kodeks pracy art 108

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy art 108. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy art 108.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Dlaczego regulamin <strong>pracy</strong> jest potrzebny

  Dlaczego regulamin pracy jest potrzebny

  Zakres przedmiotowy regulaminu pracy wyznacza art. 1041 kodeksu pracy, określając kategorie ... zakładu pracy w czasie pracy i po ... stosowanych zgodnie z art. 108 k.p. z tytułu ... postanowienia układu zbiorowego pracy (zob. art. 104 par. 2 k.p.). Należy zwrócić ... na treść regulaminu pracy, określone w art. 1041 k.p. Tryb ustalania ...

  czytaj więcej

 • Kiedy za nieodebranie telefonu służbowego poza godzinami <strong>pracy</strong> grozi nagana

  Kiedy za nieodebranie telefonu służbowego poza godzinami pracy grozi nagana

  ... „pod telefonem”. Czas pracy to zgodnie z art. 128 par. 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.) czas, w ... usprawiedliwiania nieobecności w pracy (art. 108 par ... . 2 pkt 4 k.p.). Podstawa prawna Art. 18, art. 100, art. 108, art. 128, art. 129, art. 132, art. 133, art. 1515 ustawy z ...

  czytaj więcej

 • Wszystko o karach w <strong>pracy</strong>: kiedy można je nakładać, jak pracownik może się bronić

  Wszystko o karach w pracy: kiedy można je nakładać, jak pracownik może się bronić

  ... kary. Podstawa prawna Art. 108, art. 111, art. 112 par. 2 ... porządkowej w rozumieniu art. 110 i 112 k.p. Zatem w ... kary. Podstawa prawna Art. 109 par. 1, art. 112 ustawy z ... . Tak wynika z kodeksu pracy. Przez nienaganną pracę należy rozumieć ... odszkodowanie. Podstawa prawna Art. 113, art. 300 ustawy z ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć zadłużonego pracownika rozpoczynającego drugi rok <strong>pracy</strong> w trakcie miesiąca

  Jak rozliczyć zadłużonego pracownika rozpoczynającego drugi rok pracy w trakcie miesiąca

  ... upłynął pierwszy rok pracy, przysługuje za ten ... . Z wynagrodzenia za pracę faktycznie nie ma ... wymiarze czasu pracy nie może ... generalnie na mocy art. 300 k.p. mają zastosowanie ... . w związku z art. 300 k.p.). Dwie stawki ... . 1502 ze zm.). Art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 32 ustawy z ...

  czytaj więcej

 • Ile pracodawca może potrącić z pensji pracownika bez jego zgody

  ... przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości ... alkoholu w czasie pracy. Ponadto z ... granicach określonych w art. 108 k.p. Pracodawca, który ... niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 871 par. 2 k.p.). Brak jest ... , uwzględniającej te składniki (art. 87 par. 8 k.p.). Jeśli jednak ...

  czytaj więcej

 • Czy pracownik może odmówić wykonywania innej zleconej mu <strong>pracy</strong>

  Czy pracownik może odmówić wykonywania innej zleconej mu pracy

  Zgodnie z art. 42 par. 4 k.p. powierzenie innej pracy niż określona w ... wykonać stosownie do art. 100 k.p. Odmowa podjęcia ... powierzonych w trybie art. 42 par. 4 k.p. może stanowić ... powierzeniu mu innej pracy w trybie art. 42 par. 4 k.p. Jeśli jednak ... art. 42 par. 4 k ...

  czytaj więcej

 • Za samowolne przedłużanie przerw w pracy grozi kara

  ... w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie ... do ustalenia regulaminu pracy) jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy w wymiarze nieprzekraczającym ... załatwienie spraw osobistych (art. 141 k.p.). Ważne jest ... ustalonej przerwy w pracy), wówczas na podstawie art. 87 par. 7 k.p. może zmniejszyć ... Art. 80, 87, 108, ...

  czytaj więcej

 • Co grozi za dopuszczenie pracownika do <strong>pracy</strong> bez zaświadczenia lekarskiego

  Co grozi za dopuszczenie pracownika do pracy bez zaświadczenia lekarskiego

  ... , który dopuszcza do pracy pracownika ... , ale zgodnie z art. 96 par. 1b k.p. w. inspektor pracy może nałożyć grzywnę ... /2005). Zgodnie z art. 211 pkt 5 k.p. poddawanie się ... rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 par. 1 ... porządkowej. Zgodnie z art. 108 k.p. za nieprzestrzeganie ...

  czytaj więcej

 • Kiedy pracodawca może zlecić pracę w godzinach nadliczbowych

  ... -godzinny. PODSTAWA PRAWNA • Art. 132, art. 151 ustawy z ... godzinami. PODSTAWA PRAWNA • Art. 100, art. 108, art. 151 ustawy z ... zdrowia. PODSTAWA PRAWNA • Art. 151, art. 178, art. 202 par. 2, art. 203 ustawy z ... rozkładem czasu pracy. Za pracę w nadgodzinach ... jego normalnym czasem pracy. PODSTAWA PRAWNA • Art. 151, art. 1511 ustawy z ...

  czytaj więcej

 • ... wygrały: TK uznał, że za święto w dzień wolny od <strong>pracy</strong> należy się dodatkowy dzień wolny

  ... wygrały: TK uznał, że za święto w dzień wolny od pracy należy się dodatkowy dzień wolny

  ... dzień wolny od pracy - wynika z wyroku ... dnia wolnego od pracy w święta ustawowe. ... dni wolnych od pracy - niedziel oraz świąt ... dniach wolnych od pracy. W Kodeksie pracy przewidziano pięciodniowy tydzień pracy, wobec czego pracownikowi ... wolny od pracy w tygodniu. ... konstytucyjne. "Zgodnie z art. 14 kodeksu pracy oraz art. 66 ust. 2 ...

  czytaj więcej

 • Prywatne wyjście z <strong>pracy</strong> trzeba odpracować

  Prywatne wyjście z pracy trzeba odpracować

  ... nagłych wyjść z pracy w celach prywatnych, ... wyjściem w godzinach pracy np. po odbiór ... . Godzinę opuszczenia miejsca pracy należy odnotować w ... potrzebę na piśmie. Kodeks pracy nie reguluje, ... wyjście nie destabilizowało pracy w całej firmie. ... odpoczynku Podstawa prawna Art. 14, art. 80, art. 108, art. 129, art. 150 ustawy z ...

  czytaj więcej

 • Wysokość kary zależy od wynagrodzenia

  ... dotychczasowy stosunek do pracy (art. 111 k.p.).Jakie sankcje ... stosowanych zgodnie z art. 108 k.p. z tytułu ... powinien zawierać regulamin pracy (art. 1041 par. 2 k.p.). Pracodawca może ... określone zostały w art. 108 k.p. Pracownik odpowiada ... pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p. jest kwota ... pracy, w układzie zbiorowym pracy, lub ...

  czytaj więcej

 • Z jakimi kosztami w sądzie <strong>pracy</strong> musi liczyć się pracodawca

  Z jakimi kosztami w sądzie pracy musi liczyć się pracodawca

  ... wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych ... ogólnych. Podstawa prawna • Art. 1304 par. 4 ... listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz ... o przywrócenie do pracy udzielił pełnomocnictwa procesowego ... do pracy. Pracodawca polecił ... z późn. zm.). • Art. 108 ustawy z 28 ... z późn. zm.). • Art. 102-103, art. 105, art. 109 ustawy z ...

  czytaj więcej

 • Co grozi za odmowę poddania się badaniom lekarskim

  Co grozi za odmowę poddania się badaniom lekarskim

  ... okresie niezdolności do pracy zgłasza ... jego zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku (art. 229 par. 4 k.p.). Zgodnie z art. 211 pkt 5 k.p., pracownik ma ... wszystkim, zgodnie z art. 108 i 109 k.p., może zostać ... idzie, zgodnie z art. 283 par. 1 k.p., na pracodawcę ...

  czytaj więcej

 • Regulamin <strong>pracy</strong> nie musi określać sankcji za jego nieprzestrzeganie

  Regulamin pracy nie musi określać sankcji za jego nieprzestrzeganie

  ... i niewłaściwym zastosowaniu art. 52 par. 1 k.p. oraz art. 56 par. 1 k.p. w związku ... przewidziane są w kodeksie pracy (art. 108 par. 1 k.p.), najsurowszą jest ... rozwiązanie umowy o pracę na podstawie art. 52 par. 1 k.p., a w ... wymienionego wcześniej art. 52 k.p., zgodnie ...

  czytaj więcej

 • Za przekroczenie prędkości pracodawca może nałożyć karę na zawodowego kierowcę

  Za przekroczenie prędkości pracodawca może nałożyć karę na zawodowego kierowcę

  ... mechanicznego w rozumieniu art. 22 kodeksu pracy jest świadczeniem pracy na rzecz pracodawcy. Zgodnie z art. 211 pkt 2 k.p. pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę w sposób zgodny ... wobec nich przepis art. 211 pkt 2 kodeksu pracy zobowiązujący pracowników ... porządkowe przewidziane w art. 108 par. 1 i ...

  czytaj więcej

 • regulamin pracy

  ... organizacją i porządkiem pracy. Kodeks pracy nie określa ... porządkowych przewidzianych w art. 108 k.p. Kodeks pracy jedynie przykładowo ... nieobecności w pracy. Regulamin pracy ustalany jest ... . Skutki wprowadzenia regulaminu pracy Regulamin pracy jest źródłem prawa pracy, który kształtuje prawa ... zmiany umowy o pracę. Zmiana regulaminu pracy Zmiana regulaminu pracy następuje w takim ...

  czytaj więcej

 • Nowe przepisy bhp najbardziej uderzą w małe firmy

  Nowe przepisy bhp najbardziej uderzą w małe firmy

  ... Senat ustawą nowelizującą kodeks pracy, każdy pracodawca ... Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Nowelizacja kodeksu pracy jasno wskazuje, ... bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób ... . Resort tłumaczy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ... pracowników w miejscu pracy (Dz.Urz. WE ... , naczelnik Wydziału Warunków Pracy w Departamencie Prawa Pracy MPiPS. Podkreśla, że ... Inspekcję Pracy - mówi prof. ...

  czytaj więcej

 • Jaką odpowiedzialność może ponieść pracownik

  ... w umowie o pracę. Regulamin pracy, zgodnie z art. 1041 par. 2 k.p., zawiera jedynie ... porządku – zgodnie z art. 108 par. 1 k.p. – polega na ... niż określone w art. 108 k.p., np. obniżenie ... art. 108 par. 2 k ... dotychczasowy stosunek do pracy (art. 111 k.p.). Te okoliczności ...

  czytaj więcej

 • Z powodu spóźnień można nawet stracić <strong>pracę</strong>

  Z powodu spóźnień można nawet stracić pracę

  ... to z regulaminu pracy, może być podstawą ... jest przestrzeganie czasu pracy ustalonego w danym ... wypowiedzenie umowy o pracę. Prawo jasno wskazuje, ... niestawienie się w pracy jest usprawiedliwione tylko ... na przesunięcie godzin pracy, np. o ... przepisami. Podstawa prawna Art. 22, art. 52, art. 80, art. 100, art. 108 ustawy z 26 ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne