mobbing definicja

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu mobbing definicja. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące mobbing definicja.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Mobbing, a co to takiego? Tylko co 20 proces kończy się wygraną ofiar

  Mobbing, a co to takiego? Tylko co 20 proces kończy się wygraną ofiar

  Polskie sądy rozpatrują co roku zaledwie około 700 spraw o nękanie w miejscu pracy. Tylko 4 proc. z nich kończy się wygraną poszkodowanego. – Nagłaśnianie afer tego nie zmieni – uważają specjaliści.

  czytaj więcej

 • Są szanse na odszkodowanie za mobbing

  Są szanse na odszkodowanie za mobbing

  Pani Iwona była jedną z pierwszych menedżerek w zagranicznej korporacji kosmetycznej w Polsce. Kierowała jednym z największych okręgów, który generował największą sprzedaż. Nagrodą za osiągnięte wyniki były wyjazdy zagraniczne – Grecja, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania. Korporacja jednak zmieniła się z czasem. – Firma nastawiła się na coraz większe zyski. W pracy przestali się liczyć ludzie, ale analizy, plany sprzedaży, a w konsekwencji – wyniki. Zaczęłam żyć pod presją – opowiada czytelniczka. Codziennie miała powiększać bazę klientów. Plan kwartalny, jaki jej wyznaczono, był nierealny. Każda próba dyskusji kończyła się upokorzeniem: nie chcesz, nie potrafisz, nie musisz tu przecież pracować. Na twoje miejsce czekają młodsi, lepsi... To był początek, potem pojawiły się mocne słowa, wyzwiska, wrzaski. Pani Iwona zaczęła się bać przełożonych, unikała bezpośredniego kontaktu z nimi, próbowała sprostać oczekiwaniom. Zadania, które jej zlecono, wcześniej były rozłożone na trzy osoby i w ubiegłym roku nie wykonała planu. Zaczęły się bóle głowy, bezsenność, ciągle towarzyszył jej niepokój. Psychiatra stwierdził depresję. Postanowiła złożyć pozew do sądu o mobbing. – Czy mam szanse na wygraną? Jakie dokumenty powinnam przedłożyć? – pyta zgnębiona czytelniczka.

  czytaj więcej

 • W administracji potrzebne są regulaminy antymobbingowe

  W administracji potrzebne są regulaminy antymobbingowe

  Nękaniu i szykanowaniu pracowników sprzyjać mogą pewne rozwiązania przyjęte w pragmatykach służbowych. Nadużywane może być np. przenoszenie niewygodnych osób do innego miejsca pracy

  czytaj więcej

 • Hadaj: Mobbing? Bierzmy przykład z USA

  Hadaj: Mobbing? Bierzmy przykład z USA

  Według klasycznej definicji mobbing to wszystko, co złe. Ma na celu poniżenie podwładnego i negatywny wpływ na jego samoocenę – lub tym właśnie skutkuje; objawia się niczym nieuzasadnionym nękaniem, podważaniem kompetencji, budową ostracyzmu.

  czytaj więcej

 • Ostrożnie z wzywaniem telepracownika do siedziby firmy

  Ostrożnie z wzywaniem telepracownika do siedziby firmy

  Zgodnie z art. 675 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.; dalej: k.p.) istota telepracy polega na tym, że pracownik swoje obowiązki wykonuje regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Tyle przepisy.

  czytaj więcej

 • Działalność gospodarcza: Ustawodawca czuje się jak Zeus

  Działalność gospodarcza: Ustawodawca czuje się jak Zeus

  TOMASZ SIEMIĄTKOWSKI, FILIP GRZEGORCZYK: Z prawa jako instrumentu rozwiązywania problemów należy korzystać ostrożnie. Prawo powinno być rozważane jako instrument ostateczny, gdy jasne jest, że inne środki zawiodą

  czytaj więcej

 • Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w firmie istotą compliance

  Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w firmie istotą compliance

  Przedstawiamy kolejny artykuł z cyklu „Jesień z compliance”, którego tematem jest przeciwdziałanie nieprawidłowościom w organizacjach oraz skuteczne prowadzenie postępowania wyjaśniającego. Dzisiaj opisujemy przypadki zdarzeń, które zobrazują funkcjonowanie compliance w praktyce.

  czytaj więcej

 • Poradnia kadrowa: Dlaczego nie trzeba uzasadniać wypowiedzenia umowy na czas próbny

  Poradnia kadrowa: Dlaczego nie trzeba uzasadniać wypowiedzenia umowy na czas próbny

  Zatrudniam pracownika na podstawie trzymiesięcznej umowy na okres próbny. Chcę jednak wypowiedzieć mu umowę wcześniej, bo nie spełnia oczekiwań w zakresie efektywności pracy, czego skutkiem są wielokrotne pomyłki przy pracy na kasie fiskalnej (straty finansowe). Pracownik twierdzi, że będzie to niezasadne i wystąpi o odszkodowanie. Czy muszę uzasadnić wypowiedzenie i podać konkretne przyczyny? Jaki jest termin wypowiedzenia?

  czytaj więcej

 • Poradnik pracodawcy: Gdy pracownik oskarża o mobbing

  Poradnik pracodawcy: Gdy pracownik oskarża o mobbing

  Mobbing nie jest zjawiskiem odosobnionym. Mimo wielu społecznych kampanii antymobbingowych wciąż spotyka się przypadki nękania pracownika. Sytuacji nie poprawiają też realia rynku pracy, na którym wciąż – mimo zapewnień rządzących – odczuwa się niedobór pracy i dosyć wysokie – jak na poczucie społeczne – bezrobocie. Dlatego wielu pracowników stara się znosić uporczywe działanie pracodawców, przypłacając to często rozstrojem zdrowia.

  czytaj więcej

 • Pracownicy outsourcingu: Tyrający na śmieciówkach, tani, bez szans na podwyżkę

  Pracownicy outsourcingu: Tyrający na śmieciówkach, tani, bez szans na podwyżkę

  Tyrający od rana do nocy, na śmieciówkach lub jednej czwartej etatu. Jedni z najtańszych w Europie. Wynajęci lub przekazani. Bez szans na podwyżkę, prędzej odejdą, niż zasłużą na awans. Pracownicy z outsourcingu.

  czytaj więcej

 • Pracodawcy za naruszanie obowiązków wobec załogi grozi postępowanie cywilne, wykroczeniowe lub karne

  Pracodawcy za naruszanie obowiązków wobec załogi grozi postępowanie cywilne, wykroczeniowe lub karne

  Niezależnie od tego, godząc w prawa podwładnego, naraża się on także na jego odejście bez wypowiedzenia. Zatrudniony ma do tego prawo, np. gdy firma nie wypłaca wynagrodzenia bądź uchybia jego godności.

  czytaj więcej

 • Quasi-mobbing łatwiej udowodnić niż ten tradycyjny

  Quasi-mobbing łatwiej udowodnić niż ten tradycyjny

  Paradoksalnie nadal prościej uzyskać zadośćuczynienie, dochodząc ochrony dóbr osobistych. I będzie tak dopóty, dopóki przepisy kodeksu pracy lub orzecznictwo w tej kwestii nie ulegną zmianie. A ta powinna zmierzać przede wszystkim do uproszczenia obowiązujących przesłanek ustawowego mobbingu.

  czytaj więcej

 • Ochrona prawna sygnalistów: Rząd umywa ręce, ale zmiany idą z UE

  Ochrona prawna sygnalistów: Rząd umywa ręce, ale zmiany idą z UE

  Whistleblowing, czyli sygnalizowanie nieprawidłowości np. przez pracowników w miejscu zatrudnienia, nie jest zjawiskiem nowym. Jednak kwestia tego, czy sytuacja prawna sygnalistów wymaga odrębnego uregulowania, to nowy problem. W ostatnim czasie podnosi się go coraz częściej. Prawnicy, organizacje pozarządowe, a nawet instytucje publiczne (w tym również na arenie międzynarodowej) coraz mocniej postulują uregulowanie w powszechnie obowiązujących przepisach ochrony prawnej dla demaskatorów. Obecnie normy ochronne dla takich osób są wyinterpretowywane z różnego rodzaju przepisów, jednak zdaniem wielu nie są one wystarczające.

  czytaj więcej

 • Klasa na stopach (procentowych)

  Klasa na stopach (procentowych)

  Bank jest do przechowywania i wydawania pieniędzy. Inflacja jest zła, a dług publiczny to wstyd dla Polski. Nastolatki może nie do końca bezbłędnie recytują książkowe definicje, ale o ekonomii wiedzą sporo. Tyle że raczej nie ze szkoły.

  czytaj więcej

 • Kiedy konflikt z kolegą z pracy skończy się zwolnieniem z pracy

  Kiedy konflikt z kolegą z pracy skończy się zwolnieniem z pracy

  Konflikt między współpracownikami, który negatywnie wpływa na atmosferę w pracy i wyniki firmy, może być podstawą do rozwiązania umowy z pracownikiem.

  czytaj więcej

 • Mobbing jako zjawisko prawne i psychologiczne

  Mobbing jako zjawisko prawne i psychologiczne

  O co firmy pytają na szkoleniach: W polskim systemie prawnym mobbing jest uregulowany w prawie pracy (art. 943 par. 1-5 kodeksu pracy; dalej: k.p.). Jest to działanie zabronione w tej gałęzi prawa, zatem zachowania polegające na mobbowaniu pracownika są działaniami nielegalnymi.

  czytaj więcej

 • Ustawa o jawności życia publicznego zagraża i prywatności obywateli i biznesowi

  Ustawa o jawności życia publicznego zagraża i prywatności obywateli i biznesowi

  Dziś odbędzie się druga tura konsultacji społecznych w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego firmowanej przez ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. Nawet propozycje reform sądownictwa nie sprowokowały takiej aktywności obywateli i organizacji społecznych w procesie legislacyjnym, jak pierwsza próba kompleksowego uregulowania kwestii związanych z przejrzystością władzy oraz przeciwdziałaniem praktykom korupcyjnym.

  czytaj więcej

 • Seks w zamian za awans. Uczmy o zakazie molestowania

  Seks w zamian za awans. Uczmy o zakazie molestowania

  Gdy pracodawca spotyka się z zarzutem molestowania wśród zatrudnionych, znajduje się w trudnej sytuacji procesowej. Jak tego uniknąć? Przydatne mogą być obowiązkowe szkolenia bhp.

  czytaj więcej

 • Kontrola PIP może dotyczyć także mobbingu

  Kontrola PIP może dotyczyć także mobbingu

  Czy inspektor pracy ma prawo kontrolować sposób realizowania przez pracodawcę obowiązku przeciwdziałania mobbingowi i dokonywać oceny skuteczności działań w tym zakresie? Czy Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo proponować konkretne rozwiązania w zakresie zapobiegania zjawisku mobbingu, skoro przepisy nic nie mówią o tym, w jaki sposób pracodawca powinien mu przeciwdziałać?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników