kodeks pracy art 100

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy art 100. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy art 100.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Dla kogo i jak jest ustalany dodatek wyrównawczy

  Dla kogo i jak jest ustalany dodatek wyrównawczy

  Należy go wypłacać m.in. po przeniesieniu na inne stanowisko w związku z ciążą, wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Sposób wyliczenia zależy zaś od tego, czy płaca jest stała, czy zmienna.

  czytaj więcej

 • Pewność pracy nie jest wieczna

  Pewność pracy nie jest wieczna

  Znajdujące się w zakładowym układzie zbiorowym gwarancje zatrudnienia pochodzące z dawnego pakietu socjalnego mogą zostać zniesione przez kolejny, nowy układ stwierdził – Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Nowy projekt Ziobry: Przejrzyste spółki ze stroną internetową

  Nowy projekt Ziobry: Przejrzyste spółki ze stroną internetową

  Zobowiązanie przedsiębiorców do umieszczania ogłoszeń na stronach internetowych może przynieść wiele korzyści. Warunkiem jest jednak modyfikacja przedstawionego projektu zmian w prawie

  czytaj więcej

 • Rozliczamy czas podróży służbowych pracownikom zatrudnionym w systemie zadaniowym i ruchomym

  Rozliczamy czas podróży służbowych pracownikom zatrudnionym w systemie zadaniowym i ruchomym

  Szczególnie ciekawy jest problem wystąpienia nadgodzin w tym pierwszym przypadku. Zdaniem resortu rodziny powstaną one dopiero wtedy, gdy pracownik wyjeżdża, by zrealizować zadanie specjalne.

  czytaj więcej

 • Swoboda zawierania umów nie daje prawa do wyzysku Ukraińca

  Swoboda zawierania umów nie daje prawa do wyzysku Ukraińca

  500 zł za nieobecność w pracy, 3 tys. zł za naruszenie dobrego imienia firmy, 5 tys. zł za wyjawienie tajemnicy przedsiębiorstwa – to tylko niektóre z zapisów proponowanych przez polskich pracodawców osobom ze Wschodu (pisaliśmy o tym na białych stronach DGP 9 lutego, nr 28/2017). Mimo że obowiązuje swoboda w zawieraniu umów, to jednak nie wszystkie chwyty są dozwolone.

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo dokonać potrącenia z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku na przełomie lutego i marca

  Jak prawidłowo dokonać potrącenia z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku na przełomie lutego i marca

  PROBLEM: Nasz pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim od 25 stycznia do 5 marca. Początkowo wypłacane jest mu wynagrodzenie chorobowe (za styczeń i 26 dni lutego), a na przełomie lutego i marca przysługuje mu zasiłek chorobowy (za 2 dni lutego i 5 dni marca). Podstawa wymiaru zasiłku wynosi 3451,60 zł i stanowi ją – po odliczeniu 13,71 proc. – pensja zasadnicza 4000 zł brutto. Pracownik ma zajęcie komornicze niealimentacyjne na łączną kwotę 8000 zł. Jesteśmy płatnikiem zasiłków. Jak dokonać potrącenia, jeżeli należności za luty i marzec zostaną wypłacone 10 marca?

  czytaj więcej

 • GIODO: Tworzenie przez rekruterów "czarnych list" kandydatów jest niezgodne z prawem

  GIODO: Tworzenie przez rekruterów "czarnych list" kandydatów jest niezgodne z prawem

  Tworzenie przez niektóre firmy rekrutacyjne "czarnych list" jest niezgodne z prawem - uznała Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa. Zapowiedziała, że zbada tę sprawę.

  czytaj więcej

 • Emerytalne rewolucje 2017: Zobacz, co się zmieni

  Emerytalne rewolucje 2017: Zobacz, co się zmieni

  Takiego roku jeszcze nie było w polskich ubezpieczeniach. Praktycznie nie ma miesiąca, żeby nie były wdrażane nowe przepisy. I to dotyczące nie tylko wcześniej przyznanych świadczeń, lecz także tych, które dopiero będą wypłacane. Jak każde zmiany – mają one swoje wady i zalety.

  czytaj więcej

 • Polska i unijna odpowiedź na FATCA

  Polska i unijna odpowiedź na FATCA

  Fiskus w 100 krajach dostanie informacje o tym, ile pieniędzy ich rezydenci trzymają na rachunkach w Polsce. W zamian wyśle podobne dane do naszego kraju.

  czytaj więcej

 • Jak zwolnić ze składek ZUS bonusy dla pracowników

  Jak zwolnić ze składek ZUS bonusy dla pracowników

  Chcemy wykupić dla pracowników pakiet świadczeń medycznych (nieobowiązkowych). Ponadto kierownikom niektórych działów będą udostępnione samochody służbowe do użytku prywatnego. Jakie warunki muszą być spełnione, aby takie świadczenia były zwolnione ze składek ZUS?

  czytaj więcej

 • Ciężarne na garnuszku ZUS. Agencje znalazły sposób, aby nie stracić na rządowych pomysłach

  Ciężarne na garnuszku ZUS. Agencje znalazły sposób, aby nie stracić na rządowych pomysłach

  Pracodawcy: zasiłek w okresie całej ciąży powinien wypłacać od razu organ rentowy. Eksperci: inaczej czeka nas wypychanie pracownic tymczasowych na zwolnienia lekarskie albo oferowanie śmieciówek.

  czytaj więcej

 • Czy ufać znaczy kontrolować? Monitoring komputerów wzmacnia bezpieczeństwo firmy

  Czy ufać znaczy kontrolować? Monitoring komputerów wzmacnia bezpieczeństwo firmy

  Instalacja oprogramowania monitorującego służbowe komputery jest często traktowana jako zamach na wolność pracowników. Jednak tego typu rozwiązania przede wszystkim wzmacniają bezpieczeństwo firmy.

  czytaj więcej

 • Słone kary za stare kremy: Sprzedawca też dopilnuje, by kosmetyki były bezpieczne

  Słone kary za stare kremy: Sprzedawca też dopilnuje, by kosmetyki były bezpieczne

  PROBLEM: Ministerstwo Zdrowia planuje zwiększenie nadzoru nad kosmetykami. Śrubę zamierza przykręcić jednak nie tylko producentom i importerom, lecz także handlowcom. Sprzedawcy, hurtownicy i dystrybutorzy kosmetyków będą mieli obowiązek zbierania i raportowania przypadków niepożądanych działań wyrobów kosmetycznych. Czekają ich nowe, bardziej restrykcyjne wymogi informacyjne i większa odpowiedzialność za oferowane produkty – tak wynika z projektu ustawy o produktach kosmetycznych, nad którym trwają właśnie prace legislacyjne. Za niedopełnienie obowiązków, zamiast mało efektywnych grzywien, grożą administracyjne kary nawet do 100 tys. zł. I to z automatu.

  czytaj więcej

 • Co trzeba zmienić, gdy wspólnicy przechodzą z zarządu do rady

  Co trzeba zmienić, gdy wspólnicy przechodzą z zarządu do rady

  OPIS SYTUACJI: Wspólnicy ABC spółki z o.o., z których część pełni funkcje w zarządzie spółki, dyskutują na nieformalnym spotkaniu o planowanych zmianach w zasadach zarządzania i reprezentacji ich spółki. W ostatnim czasie spółka osiągnęła rynkowy sukces i konieczne stało się zatrudnienie profesjonalnego menedżera oraz powierzenie mu stanowiska prezesa zarządu. Wspólnicy chcieliby jednak zachować pełną kontrolę nad jego działaniami, dlatego mają zostać pozostawione kompetencje nadzorczo-właścicielskie. W związku z tym udziałowcy zamierzają podjąć wiele uchwał mających na celu określenie procedury wyboru profesjonalnego zarządu spółki, a także ustalenie zasad obliczania wynagrodzenia członków organów spółki. Do tej pory wspólnicy pełniący funkcję członków zarządu nie pobierali z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Zatrudnienie zaś osoby spoza ich grona wymaga przyznania jej adekwatnego uposażenia. Wspólnicy zamierzają m.in. określić wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu. Chodzi o to, by zapewnić wybór w skład owego organu wyłącznie profesjonalistów. Do tego wprowadzenie sztywnych kryteriów ma zapewnić każdorazowo odpowiedni wybór piastunów organu.

  czytaj więcej

 • Użytkownicy wieczyści też tną drzewa. Gminy mówią: Stop

  Użytkownicy wieczyści też tną drzewa. Gminy mówią: Stop

  W całym kraju trwa w najlepsze wycinka drzew na prywatnych gruntach. Niestety może ona słono kosztować użytkowników wieczystych. Zgodnie bowiem z ustawą o ochronie przyrody prawo do wyrębu bez zgody mają tylko właściciele. Użytkownicy wieczyści i dodatkowo dzierżawcy – nie. Niestety, jedni i drudzy nie zawsze są tego świadomi. Tymczasem samorządy już zapowiadają, że nieznajomość prawa nie uchroni przed karami finansowymi.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć nadgodziny pracownika, którego wymiar etatu zmienia się w trakcie okresu rozliczeniowego

  Jak rozliczyć nadgodziny pracownika, którego wymiar etatu zmienia się w trakcie okresu rozliczeniowego

  Żaden z przepisów kodeksu pracy nie przewiduje sposobu rozliczania czasu pracy pracownika, który w trakcie jednego okresu rozliczeniowego pracuje częściowo w niepełnym wymiarze czasu pracy, a częściowo na cały etat. W praktyce możliwości są dwie. Pierwsza to rozliczenie oddzielnie każdego odcinka, czyli przyjęcie fikcji, że okres rozliczeniowy kończy się przy zmianie etatu. Druga to rozliczenie łączne całego okresu z porównaniem przepracowanych godzin do zsumowanych wymiarów czasu pracy z dwóch części okresu rozliczeniowego.

  czytaj więcej

 • Praktyczny przewodnik po konstytucji

  Praktyczny przewodnik po konstytucji

  „Niczego o mnie nie ma w konstytucji” – pisał Marcin Świetlicki w jednym ze swoich najlepszych wierszy, pochodzącym z 1986 r. O tym, że nie da się tego samego powiedzieć o przepisach obecnej ustawy zasadniczej, przekonują eksperci, których poprosiliśmy o wskazanie znaczenia jej przepisów dla każdego z nas

  czytaj więcej

 • Minimalna stawka godzinowa: Firmy muszą uważać, aby nie płacić za dyżur na zleceniu

  Minimalna stawka godzinowa: Firmy muszą uważać, aby nie płacić za dyżur na zleceniu

  Prawo cywilne nie reguluje zasad pozostawania w gotowości do świadczenia usług. Firmy muszą uważać, jeśli nie chcą płacić minimalnej stawki za ten czas.

  czytaj więcej

 • Jak odróżnić umowę o dzieło od umowy-zlecenia

  Jak odróżnić umowę o dzieło od umowy-zlecenia

  Który kontrakt cywilnoprawny wybrać? Wskazówek udziela orzecznictwo sądowe

  czytaj więcej

 • Już trzeba wdrażać nową ustawę kominową. Jak skutecznie zrobić to w spółkach z udziałem miasta

  Już trzeba wdrażać nową ustawę kominową. Jak skutecznie zrobić to w spółkach z udziałem miasta

  Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm., dalej: nowa ustawa kominowa) nakazuje wójtom i burmistrzom podjęcie działań zmierzających do wdrożenia jej zasad w zakresie wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych. Będący podmiotami uprawnionymi do wykonywania praw udziałowych włodarze gmin odpowiednie działania muszą podjąć najpóźniej do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia dotyczącego rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu z działalności spółki i finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r. Najpóźniejszy termin zwołania takiego zgromadzenia to ostatni dzień czerwca 2017 r. Przy czym samorządy muszą pamiętać, że nie zawsze mają wpływ na wyznaczenie daty zgromadzenia, a także o tym, że wiele spółek zwołuje walne już w maju. Aby uniknąć kłopotów, władze wykonawcze gmin już teraz powinny sporządzić harmonogram działań mających na celu wykonanie ustawowych obowiązków. Tym bardziej że zaniechania w tym zakresie grożą grzywną, i to wysoką.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników