kodeks pracy art 108

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy art 108. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy art 108.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Co można wliczać do pensji minimalnej, a czego nie

  Co można wliczać do pensji minimalnej, a czego nie

  W jej skład mogą wchodzić niektóre premie, nagrody i urlopy. Ale już nadgodziny i zasiłki nie. Początek roku okazał się przełomowy. Bo oprócz istotnej podwyżki najniższego wynagrodzenia dla osób na etatach do 2000 zł brutto miesięcznie, zadbano i o interes pracujących na podstawie umów-zleceń i samozatrudnionych (pod warunkiem że nie zatrudniają innych osób), wyznaczając dla nich minimalną stawkę godzinową na 13 zł brutto.

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo dokonać potrącenia z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku na przełomie lutego i marca

  Jak prawidłowo dokonać potrącenia z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku na przełomie lutego i marca

  PROBLEM: Nasz pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim od 25 stycznia do 5 marca. Początkowo wypłacane jest mu wynagrodzenie chorobowe (za styczeń i 26 dni lutego), a na przełomie lutego i marca przysługuje mu zasiłek chorobowy (za 2 dni lutego i 5 dni marca). Podstawa wymiaru zasiłku wynosi 3451,60 zł i stanowi ją – po odliczeniu 13,71 proc. – pensja zasadnicza 4000 zł brutto. Pracownik ma zajęcie komornicze niealimentacyjne na łączną kwotę 8000 zł. Jesteśmy płatnikiem zasiłków. Jak dokonać potrącenia, jeżeli należności za luty i marzec zostaną wypłacone 10 marca?

  czytaj więcej

 • Zobacz, ile komornik zabierze ci z wynagrodzenia i rachunku bankowego

  Zobacz, ile komornik zabierze ci z wynagrodzenia i rachunku bankowego

  Komornik, który zajmuje wynagrodzenie dłużnika lub środki zgromadzone na rachunku bankowym, musi przestrzegać limitów egzekucji i pamiętać o kwotach wolnych od zajęć.

  czytaj więcej

 • Split payment – na razie więcej wątpliwości niż pewników

  Split payment – na razie więcej wątpliwości niż pewników

  W ramach uszczelniania polskiego systemu podatkowego rząd zamierza wprowadzić przepisy umożliwiające stosowanie mechanizmu podzielonej płatności VAT. Pomysł – w obecnym kształcie – budzi liczne obawy ekspertów.

  czytaj więcej

 • Inwestycja w zabytki jak tykająca bomba. Konserwator cofnie pozwolenie na remont nawet po dwóch latach

  Inwestycja w zabytki jak tykająca bomba. Konserwator cofnie pozwolenie na remont nawet po dwóch latach

  Od 9 września generalny konserwator zabytków ma prawo cofnąć pozwolenie na roboty przy zabytku nawet po dwóch latach. Właściciel nie ma możliwości odwołania ani nawet uzyskania odszkodowania.

  czytaj więcej

 • Spóźnienia do pracy? Konsekwencje mogą być daleko idące

  Spóźnienia do pracy? Konsekwencje mogą być daleko idące

  W związku z nieprzepracowanym czasem pracownikowi można pomniejszyć pensję, nałożyć na niego karę porządkową, wypowiedzieć mu umowę, a nawet zwolnić go dyscyplinarnie.

  czytaj więcej

 • Zaburzenia psychiczne coraz bardziej powszechne. Jak prawo traktuje chorych?

  Zaburzenia psychiczne coraz bardziej powszechne. Jak prawo traktuje chorych?

  Według WHO zaburzenia psychiczne są czwartą grupą – po problemach z układem krążenia, nowotworach i urazach – chorób zagrażających zdrowiu Europejczyków. W 2020 r. mogą zająć drugą pozycję. Polskie prawo traktuje jednak chorych bardziej jak zagrożenie niż jak obywateli potrzebujących pomocy. Dziś Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

  czytaj więcej

 • Pokrycie strat z pensji pracownika nie jest proste

  Pokrycie strat z pensji pracownika nie jest proste

  Mój były pracownik, zatrudniony wcześniej na stanowisku montera, skierował przeciwko mnie pozew do sądu o rzekome zaległe wynagrodzenie w wysokości 2 tys. zł (zgodnie z umową o pracę przysługiwało mu wynagrodzenie minimalne). Moim zdaniem pieniądze te mu się nie należą. Został bowiem zwolniony w związku z tym, że był pod wpływem alkoholu w trakcie wizyty u kontrahenta. Ponadto wskutek naruszenia obowiązującego w tej firmie regulaminu pracy (w zakresie przepisów bhp) spowodował też szkodę – musiałem więc pokryć koszty naliczonej przez kontrahenta kary umownej w wysokości 6 tys. zł. Potrąciłem mu tę kwotę z wynagrodzenia. Przy czym dysponuję popisanym przez podwładnego oświadczeniem o ponoszeniu przez niego odpowiedzialności materialnej, w którym wyraził on zgodę na pokrycie strat poprzez potrącenie z pensji wszelkich kar. Były pracownik w pozwie wskazał jednak m.in., że potrącenie to nastąpiło niezgodnie z kodeksem pracy. Czy jego powództwo jest zasadne?

  czytaj więcej

 • Ciężarna cudzoziemka z umową, ale bez świadczenia pracy

  Ciężarna cudzoziemka z umową, ale bez świadczenia pracy

  Zapomniano o nich przy zmianach w zatrudnieniu tymczasowym. Efekt? Ich umowy przedłużają się do dnia porodu, ale jeśli praca nie będzie zalegalizowana, zostaną bez wynagrodzenia.

  czytaj więcej

 • Jak zaliczać premie przy obliczaniu różnych należności dla pracownika

  Jak zaliczać premie przy obliczaniu różnych należności dla pracownika

  Przepisy przewidują w tym zakresie rozmaite rozwiązania. Znaczenie może mieć, czy dany składnik wynagrodzenia ma charakter zmienny, czy stały, a także czy stanowi on podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe oraz czy jest pomniejszany za czas niezdolności do pracy.

  czytaj więcej

 • W 2018 roku wyższa pensja minimalna i stawka godzinowa

  W 2018 roku wyższa pensja minimalna i stawka godzinowa

  Od 1 stycznia miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2100 zł. Wraz z nim wzrosną też niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej płacy lub jej wielokrotności, a także podstawy, progi i wskaźniki obowiązujące w prawie pracy oraz ubezpieczeniach społecznych obliczane od jej wysokości

  czytaj więcej

 • Energia kontra infrastruktura: Sprzeczne przepisy o energetyce wiatrowej na lądzie

  Energia kontra infrastruktura: Sprzeczne przepisy o energetyce wiatrowej na lądzie

  Dwa ministerstwa pracują nad przepisami, które będą dotyczyć energetyki wiatrowej na lądzie. Tyle że jedne są sprzeczne z drugimi.

  czytaj więcej

 • Nieprawidłowo obliczona odprawa? W praktyce może chodzić o niebagatelne kwoty

  Nieprawidłowo obliczona odprawa? W praktyce może chodzić o niebagatelne kwoty

  Zakład pracy w związku ze zwolnieniami grupowymi naliczył i wypłacił pracownikom odprawy. Przy ich obliczaniu zastosował takie zasady, jak przy obliczaniu urlopu wypoczynkowego. Część pracowników zakwestionowała wysokość odpraw, występując do sądu o wypłatę różnicy. Sąd przyznał pracownikom rację, odprawy wylicza się bowiem według takich zasad, jak przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop. Jaką różnicę musi wypłacić pracodawca?

  czytaj więcej

 • Okazjonalne wykonywanie zadań służbowych z domu nie uprawnia do podjęcia telepracy

  Okazjonalne wykonywanie zadań służbowych z domu nie uprawnia do podjęcia telepracy

  Firma X prężnie rozwija swoją działalność i zamierza podwoić liczbę pracowników. Ponieważ jej biuro jest niewielkie, zarząd zastanawia się nad zatrudnieniem pracowników zdalnych, którzy będą świadczyć pracę poza siedzibą firmy. Chciałby, aby część z nich pracowała z domu codziennie, część przychodziła do biura dwa razy w tygodniu, a pozostali, którzy na co dzień są potrzebni w firmie, mogli raz na jakiś czas pracować z domu. Pracodawca zastanawia się, czy powinien wszystkich pracowników zatrudnić w formie telepracy.

  czytaj więcej

 • Nie warto likwidować komisji bhp, gdy zatrudnienie spada poniżej 251 pracowników

  Nie warto likwidować komisji bhp, gdy zatrudnienie spada poniżej 251 pracowników

  Pracodawca zatrudnił pracownika na trzymiesięczny okres próbny. W związku z tym stan zatrudnienia przekroczył 250 osób, co nakazuje utworzenie komisji bhp. Czy w takim przypadku pracodawca ma prawo wstrzymać się z utworzeniem takiej komisji do czasu ewentualnego przedłużenia umowy z pracownikiem? A jeżeli zdecyduje się na jej utworzenie, jakie kroki powinien podjąć, skoro przepisy nic nie mówią na ten temat? Czy i w jakiej formie potwierdzić powołanie komisji bhp? Czy brak przedłużenia umowy na okres próbny z 251. pracownikiem uzasadnia rozwiązanie komisji?

  czytaj więcej

 • Jak wprowadzić premie do systemu wynagradzania

  Jak wprowadzić premie do systemu wynagradzania

  Zamierzamy wprowadzić do obecnego systemu wynagradzania premie jako dodatkowy element płacowy. Premia ma być dla pracowników czynnikiem mobilizującym do lepszej pracy. Czy może mieć charakter uznaniowy? Jakie kryteria najlepiej sformułować, aby było jasne, kiedy premia będzie wypłacona? Jakie premie wchodzą do świadczeń, np. chorobowych i urlopowych?

  czytaj więcej

 • Stosunek pracy powstanie nawet wtedy, gdy obie strony zgodziły się na zlecenie

  Stosunek pracy powstanie nawet wtedy, gdy obie strony zgodziły się na zlecenie

  Planuję otworzyć firmę ochroniarską i zatrudnić kilka osób w celu ochrony budynków należących do różnych podmiotów. Będą one formalnie mi podporządkowane, ale nie będę nimi kierował. Praca będzie zmianowa, ale zatrudnieni sami będą ustalać grafiki. Będę jedynie wyznaczał np. miejsca i ogólne godziny pracy i w tych ramach wymagał dyspozycyjności. Czy mogę zastosować umowy-zlecenia? Kandydaci już wyrazili na to zgodę.

  czytaj więcej

 • Konsultacje w zakresie bhp także dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych

  Konsultacje w zakresie bhp także dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych

  Pracodawca powinien uzgadniać z pracownikami wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy dotyczy to także zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych? Czy mają oni prawo brać udział w konsultacjach i próbować kształtować warunki pracy dotyczące ich formy zatrudnienia, np. badań lekarskich lub szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także organizacji ich pracy związanej ze sferą bhp?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników