskiego. Podstawa będzie ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> wyliczyć należną trzynastkę za 2014 rok

  Jak wyliczyć należną trzynastkę za 2014 rok

  ... .in. korzystania z: urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu rodzicielskiego. Podstawa Po ... obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop ... lat, wynagrodzenie za urlop okolicznościowy, za urlop szkoleniowy u pracowników ... uzasadniony korzystaniem z urlopu macierzyńskiego w łącznym wymiarze ...

  czytaj więcej

 • Jak sprawdzić i kontrolować stan konta w otwartym funduszu emerytalnym

  ... momencie zaksięgowania składki, jaka została przesłana przez ... lekarskim czy bezpłatnym urlopie. PRZYKŁAD: BEZ SKŁADKI ... przykład osoby na urlopach wychowawczych czy macierzyńskich. Podobnie jest na ... odpowiedniej instytucji, jaka jest podstawa ... roku przebywała na urlopie macierzyńskim. W tym czasie ... okres przebywania na urlopie macierzyńskim jej się należą. ... – podpowiadają co i jak zrobić, jak wypełnić formularz reklamacji ...

  czytaj więcej

 • Nowe świadczenia rodzicielskie: 25 pytań i odpowiedzi

  Nowe świadczenia rodzicielskie: 25 pytań i odpowiedzi

  ... wnioskować o dodatkowy urlop macierzyński Urlop macierzyński kończy mi ... . przebywa na dodatkowym urlopie macierzyńskim (dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego) lub jego części, ... przebywać na dodatkowym urlopie macierzyńskim (dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego) lub jego części, ... korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego po wejściu w ...

  czytaj więcej

 • Becikowe, <strong>urlopy</strong>, ulgi podatkowe: tak wygląda polityka prorodzinna w Polsce

  Becikowe, urlopy, ulgi podatkowe: tak wygląda polityka prorodzinna w Polsce

  KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY PRZEJŚĆ DO GALERII. zdjęcie główne

  czytaj więcej

 • Jak przeprowadzić zwolnienia grupowe w firmie

  ... – z jakichkolwiek powodów (urlop, niezdolność do pracy ... stan liczebności pracowników jako kryterium stosowania ustawy ... przypadku zwolnienia grupowego, jak indywidualnego. To pierwsze ... (przedstawicielstwu pracowników), jak i urzędowi ... okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego (art. 177 k ... rozporządzeniu w sprawie urlopów. Aby zatem obliczyć odprawę, należy ustalić ... pracownice przebywają na urlopach macierzyńskich, a jeden odbywa ...

  czytaj więcej

 • <strong>Macierzyński</strong> nie zostanie obniżony po rozwiązaniu umowy

  Macierzyński nie zostanie obniżony po rozwiązaniu umowy

  ... obliczany jest zasiłek macierzyński przysługujący zarówno w czasie trwania zatrudnienia, jak i po jego ... październiku, podstawa zasiłku macierzyńskiego będzie ustalona z ... jednak do zasiłku macierzyńskiego. zdjęcie główne ... jego podstawa byłaby obliczona według przedstawionych wyżej ... zasiłku chorobowym przysługiwałby macierzyński, ZUS nie ... zasiłku chorobowego. Zasiłek macierzyński podobnie jak chorobowy wynosiłby 100 ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> sprawdzać i reklamować stan konta emerytalnego w OFE

  Jak sprawdzać i reklamować stan konta emerytalnego w OFE

  ... poprawności kwoty przelewu, jaki znajduje się na ... wyższa, bo będzie obliczona od 60 proc. ... . PRZYKŁAD: CO NA URLOPIE BEZPŁATNYM Klient OFE ... na bezpłatnym urlopie, nie powinien ... przykład osoby na urlopach wychowawczych czy macierzyńskich. Podobnie jest na ... roku przebywa na urlopie macierzyńskim. W tym czasie ... okres przebywania na urlopie macierzyńskim jej się należą. ...

  czytaj więcej

 • Zasiłek <strong>macierzyński</strong> dla kobiet z firmą. Przedsiębiorcze matki górą? Częściowo

  Zasiłek macierzyński dla kobiet z firmą. Przedsiębiorcze matki górą? Częściowo

  ... zasady ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego dla pań prowadzących ... do rocznego zasiłku macierzyńskiego w wysokości nawet ... 12 miesięcy – tak jak w przypadku pracowników. ... sposobie ustalania zasiłku macierzyńskiego. Na gotowy projekt ... , że w czasie macierzyńskiego matka przedsiębiorca musi ... pracy. Przy czym, jak wyjaśnia Janusz Sejmej, ... międzyresortowych, konsultacji społecznych, jak również został udostępniony ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne