kodeks pracy art 167

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy art 167. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy art 167.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak obliczyć pensję pracownika na wypowiedzeniu

  Jak obliczyć pensję pracownika na wypowiedzeniu

  Pracownik jest w trakcie jednomiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę, która rozwiąże się 30 kwietnia 2016 r. Zatrudniony wykorzystał urlop wypoczynkowy za bieżący rok – od 1 do 11 kwietnia (7 dni). Skorzystał też z dwóch dni wolnych na poszukiwanie pracy (12–13 kwietnia), a od 20 do 30 kwietnia będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Jego wynagrodzenie składa się ze stawki miesięcznej 4800 zł, dodatku za pracę w warunkach narażenia na stres – 500 zł – oraz zmiennej premii regulaminowej w wysokości od 5 do 25 proc. stawki zasadniczej.

  czytaj więcej

 • Samorządy dopłacając do szpitali, mogą się narazić izbom obrachunkowym

  Samorządy dopłacając do szpitali, mogą się narazić izbom obrachunkowym

  Jak wytłumaczymy pacjentom, że na obszarze jednego samorządu, który kupuje dodatkowe usługi, nie czeka się w kolejce np. do neurologa, a w sąsiednim jest kolejka na 13 lat? - pyta Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich.

  czytaj więcej

 • Pałka: W poszukiwaniu korupcji sędziów

  Pałka: W poszukiwaniu korupcji sędziów

  Na początek kilka zdań, które muszą paść, choć w zasadzie nie powinny, bo mowa o oczywistości: z korupcją trzeba walczyć. Skorumpowanych trzeba usuwać z zajmowanych stanowisk, pozbawiać pełnionych funkcji, a wreszcie karać. I to surowo.

  czytaj więcej

 • Stałe miejsce pracy na budowie to czasem kilka różnych inwestycji

  Stałe miejsce pracy na budowie to czasem kilka różnych inwestycji

  Investment sp. z o.o. zajmuje się działalnością budowlano-remontową. Swoje usługi wykonuje w kraju i za granicą – wszystko zależy od tego, gdzie uda się jej wygrać przetarg. Ma zaufanych pracowników, z których usług korzysta najchętniej, a jedynie w miarę potrzeby szuka pracowników na lokalnym rynku pracy wyznaczonym przez miejsce inwestycji. Tym samym pracownicy spółki często podróżują. Zazwyczaj są to wyjazdy dość długie (kilka-kilkanaście miesięcy), ale zdarzają się też wyjazdy krótkie (poniżej jednego miesiąca).

  czytaj więcej

 • Diety w delegacji należą się od początku wyjazdu

  Diety w delegacji należą się od początku wyjazdu

  Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku serwisanta komputerowego należy naprawa sprzętu dostarczanego przez klientów do siedziby firmy lub w miejscu jego użytkowania przez klientów. W umowie o pracę wskazano, że miejscem jego pracy jest obszar województwa mazowieckiego. W jaki sposób należy naliczyć mu diety z tytułu podróży służbowej w przypadku konieczności wyjazdu poza teren tego województwa – czy od momentu wyjazdu z miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, czy dopiero od chwili przekroczenia granicy województwa? Jak rozliczać czas pracy pracowników odbywających podróże służbowe?

  czytaj więcej

 • Pracodawca może wezwać do pracy w święto

  Pracodawca może wezwać do pracy w święto

  Co do zasady święta powinny być dla pracowników dniami odpoczynku. Oczywiście nie wszystkie, a tylko te wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy.

  czytaj więcej

 • Firmy mogą się domagać zwrotu pieniędzy za noclegi w kabinach ciężarówek

  Firmy mogą się domagać zwrotu pieniędzy za noclegi w kabinach ciężarówek

  Firmy, które przegrały procesy o wypłatę ryczałtów za noclegi w kabinach ciężarówek, mogą się domagać od kierowców zwrotu pieniędzy. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego

  czytaj więcej

 • Rozwiązanie umowy o pracę: Jaki tryb jest najkorzystniejszy?

  Rozwiązanie umowy o pracę: Jaki tryb jest najkorzystniejszy?

  Przyjęcie oferty pracodawcy, aby wypowiedzenie zastąpić porozumieniem stron, nie musi być korzystne dla pracownika. Może bowiem oznaczać utratę niektórych uprawnień i utrudnić walkę o odszkodowanie albo przywrócenie do pracy.

  czytaj więcej

 • Dyrektor w urzędzie nie zwolni się sam

  Dyrektor w urzędzie nie zwolni się sam

  Nie ma regulacji, które jednoznacznie wskazują, jak ma postępować osoba zatrudniona na wyższym stanowisku, która sama chce zrezygnować z pracy. Złożenie oświadczenia woli to za mało.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa: Jak ZUS ustanawia hipotekę na nieruchomościach dłużnika

  Poradnia ubezpieczeniowa: Jak ZUS ustanawia hipotekę na nieruchomościach dłużnika

  ● Na jakich zasadach ZUS ustanawia hipotekę na nieruchomościach dłużnika● Do jakiego sądu wystąpić z żądaniem zapłaty odsetek od ZUS● Czy odpowiedzialność spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy wobec ZUS może ulec ograniczeniu● Dlaczego ubezpieczony nie musi składać do sądu wniosku o przywrócenie terminu

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo dokonać potrącenia z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku na przełomie lutego i marca

  Jak prawidłowo dokonać potrącenia z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku na przełomie lutego i marca

  PROBLEM: Nasz pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim od 25 stycznia do 5 marca. Początkowo wypłacane jest mu wynagrodzenie chorobowe (za styczeń i 26 dni lutego), a na przełomie lutego i marca przysługuje mu zasiłek chorobowy (za 2 dni lutego i 5 dni marca). Podstawa wymiaru zasiłku wynosi 3451,60 zł i stanowi ją – po odliczeniu 13,71 proc. – pensja zasadnicza 4000 zł brutto. Pracownik ma zajęcie komornicze niealimentacyjne na łączną kwotę 8000 zł. Jesteśmy płatnikiem zasiłków. Jak dokonać potrącenia, jeżeli należności za luty i marzec zostaną wypłacone 10 marca?

  czytaj więcej

 • Ryczałty za nocleg: Ostatnie dni na zaskarżenie wyroków

  Ryczałty za nocleg: Ostatnie dni na zaskarżenie wyroków

  Do 29 marca firmy transportowe mogą wnosić o wznowienie postępowań w sprawach, w których dotychczas przegrały w sądzie pracy procesy o wypłatę takich należności dla kierowców.

  czytaj więcej

 • Nowe porządki w Trybunale Konstytucyjnym. Koniec z telepracą

  Nowe porządki w Trybunale Konstytucyjnym. Koniec z telepracą

  Pracownicy merytoryczni zatrudnieni w biurze TK będą musieli fizycznie przebywać w gmachu przy al. Szucha. Ma to usprawnić pracę sądu oraz... przynieść oszczędności. Rocznie z tytułu zwrotów kosztów podróży czy diet w związku z delegacjami trybunał wydawał ponad 33 tys. zł.

  czytaj więcej

 • Szef nie może zwolnić za nieskuteczne odwołanie z urlopu

  Szef nie może zwolnić za nieskuteczne odwołanie z urlopu

  Osoba korzystająca z wypoczynku nie ma obowiązku codziennego kontrolowania prywatnej poczty elektronicznej. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Odwołanie pracownika z urlopu trudne do przeprowadzenia

  Odwołanie pracownika z urlopu trudne do przeprowadzenia

  W praktyce przepisy dotyczące przerywania wypoczynku stają się martwe. Przyczynia się do tego ostatnie orzecznictwo.

  czytaj więcej

 • Prezes SN Stanisław Zabłocki: Jesteśmy zmęczeni atakami. Ale jest w nas jeszcze wiele siły [WYWIAD]

  Prezes SN Stanisław Zabłocki: Jesteśmy zmęczeni atakami. Ale jest w nas jeszcze wiele siły [WYWIAD]

  - Chociaż wszyscy jesteśmy już zmęczeni nieustannymi, w lwiej części niesprawiedliwymi atakami na sądy w ogóle i na Sąd Najwyższy bezpośrednio, powtarzamy codziennie słowa z piosenki Wojciecha Młynarskiego: „Róbmy swoje!”. Najlepiej jak umiemy. Jesteśmy przekonani, że godną sędziego odpowiedzią na te ataki jest spokojna i jeszcze wydajniejsza praca - mówi w wywiadzie dla DGP Stanisław Zabłocki, prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Karnej, sędzia SN.

  czytaj więcej

 • Resort pracy: Kierowcy ze składkami. Eksperci: To nadinterpretacja

  Resort pracy: Kierowcy ze składkami. Eksperci: To nadinterpretacja

  Zdaniem części prawników stanowisko ministerstwa opiera się na błędnym rozumieniu wyroku TK. W orzeczeniu tym bowiem nie zakwestionowano definicji podróży służbowej, ale jedynie sposób rozliczeń.

  czytaj więcej

 • PIP: Dopuszczamy brak urlopu w lecie. Narzucenie terminu odpoczynku wyjątkowo

  PIP: Dopuszczamy brak urlopu w lecie. Narzucenie terminu odpoczynku wyjątkowo

  W poprzednim wydaniu Kadr i Płac opisywaliśmy ograniczenia, jakie sieci handlowe narzucają pracownikom przy braniu przez nich urlopów wypoczynkowych. Wcześniej pisaliśmy o tym w DGP 23 maja. Przypomnijmy: zamiast dwóch tygodni nieprzerwanego wolnego udzielają urlopu co najwyżej na siedem dni bądź nie pozwalają na skorzystanie z niego w okresie letnim. Rygory wprowadzane są także przy zwolnieniu na opiekę nad dzieckiem do lat 14, które obecnie przysługuje w wymiarze dwóch dni lub 16 godzin. Niektórzy pracodawcy wymagają od swoich pracowników, by ci już na początku roku określili, kiedy takie wolne będą odbierać.

  czytaj więcej

 • Sąd Najwyższy sprzeciwił się ujawnieniu tajnych współpracowników wśród sędziów

  Sąd Najwyższy sprzeciwił się ujawnieniu tajnych współpracowników wśród sędziów

   Norma konstytucji z 1997 r. zawarta w art. 180, który obok gwarancji nieusuwalności sędziów zawiera w pkt. 5 upoważnienie, aby w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów wyborczych było można sędziów przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku z pozostawieniem pełnego uposażenia – ma swoją prehistorię.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników