kody zus

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kody zus. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kody zus.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Oskładkowanie zleceń: Członkowie rad nadzorczych już płacą

  Oskładkowanie zleceń: Członkowie rad nadzorczych już płacą

  Do końca 2014 r. osoby takie nie podlegały z tytułu pełnienia swojej funkcji ubezpieczeniom społecznym, a objęte były wyłącznie składką zdrowotną. Od nowego roku wynagrodzenie, które otrzymują, jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne

  czytaj więcej

 • Student zleceniobiorca nie zawsze zwolniony ze składek

  Student zleceniobiorca nie zawsze zwolniony ze składek

  Zatrudniamy studenta w wieku 22 lat na umowę-zlecenie. Od 18 maja nawiązaliśmy z nim dodatkowo umowę o pracę na 1/2 etatu, z wynagrodzeniem 900 zł. Umowa-zlecenie trwa, a stawka miesięczna wynosi 1200 zł. Wynagrodzenie za prace zlecone w kwietniu wypłaciliśmy 11 maja, a za maj wynagrodzenie będzie wypłacone 10 czerwca. Jak rozliczyć składki za maj i czerwiec, jeżeli pierwsze wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, tj. za maj, wypłacimy 29 maja, a kolejne pod koniec czerwca?

  czytaj więcej

 • Brak ZUS IWA może skutkować podwyższeniem składki

  Brak ZUS IWA może skutkować podwyższeniem składki

  Jeśli w 2015 r. płatnik zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego minimum 10 osób, musi poinformować ZUS o liczbie ubezpieczonych i wypadków w zakładzie. Wyjątkowo ma na to czas nie do końca stycznia, ale do 1 lutego.

  czytaj więcej

 • Wypadek przy pracy oznacza więcej obowiązków dla pracodawcy

  Wypadek przy pracy oznacza więcej obowiązków dla pracodawcy

  W 2014 roku wystąpiło w zakładzie pracy zdarzenie, które nie zostało uznane za wypadek przy pracy. Pracownik nie zgodził się jednak z ustaleniami i opinią zawartą w protokole powypadkowym i odwołał się do sądu. W 2015 roku pracodawca otrzymał wyrok uznający to zdarzenie za wypadek przy pracy i nakazujący korektę protokołu powypadkowego. Wyrok się uprawomocnił. Jak skorygować protokół? O czym jeszcze powinien przy tej okazji pamiętać pracodawca?

  czytaj więcej

 • Koniec papierowych zwolnień lekarskich nie nastąpi szybko

  Koniec papierowych zwolnień lekarskich nie nastąpi szybko

  Od 1 stycznia 2016 r. można będzie je wystawiać w formie elektronicznej. Placówki medyczne mogą czekać z ich wdrożeniem do ostatniej chwili, tj. do 2018 r., kiedy znikną bloczki ZUS ZLA.

  czytaj więcej

 • E-zwolnienia lekarskie już od stycznia 2016

  E-zwolnienia lekarskie już od stycznia 2016

  Od początku stycznia 2016 zwolnienia lekarskie będą wystawiane w formie elektronicznej (e-ZLA). Dzięki temu ZUS otrzyma informację od razu po wystawieniu dokumentu. Pracownik nie będzie już musiał dostarczać zwolnienia swojemu pracodawcy, a przedsiębiorca - ZUS-owi. Zmiana ma ograniczyć nadużycia i przynieść oszczędności. Zwolnienia w dotychczasowej, papierowej formie, będą mogły być wystawiane jeszcze tylko przez dwa lata.

  czytaj więcej

 • Zacznijmy od zmiany nazwy. Ubezpieczenia od kosztów medycznych, a nie żadne zdrowotne

  Zacznijmy od zmiany nazwy. Ubezpieczenia od kosztów medycznych, a nie żadne zdrowotne

  Obecna filozofia poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest szkodliwa. Nie działa tu ekonomiczny mechanizm rynkowych składek ubezpieczeniowych zakładający wzrost składki wraz ze wzrostem ryzyka.

  czytaj więcej

 • Od 1 stycznia nowe kody tytułów ubezpieczenia

  Od 1 stycznia nowe kody tytułów ubezpieczenia

  Zmiana przepisów zasiłkowych będzie miała także swoje odzwierciedlenie w dokumentach rozliczeniowych.

  czytaj więcej

 • Wyższa składka wypadkowa za błędy w ZUS IWA

  Wyższa składka wypadkowa za błędy w ZUS IWA

  Płatnicy mają obowiązek przekazać do ZUS informację o liczbie ubezpieczonych i wypadków, jakie zdarzyły się w zakładzie pracy w 2015 roku. Termin jej przekazania upływa w tym roku 1 lutego.

  czytaj więcej

 • Ważne zmiany w ochronie zdrowia: Co nowego czeka nas w 2016 roku?

  Ważne zmiany w ochronie zdrowia: Co nowego czeka nas w 2016 roku?

  Inne reguły wystawiania recept, e-zwolnienia, skoordynowana opieka nad kobietami w ciąży, koniec bezpłatnego in vitro – to niektóre ze zmian, które dotkną pacjentów. Część z nich jest planowana na połowę 2016 roku 

  czytaj więcej

 • Lekarze nie wypiszą e-zwolnień

  Lekarze nie wypiszą e-zwolnień

  Największe organizacje zrzeszające lekarzy rekomendują swoim członkom, by nie wystawiali zwolnień w wersji elektronicznej.

  czytaj więcej

 • ZUS: Żeby zrobić korektę, trzeba zrozumieć podstawy ubezpieczeń

  ZUS: Żeby zrobić korektę, trzeba zrozumieć podstawy ubezpieczeń

  Nie kto inny jak zleceniodawca musi rozstrzygnąć, jakie składki płaci zleceniobiorca. Ten pierwszy jest bowiem płatnikiem i to on musi dokonać prawidłowego zgłoszenia do ZUS.

  czytaj więcej

 • Kukiz'15: Trzeba skończyć z podwójnym oskładkowaniem wspólników jednoosobowych sp. z o.o.

  Kukiz'15: Trzeba skończyć z podwójnym oskładkowaniem wspólników jednoosobowych sp. z o.o.

  Posłowie chcą szybkiego zniesienia przymusu płacenia składek przez osoby prowadzące jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Eksperci krytykują taką propozycję

  czytaj więcej

 • CBA sprawdza, kto zarobił na cyfryzacji NFZ

  CBA sprawdza, kto zarobił na cyfryzacji NFZ

  Dwie firmy informatyczne mają dane zdrowotne o wszystkich Polakach. Fundusz, płacąc za system blisko pół miliarda złotych, nie ma do niego praw autorskich. To zwróciło uwagę prokuratury.

  czytaj więcej

 • Jak wypełnić wniosek o 500 zł na dziecko. Poradnik krok po kroku

  Jak wypełnić wniosek o 500 zł na dziecko. Poradnik krok po kroku

  Wnioski 500 plus przyjmować będą urzędy gmin i miast lub ośrodki pomocy społecznej. W gminie można je złożyć za pośrednictwem poczty oraz online. Jeśłi wnioskodawca wybierze tę drugą opcję, może to zrobić nie tylko za pośrednictwem portalu Empatia, ale także w banku, w którym osoba wnioskująca ma internetową możliwość obsługi konta. Jak należy wypełnić sam wniosek? Nasz ekspert wyjaśnia krok po kroku.

  czytaj więcej

 • Rozliczenie zleceniobiorcy za ubiegły rok nie zawsze na starych zasadach

  Rozliczenie zleceniobiorcy za ubiegły rok nie zawsze na starych zasadach

  Nowe przepisy o oskładkowaniu zleceń czasami nie będą miały zastosowania do wynagrodzeń wypłaconych już w 2016 r. Wszystko zależy od tego, czy umowa nadal trwa i jest obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń

  czytaj więcej

 • Błędy w składkach od zleceń są nie do uniknięcia. W jaki sposób płatnik powinien je skorygować

  Błędy w składkach od zleceń są nie do uniknięcia. W jaki sposób płatnik powinien je skorygować

  Zleceniobiorca wykonuje dwie umowy. Pierwsza zawarta z płatnikiem A na okres od 1 stycznia do 31 marca z wynagrodzeniem miesięcznym 2000 zł i terminem wypłaty 10. dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Druga umowa została zawarta z płatnikiem B na okres od 15 stycznia do 30 kwietnia z wynagrodzeniem 1000 zł miesięcznie i terminem wypłaty ostatniego dnia miesiąca. Zleceniobiorca złożył płatnikowi B oświadczenie, z którego wynika, że podlega on obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu umowy wykonywanej na rzecz płatnika A, a podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia jest wyższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zatem płatnik B zgłosił zleceniobiorcę tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA z kodem ubezpieczenia 04 11 XX i datą powstania obowiązku ubezpieczeń 15 stycznia.

  czytaj więcej

 • Proletariusze są zmęczeni, czyli awans społeczny po transformacji ustrojowej w Polsce

  Proletariusze są zmęczeni, czyli awans społeczny po transformacji ustrojowej w Polsce

  Zastanawiam się, co się stało z tą przewodnią siłą narodu, proletariacką, chłoporobotniczą, która całkiem poważnie mówiąc, była przed paroma dekadami napędem polskiego społeczeństwa. Jeśli jej już nie ma, gdzie się podziała? W którą stronę skręciły jej dzieci? Pokończyły wyższe szkoły i awansowały? Potworzyły firmy, zatrudniły mniej zaradnych od siebie, przechodząc na wrogą stronę kapitalistycznych wyzyskiwaczy? A może odpłynęły w stronę Wysp Brytyjskich razem z falą akcesyjnej emigracji? Wszystko to prawda, ale nie do końca. Błądzimy, szukając odpowiedzi, podobnie jak – jako społeczeństwo – wciąż szukamy swojej drogi.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników