kodeks pracy art 100

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy art 100. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy art 100.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Tajemnicza historia Hawe. Wrogie przejęcie przez państwo czy ratowanie majątku spółki?

  Tajemnicza historia Hawe. Wrogie przejęcie przez państwo czy ratowanie majątku spółki?

  Wrogie przejęcie dokonywane przez państwo, którego skutkiem będzie stłamszenie rodzimego biznesu? A może przeciwdziałanie wyprowadzaniu majątku ze spółki przez nierzetelny zarząd? Spór o przyszłość Grupy Kapitałowej Hawe, posiadającej bezcenną dla państwa infrastrukturę światłowodową, wszedł właśnie w kulminacyjną fazę.

  czytaj więcej

 • Wiele jednostek będzie musiało wymienić komitety audytu [WYWIAD]

  Wiele jednostek będzie musiało wymienić komitety audytu [WYWIAD]

  - Spółki z większościowym udziałem w JZP nie będą już mogły wyznaczać do organów wybierających audytora swoich prawników. Będą musieli być bardziej niezależni - uważa Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

  czytaj więcej

 • Alimenty ciągle rosną. Kwota zadłużenia powiększa się o 100 mln zł miesięcznie

  Alimenty ciągle rosną. Kwota zadłużenia powiększa się o 100 mln zł miesięcznie

  Prawie 10,5 mld zł wyniosły na koniec kwietnia długi alimentacyjne zgłoszonych do BIG InfoMonitor. Kwota przyrasta obecnie o ok. 100 mln zł miesięcznie. Rejestr zawiera już blisko 302 tys. osób niepłacących na dzieci.

  czytaj więcej

 • Jaki: Musimy naprawić krzywdę wyrządzoną tysiącom ludzi wyrzuconych na bruk [WYWIAD]

  Jaki: Musimy naprawić krzywdę wyrządzoną tysiącom ludzi wyrzuconych na bruk [WYWIAD]

  Poproszę wszystkich członków komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji, żebyśmy dali sobie 100 dni spokojnej pracy - mówi szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki w wywiadzie dla PAP.

  czytaj więcej

 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

  Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

  PROBLEM | O zmianach regulacji cen transferowych przedsiębiorcy słyszą od ponad roku. Wynika to z faktu, że część nowych przepisów zaczęła obowiązywać już w 2016 r., a kolejna – większa – część w 2017 r. Nie dziwią więc liczne publikacje, konferencje czy szkolenia prowadzone przez ekspertów podatkowych, którzy tłumaczą, jakie nowości się pojawiły, jak one wpłyną na przedsiębiorstwa i jak należy się do tych zmian przygotować.

  czytaj więcej

 • Jaki czas pracy, gdy dochodzi do zmiany etatu w okresie rozliczeniowym

  Jaki czas pracy, gdy dochodzi do zmiany etatu w okresie rozliczeniowym

  Zdaniem resortu rodziny w takim przypadku należy dokonać osobnych obliczeń dla każdej cząstki tego okresu. W przeciwnym razie pracodawca naruszy przepisy.

  czytaj więcej

 • SN: Premia nie tylko dla wybranych

  SN: Premia nie tylko dla wybranych

  Pracodawca, który nie wypłacił jednemu z kilku zatrudnionych premii za terminowe wykonanie zadania, narusza prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Będą poprawki do split paymentu. MF liczy na uwagi

  Będą poprawki do split paymentu. MF liczy na uwagi

  Mechanizm podzielonej płatności będzie powiązany z domniemaniem działania w dobrej wierze. – Jesteśmy otwarci na wszelkie racjonalne propozycje zmian – zadeklarował dyrektor Wojciech Śliż z resortu finansów, podczas debaty organizowanej w DGP. Zdaniem pozostałych uczestników zmiany są konieczne. Im większe będą zachęty dla firm, tym bardziej będą one zainteresowane korzystaniem ze split paymentu.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczać nadgodziny, gdy praca przypada między dobami albo po odpracowaniu prywatnego wyjścia

  Jak rozliczać nadgodziny, gdy praca przypada między dobami albo po odpracowaniu prywatnego wyjścia

  Dziewiąta godzina pracy w danym dniu nie zawsze oznacza powstanie nadgodziny dobowej. Przeciwnie, zdaniem resortu rodziny w niektórych przypadkach powstaną nadgodziny średniotygodniowe.

  czytaj więcej

 • Wymiana informacji na wniosek zagranicznego fiskusa pod znakiem zapytania

  Wymiana informacji na wniosek zagranicznego fiskusa pod znakiem zapytania

  Coraz trudniej ukryć przed urzędnikami, w tym unijnymi, uzyskiwane dochody. Niedawno fiskus otrzymał w tym zakresie nowe uprawnienia, jakie daje mu obowiązująca od 3 kwietnia ustawa o wymianie informacji podatkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 648).

  czytaj więcej

 • Przełomowe rozwiązanie czy bubel prawny? Przepisy o egzekucji budzą skrajne emocje

  Przełomowe rozwiązanie czy bubel prawny? Przepisy o egzekucji budzą skrajne emocje

  Przełomowe regulacje, które zapobiegną patologiom wśród komorników, czy bubel prawny, który doprowadzi do zapaści systemu egzekucji sądowej? Opinie na temat projektów dwóch nowych ustaw – o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych – prezentowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i samych zainteresowanych są całkowicie odmienne

  czytaj więcej

 • Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  OPIS SYTUACJI: ABC sp. z o.o. szuka możliwości wyegzekwowania roszczeń, jakie ma wobec dostawcy podzespołów do budowy linii produkcyjnej, XYZ sp. z o.o. Roszczenia wynikają z rękojmi. Po dostarczeniu zamówionego towaru okazało się, że część elementów ma wady ukryte, których nie można było wykryć podczas odbioru towaru. W efekcie – jako że nie zostały one naprawione – po długiej wymianie pism zarząd spółki ABC postanowił złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wadliwych podzespołów. Obawiając się, że spółka XYZ dobrowolnie nie zwróci różnicy pomiędzy ceną sprzedaży towaru oraz jego faktyczną wartością, zarząd ABC zaczął poszukiwać sposobów przymuszenia sprzedawcy do zapłaty. W pierwszej kolejności zamierzano wpisać nielojalnego kontrahenta do rejestru długów prowadzonego przez biuro informacji gospodarczej. Rozważane jest także wystąpienie z powództwem cywilnym przeciwko dostawcy. Kwota roszczenia nabywcy to ok. 20 tys. zł. Zarząd spółki ABC niepokoi się, bo otrzymał również, na razie niesprawdzoną, informację o rzekomym znacznym zadłużeniu spółki, która dostarczyła jej towar. Posiada też informację, że XYZ sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym atrakcyjnej nieruchomości w centrum miasta. Postanowiono zatem zbadać prawne możliwości zabezpieczenia się na tej nieruchomości, a także faktyczną skuteczność takiego zabezpieczenia. W szczególności zaś, czy możliwe będzie dokonanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez XYZ spółkę z o.o. pomimo udzielenia zabezpieczenia na rzecz powoda przez sąd cywilny, które to miałoby mieć postać stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości użytkowanej przez dłużnika.

  czytaj więcej

 • Mucha: Trzeba dokonać wyboru, rządzić ma prezydent czy premier

  Mucha: Trzeba dokonać wyboru, rządzić ma prezydent czy premier

   - Model dzielący władzę między różne ośrodki nie jest efektywny i trzeba dokonać wyboru: rządzić ma prezydent czy premier - przyznaje Paweł Mucha.

  czytaj więcej

 • Zmiana wynagrodzenia zasadniczego w trakcie miesiąca to kłopot z należnościami za dodatkową pracę

  Zmiana wynagrodzenia zasadniczego w trakcie miesiąca to kłopot z należnościami za dodatkową pracę

  W związku z taką modyfikacją powstają wątpliwości, jak liczyć wynagrodzenie za nadgodziny dobowe wypracowane w takim miesiącu. Możliwe są co najmniej trzy scenariusze, a przepisy nie pomagają.

  czytaj więcej

 • Przepisy bhp: Wszyscy wiedzą o ich istnieniu, ale są przekonani, że powstały tylko po to, żeby utrudnić im życie

  Przepisy bhp: Wszyscy wiedzą o ich istnieniu, ale są przekonani, że powstały tylko po to, żeby utrudnić im życie

  Czy plaster może się przeterminować? W ilu biurach kobiety w ciąży po czterech godzinach pracy przy komputerach robią przerwę? Z BHP w Polsce jest jak z większością przepisów. Wszyscy wiedzą o ich istnieniu, ale są przekonani, że powstały tylko po to, żeby utrudnić im życie.

  czytaj więcej

 • Waszkiewicz: Sprawca i tak jest w pierwszym tomie

  Waszkiewicz: Sprawca i tak jest w pierwszym tomie

  - W ramach zajęć z cold case’ów pokazujemy, jakie są konsekwencje nawet najdrobniejszych na pozór zaniedbań podczas dokonywania pierwszych czynności na miejscu zdarzenia. Wiele spraw pozostaje nierozwiązanych, bo na początku ktoś poszedł na skróty - mówi Paweł Waszkiewicz.

  czytaj więcej

 • Bez samooczyszczenia wśród aptekarzy

  Bez samooczyszczenia wśród aptekarzy

  Były szef wielkopolskich farmaceutów i członek Naczelnej Rady Aptekarskiej, który został skazany za korupcję, usłyszał już wyrok sądu zawodowego. Najniższy z możliwych. Za wykorzystywanie stanowiska do przyjmowania korzyści majątkowych aptekarscy sędziowie udzielili mu... upomnienia. O sprawie jako pierwszy poinformował „Głos Wielkopolski”.

  czytaj więcej

 • Łączenie placówek szpitalnych może być sposobem na dobrze pomyślane oszczędności

  Łączenie placówek szpitalnych może być sposobem na dobrze pomyślane oszczędności

  Dziś przedstawiamy studium przypadku w oparciu o kazus połączenia dwóch rzeszowskich szpitali. Opisują go osoby, które czynnie w tym procesie brały udział. Omawiany przez nas przypadek jest tym wartościowszy, że ze względu na utworzenie sieci szpitali i znalezienie się kilkuset placówek poza nią do takich sytuacji może obecnie dochodzić znacznie częściej. Warto więc się dowiedzieć, na co uważać i z czym mogą być największe kłopoty. A przeprowadzenie takiej fuzji to droga najeżona kolcami. Wprawdzie dwie wprowadzone do studium postaci prawnika Drewnowskiego i dyrektora szpitala w M. Gałązki są fikcyjne, ale prawdziwe jest zainteresowanie takimi połączeniami ze strony innych jednostek samorządu terytorialnego.

  czytaj więcej

 • Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych [KOMENTARZ cz. 1]

  Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych [KOMENTARZ cz. 1]

  Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.; dalej: ustawa) zastąpiła ustawę z 13 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 1983 r. nr 30, poz. 144 ze zm.).

  czytaj więcej

 • Zatrudnienie cudzoziemców z nadużyciami i w szarej strefie. Kary nie odstraszają pracodawców

  Zatrudnienie cudzoziemców z nadużyciami i w szarej strefie. Kary nie odstraszają pracodawców

  Jeśli zestawić dochody obcokrajowca i zatrudniającej go firmy z wysokością grzywien, łatwo zrozumieć, dlaczego szara strefa rośnie. Ostatnie zmiany w przepisach raczej nie powstrzymają tego zjawiska.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników