kodeks pracy art 108

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy art 108. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy art 108.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Czy wynagrodzenie za pracę można ustalić w obcej walucie

  Czy wynagrodzenie za pracę można ustalić w obcej walucie

  Współpracujemy z zagranicznymi firmami i większość transakcji przeprowadzamy w obcej walucie, w szczególności w euro. Nasi pracownicy często też podróżują za granicę w celu wykonywania zleconych zadań (delegacje zagraniczne). Czy można im zmienić umowy o pracę, wpisując inną walutę wynagrodzenia niż złote? Czy w ogóle można ustalić pensje w walucie obcej, np. w euro? Załóżmy, że planowane wynagrodzenie wyniosłoby 2500 euro i będzie wypłacane pierwszego dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy pracownika. Jak rozliczać to wynagrodzenie w zakresie podatku i składek ZUS?

  czytaj więcej

 • Poradnia kadrowa z 15 marca 2018: W jakich okolicznościach można zwolnić pracownika w czasie urlopu

  Poradnia kadrowa z 15 marca 2018: W jakich okolicznościach można zwolnić pracownika w czasie urlopu

  ● Czy wcześniejsze opuszczenie pracy ma wpływ na kwalifikację wypadku w drodze do domu● Ilu pracowników służby bhp musi mieć firma zatrudniająca ponad 100 osób● W jakich okolicznościach można rozwiązać umowę o pracę w czasie urlopu pracownika● Kiedy trzeba uwzględnić wniosek o obniżenie wymiaru etatu

  czytaj więcej

 • Nakaz wypłaty spornej kwoty od inspekcji pracy tylko w sprawach oczywistych

  Nakaz wypłaty spornej kwoty od inspekcji pracy tylko w sprawach oczywistych

  Prowadzę firmę przewozową. Okręgowy inspektor pracy nakazał mi wypłacić jednemu z kierowców 2 tys. zł. Kwotę tę wcześniej potrąciłem mu z diet za podróże służbowe za szkody, które wyrządził w służbowym aucie. W tej sprawie toczy się odrębny proces sądowy (dysponuję oświadczeniem pracownika, że będzie ponosił koszty szkód). Czy inspekcja mogła wydać nakaz, skoro toczy się spór?

  czytaj więcej

 • W Wielką Sobotę handel krócej niż w ustawie

  W Wielką Sobotę handel krócej niż w ustawie

  Zatrudnieni nie zarobią jednak mniej, bo nowe przepisy gwarantują im wynagrodzenie za czas nieprzepracowany. Ale kuriozalne jest to, że zarobią więcej niż ci, którzy wypracują cały swój dobowy wymiar czasu pracy. Stracą też kobiety karmiące dziecko piersią

  czytaj więcej

 • Pobory dyrektora szkoły liczymy na wyczucie

  Pobory dyrektora szkoły liczymy na wyczucie

  Wciąż nie jest do końca jasne, jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe dla nauczycieli funkcyjnych, jeśli mieli wolne między 1 stycznia a 22 marca tego roku. Wszystkiemu winna spóźniona nowelizacja przepisów wykonawczych. Wykładnia celowościowa przemawia jednak za tym, aby płacę za jeden dzień wypoczynku ze składników zmiennych ustalić z użyciem dzielnika 21 dla osób funkcyjnych zatrudnionych zarówno w placówkach feryjnych, jak i nieferyjnych. Wskaźnik ten to nic innego jak liczba, przez którą dzieli się podstawę urlopową, uzależnioną od wynagrodzenia i dodatków otrzymywanych przez nauczyciela, aby obliczyć wynagrodzenie urlopowe za jeden dzień. Przed 2018 r. był on uzależniony od rodzaju placówki i tylko w tych, które nie przerywały zajęć na czas ferii szkolnych, wynosił 21, w pozostałych zaś - 30. Od 1 stycznia podział ten nie ma już znaczenia.

  czytaj więcej

 • Trzeba uporządkować liczenie pensji za urlop. Ale zmiany w nowym kodeksie są kosmetyczne

  Trzeba uporządkować liczenie pensji za urlop. Ale zmiany w nowym kodeksie są kosmetyczne

  Naliczanie pensji za urlop od lat stwarza problemy. Eksperci wskazują, że wielu kadrowców robi to źle – często też na niekorzyść pracowników. Co więcej, systemy płacowe są nastawione na jedną opcję, a przez to niejednokrotnie wprowadzają w błąd. Tymczasem przepisy mówią o potrzebie indywidualnego podejścia.

  czytaj więcej

 • Umowa zlecenie - kontrowersyjna, ale potrzebna

  Umowa zlecenie - kontrowersyjna, ale potrzebna

  Umowa-zlecenie jest popularną formą zatrudnienia stanowiącą alternatywę dla stosunku pracy. Niestety prawna sytuacja tej umowy jest niejasna i nie do końca wiadomo, jaki status ma zleceniobiorca. Coraz głośniej mówi się też o znacznym ograniczeniu, a nawet likwidacji umów-zleceń. Wyeliminowanie świadczenia pracy na tej podstawie jest jednym z założeń projektu nowego kodeksu pracy, który po zakończeniu nad nim prac przez komisję kodyfikacyjną trafił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie coraz częściej zawierane są obecnie kontrakty menedżerskie, które stanowią tak naprawdę szczególny przypadek umowy-zlecenia.

  czytaj więcej

 • Składki od prezesa z umową o pracę

  Składki od prezesa z umową o pracę

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek opłacania składek do ZUS od umowy o pracę zawartej z własnym prezesem. Także wówczas, jeśli taka osoba jest współwłaścicielem firmy.

  czytaj więcej

 • Poradnia BHP z 12 kwietnia

  Poradnia BHP z 12 kwietnia

  Przepisy bhp nie nakładają na podmiot przyjmujący na praktyki obowiązku kierowania na badania profilaktyczne ucznia lub studenta odbywającego praktyki, spoczywa on bowiem odpowiednio na szkole lub uczelni.

  czytaj więcej

 • Testy psychometryczne w świetle RODO. Dopuszczalność wciąż pod znakiem zapytania

  Testy psychometryczne w świetle RODO. Dopuszczalność wciąż pod znakiem zapytania

  Nowe przepisy nie rozwieją obaw dotyczących stosowania tego narzędzia w procesie rekrutacji. To, czy pracodawca zyska taką możliwość, będzie zależeć m.in. od rodzaju testu i korzyści dla badanego.

  czytaj więcej

 • ZUS nie wyrówna zasiłku chorobowego nawet po przywróceniu do pracy

  ZUS nie wyrówna zasiłku chorobowego nawet po przywróceniu do pracy

  Mimo że sąd uznał zwolnienie za bezprawne, to pracownik nie może liczyć na pełne świadczenia, które otrzymałby, gdyby pracodawca nie próbował go zwolnić.

  czytaj więcej

 • Całkowity zakaz dorabiania będzie nieważny. Pracodawca ma jednak możliwość kontroli

  Całkowity zakaz dorabiania będzie nieważny. Pracodawca ma jednak możliwość kontroli

  Firma zajmuje się opracowywaniem nowych technologii dla medycyny. Ze względu na innowacyjność procesów szczególnie zabiega o niewyciekanie jakichkolwiek danych i informacji na zewnątrz. Z tego powodu zastanawia się, czy może wprowadzić ogólny zakaz dorabiania w trakcie trwania zawartych umów o pracę. Pyta, jakie ma możliwości kontrolowania współpracy pracowników z rywalami rynkowymi.

  czytaj więcej

 • Kolejne uszczelnianie podatków. Zyskają konsumenci czy Skarb Państwa?

  Kolejne uszczelnianie podatków. Zyskają konsumenci czy Skarb Państwa?

  Projekt nowelizacji ustaw o VAT i podatku akcyzowym oraz ordynacji podatkowej zakłada m.in. wprowadzenie do tej ostatniej przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Będą one miały zastosowanie w sytuacji, gdy dojdzie do pomyłki np. w stawce VAT, wskutek czego konsument zapłaci za towar lub usługę więcej, niż powinien. O tej i innych zmianach dyskutowali uczestnicy naszej redakcyjnej debaty.

  czytaj więcej

 • Poradnia kadrowa z dnia 10 maja 2018

  Poradnia kadrowa z dnia 10 maja 2018

   Czy wodę dla pracowników można sfinansować z funduszu socjalnego? Odpowiadamy na najważniejsze pytania z zakresu prawa pracy.

  czytaj więcej

 • RODO: Kara dla pracodawcy może oznaczać też odpowiedzialność pracowników

  RODO: Kara dla pracodawcy może oznaczać też odpowiedzialność pracowników

  Kohl Investments SA zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją odzieży. Spółka zatrudnia niemal 1100 osób. Przy prowadzeniu tak dużego przedsiębiorstwa szczególnie istotne jest to, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych pracowników, w tym zwłaszcza przetwarzanych przy okazji procesów rekrutacyjnych. Procesy te bowiem w sposób znaczący ingerują w prywatność zarówno obecnych, jak i potencjalnych pracowników.

  czytaj więcej

 • Nowelizacja prawa wyborczego: Agitacja i finansowanie kampanii

  Nowelizacja prawa wyborczego: Agitacja i finansowanie kampanii

  Na początku czwartej części komentarza opisujemy zmianę definicji agitacji wyborczej. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 105 par. 1 kodeksu wyborczego (dalej: k.w.) agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób, w tym w szczególności do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego.

  czytaj więcej

 • Sportowcy mogą być przedsiębiorcami, ale są też inne rozwiązania

  Sportowcy mogą być przedsiębiorcami, ale są też inne rozwiązania

  Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że skoro przychody z uprawiania sportu są wymienione w art. 13 pkt 2 ustawy o PIT, to nie mogą być traktowane jako działalność gospodarcza ani w rozumieniu tej ustawy, ani w świetle przepisów o VAT. Czyżby zatem miało to oznaczać, że w żadnych okolicznościach nie mogą być traktowane jako przychody z działalności gospodarczej?

  czytaj więcej

 • Dodatkowe świadczenia medyczne dla pracowników gminy mogą naruszyć dyscyplinę finansów publicznych

  Dodatkowe świadczenia medyczne dla pracowników gminy mogą naruszyć dyscyplinę finansów publicznych

  Chcemy zapewnić pracownikom dodatkowe usługi medyczne. Umowa ma być podpisana przez naszą gminę, a składki potrącane z wynagrodzeń. Jednak w razie naruszenia jakichkolwiek jej zapisów to gmina miałaby płacić np. kary umowne. Czy powstanie takich wydatków będzie zgodne z prawem?

  czytaj więcej

 • RODO: Monitoring w firmach do zmiany

  RODO: Monitoring w firmach do zmiany

  Modyfikacja wewnętrznych przepisów o monitoringu jest obecnie konieczna z dwóch powodów. Po pierwsze, z uwagi na ogólne rozporządzenie unijne dotyczące ochrony danych osobowych (dalej: RODO). Po drugie, z uwagi na nowelizację kodeksu pracy dokonaną ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: ustawa). Do tych dwóch aktów prawnych, obowiązujących od 25 maja 2018 r., muszą się dostosować również ci pracodawcy, którzy dopiero przymierzają się do monitorowania. W obu przypadkach procedura wygląda prawie tak samo.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników