kodeks pracy art 167

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy art 167. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy art 167.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Prawo do świadczeń wypadkowych się nie przedawnia

  Prawo do świadczeń wypadkowych się nie przedawnia

  Pobieram od ZUS rentę rodzinną przyznaną mi z powodu śmierci mojego ojca w wypadku. Dowiedziałem się jednak niedawno, że prócz renty rodzinnej istnieje też renta rodzinna wypadkowa i że wysokość minimalna tej drugiej jest większa niż kwota, którą dostaję co miesiąc – pisze pan Adam. – Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wspomina o rencie rodzinnej, która należy się rodzinie uprawnionego, czyli pracownika. W każdym przepisie odnoszącym się do uprawnionego jest mowa o pracowniku. Co jednak, kiedy mój tata prowadził jednoosobową działalność gospodarczą i zginął podczas podróży samochodem na miejsce, w którym prowadził handel? Nie był przecież pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy. Czy w takim razie rodzinna renta wypadkowa mnie się nie należy – pyta czytelnik.

  czytaj więcej

 • Czy prezesowskie związki zawodowe są nie do ruszenia

  Czy prezesowskie związki zawodowe są nie do ruszenia

  PROBLEM: Żółty związek zawodowy, zwany też prezesowskim, to termin ukuty dla określenia organizacji związkowych, które są inspirowane przez pracodawcę lub jemu sprzyjające. Po co pracodawcy taki związek? Otóż do wielu spraw, np. uzgadniania regulaminu wynagradzania, pracy czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Aby działające u pracodawcy organizacje związkowe miały realny wpływ na ich kształt, muszą przedstawić jedno wspólnie uzgodnione stanowisko. Brak zgody jednej z nich na porozumienie oznacza, że pracodawca ma wolną rękę przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu danej regulacji. Powstaje więc pytanie, czy jeden ze związków mógłby skutecznie kwestionować działalność drugiego, wskazując, że nie powstał on w celu obrony interesów pracowników, ale aby blokować inne organizacje w kwestiach spornych z pracodawcą. Warto przywołać tutaj niedawny wyrok Sądu Najwyższego z 8 września 2015 r. (sygn. akt I PK 234/14). W sprawie tej SN mimo podejrzenia, że związek zawodowy powstał, by działać na korzyść pracodawcy, nie dopatrzył się niczego podejrzanego. Tymczasem organizacja ta doprowadziła do fiaska negocjacji z pracodawcą w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania i tym samym umożliwiła mu wprowadzenie obniżek pensji zatrudnionych.

  czytaj więcej

 • Po wyborach: Samorządy wiedzą, co zmienić, boją się kwoty wolnej i powstania nowych województw

  Po wyborach: Samorządy wiedzą, co zmienić, boją się kwoty wolnej i powstania nowych województw

  Po wyborach samorządowcy wprawdzie z nadzieją spoglądają w przyszłość, ale obawiają się, że zapowiadany przez zwycięską ekipę nacisk na sprawy socjalne zepchnie ich potrzeby na dalszy plan. A zaległe sprawy znów pozostaną w sferze obietnic.

  czytaj więcej

 • Nie można wyłączyć automatycznego przejścia pracowników do nowego pracodawcy

  Nie można wyłączyć automatycznego przejścia pracowników do nowego pracodawcy

  Część zakładu pracy przedsiębiorstwa Profesjonalna sp. z o.o. w postaci kilku sklepów ma zostać przejęta przez nabywcę Lokalex sp. z o.o. Profesjonalna sp. z o.o chciałaby, żeby część pracowników przejmowanych sklepów kontynuowała u niej zatrudnienie. Takie rozwiązanie byłoby również korzystne dla nabywcy, spółki Lokalex sp. z o.o., która planuje zredukować liczbę zatrudnionych w przejmowanych sklepach, a także dla samych pracowników, którzy spodziewając się zwolnień u Lokalex sp. z o.o., wolą pozostać u dotychczasowego pracodawcy.

  czytaj więcej

 • Nie każdą umowę o pracę można wypowiedzieć

  Nie każdą umowę o pracę można wypowiedzieć

  Jednym ze sposobów rozwiązania stosunku pracy jest wypowiedzenie umowy o pracę. Nie każdą umowę o pracę można jednak wypowiedzieć. Dlatego w dzisiejszym poradniku podpowiemy pracodawcom m.in. jakich umów o pracę nie można rozwiązać za wypowiedzeniem i dlaczego tak ważne jest właściwe uzasadnienie wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony.

  czytaj więcej

 • Poradnik pracodawcy: Gdy pracownik kwestionuje wypowiedzenie mu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

  Poradnik pracodawcy: Gdy pracownik kwestionuje wypowiedzenie mu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

  W relacji pracownik – pracodawca ten pierwszy ma relatywnie słabszą pozycję. Dlatego przepisy prawa pracy zawierają szereg regulacji ochronnych, mających na celu zabezpieczenie praw i interesów pracownika. Wśród nich wyróżniamy roszczenia przysługujące w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem. Czy oznacza to, że pracodawca jest na straconej pozycji? Bynajmniej. W dzisiejszym poradniku podpowiemy co zrobić, gdy pracownik wytoczył powództwo do sądu pracy.

  czytaj więcej

 • Postępowanie karne: Kontradyktoryjność odwołana

  Postępowanie karne: Kontradyktoryjność odwołana

  Ministerstwo Sprawiedliwości przystąpiło do odwracania skutków reformy procedury karnej. Znamy już kierunek zmian i los kluczowego przepisu, decydującego o modelu całego postępowania.

  czytaj więcej

 • Nie każdy pracownik musi wracać z urlopu na zawołanie

  Nie każdy pracownik musi wracać z urlopu na zawołanie

  Pani Agnieszka pracuje w prywatnej firmie. – Jestem zatrudniona raczej na podrzędnym stanowisku, ale zajmuję się kwestiami organizacyjnymi, odpowiadam za kontakt z różnymi instytucjami. Na początku listopada wyjechałam na urlop za granicę. Nie mam telefonu służbowego, ale przełożony zna numer prywatnej komórki. Podobno dzwonił podczas mojego wyjazdu, ale nawet nie brałam ze sobą telefonu, bo i tak nie mam wykupionego roamingu – rozmowy za granicą do najtańszych nie należą. Po urlopie wróciłam do pracy, a szef przywitał mnie awanturą. Stwierdził, że powinien mnie zwolnić, bo mam obowiązek odbierać telefon, że podobno w pracy działo się coś, co wymagało mojej obecności. Czy rzeczywiście grożą mi jakieś konsekwencje – niepokoi się czytelniczka

  czytaj więcej

 • Sejm: Ryczałty dla kierowców niezgodne z konstytucją

  Sejm: Ryczałty dla kierowców niezgodne z konstytucją

  Przepisy zobowiązujące firmy transportowe do wypłacania ryczałtów kierowcom śpiącym w ciężarówkach są niezgodne z ustawą zasadniczą. Takie stanowisko zajął Sejm w postępowaniu, które toczy się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

  czytaj więcej

 • Zadania zleconie dla samorządów: Podstawowa zasada - odpowiedzialność Skarbu Państwa

  Zadania zleconie dla samorządów: Podstawowa zasada - odpowiedzialność Skarbu Państwa

  Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odbywa się w oparciu o zasadę adekwatności. Na określone zadanie jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację z budżetu państwa.

  czytaj więcej

 • Jakie wynagrodzenie chorobowe, gdy oprócz niego wypłaca się dodatek stażowy

  Jakie wynagrodzenie chorobowe, gdy oprócz niego wypłaca się dodatek stażowy

  Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1800 zł miesięcznie, 600 zł dodatku funkcyjnego oraz dodatek stażowy w wymiarze 20 proc. płacy zasadniczej (360 zł), który zgodnie z regulaminem wynagradzania nie jest pomniejszany za okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Zatrudniony przebywał na zwolnieniu lekarskim od 11 do 19 lutego 2016 r. (9 dni), nabywając tym samym prawo do wynagrodzenia chorobowego. W oświadczeniu PIT-2 upoważnił pracodawcę do odliczania ulgi podatkowej. Przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów.

  czytaj więcej

 • Jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie cywilnej?

  Jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie cywilnej?

  Każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ma prawo do zwolnienia od takich kosztów. Wniosek trzeba uzasadnić i udowodnić sytuację materialną dokumentami, np. zaświadczeniem z pracy czy kopią PIT-u.

  czytaj więcej

 • Jakie prawa przysługują pracownikowi w okresie wypowiedzenia

  Jakie prawa przysługują pracownikowi w okresie wypowiedzenia

  Otrzymanie takiego dokumentu nie pozbawia podwładnego jego statusu, choć czasami pracodawca może traktować go inaczej niż resztę załogi. Ostatnia nowelizacja kodeksu pracy poszerzyła katalog takich zachowań

  czytaj więcej

 • Jak pozbawić dyrektora stanowiska i nie popełnić błędów

  Jak pozbawić dyrektora stanowiska i nie popełnić błędów

  Osoba zatrudniona na podstawie powołania może być w każdym czasie odwołana. Jeżeli jednak nastąpiło to w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bieg wypowiedzenia rozpoczyna się po upływie tego okresu.

  czytaj więcej

 • Coraz więcej możliwości dla spółki z o.o. z internetu

  Coraz więcej możliwości dla spółki z o.o. z internetu

  Jej zawiązanie i rejestracja w systemie S24 są możliwe już od kilku lat. Teraz przybyło argumentów, by wybrać właśnie tę drogę jej powołania: od 1 kwietnia 2016 r. w trybie online da się także podjąć uchwały i podwyższyć kapitał zakładowy. Przedstawiamy procedurę krok po kroku

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć pensję pracownika na wypowiedzeniu

  Jak obliczyć pensję pracownika na wypowiedzeniu

  Pracownik jest w trakcie jednomiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę, która rozwiąże się 30 kwietnia 2016 r. Zatrudniony wykorzystał urlop wypoczynkowy za bieżący rok – od 1 do 11 kwietnia (7 dni). Skorzystał też z dwóch dni wolnych na poszukiwanie pracy (12–13 kwietnia), a od 20 do 30 kwietnia będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Jego wynagrodzenie składa się ze stawki miesięcznej 4800 zł, dodatku za pracę w warunkach narażenia na stres – 500 zł – oraz zmiennej premii regulaminowej w wysokości od 5 do 25 proc. stawki zasadniczej.

  czytaj więcej

 • Udział w konferencji nie jest zwolniony z PIT

  Udział w konferencji nie jest zwolniony z PIT

  Opłaty za uczestnictwo w targach, wystawach, sympozjach nie są wydatkami związanymi z podróżą służbową – orzekł NSA. Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że czym innym jest podróż (rozumiana jako przemieszczanie się), a czym innym realizacja celu podróży (jakim jest np. udział w konferencji).

  czytaj więcej

 • Podróż szkoleniowa to nie służbowa, ale pracodawca może je zrównać

  Podróż szkoleniowa to nie służbowa, ale pracodawca może je zrównać

  Wyjazd na szkolenie, studia lub kursy zasadniczo różni się od delegacji, ale może być podobnie – lub wręcz identycznie – rozliczany. Inne jednak będą skutki podatkowo-ubezpieczeniowe. Do obowiązków pracodawcy należy ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Powinność ta nie jest jednak poparta żadną sankcją, wskutek czego za jej naruszenie zatrudniającemu nic nie grozi. Mimo to wielu pracodawców inwestuje jednak w rozwój swoich pracowników.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników