kodeks pracy art 151

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy art 151. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy art 151.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Poradnia kadrowa z 9 lutego 2017: Kiedy szef może żądać zwrotu kosztów prywatnych rozmów ze służbowego telefonu

  Poradnia kadrowa z 9 lutego 2017: Kiedy szef może żądać zwrotu kosztów prywatnych rozmów ze służbowego telefonu

  ● Czy do uznania pracy za jednakową wystarczy ten sam rodzaj stanowiska pracy● Jaka jest odpowiedzialność podwładnych za straty spowodowane zepsuciem lub przeterminowaniem towaru● Kiedy pracodawca może żądać od pracownika zwrotu kosztów prywatnych rozmów ze służbowego telefonu● W jaki sposób zrekompensować pracownikowi pracę w sobotę● Moja koleżanka z pracy zajmuje to samo stanowisko, co ja. Mamy również analogiczny zakres obowiązków służbowych. Ona jednak zarabia więcej. Czuję się z tego powodu dyskryminowana. Czy słusznie zakładam, że do uznania pracy za jednakową – a w konsekwencji do otrzymywania pensji w jednakowej wysokości – wystarczające jest piastowanie tej samej posady? Mój przełożony twierdzi, że nie. Według niego trzeba również uwzględniać jakość i rezultaty pracy, a te u mojej koleżanki są ponoć wyższe niż moje.

  czytaj więcej

 • Wyrównanie pensji do minimalnej dodatkiem lub ryczałtem za pracę w nocy nie jest możliwe

  Wyrównanie pensji do minimalnej dodatkiem lub ryczałtem za pracę w nocy nie jest możliwe

  Prowadzę hurtownię. Zamierzam podpisać z pracownikiem umowę z wynagrodzeniem zasadniczym 1800 zł (czyli mniejszym niż minimalne), ale z dodatkowymi składnikami, więc w sumie przewyższy ono 2000 zł brutto. Jeśli w danym miesiącu ich nie będzie, m.in. premii, to wyrównam pensję do minimum. Czy takie rozwiązanie jest legalne? Zastanawiam się również, czy w ramach minimalnej pensji mogę uwzględnić np. ryczałt za pracę w porze nocnej (wg kodeksu pracy), skoro przepisy wyłączają z niej tylko dodatek za pracę w nocy?

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć nadgodziny pracownika, którego wymiar etatu zmienia się w trakcie okresu rozliczeniowego

  Jak rozliczyć nadgodziny pracownika, którego wymiar etatu zmienia się w trakcie okresu rozliczeniowego

  Żaden z przepisów kodeksu pracy nie przewiduje sposobu rozliczania czasu pracy pracownika, który w trakcie jednego okresu rozliczeniowego pracuje częściowo w niepełnym wymiarze czasu pracy, a częściowo na cały etat. W praktyce możliwości są dwie. Pierwsza to rozliczenie oddzielnie każdego odcinka, czyli przyjęcie fikcji, że okres rozliczeniowy kończy się przy zmianie etatu. Druga to rozliczenie łączne całego okresu z porównaniem przepracowanych godzin do zsumowanych wymiarów czasu pracy z dwóch części okresu rozliczeniowego.

  czytaj więcej

 • Minimalna stawka godzinowa: Firmy muszą uważać, aby nie płacić za dyżur na zleceniu

  Minimalna stawka godzinowa: Firmy muszą uważać, aby nie płacić za dyżur na zleceniu

  Prawo cywilne nie reguluje zasad pozostawania w gotowości do świadczenia usług. Firmy muszą uważać, jeśli nie chcą płacić minimalnej stawki za ten czas.

  czytaj więcej

 • Kiedy niepełnoetatowcowi można udzielić czasu wolnego za dodatkową pracę

  Kiedy niepełnoetatowcowi można udzielić czasu wolnego za dodatkową pracę

  Czas wolny nie należy się za godziny ponadwymiarowe. Przysługuje za nie jedynie zwykłe wynagrodzenie, a po przekroczeniu ich umownego limitu – stawka powiększona o dodatek jak za nadgodziny. Potwierdza to MRPiPS.

  czytaj więcej

 • Optymalizacja kadrowa: Ekstrazlecenie pułapką dla pracodawcy

  Optymalizacja kadrowa: Ekstrazlecenie pułapką dla pracodawcy

  Firma szkoleniowa w związku z rozwojem działalności potrzebuje pilnie wyremontować nowo zakupione lokale. Oczywiście – jak najtaniej. Na kanwie tej, z pozoru błahej sytuacji pokazujemy kilka możliwych rozwiązań, z których każde rodzi dla pracodawcy inne skutki w sferze zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych i podatków.

  czytaj więcej

 • Obligatoryjne więzienie dla pijanych sprawców ciężkich wypadków

  Obligatoryjne więzienie dla pijanych sprawców ciężkich wypadków

  Sądy są zbyt pobłażliwe dla sprawców wypadków, których ofiara zmarła lub doznała ciężkich obrażeń – uznało Ministerstwo Sprawiedliwości. Od 1 czerwca to się zmieni.

  czytaj więcej

 • Jaki czas pracy, gdy dochodzi do zmiany etatu w okresie rozliczeniowym

  Jaki czas pracy, gdy dochodzi do zmiany etatu w okresie rozliczeniowym

  Zdaniem resortu rodziny w takim przypadku należy dokonać osobnych obliczeń dla każdej cząstki tego okresu. W przeciwnym razie pracodawca naruszy przepisy.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczać nadgodziny, gdy praca przypada między dobami albo po odpracowaniu prywatnego wyjścia

  Jak rozliczać nadgodziny, gdy praca przypada między dobami albo po odpracowaniu prywatnego wyjścia

  Dziewiąta godzina pracy w danym dniu nie zawsze oznacza powstanie nadgodziny dobowej. Przeciwnie, zdaniem resortu rodziny w niektórych przypadkach powstaną nadgodziny średniotygodniowe.

  czytaj więcej

 • Zmiana wynagrodzenia zasadniczego w trakcie miesiąca to kłopot z należnościami za dodatkową pracę

  Zmiana wynagrodzenia zasadniczego w trakcie miesiąca to kłopot z należnościami za dodatkową pracę

  W związku z taką modyfikacją powstają wątpliwości, jak liczyć wynagrodzenie za nadgodziny dobowe wypracowane w takim miesiącu. Możliwe są co najmniej trzy scenariusze, a przepisy nie pomagają.

  czytaj więcej

 • Zamiast odpoczynku – praca. Jednak rekompensata za nią nie zawsze taka sama

  Zamiast odpoczynku – praca. Jednak rekompensata za nią nie zawsze taka sama

  Pracownik pracuje w systemie równoważnym, zasadniczo po 10–12 godzin dziennie, przez różną liczbę dni w tygodniu. Dni pracy wyznaczane są od poniedziałku do piątku. W jaki sposób rozliczać jego pracę w wolną sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny w tygodniu (wyznaczony w harmonogramie ze względu na wydłużenia dobowe czasu pracy)?

  czytaj więcej

 • Spóźnienia do pracy? Konsekwencje mogą być daleko idące

  Spóźnienia do pracy? Konsekwencje mogą być daleko idące

  W związku z nieprzepracowanym czasem pracownikowi można pomniejszyć pensję, nałożyć na niego karę porządkową, wypowiedzieć mu umowę, a nawet zwolnić go dyscyplinarnie.

  czytaj więcej

 • Odrabianie prywatnych wyjść przez pracowników dzieli i ekspertów, i urzędy

  Odrabianie prywatnych wyjść przez pracowników dzieli i ekspertów, i urzędy

  PROBLEM: Czy kobieta w ciąży albo niepełnosprawny mogą jednego dnia wyjść wcześniej, by załatwić sprawy osobiste, a kolejnego zostać w pracy dłużej? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Z jednej strony osoby te nie mogą pracować w nadgodzinach, a pracując w ten sposób, przekroczą przecież obowiązującą dobową normę czasu pracy (8 godzin, ewentualnie 7 godzin w przypadku niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym). Z drugiej strony jest w kodeksie pracy przepis, który stanowi, że odpracowanie prywatnego wyjścia nie jest pracą nadliczbową.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć absencje i pracę w porze nocnej

  Jak rozliczyć absencje i pracę w porze nocnej

  Pracownik zatrudniony od 1 czerwca 2017 r. uzyskuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3900 zł. Mężczyzna mieszka w innej miejscowości, niż znajduje się zakład pracy, dlatego wypłacamy mu też miesięczny ryczałt – 350 zł na dojazdy do pracy. Zasady jego wypłacania wynikają z regulaminu wynagradzania i zgodnie z nim ryczałt jest zmniejszany o 1/22 za każdy dzień nieobecności w pracy z powodu np. urlopu i choroby. W październiku pracownik chorował przez pięć dni (11–15 października). Wcześniej, tj. w lipcu, przebywał przez pięć dni roboczych na zasiłku opiekuńczym. W tym miesiącu był też przez trzy dni (24 godziny) na urlopie bezpłatnym. Ze względu na szczególną sytuację w firmie pracował przez sześć godzin w porze nocnej. Jak rozliczyć jego przychód za październik? Czy można u tego pracownika stosować podwyższone koszty uzyskania przychodów?

  czytaj więcej

 • Jak zaliczać premie przy obliczaniu różnych należności dla pracownika

  Jak zaliczać premie przy obliczaniu różnych należności dla pracownika

  Przepisy przewidują w tym zakresie rozmaite rozwiązania. Znaczenie może mieć, czy dany składnik wynagrodzenia ma charakter zmienny, czy stały, a także czy stanowi on podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe oraz czy jest pomniejszany za czas niezdolności do pracy.

  czytaj więcej

 • W przyszłym roku niższe ekwiwalenty za jeden dzień urlopu

  W przyszłym roku niższe ekwiwalenty za jeden dzień urlopu

  A wszystko przez wyższy współczynnik urlopowy. W 2018 r. wyniesie on 20,92. Plany urlopów i liczba dni wolnych wpływajacych na czas pracy pozostają zasadniczo bez zmian.

  czytaj więcej

 • W 2018 roku wyższa pensja minimalna i stawka godzinowa

  W 2018 roku wyższa pensja minimalna i stawka godzinowa

  Od 1 stycznia miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2100 zł. Wraz z nim wzrosną też niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej płacy lub jej wielokrotności, a także podstawy, progi i wskaźniki obowiązujące w prawie pracy oraz ubezpieczeniach społecznych obliczane od jej wysokości

  czytaj więcej

 • Czeka nas dłuższy czas pracy w 2018 roku - 251 dni i 2008 godzin

  Czeka nas dłuższy czas pracy w 2018 roku - 251 dni i 2008 godzin

  Tyle przepracują osoby zatrudnione na pełny etat w różnych systemach czasu pracy, niezależnie od długości przyjętego okresu rozliczeniowego. Będzie to o jeden dzień, czyli 8 godzin więcej niż w poprzednim roku. Najdłużej popracujemy w październiku, tj. aż 184 godziny, a najkrócej w grudniu, gdzie ze względu na Boże Narodzenie wymiar czasu pracy wyniesie tylko 152 godziny. W pozostałych dziesięciu miesiącach wymiar czasu pracy będzie się wahał od 160 do 176 godzin. Jedno święto przypadnie w sobotę, a więc trzeba będzie wyznaczyć w zamian za nie dzień wolny w innym terminie.

  czytaj więcej

 • Czas pracy: Resort rodziny wyjaśnia kolejne wątpliwości

  Czas pracy: Resort rodziny wyjaśnia kolejne wątpliwości

  Niewliczana do czasu pracy 60-minutowa przerwa na lunch może być wykorzystywana we wszystkie dni pracy lub tylko od poniedziałku do piątku. Z kolei dla zarabiających płacę minimalną oddanie czasu wolnego nie zawsze pozwoli na zmniejszenie pensji

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników