nagrody jubileuszowe kodeks pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu nagrody jubileuszowe kodeks pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące nagrody jubileuszowe kodeks pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • <strong>Nagroda</strong> <strong>jubileuszowa</strong> nie zależy od własności firmy

  Nagroda jubileuszowa nie zależy od własności firmy

  ... odmówił wypłacenia pracownikowi nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy. Argumentował, że do ... okresu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej. Jak ustalił sąd ... do nagrody jubileuszowej oraz zasad ... zarządzenia do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się, bez ... wykluczenie z okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej okresów pracy tylko dlatego, że ...

  czytaj więcej

 • Jak udokumentować staż <strong>pracy</strong> wymagany do uzyskania <strong>nagrody</strong> <strong>jubileuszowej</strong>

  Jak udokumentować staż pracy wymagany do uzyskania nagrody jubileuszowej

  Gratyfikacja jubileuszowa jest świadczeniem fakultatywnym ... za zakładowy staż pracy albo z uwzględnieniem ... poprzez przedłożenie świadectw pracy. Nagroda przysługuje z tytułu ... przez pracownika stażu pracy, a nie z ... dokumentu. Uzależnienie wypłaty nagrody od konieczności wykazania ... nabycia prawa do nagrody jubileuszowej w związku z ... /259). W rezultacie nagroda jubileuszowa, w przypadku gdy ...

  czytaj więcej

 • Czy wypłata <strong>nagrody</strong> <strong>jubileuszowej</strong> może zależeć od udowodnienia stażu świadectwem <strong>pracy</strong>

  Czy wypłata nagrody jubileuszowej może zależeć od udowodnienia stażu świadectwem pracy

  ... nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Podkreślenia wymaga jednak, iż gratyfikacja jubileuszowa jest świadczeniem, które ... jest pracownikom w nagrodę za wieloletnią pracę, w związku z ... za zakładowy staż pracy albo z uwzględnieniem ... stażu pracy, a nie ... nabycia prawa do nagrody jubileuszowej w związku z ... . 259). W konsekwencji, nagroda jubileuszowa oparta na obiektywnych ...

  czytaj więcej

 • Pracownik dostanie nagrodę jubileuszową, nawet jeśli już nie pracuje

  ... , które odpowiadało hipotetycznej nagrodzie jubileuszowej za 35 lat pracy, którą otrzymałby, gdyby ... ona odpowiadać wysokości nagrody jubileuszowej. W efekcie sąd ... o wypłatę hipotetycznej nagrody jubileuszowej przedawniło ... rentę wyrównawczą odpowiadającą nagrodzie jubileuszowej za 30 lat pracy. SN uznał, że ... przysługującą mu wtedy nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy. SN wskazał również, ...

  czytaj więcej

 • Kiedy nagrody jubileuszowe są zwolnione od składek na ubezpieczenie

  ... obowiązku wypłacania pracownikom nagród jubileuszowych. Prawo do takiej nagrody przysługuje wyłącznie na ... ma również definicji nagrody jubileuszowej. Z tytułu jubileuszu ... należy uznać, że nagrodą jubileuszową jest świadczenie uzależnione ... zmianą układu zbiorowego pracy, likwidującego nagrody jubileuszowe przysługujące dotychczas (do ... rozwiązania umowy o pracę pracodawca wypłacił mu nagrodę jubileuszową z tytułu 40 ...

  czytaj więcej

 • Kiedy i komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

  Przyznawanie nagród jubileuszowych przewiduje m.in. ... kolei zasady wypłacania nagrody regulują akty wykonawcze ... ustaw. Prawo do nagród na podstawie rozporządzeń ... wynagradzania. Nagroda przysługuje pracownikom ... /07)). Podstawą obliczenia nagrody jubileuszowej jest wynagrodzenie przysługujące ... urlop wypoczynkowy. Wysokość nagrody jubileuszowej zależy od stażu pracy. Jej wysokość zależy ... ; W przypadku nauczycieli nagroda jubileuszowa wynosi odpowiednio:- 20 ...

  czytaj więcej

 • Komu przysługuje i kiedy przedawnia się prawo do <strong>nagrody</strong> <strong>jubileuszowej</strong>

  Komu przysługuje i kiedy przedawnia się prawo do nagrody jubileuszowej

  ... przypadku na staż pracy. Ustalanie wysokości nagrody Wysokość nagrody jubileuszowej pozostawiono swobodzie stron. ... ma typowe cechy nagrody. Jeżeli jednak nagroda jubileuszowa przysługująca pracownikom jest ... lat, nie otrzyma nagrody jubileuszowej za 15 lat pracy, gdyż nie przepracował ... przewidywał prawo do nagrody jubileuszowej po 20 latach pracy. Następnie przedsiębiorstwo to ... pracy uprawniający do uzyskania nagrody jubileuszowej. ...

  czytaj więcej

 • Nagroda jubileuszowa dla pracowników o określonym stażu

  ... obowiązywał zbiorowy układ pracy, zgodnie z którym ... nabywa prawo do nagrody jubileuszowej po 10 latach stażu pracy w firmie. Ponadto ... -letniego łącznego stażu pracy. 10-letni ... marca 2004 r. Nagroda jubileuszowa nie zależy od ... , że prawo do nagrody jubileuszowej można nabyć tylko ... premiowy ma też nagroda jubileuszowa. Z kolei druga, ...

  czytaj więcej

 • Czy pracodawca może zrezygnować z wypłaty <strong>nagród</strong> <strong>jubileuszowych</strong>

  Czy pracodawca może zrezygnować z wypłaty nagród jubileuszowych

  ... obowiązuje zarządzenie dotyczące nagród jubileuszowych. Nie oznacza to, ... systemu w zakładzie pracy, staje się ono ... reguły elementem stosunku pracy. Wyeliminowanie konieczności wypłaty nagród jubileuszowych może nastąpić jedynie ... wprowadzone w zakładzie pracy np. do regulaminu pracy. Przykładem mogą być ... do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, ... dawniej uregulowane w kodeksie pracy ...

  czytaj więcej

 • Jak wykazać okresy zatrudnienia uprawniające do <strong>nagrody</strong> <strong>jubileuszowej</strong>

  Jak wykazać okresy zatrudnienia uprawniające do nagrody jubileuszowej

  ... , mogą przewidywać, że nagroda jubileuszowa będzie przysługiwać wyłącznie za zakładowy staż pracy albo z uwzględnieniem ... ustalenia prawa do nagrody istotne jest wykazanie poszczególnych okresów pracy. Jest to ... zatrudnienia uprawniających do nagrody jubileuszowej. Świadczenie to przysługuje ... , powstanie prawa do nagrody jubileuszowej wiąże się z ... . W przeciwnym razie nagroda jubileuszowa, w przypadku gdy ...

  czytaj więcej

 • Dla kogo nagroda jubileuszowa

  ... jednej branży. Celem nagrody jubileuszowej, jak sama nazwa ... okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej ... nie obowiązuje, a nagrody jubileuszowe mogą być wprowadzone ... pracodawca musi wypłacać nagrody jubileuszowe. Premiowanie pracowników z ... się zapisy o nagrodzie jubileuszowej. PRZYKŁAD: NABYCIE PRAWA ... nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat, ... przedterminowej wypłaty nagrody jubileuszowej, a jedynie ...

  czytaj więcej

 • Generalne porządki w <strong>kodeksie pracy</strong>

  Generalne porządki w kodeksie pracy

  ... również przenieść do k.p. część rozwiązań ... wypłaty wynagrodzenia za pracę. Projekt założeń nowelizacji kodeksu, który przewiduje takie ... . 173 i 297 k.p. oraz wydanie ... teraz przeniesienie do kodeksu części przepisów z ... kilku przypadkach resort pracy proponuje wprowadzenie do k.p. nowych rozwiązań. ... w umowie o pracę w stawce miesięcznej ...

  czytaj więcej

 • Czy na urlopie wychowawczym przysługuje <strong>nagroda</strong> <strong>jubileuszowa</strong>

  Czy na urlopie wychowawczym przysługuje nagroda jubileuszowa

  Nagroda jubileuszowa nie stanowi świadczenia ... przepisów prawa pracy, lecz swoje ... ponadzakładowy układ zbiorowy pracy. Co do zasady, nagroda jubileuszowa ma na celu ... nabyła prawo do nagrody jubileuszowej w trakcie urlopu ... to, iż wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić dopiero ... nabycie prawa do nagrody jubileuszowej przez pracownicę korzystającą ... uprawnia do otrzymania nagrody jubileuszowej, wliczane są (poza ...

  czytaj więcej

 • <strong>Nagroda</strong> <strong>jubileuszowa</strong>: Kiedy i komu przysługuje?

  Nagroda jubileuszowa: Kiedy i komu przysługuje?

  Nagroda przysługuje pracownikom w ... stażu pracy i co ... główne Podstawą obliczenia nagrody jubileuszowej jest wynagrodzenie przysługujące ... urlop wypoczynkowy. Na nagrody jubileuszowe mogą liczyć: pracownicy ... wewnętrznych regulaminach wynagradzania. Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego ... ;- po 45 latach pracy— 400 % wynagrodzenia miesięcznego. Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela :- 20 ... procent wynagrodzenia miesięcznego; Nagroda jubileuszowa dla pracowników służby ...

  czytaj więcej

 • Czy można się domagać nagrody jubileuszowej

  ... których pracownikom przysługiwały nagrody jubileuszowe. Czytelnik spełnił warunki do otrzymania takiej nagrody w listopadzie 2010 ... moje prawo do nagrody – pyta pan Stefan ... nabywa prawa do nagrody jubileuszowej pracownik, który przewidziane ... zakładowym układzie zbiorowym pracy warunki do tego ... . 1 i 3 kodeksu pracy), chyba że ... traci prawo do nagrody pracownik, który ...

  czytaj więcej

 • Nagroda nie może być uzależniona od stażu pracy w firmie państwowej

  ... 2007 r. otrzymała nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy. Następnie jej umowa ... i zażądała wypłaty nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy. Argumentowała, że po ... nabywania prawa do nagrody jubileuszowej są niekorzystne dla ... . Ten uznał, że nagroda jubileuszowa nie jest wynagrodzeniem, ... mylnie przyjął, że nagroda jubileuszowa nie jest składnikiem ... wbrew nazwie nagroda jubileuszowa jest świadczeniem ...

  czytaj więcej

 • Premier dał urzędnikom po 3,6 tys. zł nagrody za pracę przy prezydencji

  ... , ilu pracowników otrzymało nagrody i w jakiej ... prezydencji, ale żadnej nagrody nie dostałem – żali ... . Eksperci uważają, że praca po godzinach w ... do tak długiej pracy. Nie można też ... , że za dodatkową pracę urzędnicy powinni dostawać ... części pracowników wypłaciły nagrody za dodatkową pracę – mówi prof. Krzysztof ... dodatek służby cywilnej nagrodę jubileuszową

  czytaj więcej

 • Nagrodę jubileuszową płaci ten, kto obecnie zatrudnia

  ... , że zasady wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracowników samorządowych ... związane ze stosunkiem pracy, w tym nagrodę jubileuszową. Artykuł 22 u ... zatrudnienia nie przysługuje nagroda jubileuszowa. Jego zdaniem potwierdza ... okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okres ... tego urlopu. Wysokość nagrody jubileuszowej jest ... dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy ...

  czytaj więcej

 • Układ zbiorowy pracy a sytuacja osób zarządzających zakładem pracy

  ... pozycja w zakładzie pracy, nieporównywalna z pozostałą ... w ramach stosunku pracy, ale na podstawie ... imieniu pracodawcy zakładem pracy to zgodnie z ... . 2 pkt 2 k.p. osoby kierujące jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy ... organu zarządzającego zakładem pracy (np. członkowie zarządu ... do zasad wynagradzania nagród jubileuszowych SN zajmował niejednolite ...

  czytaj więcej

 • Urzędnik powinien dostawać <strong>nagrody</strong>, ale tylko za dobrą <strong>pracę</strong>

  Urzędnik powinien dostawać nagrody, ale tylko za dobrą pracę

  zdjęcie główne Nagrody w liczbach Urzędy ... ustawodawca przewidział jedynie nagrody, które ze swojej ... tworzy się fundusz nagród w wysokości 3 ... cywilnej można przyznać nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Pracodawca może ... związki zawodowe – regulaminy nagród są ustalane ... stosowanie szerokiego katalogu nagród, m.in. za pracę zespołową lub za ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne