kodeks pracy art 100

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy art 100. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy art 100.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Minimalna stawka godzinowa: Firmy muszą uważać, aby nie płacić za dyżur na zleceniu

  Minimalna stawka godzinowa: Firmy muszą uważać, aby nie płacić za dyżur na zleceniu

  Prawo cywilne nie reguluje zasad pozostawania w gotowości do świadczenia usług. Firmy muszą uważać, jeśli nie chcą płacić minimalnej stawki za ten czas.

  czytaj więcej

 • Jak odróżnić umowę o dzieło od umowy-zlecenia

  Jak odróżnić umowę o dzieło od umowy-zlecenia

  Który kontrakt cywilnoprawny wybrać? Wskazówek udziela orzecznictwo sądowe

  czytaj więcej

 • Już trzeba wdrażać nową ustawę kominową. Jak skutecznie zrobić to w spółkach z udziałem miasta

  Już trzeba wdrażać nową ustawę kominową. Jak skutecznie zrobić to w spółkach z udziałem miasta

  Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm., dalej: nowa ustawa kominowa) nakazuje wójtom i burmistrzom podjęcie działań zmierzających do wdrożenia jej zasad w zakresie wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych. Będący podmiotami uprawnionymi do wykonywania praw udziałowych włodarze gmin odpowiednie działania muszą podjąć najpóźniej do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia dotyczącego rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu z działalności spółki i finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r. Najpóźniejszy termin zwołania takiego zgromadzenia to ostatni dzień czerwca 2017 r. Przy czym samorządy muszą pamiętać, że nie zawsze mają wpływ na wyznaczenie daty zgromadzenia, a także o tym, że wiele spółek zwołuje walne już w maju. Aby uniknąć kłopotów, władze wykonawcze gmin już teraz powinny sporządzić harmonogram działań mających na celu wykonanie ustawowych obowiązków. Tym bardziej że zaniechania w tym zakresie grożą grzywną, i to wysoką.

  czytaj więcej

 • Przy potrąceniach z zasiłków płatnik nie stosuje kodeksu pracy

  Przy potrąceniach z zasiłków płatnik nie stosuje kodeksu pracy

  PROBLEM: Nasz pracownik przebywał przez cały kwiecień na zasiłku chorobowym z powodu wypadku przy pracy. Wcześniej pobierał wynagrodzenie chorobowe, ale tylko kilka dni. Jednak z powodu wypadku przysługuje mu zasiłek. Podstawa wymiaru zasiłku wynosi 2978,73 zł po odliczeniu 13,71 proc. Została obliczona ze stałej pensji zasadniczej oraz średniej miesięcznej, zmiennej premii. Pracownik ma zajęcie komornicze alimentacyjne na łączną kwotę 8000 zł. Jesteśmy płatnikiem zasiłków. Jak dokonać potrącenia z zasiłku za kwiecień?

  czytaj więcej

 • Optymalizacja kadrowa: Ekstrazlecenie pułapką dla pracodawcy

  Optymalizacja kadrowa: Ekstrazlecenie pułapką dla pracodawcy

  Firma szkoleniowa w związku z rozwojem działalności potrzebuje pilnie wyremontować nowo zakupione lokale. Oczywiście – jak najtaniej. Na kanwie tej, z pozoru błahej sytuacji pokazujemy kilka możliwych rozwiązań, z których każde rodzi dla pracodawcy inne skutki w sferze zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych i podatków.

  czytaj więcej

 • Tajemnicza historia Hawe. Wrogie przejęcie przez państwo czy ratowanie majątku spółki?

  Tajemnicza historia Hawe. Wrogie przejęcie przez państwo czy ratowanie majątku spółki?

  Wrogie przejęcie dokonywane przez państwo, którego skutkiem będzie stłamszenie rodzimego biznesu? A może przeciwdziałanie wyprowadzaniu majątku ze spółki przez nierzetelny zarząd? Spór o przyszłość Grupy Kapitałowej Hawe, posiadającej bezcenną dla państwa infrastrukturę światłowodową, wszedł właśnie w kulminacyjną fazę.

  czytaj więcej

 • Haładyj: Urzędy nie stracą kontroli, jeżeli będą wydawać decyzje w terminie

  Haładyj: Urzędy nie stracą kontroli, jeżeli będą wydawać decyzje w terminie

  Mariusz Haładyj: Nowelizacja nie burzy fundamentów kodeksu postępowania administracyjnego. Przywraca tylko właściwą proporcję w relacji organ-strona. To wszystko ma jeden cel – organy mają szybko działać, zamiast załatwiać sprawę miesiącami czy nawet latami

  czytaj więcej

 • Wiele jednostek będzie musiało wymienić komitety audytu [WYWIAD]

  Wiele jednostek będzie musiało wymienić komitety audytu [WYWIAD]

  - Spółki z większościowym udziałem w JZP nie będą już mogły wyznaczać do organów wybierających audytora swoich prawników. Będą musieli być bardziej niezależni - uważa Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

  czytaj więcej

 • Alimenty ciągle rosną. Kwota zadłużenia powiększa się o 100 mln zł miesięcznie

  Alimenty ciągle rosną. Kwota zadłużenia powiększa się o 100 mln zł miesięcznie

  Prawie 10,5 mld zł wyniosły na koniec kwietnia długi alimentacyjne zgłoszonych do BIG InfoMonitor. Kwota przyrasta obecnie o ok. 100 mln zł miesięcznie. Rejestr zawiera już blisko 302 tys. osób niepłacących na dzieci.

  czytaj więcej

 • Jaki: Musimy naprawić krzywdę wyrządzoną tysiącom ludzi wyrzuconych na bruk [WYWIAD]

  Jaki: Musimy naprawić krzywdę wyrządzoną tysiącom ludzi wyrzuconych na bruk [WYWIAD]

  Poproszę wszystkich członków komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji, żebyśmy dali sobie 100 dni spokojnej pracy - mówi szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki w wywiadzie dla PAP.

  czytaj więcej

 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

  Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

  PROBLEM | O zmianach regulacji cen transferowych przedsiębiorcy słyszą od ponad roku. Wynika to z faktu, że część nowych przepisów zaczęła obowiązywać już w 2016 r., a kolejna – większa – część w 2017 r. Nie dziwią więc liczne publikacje, konferencje czy szkolenia prowadzone przez ekspertów podatkowych, którzy tłumaczą, jakie nowości się pojawiły, jak one wpłyną na przedsiębiorstwa i jak należy się do tych zmian przygotować.

  czytaj więcej

 • Jaki czas pracy, gdy dochodzi do zmiany etatu w okresie rozliczeniowym

  Jaki czas pracy, gdy dochodzi do zmiany etatu w okresie rozliczeniowym

  Zdaniem resortu rodziny w takim przypadku należy dokonać osobnych obliczeń dla każdej cząstki tego okresu. W przeciwnym razie pracodawca naruszy przepisy.

  czytaj więcej

 • SN: Premia nie tylko dla wybranych

  SN: Premia nie tylko dla wybranych

  Pracodawca, który nie wypłacił jednemu z kilku zatrudnionych premii za terminowe wykonanie zadania, narusza prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Będą poprawki do split paymentu. MF liczy na uwagi

  Będą poprawki do split paymentu. MF liczy na uwagi

  Mechanizm podzielonej płatności będzie powiązany z domniemaniem działania w dobrej wierze. – Jesteśmy otwarci na wszelkie racjonalne propozycje zmian – zadeklarował dyrektor Wojciech Śliż z resortu finansów, podczas debaty organizowanej w DGP. Zdaniem pozostałych uczestników zmiany są konieczne. Im większe będą zachęty dla firm, tym bardziej będą one zainteresowane korzystaniem ze split paymentu.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczać nadgodziny, gdy praca przypada między dobami albo po odpracowaniu prywatnego wyjścia

  Jak rozliczać nadgodziny, gdy praca przypada między dobami albo po odpracowaniu prywatnego wyjścia

  Dziewiąta godzina pracy w danym dniu nie zawsze oznacza powstanie nadgodziny dobowej. Przeciwnie, zdaniem resortu rodziny w niektórych przypadkach powstaną nadgodziny średniotygodniowe.

  czytaj więcej

 • Wymiana informacji na wniosek zagranicznego fiskusa pod znakiem zapytania

  Wymiana informacji na wniosek zagranicznego fiskusa pod znakiem zapytania

  Coraz trudniej ukryć przed urzędnikami, w tym unijnymi, uzyskiwane dochody. Niedawno fiskus otrzymał w tym zakresie nowe uprawnienia, jakie daje mu obowiązująca od 3 kwietnia ustawa o wymianie informacji podatkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 648).

  czytaj więcej

 • Przełomowe rozwiązanie czy bubel prawny? Przepisy o egzekucji budzą skrajne emocje

  Przełomowe rozwiązanie czy bubel prawny? Przepisy o egzekucji budzą skrajne emocje

  Przełomowe regulacje, które zapobiegną patologiom wśród komorników, czy bubel prawny, który doprowadzi do zapaści systemu egzekucji sądowej? Opinie na temat projektów dwóch nowych ustaw – o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych – prezentowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i samych zainteresowanych są całkowicie odmienne

  czytaj więcej

 • Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  OPIS SYTUACJI: ABC sp. z o.o. szuka możliwości wyegzekwowania roszczeń, jakie ma wobec dostawcy podzespołów do budowy linii produkcyjnej, XYZ sp. z o.o. Roszczenia wynikają z rękojmi. Po dostarczeniu zamówionego towaru okazało się, że część elementów ma wady ukryte, których nie można było wykryć podczas odbioru towaru. W efekcie – jako że nie zostały one naprawione – po długiej wymianie pism zarząd spółki ABC postanowił złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wadliwych podzespołów. Obawiając się, że spółka XYZ dobrowolnie nie zwróci różnicy pomiędzy ceną sprzedaży towaru oraz jego faktyczną wartością, zarząd ABC zaczął poszukiwać sposobów przymuszenia sprzedawcy do zapłaty. W pierwszej kolejności zamierzano wpisać nielojalnego kontrahenta do rejestru długów prowadzonego przez biuro informacji gospodarczej. Rozważane jest także wystąpienie z powództwem cywilnym przeciwko dostawcy. Kwota roszczenia nabywcy to ok. 20 tys. zł. Zarząd spółki ABC niepokoi się, bo otrzymał również, na razie niesprawdzoną, informację o rzekomym znacznym zadłużeniu spółki, która dostarczyła jej towar. Posiada też informację, że XYZ sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym atrakcyjnej nieruchomości w centrum miasta. Postanowiono zatem zbadać prawne możliwości zabezpieczenia się na tej nieruchomości, a także faktyczną skuteczność takiego zabezpieczenia. W szczególności zaś, czy możliwe będzie dokonanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez XYZ spółkę z o.o. pomimo udzielenia zabezpieczenia na rzecz powoda przez sąd cywilny, które to miałoby mieć postać stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości użytkowanej przez dłużnika.

  czytaj więcej

 • Mucha: Trzeba dokonać wyboru, rządzić ma prezydent czy premier

  Mucha: Trzeba dokonać wyboru, rządzić ma prezydent czy premier

   - Model dzielący władzę między różne ośrodki nie jest efektywny i trzeba dokonać wyboru: rządzić ma prezydent czy premier - przyznaje Paweł Mucha.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników