mobbing

Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje pojęcie mobbingu następująco: mobbing to obraźliwe zachowanie poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników (...), którzy stają się przedmiotem psychicznego dręczenia. Innymi słowy, mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną samoocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników, np. ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy lub życia prywatnego pracownika, ustne groźby i pogróżki, unikanie przez przełożonego rozmów z ofiarą, zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność osobistą bądź też zlecanie prac bezsensownych, poniżej umiejętności pracownika lub dawanie zadań przerastających możliwości i kompetencje pracownika w celu jego zdyskredytowania itp.

Źródło: Encyklopedia GP


 • (Nie)dobra zmiana w ITD. Część kandydatów na szefów budzi kontrowersje

  (Nie)dobra zmiana w ITD. Część kandydatów na szefów budzi kontrowersje

  Niektórzy kandydaci na szefów lokalnych struktur Inspekcji Transportu Drogowego budzą spore kontrowersje. Po państwowych spółkach, stadninach, policji i służbach specjalnych roszady personalne dotarły do ITD. A to znak, że – wbrew temu, co niektórzy sądzą – jej dni wcale nie są policzone.

  czytaj więcej

 • Kiedy pracownik może natychmiast zwolnić się z pracy

  Kiedy pracownik może natychmiast zwolnić się z pracy

  Pracownik może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę lub gdy wykonywana praca ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie.

  czytaj więcej

 • Wynalazca łatwiej wyegzekwuje roszczenia

  Wynalazca łatwiej wyegzekwuje roszczenia

  To sądy cywilne będą rozstrzygały spory o wynagrodzenie podwładnego za korzystanie z jego wynalazku. Ale będą musiały stosować przepisy z zakresu prawa pracy.

  czytaj więcej

 • Od września znikają godziny karciane. Sejm znowelizował ustawę Kartę Nauczyciela

  Od września znikają godziny karciane. Sejm znowelizował ustawę Kartę Nauczyciela

  Od 1 września 2016 r. zostaną zlikwidowane tzw. godziny karciane - zdecydował w piątek Sejm nowelizując ustawę Karta Nauczyciela. Nowela zawiera też nowe regulacje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, m.in. rozszerza na wszystkich wymóg niekaralności.

  czytaj więcej

 • "Nie" mobbingowi w sądach. "Myślałam, że sędziemu w Polsce wolno wszystko"

  "Nie" mobbingowi w sądach. "Myślałam, że sędziemu w Polsce wolno wszystko"

  Jacek Gęsiak, prezes SO w Katowicach, który zwolnił asystentkę, gdy była na zwolnieniu, powinien stanąć przed sądem dyscyplinarnym.

  czytaj więcej

 • Praca w NGO: Niskie zarobki, niepewność i mobbing

  Praca w NGO: Niskie zarobki, niepewność i mobbing

  Zatrudnieni w trzecim sektorze to ludzie z misją. Ich głównymi bolączkami są niskie zarobki i niewystarczający poziom umiejętności menadżerskich, co przekłada się na cały szereg problemów – wynika z raportu Fundacji Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”.

  czytaj więcej

 • Pracownik zwróci tylko niektóre koszty na dokształcanie

  Pracownik zwróci tylko niektóre koszty na dokształcanie

  Osoba zatrudniona na podstawie umowy na czas określony uczestniczy w rocznych studiach podyplomowych. Pracodawca pokrywa ich koszty w wysokości 50 proc. obowiązkowych opłat. Umowa o pracę z pracownikiem wygasa przed zakończeniem studiów. Czy pracodawca może żądać od pracownika zwrotu dokonanych na nie wydatków, jeżeli podwładny nie będzie chciał zawrzeć kolejnej umowy o pracę?

  czytaj więcej

 • Prof. Stawnicka: Język zdradza jak odciski palców

  Prof. Stawnicka: Język zdradza jak odciski palców

  Każdy z nas ma swój niepowtarzalny, wyjątkowy sposób komunikowania się ze światem. Mamy osobnicze cechy językowe. Jeśli lingwiści potrafią badać te cechy w odniesieniu do pisarzy, to dlaczego nie robić tego samego w stosunku do przestępców.

  czytaj więcej

 • Ochrona prawna sygnalistów: Rząd umywa ręce, ale zmiany idą z UE

  Ochrona prawna sygnalistów: Rząd umywa ręce, ale zmiany idą z UE

  Whistleblowing, czyli sygnalizowanie nieprawidłowości np. przez pracowników w miejscu zatrudnienia, nie jest zjawiskiem nowym. Jednak kwestia tego, czy sytuacja prawna sygnalistów wymaga odrębnego uregulowania, to nowy problem. W ostatnim czasie podnosi się go coraz częściej. Prawnicy, organizacje pozarządowe, a nawet instytucje publiczne (w tym również na arenie międzynarodowej) coraz mocniej postulują uregulowanie w powszechnie obowiązujących przepisach ochrony prawnej dla demaskatorów. Obecnie normy ochronne dla takich osób są wyinterpretowywane z różnego rodzaju przepisów, jednak zdaniem wielu nie są one wystarczające.

  czytaj więcej

 • Podróż szkoleniowa to nie służbowa, ale pracodawca może je zrównać

  Podróż szkoleniowa to nie służbowa, ale pracodawca może je zrównać

  Wyjazd na szkolenie, studia lub kursy zasadniczo różni się od delegacji, ale może być podobnie – lub wręcz identycznie – rozliczany. Inne jednak będą skutki podatkowo-ubezpieczeniowe. Do obowiązków pracodawcy należy ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Powinność ta nie jest jednak poparta żadną sankcją, wskutek czego za jej naruszenie zatrudniającemu nic nie grozi. Mimo to wielu pracodawców inwestuje jednak w rozwój swoich pracowników.

  czytaj więcej

 • Bierny jak pracownik

  Bierny jak pracownik

  Pracownicy narzekają na niskie pensje i śmieciowe umowy. Ale sami niewiele robią, by temu przeciwdziałać, choć mają ogromne możliwości.

  czytaj więcej

 • Policja w służbie bożka statystyki

  Policja w służbie bożka statystyki

  Przewałów w internecie było coraz więcej, co paskudziło statystyki kryminalne, więc zdecydowano, by wszystkie oszustwa internetowe przyporządkowano wydziałom gospodarczym. Tam spadło, tu wzrosło, wszyscy się cieszą - wyjaśnia Marcin Trybalski podinspektor policji w stanie spoczynku.

  czytaj więcej

 • Praca za granicą tylko dla wytrwałych prawników

  Praca za granicą tylko dla wytrwałych prawników

  Dzięki studiom w Polsce prawnik może osiągnąć przewagę wiedzy nad miejscowymi konkurentami, choć musi się nauczyć traktować pracę jak... biznes.

  czytaj więcej

 • Współczesne niewolnictwo: Polska niechlubnym liderem Europy

  Współczesne niewolnictwo: Polska niechlubnym liderem Europy

  Na świecie jest ich 46 mln, a w Polsce 181 tysięcy – tyle zdaniem Walk Free Foundation żyje współczesnych niewolników. W tym roku Polska znalazła się na pierwszym miejscu zestawienia wśród wszystkich krajów europejskich.

  czytaj więcej

 • Dyrektor warszawskiego ZOO o polityce w świecie zwierząt

  Dyrektor warszawskiego ZOO o polityce w świecie zwierząt

  Wśród nietoperzy wampirów jest tak, że jeśli jeden z nich się nie najadł, inne oddają mu część krwi, której same się wcześniej napiły. Żaden z nich nie jest wtedy do końca najedzony, ale wszystkie przeżyją. Ale może lepiej poszukajmy innego przykładu, bo jeszcze ktoś pomyśli, że porównuję polityków do krwiopijców - mówi w wywiadzie dla DGP Andrzej Kruszewicz, dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, doktor nauk weterynaryjnych, ornitolog.

  czytaj więcej

 • RPO pyta o zjawisko mobbingu i dyskryminacji w "mundurówce"

  RPO pyta o zjawisko mobbingu i dyskryminacji w "mundurówce"

  Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do szefów wszystkich służb mundurowych z prośbą o informację na temat działań podejmowanych przez nich w celu przeciwdziałania zjawisku mobbingu i dyskryminacji, w tym molestowania, w relacjach służbowych.

  czytaj więcej

 • Armia broni się przed molestowaniem

  Armia broni się przed molestowaniem

  Oficjalnie problem seksualnego napastowania w naszym wojsku nie istnieje. Tymczasem u sojuszników podobne przypadki idą w tysiące. W latach 2010–2016 Żandarmeria Wojskowa prowadziła łącznie 16 postępowań przygotowawczych w związku ze zgłoszonymi do niej przypadkami możliwości popełnienia przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

  czytaj więcej

 • Na co może liczyć u szefa pracownik podnoszący kwalifikacje?

  Na co może liczyć u szefa pracownik podnoszący kwalifikacje?

  Szkolenia, kursy czy studia podyplomowe to tylko niektóre sposoby na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany to ułatwiać. Pracownikowi przysługuje prawo do płatnego urlopu szkoleniowego lub zwolnienie z całości lub części dnia pracy. Pracodawca może też pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

  czytaj więcej

 • Reprywatyzacja Chmielnej 70. Decyzje personalne zapadną we wrześniu

  Reprywatyzacja Chmielnej 70. Decyzje personalne zapadną we wrześniu

  Chodzi o Marzenę Kruk, wieloletnią pracownicę Ministerstwa Sprawiedliwości, która obecnie jest znana opinii publicznej jako jeden ze współużytkowników wieczystych działki na ulicy Chmielnej 70 w Warszawie.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników