kodeks pracy art 36

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy art 36. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy art 36.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Sezonowa działalność to też ogrom prawnych problemów

  Sezonowa działalność to też ogrom prawnych problemów

  Okres wakacji pozwala na rozkręcenie sezonowego biznesu. W tym czasie jak grzyby po deszczu powstają lodziarnie, małe przydrożne bary (nierzadko w prowizorycznych warunkach), smażalnie ryb. Intratną inwestycją jest także założenie pola biwakowego lub kempingu. To, że jest to tymczasowa działalność, która prowadzona jest niekiedy zaledwie przez 2-3 miesiące, wcale nie oznacza, iż nie wiążą się z nią określone problemy, równie istotne jak w przypadku działalności całorocznej. Przedstawiamy odpowiedzi na wybrane pytania przedsiębiorców, uwzględniając najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych. Bierzemy też pod uwagę ostatnie zmiany przepisów, a wśród nich m.in. znowelizowane od 16 kwietnia br. rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 22, poz. 169 ze zm.).

  czytaj więcej

 • Firma nie zapłaci za prywatne telefony pracownika

  Firma nie zapłaci za prywatne telefony pracownika

  TEZA: Bezpodstawne jest przerzucanie na pracodawcę ryzyka ponoszenia kosztów pozasłużbowych połączeń telefoniczno-internetowych wykonanych w prywatnym interesie pracownika, ponieważ wyrządzenie pracodawcy szkody przez używanie służbowego telefonu do celów prywatnych nie jest działaniem w granicach ryzyka pracodawcy ani dopuszczalnego ryzyka pracownika.

  czytaj więcej

 • Pomoc małżonka przedsiębiorcy nie oznacza współpracy

  Pomoc małżonka przedsiębiorcy nie oznacza współpracy

  Obowiązek jej udzielania wynika z samej istoty małżeństwa. Konieczność zgłoszenia do ZUS powstanie tylko wtedy, gdy ma istotne znaczenie dla funkcjonowania firmy i przynosi stałe dochody

  czytaj więcej

 • Kodeks postępowania administracyjnego: Będzie można wysyłać ponaglenie do urzędu

  Kodeks postępowania administracyjnego: Będzie można wysyłać ponaglenie do urzędu

  Osoby, których sprawy nie będą załatwione przez organ administracji w terminie, zyskają prawo do wysłania ponaglenia – wynika z rządowej noweli kodeksu postępowania administracyjnego. Ale zdaniem ekspertów ta propozycja tylko w minimalnym stopniu wpłynie na sposób działania urzędów.

  czytaj więcej

 • Lepiej unikać pośredników w dochodzeniu odszkodowania

  Lepiej unikać pośredników w dochodzeniu odszkodowania

  Koszty związane z zastępstwem poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym nie zawsze podlegają zwrotowi w ramach odszkodowania.

  czytaj więcej

 • Egzaminy zawodowe: Niedoszli adwokaci wciąż czekają na wyniki odwołania

  Egzaminy zawodowe: Niedoszli adwokaci wciąż czekają na wyniki odwołania

  Komisje II stopnia działające przy Ministerstwie Sprawiedliwości nie śpieszą się z rozpatrywaniem odwołań od ocen egzaminów zawodowych, które odbyły się w marcu 2016 r. Choć na załatwienie sprawy jest miesiąc, zdający na decyzję czekać muszą do końca roku.

  czytaj więcej

 • Co trzeba zrobić, by być radcą prawnym

  Co trzeba zrobić, by być radcą prawnym

  Studia prawnicze są przepustką do rozpoczęcia aplikacji ogólnej lub korporacyjnej. Mimo dużej konkurencji na rynku początkujący prawnicy często podejmują wyzwanie i decydują się na osiągnięcie statusu profesjonalnego pełnomocnika. Na sali sądowej reprezentować klientów mogą nie tylko adwokaci, lecz także radcowie prawni. I to właśnie ten ostatni zawód staje się coraz bardziej popularny...

  czytaj więcej

 • Wiceszef MS: 25 lat za wyłudzenia VAT powinno wejść w życie pod koniec 2016 roku

  Wiceszef MS: 25 lat za wyłudzenia VAT powinno wejść w życie pod koniec 2016 roku

  Kara ma odstraszać, taki jest jej sens; nie przewidujemy zatem jej łagodzenia - mówi PAP wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, pytany, czy MS pod wpływem konsultacji, może złagodzić propozycję wprowadzenia do Kodeksu karnego 25 lat więzienia za wyłudzenia VAT na wielką skalę.

  czytaj więcej

 • Zmiany w prawie pracy: Świadectwa pracy po nowemu, więcej dni na odwołanie się od wypowiedzenia

  Zmiany w prawie pracy: Świadectwa pracy po nowemu, więcej dni na odwołanie się od wypowiedzenia

  Partnerzy społeczni chwalą uproszczenie zasad potwierdzania zatrudnienia. Związki zawodowe krytykują jednak ograniczenie obowiązku tworzenia zakładowych regulaminów i zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.

  czytaj więcej

 • Spór o fotel dyrektora szkoły blokuje konkurs

  Spór o fotel dyrektora szkoły blokuje konkurs

  Organom prowadzącym szkoły zostały jeszcze dwa tygodnie na obsadzenie wakatów na stanowiskach dyrektorskich. Przy czym powinny one pamiętać, że ewentualny spór wokół odwołania poprzedniego szefa placówki – zarządzenie w tej sprawie zostało unieważnione przez wojewodę, ewentualnie zostało zaskarżona do sądu administracyjnego – uniemożliwia powołanie nowego.

  czytaj więcej

 • Jakie wypowiedzenie przy umowie terminowej

  Jakie wypowiedzenie przy umowie terminowej

  Jestem pracownikiem z długim stażem, ale po raz pierwszy podpisano ze mną umowę na czas określony. Pierwsza – od kwietnia tego roku – była na trzymiesięczną próbę, od lipca na czas określony, ale nadal jedynie na trzy miesiące. Niepokoję się zatem, czy dostanę propozycję podpisania kolejnych umów i ile ich może być, a wręcz czy obecna nie zostanie mi wypowiedziana – zdradza pan Wiktor. – Chciałbym wiedzieć, jakie są zasady wypowiadania takiej umowy i kiedy najpóźniej powinienem się o tym dowiedzieć. Gdyby jednak zaproponowano mi kolejną, to czy powinna się przekształcić w bezterminową

  czytaj więcej

 • Zasiłek bez pracy: Zdaniem sądów to możliwe

  Zasiłek bez pracy: Zdaniem sądów to możliwe

  Jeśli płatnik przestał prowadzić działalność, ale nie wyrejestrował pracownika z ubezpieczeń, ten może pobierać świadczenia bez końca. Nie ma bowiem dowodu, że etat już nie istnieje.

  czytaj więcej

 • Za kogo trzeba opłacić składkę na Fundusz Pracy

  Za kogo trzeba opłacić składkę na Fundusz Pracy

  Nie wszyscy płatnicy muszą ją odprowadzać. Ci, którzy mają taki obowiązek, powinni przede wszystkim ustalić, czy ubezpieczony osiąga przychód równy co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu

  czytaj więcej

 • Przetargi: Zamawiający zwróci się o kontrolę do inspektora pracy

  Przetargi: Zamawiający zwróci się o kontrolę do inspektora pracy

  Ważna opinia UZP. Prezes urzędu wystąpiła do głównego inspektora pracy o objęcie kontrolami wykonawców, którzy w przetargach zobowiązują się do zatrudniania na etat. Podpowiada też, jakie prace powinny zostać uznane za etatowe

  czytaj więcej

 • Nowa pensja minimalna w 2017 r. to także nowe stawki płacowe

  Nowa pensja minimalna w 2017 r. to także nowe stawki płacowe

  Od 1 stycznia 2017 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2 tys. zł. Jak zwykle wzrosną też niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej płacy lub jej wielokrotności, a także podstawy, progi i wskaźniki obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których jest ona bazą

  czytaj więcej

 • VAT: Fiskus upomni się o potrącenia z minimalnej stawki godzinowej

  VAT: Fiskus upomni się o potrącenia z minimalnej stawki godzinowej

  Kto, zatrudniając osobę na zlecenie, chce potrącać z jej wynagrodzenia opłaty za wypożyczenie sprzętu do pracy lub odzieży roboczej, musi pamiętać o VAT. A niewykluczone, że i o kasie fiskalnej.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników