kodeks pracy art 167

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy art 167. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy art 167.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak obliczyć pensję pracownika na wypowiedzeniu

  Jak obliczyć pensję pracownika na wypowiedzeniu

  Pracownik jest w trakcie jednomiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę, która rozwiąże się 30 kwietnia 2016 r. Zatrudniony wykorzystał urlop wypoczynkowy za bieżący rok – od 1 do 11 kwietnia (7 dni). Skorzystał też z dwóch dni wolnych na poszukiwanie pracy (12–13 kwietnia), a od 20 do 30 kwietnia będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Jego wynagrodzenie składa się ze stawki miesięcznej 4800 zł, dodatku za pracę w warunkach narażenia na stres – 500 zł – oraz zmiennej premii regulaminowej w wysokości od 5 do 25 proc. stawki zasadniczej.

  czytaj więcej

 • Stałe miejsce pracy na budowie to czasem kilka różnych inwestycji

  Stałe miejsce pracy na budowie to czasem kilka różnych inwestycji

  Investment sp. z o.o. zajmuje się działalnością budowlano-remontową. Swoje usługi wykonuje w kraju i za granicą – wszystko zależy od tego, gdzie uda się jej wygrać przetarg. Ma zaufanych pracowników, z których usług korzysta najchętniej, a jedynie w miarę potrzeby szuka pracowników na lokalnym rynku pracy wyznaczonym przez miejsce inwestycji. Tym samym pracownicy spółki często podróżują. Zazwyczaj są to wyjazdy dość długie (kilka-kilkanaście miesięcy), ale zdarzają się też wyjazdy krótkie (poniżej jednego miesiąca).

  czytaj więcej

 • Diety w delegacji należą się od początku wyjazdu

  Diety w delegacji należą się od początku wyjazdu

  Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku serwisanta komputerowego należy naprawa sprzętu dostarczanego przez klientów do siedziby firmy lub w miejscu jego użytkowania przez klientów. W umowie o pracę wskazano, że miejscem jego pracy jest obszar województwa mazowieckiego. W jaki sposób należy naliczyć mu diety z tytułu podróży służbowej w przypadku konieczności wyjazdu poza teren tego województwa – czy od momentu wyjazdu z miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, czy dopiero od chwili przekroczenia granicy województwa? Jak rozliczać czas pracy pracowników odbywających podróże służbowe?

  czytaj więcej

 • Pracodawca może wezwać do pracy w święto

  Pracodawca może wezwać do pracy w święto

  Co do zasady święta powinny być dla pracowników dniami odpoczynku. Oczywiście nie wszystkie, a tylko te wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy.

  czytaj więcej

 • Firmy mogą się domagać zwrotu pieniędzy za noclegi w kabinach ciężarówek

  Firmy mogą się domagać zwrotu pieniędzy za noclegi w kabinach ciężarówek

  Firmy, które przegrały procesy o wypłatę ryczałtów za noclegi w kabinach ciężarówek, mogą się domagać od kierowców zwrotu pieniędzy. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego

  czytaj więcej

 • Rozwiązanie umowy o pracę: Jaki tryb jest najkorzystniejszy?

  Rozwiązanie umowy o pracę: Jaki tryb jest najkorzystniejszy?

  Przyjęcie oferty pracodawcy, aby wypowiedzenie zastąpić porozumieniem stron, nie musi być korzystne dla pracownika. Może bowiem oznaczać utratę niektórych uprawnień i utrudnić walkę o odszkodowanie albo przywrócenie do pracy.

  czytaj więcej

 • Dyrektor w urzędzie nie zwolni się sam

  Dyrektor w urzędzie nie zwolni się sam

  Nie ma regulacji, które jednoznacznie wskazują, jak ma postępować osoba zatrudniona na wyższym stanowisku, która sama chce zrezygnować z pracy. Złożenie oświadczenia woli to za mało.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa: Jak ZUS ustanawia hipotekę na nieruchomościach dłużnika

  Poradnia ubezpieczeniowa: Jak ZUS ustanawia hipotekę na nieruchomościach dłużnika

  ● Na jakich zasadach ZUS ustanawia hipotekę na nieruchomościach dłużnika● Do jakiego sądu wystąpić z żądaniem zapłaty odsetek od ZUS● Czy odpowiedzialność spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy wobec ZUS może ulec ograniczeniu● Dlaczego ubezpieczony nie musi składać do sądu wniosku o przywrócenie terminu

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo dokonać potrącenia z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku na przełomie lutego i marca

  Jak prawidłowo dokonać potrącenia z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku na przełomie lutego i marca

  PROBLEM: Nasz pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim od 25 stycznia do 5 marca. Początkowo wypłacane jest mu wynagrodzenie chorobowe (za styczeń i 26 dni lutego), a na przełomie lutego i marca przysługuje mu zasiłek chorobowy (za 2 dni lutego i 5 dni marca). Podstawa wymiaru zasiłku wynosi 3451,60 zł i stanowi ją – po odliczeniu 13,71 proc. – pensja zasadnicza 4000 zł brutto. Pracownik ma zajęcie komornicze niealimentacyjne na łączną kwotę 8000 zł. Jesteśmy płatnikiem zasiłków. Jak dokonać potrącenia, jeżeli należności za luty i marzec zostaną wypłacone 10 marca?

  czytaj więcej

 • Ryczałty za nocleg: Ostatnie dni na zaskarżenie wyroków

  Ryczałty za nocleg: Ostatnie dni na zaskarżenie wyroków

  Do 29 marca firmy transportowe mogą wnosić o wznowienie postępowań w sprawach, w których dotychczas przegrały w sądzie pracy procesy o wypłatę takich należności dla kierowców.

  czytaj więcej

 • Nowe porządki w Trybunale Konstytucyjnym. Koniec z telepracą

  Nowe porządki w Trybunale Konstytucyjnym. Koniec z telepracą

  Pracownicy merytoryczni zatrudnieni w biurze TK będą musieli fizycznie przebywać w gmachu przy al. Szucha. Ma to usprawnić pracę sądu oraz... przynieść oszczędności. Rocznie z tytułu zwrotów kosztów podróży czy diet w związku z delegacjami trybunał wydawał ponad 33 tys. zł.

  czytaj więcej

 • Szef nie może zwolnić za nieskuteczne odwołanie z urlopu

  Szef nie może zwolnić za nieskuteczne odwołanie z urlopu

  Osoba korzystająca z wypoczynku nie ma obowiązku codziennego kontrolowania prywatnej poczty elektronicznej. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Odwołanie pracownika z urlopu trudne do przeprowadzenia

  Odwołanie pracownika z urlopu trudne do przeprowadzenia

  W praktyce przepisy dotyczące przerywania wypoczynku stają się martwe. Przyczynia się do tego ostatnie orzecznictwo.

  czytaj więcej

 • Prezes SN Stanisław Zabłocki: Jesteśmy zmęczeni atakami. Ale jest w nas jeszcze wiele siły [WYWIAD]

  Prezes SN Stanisław Zabłocki: Jesteśmy zmęczeni atakami. Ale jest w nas jeszcze wiele siły [WYWIAD]

  - Chociaż wszyscy jesteśmy już zmęczeni nieustannymi, w lwiej części niesprawiedliwymi atakami na sądy w ogóle i na Sąd Najwyższy bezpośrednio, powtarzamy codziennie słowa z piosenki Wojciecha Młynarskiego: „Róbmy swoje!”. Najlepiej jak umiemy. Jesteśmy przekonani, że godną sędziego odpowiedzią na te ataki jest spokojna i jeszcze wydajniejsza praca - mówi w wywiadzie dla DGP Stanisław Zabłocki, prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Karnej, sędzia SN.

  czytaj więcej

 • Resort pracy: Kierowcy ze składkami. Eksperci: To nadinterpretacja

  Resort pracy: Kierowcy ze składkami. Eksperci: To nadinterpretacja

  Zdaniem części prawników stanowisko ministerstwa opiera się na błędnym rozumieniu wyroku TK. W orzeczeniu tym bowiem nie zakwestionowano definicji podróży służbowej, ale jedynie sposób rozliczeń.

  czytaj więcej

 • PIP: Dopuszczamy brak urlopu w lecie. Narzucenie terminu odpoczynku wyjątkowo

  PIP: Dopuszczamy brak urlopu w lecie. Narzucenie terminu odpoczynku wyjątkowo

  W poprzednim wydaniu Kadr i Płac opisywaliśmy ograniczenia, jakie sieci handlowe narzucają pracownikom przy braniu przez nich urlopów wypoczynkowych. Wcześniej pisaliśmy o tym w DGP 23 maja. Przypomnijmy: zamiast dwóch tygodni nieprzerwanego wolnego udzielają urlopu co najwyżej na siedem dni bądź nie pozwalają na skorzystanie z niego w okresie letnim. Rygory wprowadzane są także przy zwolnieniu na opiekę nad dzieckiem do lat 14, które obecnie przysługuje w wymiarze dwóch dni lub 16 godzin. Niektórzy pracodawcy wymagają od swoich pracowników, by ci już na początku roku określili, kiedy takie wolne będą odbierać.

  czytaj więcej

 • Sąd Najwyższy sprzeciwił się ujawnieniu tajnych współpracowników wśród sędziów

  Sąd Najwyższy sprzeciwił się ujawnieniu tajnych współpracowników wśród sędziów

   Norma konstytucji z 1997 r. zawarta w art. 180, który obok gwarancji nieusuwalności sędziów zawiera w pkt. 5 upoważnienie, aby w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów wyborczych było można sędziów przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku z pozostawieniem pełnego uposażenia – ma swoją prehistorię.

  czytaj więcej

 • W przyszłym roku niższe ekwiwalenty za jeden dzień urlopu

  W przyszłym roku niższe ekwiwalenty za jeden dzień urlopu

  A wszystko przez wyższy współczynnik urlopowy. W 2018 r. wyniesie on 20,92. Plany urlopów i liczba dni wolnych wpływajacych na czas pracy pozostają zasadniczo bez zmian.

  czytaj więcej

 • Ryczałt za nocleg w kabinie pojazdu: Wnioski TK i SN nie do pogodzenia

  Ryczałt za nocleg w kabinie pojazdu: Wnioski TK i SN nie do pogodzenia

  Sąd Najwyższy potwierdził ostatnio, że podróże służbowe kierowców transportu międzynarodowego można rozliczać na podstawie kodeksu pracy i jego przepisów wykonawczych dotyczących sfery budżetowej. Odmiennego zdania rok temu był jednak Trybunał Konstytucyjny.

  czytaj więcej

 • Jaka płaca za częściowy etat i zlecenie w tej samej firmie

  Jaka płaca za częściowy etat i zlecenie w tej samej firmie

  Nie należy do rzadkości podwójne zatrudnienie danej osoby w jednej firmie – praca w ramach stosunku pracy oraz na umowę-zlecenie bądź o dzieło. Te ostatnie, w przeciwieństwie do angażu pracowniczego, podlegają przepisom kodeksu cywilnego.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników