kodeks pracy art 108

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy art 108. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy art 108.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Przedsiębiorczy jak pracownik, czyli o tym, jak oszukuje się pracodawców

  Przedsiębiorczy jak pracownik, czyli o tym, jak oszukuje się pracodawców

  PROBLEM: Wśród pracowników – jak w każdej innej grupie społecznej – trafiają się osoby mniej lub bardziej uczciwe. Niektórym z nich nie zawsze wystarcza to, co dostają od swoich pracodawców. Szukają wtedy dodatkowych profitów. W przypadkach drobniejszych nadużyć pracodawcy często przymykają oko. Pracownicy jednak nie zawsze znają umiar, wobec czego zmuszają pracodawcę do podjęcia określonych działań. A że wyobraźnia ludzka jest nieograniczona – pomysły pracowników też bywają czasem zaskakujące. Wszystkie sytuacje opisane poniżej są autentyczne.

  czytaj więcej

 • Ilu pełnomocników podpisze akt notarialny przy sprzedaży nieruchomości gminnej

  Ilu pełnomocników podpisze akt notarialny przy sprzedaży nieruchomości gminnej

  Mamy problem związany z doborem osób reprezentujących gminę przy sprzedaży nieruchomości gminnych. Dla usprawnienia naszej pracy chcemy, aby wójt dał pełnomocnictwo tylko jednemu z kierowników wydziału naszego urzędu do podpisywania aktów notarialnych, tak aby udział drugiego pełnomocnika nie był potrzebny. Ale art. 46 ustawy o samorządzie gminnym stanowi o łącznym działaniu zastępcy wójta i upoważnionego pracownika przy reprezentowaniu gminy. Czy wystarczy, żeby przy zawieraniu takich umów w imieniu gminy działał tylko jeden pełnomocnik, zgodnie z art. 95 kodeksu cywilnego? Pozwolił na to Sąd Najwyższy w uchwale z 3 października 2003 r. (sygn. akt III CZP 63/2003).

  czytaj więcej

 • Jakie wynagrodzenie chorobowe, gdy oprócz niego wypłaca się dodatek stażowy

  Jakie wynagrodzenie chorobowe, gdy oprócz niego wypłaca się dodatek stażowy

  Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1800 zł miesięcznie, 600 zł dodatku funkcyjnego oraz dodatek stażowy w wymiarze 20 proc. płacy zasadniczej (360 zł), który zgodnie z regulaminem wynagradzania nie jest pomniejszany za okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Zatrudniony przebywał na zwolnieniu lekarskim od 11 do 19 lutego 2016 r. (9 dni), nabywając tym samym prawo do wynagrodzenia chorobowego. W oświadczeniu PIT-2 upoważnił pracodawcę do odliczania ulgi podatkowej. Przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa: Jak obliczyć zasiłek, gdy składnik wynagrodzenia był wypłacany z przerwami

  Poradnia ubezpieczeniowa: Jak obliczyć zasiłek, gdy składnik wynagrodzenia był wypłacany z przerwami

  Pracownikowi przysługiwała premia od stycznia do marca 2015 r., zgodnie z umową o pracę. W kwietniu 2015 r. zmieniono mu umowę i premia już nie przysługiwała. Od października 2015 r. nastąpiła kolejna zmiana umowy o pracę, na mocy której przywrócono prawo do premii.

  czytaj więcej

 • Sonda. Czy i za jakie sprawy urzędnicy w Polsce otrzymali karę

  Sonda. Czy i za jakie sprawy urzędnicy w Polsce otrzymali karę

  W pierwszych trzech latach obowiązywania ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa prokuratura nie skierowała ani jednego wniosku do sądu. 

  czytaj więcej

 • Urzędnicy samorządowi karani na podstawie kodeksu pracy

  Urzędnicy samorządowi karani na podstawie kodeksu pracy

  Sekretarz gminy zdecydował się zmienić regulamin pracy i chce zdyscyplinować spóźniających się urzędników. Dodatkowo zamierza zamieścić w nim przepis, że za jego nieprzestrzeganie mają być wszczynane postępowania dyscyplinarne na zasadach określonych w służbie cywilnej. Czy może wprowadzić taką regulację w samorządzie?

  czytaj więcej

 • Czy za granie w Pokemon Go można zostać zwolnionym z pracy?

  Czy za granie w Pokemon Go można zostać zwolnionym z pracy?

  Sukces Pokemon Go wywołał nieoczekiwane konsekwencje na rynku pracy. Wszystko dlatego, że wirtualny świat Pokemonów może wpłynąć, i to nie zawsze pozytywnie, na relację pracownik – pracodawca. Niektórzy gracze zostają wciągnięci w kuszący świat augmented reality (pol. rzeczywistość rozszerzona) na tyle, że trudno im oddzielić obowiązki trenera Pokemonów od obowiązków w realnym świecie.

  czytaj więcej

 • Bezpieczeństwo pracy zleceniobiorcy trzeba dookreślić w umowie

  Bezpieczeństwo pracy zleceniobiorcy trzeba dookreślić w umowie

  Czy pracownik służby bhp może nakładać kary za nieprzestrzeganie przepisów na terenie danego zakładu przez osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (np. w ramach umowy-zlecenia)?

  czytaj więcej

 • Przestępcy podatkowi będą musieli pójść do więzienia za puste faktury

  Przestępcy podatkowi będą musieli pójść do więzienia za puste faktury

  Projekt zmian kodeksu karnego, który zakłada zaostrzenie kar za puste faktury, jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Nowelizacja ma uderzyć w przestępców czerpiących zyski z wyłudzania zwrotu VAT. Jednak obawiają się jej też zwykli przedsiębiorcy, którzy często padają ofiarą oszustów. Maksymalną karą ma być 25 lat pozbawienia wolności. To oznacza, że zagrożony nią czyn będzie zbrodnią, tak jak są nią zabójstwo, przestępstwo przeciwko pokojowi lub ludzkości czy przestępstwa wojenne.

  czytaj więcej

 • Nowa pensja minimalna w 2017 r. to także nowe stawki płacowe

  Nowa pensja minimalna w 2017 r. to także nowe stawki płacowe

  Od 1 stycznia 2017 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2 tys. zł. Jak zwykle wzrosną też niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej płacy lub jej wielokrotności, a także podstawy, progi i wskaźniki obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których jest ona bazą

  czytaj więcej

 • Czy brak pisemnej umowy pozwoli na odzyskanie kosztów szkolenia

  Czy brak pisemnej umowy pozwoli na odzyskanie kosztów szkolenia

  OPIS SYTUACJI: Na jednej z cotygodniowych odpraw rozliczeniowych Włodzimierz Malinowski, prezes firmy Super Pracodawca sp. z o.o., zgodził się na podjęcie przez pracownika Andrzeja Wróblewskiego studiów II stopnia w systemie zaocznym. Podczas rozmowy z szefem pracownik ten zgodził się jednocześnie na pozostanie w zatrudnieniu przez trzy lata po zakończeniu nauki. Świadkami uzgodnień pomiędzy Włodzimierzem Malinowskim a Andrzejem Wróblewskim byli inni pracownicy uczestniczący w odprawie.

  czytaj więcej

 • Co można wliczać do pensji minimalnej, a czego nie

  Co można wliczać do pensji minimalnej, a czego nie

  W jej skład mogą wchodzić niektóre premie, nagrody i urlopy. Ale już nadgodziny i zasiłki nie. Początek roku okazał się przełomowy. Bo oprócz istotnej podwyżki najniższego wynagrodzenia dla osób na etatach do 2000 zł brutto miesięcznie, zadbano i o interes pracujących na podstawie umów-zleceń i samozatrudnionych (pod warunkiem że nie zatrudniają innych osób), wyznaczając dla nich minimalną stawkę godzinową na 13 zł brutto.

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo dokonać potrącenia z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku na przełomie lutego i marca

  Jak prawidłowo dokonać potrącenia z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku na przełomie lutego i marca

  PROBLEM: Nasz pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim od 25 stycznia do 5 marca. Początkowo wypłacane jest mu wynagrodzenie chorobowe (za styczeń i 26 dni lutego), a na przełomie lutego i marca przysługuje mu zasiłek chorobowy (za 2 dni lutego i 5 dni marca). Podstawa wymiaru zasiłku wynosi 3451,60 zł i stanowi ją – po odliczeniu 13,71 proc. – pensja zasadnicza 4000 zł brutto. Pracownik ma zajęcie komornicze niealimentacyjne na łączną kwotę 8000 zł. Jesteśmy płatnikiem zasiłków. Jak dokonać potrącenia, jeżeli należności za luty i marzec zostaną wypłacone 10 marca?

  czytaj więcej

 • Zobacz, ile komornik zabierze ci z wynagrodzenia i rachunku bankowego

  Zobacz, ile komornik zabierze ci z wynagrodzenia i rachunku bankowego

  Komornik, który zajmuje wynagrodzenie dłużnika lub środki zgromadzone na rachunku bankowym, musi przestrzegać limitów egzekucji i pamiętać o kwotach wolnych od zajęć.

  czytaj więcej

 • Split payment – na razie więcej wątpliwości niż pewników

  Split payment – na razie więcej wątpliwości niż pewników

  W ramach uszczelniania polskiego systemu podatkowego rząd zamierza wprowadzić przepisy umożliwiające stosowanie mechanizmu podzielonej płatności VAT. Pomysł – w obecnym kształcie – budzi liczne obawy ekspertów.

  czytaj więcej

 • Inwestycja w zabytki jak tykająca bomba. Konserwator cofnie pozwolenie na remont nawet po dwóch latach

  Inwestycja w zabytki jak tykająca bomba. Konserwator cofnie pozwolenie na remont nawet po dwóch latach

  Od 9 września generalny konserwator zabytków ma prawo cofnąć pozwolenie na roboty przy zabytku nawet po dwóch latach. Właściciel nie ma możliwości odwołania ani nawet uzyskania odszkodowania.

  czytaj więcej

 • Spóźnienia do pracy? Konsekwencje mogą być daleko idące

  Spóźnienia do pracy? Konsekwencje mogą być daleko idące

  W związku z nieprzepracowanym czasem pracownikowi można pomniejszyć pensję, nałożyć na niego karę porządkową, wypowiedzieć mu umowę, a nawet zwolnić go dyscyplinarnie.

  czytaj więcej

 • Zaburzenia psychiczne coraz bardziej powszechne. Jak prawo traktuje chorych?

  Zaburzenia psychiczne coraz bardziej powszechne. Jak prawo traktuje chorych?

  Według WHO zaburzenia psychiczne są czwartą grupą – po problemach z układem krążenia, nowotworach i urazach – chorób zagrażających zdrowiu Europejczyków. W 2020 r. mogą zająć drugą pozycję. Polskie prawo traktuje jednak chorych bardziej jak zagrożenie niż jak obywateli potrzebujących pomocy. Dziś Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników