kodeks pracy art 108

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy art 108. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy art 108.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Nieprawidłowo obliczona odprawa? W praktyce może chodzić o niebagatelne kwoty

  Nieprawidłowo obliczona odprawa? W praktyce może chodzić o niebagatelne kwoty

  Zakład pracy w związku ze zwolnieniami grupowymi naliczył i wypłacił pracownikom odprawy. Przy ich obliczaniu zastosował takie zasady, jak przy obliczaniu urlopu wypoczynkowego. Część pracowników zakwestionowała wysokość odpraw, występując do sądu o wypłatę różnicy. Sąd przyznał pracownikom rację, odprawy wylicza się bowiem według takich zasad, jak przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop. Jaką różnicę musi wypłacić pracodawca?

  czytaj więcej

 • Okazjonalne wykonywanie zadań służbowych z domu nie uprawnia do podjęcia telepracy

  Okazjonalne wykonywanie zadań służbowych z domu nie uprawnia do podjęcia telepracy

  Firma X prężnie rozwija swoją działalność i zamierza podwoić liczbę pracowników. Ponieważ jej biuro jest niewielkie, zarząd zastanawia się nad zatrudnieniem pracowników zdalnych, którzy będą świadczyć pracę poza siedzibą firmy. Chciałby, aby część z nich pracowała z domu codziennie, część przychodziła do biura dwa razy w tygodniu, a pozostali, którzy na co dzień są potrzebni w firmie, mogli raz na jakiś czas pracować z domu. Pracodawca zastanawia się, czy powinien wszystkich pracowników zatrudnić w formie telepracy.

  czytaj więcej

 • Nie warto likwidować komisji bhp, gdy zatrudnienie spada poniżej 251 pracowników

  Nie warto likwidować komisji bhp, gdy zatrudnienie spada poniżej 251 pracowników

  Pracodawca zatrudnił pracownika na trzymiesięczny okres próbny. W związku z tym stan zatrudnienia przekroczył 250 osób, co nakazuje utworzenie komisji bhp. Czy w takim przypadku pracodawca ma prawo wstrzymać się z utworzeniem takiej komisji do czasu ewentualnego przedłużenia umowy z pracownikiem? A jeżeli zdecyduje się na jej utworzenie, jakie kroki powinien podjąć, skoro przepisy nic nie mówią na ten temat? Czy i w jakiej formie potwierdzić powołanie komisji bhp? Czy brak przedłużenia umowy na okres próbny z 251. pracownikiem uzasadnia rozwiązanie komisji?

  czytaj więcej

 • Jak wprowadzić premie do systemu wynagradzania

  Jak wprowadzić premie do systemu wynagradzania

  Zamierzamy wprowadzić do obecnego systemu wynagradzania premie jako dodatkowy element płacowy. Premia ma być dla pracowników czynnikiem mobilizującym do lepszej pracy. Czy może mieć charakter uznaniowy? Jakie kryteria najlepiej sformułować, aby było jasne, kiedy premia będzie wypłacona? Jakie premie wchodzą do świadczeń, np. chorobowych i urlopowych?

  czytaj więcej

 • Stosunek pracy powstanie nawet wtedy, gdy obie strony zgodziły się na zlecenie

  Stosunek pracy powstanie nawet wtedy, gdy obie strony zgodziły się na zlecenie

  Planuję otworzyć firmę ochroniarską i zatrudnić kilka osób w celu ochrony budynków należących do różnych podmiotów. Będą one formalnie mi podporządkowane, ale nie będę nimi kierował. Praca będzie zmianowa, ale zatrudnieni sami będą ustalać grafiki. Będę jedynie wyznaczał np. miejsca i ogólne godziny pracy i w tych ramach wymagał dyspozycyjności. Czy mogę zastosować umowy-zlecenia? Kandydaci już wyrazili na to zgodę.

  czytaj więcej

 • Konsultacje w zakresie bhp także dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych

  Konsultacje w zakresie bhp także dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych

  Pracodawca powinien uzgadniać z pracownikami wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy dotyczy to także zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych? Czy mają oni prawo brać udział w konsultacjach i próbować kształtować warunki pracy dotyczące ich formy zatrudnienia, np. badań lekarskich lub szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także organizacji ich pracy związanej ze sferą bhp?

  czytaj więcej

 • Zwolnienie od pracy zwalnia też z badań. Czy na pewno?

  Zwolnienie od pracy zwalnia też z badań. Czy na pewno?

  Chcielibyśmy kontynuować współpracę z pracownikami, którzy nabywają prawo do emerytury. Część z nich otrzymała orzeczenia o istnieniu przeciwwskazań do pracy wydane po okresowych i kontrolnych badaniach profilaktycznych. Czy wobec tego można ich zatrudnić na podstawie umów cywilnoprawnych, niewymagających badań lekarskich? Czy osoba wcześniej zatrudniona, która odeszła na emeryturę, może powrócić do współpracy wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej, tak aby nie było trzeba kierować jej na wstępne badania lekarskie?

  czytaj więcej

 • Czy wynagrodzenie za pracę można ustalić w obcej walucie

  Czy wynagrodzenie za pracę można ustalić w obcej walucie

  Współpracujemy z zagranicznymi firmami i większość transakcji przeprowadzamy w obcej walucie, w szczególności w euro. Nasi pracownicy często też podróżują za granicę w celu wykonywania zleconych zadań (delegacje zagraniczne). Czy można im zmienić umowy o pracę, wpisując inną walutę wynagrodzenia niż złote? Czy w ogóle można ustalić pensje w walucie obcej, np. w euro? Załóżmy, że planowane wynagrodzenie wyniosłoby 2500 euro i będzie wypłacane pierwszego dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy pracownika. Jak rozliczać to wynagrodzenie w zakresie podatku i składek ZUS?

  czytaj więcej

 • Poradnia kadrowa z 15 marca 2018: W jakich okolicznościach można zwolnić pracownika w czasie urlopu

  Poradnia kadrowa z 15 marca 2018: W jakich okolicznościach można zwolnić pracownika w czasie urlopu

  ● Czy wcześniejsze opuszczenie pracy ma wpływ na kwalifikację wypadku w drodze do domu● Ilu pracowników służby bhp musi mieć firma zatrudniająca ponad 100 osób● W jakich okolicznościach można rozwiązać umowę o pracę w czasie urlopu pracownika● Kiedy trzeba uwzględnić wniosek o obniżenie wymiaru etatu

  czytaj więcej

 • Nakaz wypłaty spornej kwoty od inspekcji pracy tylko w sprawach oczywistych

  Nakaz wypłaty spornej kwoty od inspekcji pracy tylko w sprawach oczywistych

  Prowadzę firmę przewozową. Okręgowy inspektor pracy nakazał mi wypłacić jednemu z kierowców 2 tys. zł. Kwotę tę wcześniej potrąciłem mu z diet za podróże służbowe za szkody, które wyrządził w służbowym aucie. W tej sprawie toczy się odrębny proces sądowy (dysponuję oświadczeniem pracownika, że będzie ponosił koszty szkód). Czy inspekcja mogła wydać nakaz, skoro toczy się spór?

  czytaj więcej

 • W Wielką Sobotę handel krócej niż w ustawie

  W Wielką Sobotę handel krócej niż w ustawie

  Zatrudnieni nie zarobią jednak mniej, bo nowe przepisy gwarantują im wynagrodzenie za czas nieprzepracowany. Ale kuriozalne jest to, że zarobią więcej niż ci, którzy wypracują cały swój dobowy wymiar czasu pracy. Stracą też kobiety karmiące dziecko piersią

  czytaj więcej

 • Pobory dyrektora szkoły liczymy na wyczucie

  Pobory dyrektora szkoły liczymy na wyczucie

  Wciąż nie jest do końca jasne, jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe dla nauczycieli funkcyjnych, jeśli mieli wolne między 1 stycznia a 22 marca tego roku. Wszystkiemu winna spóźniona nowelizacja przepisów wykonawczych. Wykładnia celowościowa przemawia jednak za tym, aby płacę za jeden dzień wypoczynku ze składników zmiennych ustalić z użyciem dzielnika 21 dla osób funkcyjnych zatrudnionych zarówno w placówkach feryjnych, jak i nieferyjnych. Wskaźnik ten to nic innego jak liczba, przez którą dzieli się podstawę urlopową, uzależnioną od wynagrodzenia i dodatków otrzymywanych przez nauczyciela, aby obliczyć wynagrodzenie urlopowe za jeden dzień. Przed 2018 r. był on uzależniony od rodzaju placówki i tylko w tych, które nie przerywały zajęć na czas ferii szkolnych, wynosił 21, w pozostałych zaś - 30. Od 1 stycznia podział ten nie ma już znaczenia.

  czytaj więcej

 • Trzeba uporządkować liczenie pensji za urlop. Ale zmiany w nowym kodeksie są kosmetyczne

  Trzeba uporządkować liczenie pensji za urlop. Ale zmiany w nowym kodeksie są kosmetyczne

  Naliczanie pensji za urlop od lat stwarza problemy. Eksperci wskazują, że wielu kadrowców robi to źle – często też na niekorzyść pracowników. Co więcej, systemy płacowe są nastawione na jedną opcję, a przez to niejednokrotnie wprowadzają w błąd. Tymczasem przepisy mówią o potrzebie indywidualnego podejścia.

  czytaj więcej

 • Umowa zlecenie - kontrowersyjna, ale potrzebna

  Umowa zlecenie - kontrowersyjna, ale potrzebna

  Umowa-zlecenie jest popularną formą zatrudnienia stanowiącą alternatywę dla stosunku pracy. Niestety prawna sytuacja tej umowy jest niejasna i nie do końca wiadomo, jaki status ma zleceniobiorca. Coraz głośniej mówi się też o znacznym ograniczeniu, a nawet likwidacji umów-zleceń. Wyeliminowanie świadczenia pracy na tej podstawie jest jednym z założeń projektu nowego kodeksu pracy, który po zakończeniu nad nim prac przez komisję kodyfikacyjną trafił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie coraz częściej zawierane są obecnie kontrakty menedżerskie, które stanowią tak naprawdę szczególny przypadek umowy-zlecenia.

  czytaj więcej

 • Składki od prezesa z umową o pracę

  Składki od prezesa z umową o pracę

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek opłacania składek do ZUS od umowy o pracę zawartej z własnym prezesem. Także wówczas, jeśli taka osoba jest współwłaścicielem firmy.

  czytaj więcej

 • Poradnia BHP z 12 kwietnia

  Poradnia BHP z 12 kwietnia

  Przepisy bhp nie nakładają na podmiot przyjmujący na praktyki obowiązku kierowania na badania profilaktyczne ucznia lub studenta odbywającego praktyki, spoczywa on bowiem odpowiednio na szkole lub uczelni.

  czytaj więcej

 • Testy psychometryczne w świetle RODO. Dopuszczalność wciąż pod znakiem zapytania

  Testy psychometryczne w świetle RODO. Dopuszczalność wciąż pod znakiem zapytania

  Nowe przepisy nie rozwieją obaw dotyczących stosowania tego narzędzia w procesie rekrutacji. To, czy pracodawca zyska taką możliwość, będzie zależeć m.in. od rodzaju testu i korzyści dla badanego.

  czytaj więcej

 • ZUS nie wyrówna zasiłku chorobowego nawet po przywróceniu do pracy

  ZUS nie wyrówna zasiłku chorobowego nawet po przywróceniu do pracy

  Mimo że sąd uznał zwolnienie za bezprawne, to pracownik nie może liczyć na pełne świadczenia, które otrzymałby, gdyby pracodawca nie próbował go zwolnić.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników