naliczanie urlopu wypoczynkowego prawo pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu naliczanie urlopu wypoczynkowego prawo pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące naliczanie urlopu wypoczynkowego prawo pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego

  Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego

  Coroczny, nieprzerwany, płatny urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Jednak ile dokładnie dni wolnych przysługuje danej osobie zależy między innymi od przepracowanych godzin i ogólnego stażu pracy.

  czytaj więcej

 • Jaki podatek od wakacji

  Jaki podatek od wakacji

  Pracownik, który połączył wyjazd służbowy z urlopem, zaoszczędzi na kosztach powrotu. Pracodawca musi mu bowiem sfinansować powrót z delegacji, nawet gdy odbywa się on w późniejszym okresie. Przychód, jaki wraz z takim świadczeniem uzyska zatrudniony, korzysta ze zwolnienia od PIT

  czytaj więcej

 • Rząd nie zmieni Karty nauczyciela

  Rząd nie zmieni Karty nauczyciela

  Pedagodzy nie muszą się martwić o swoje ustawowe przywileje. Po ponad czterech latach uzgodnień premier i minister edukacji wycofali się z nowelizacji.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć niewypłacony ekwiwalent za urlop dla byłego pracownika

  Jak rozliczyć niewypłacony ekwiwalent za urlop dla byłego pracownika

  Problem

  czytaj więcej

 • Krótsze urlopy i obcięte dodatki, czyli co czeka pedagogów po zmianach w Karcie nauczyciela

  Krótsze urlopy i obcięte dodatki, czyli co czeka pedagogów po zmianach w Karcie nauczyciela

  Od czterech lat trwają prace na zmianą Karty nauczyciela. Dyskusję nad dokumentem wymusiła trudna sytuacja finansowa samorządów. Jednak debata potrzebna była i tak, bowiem Karta została przyjęta w 1982 roku - jej przepisy były od tego czasu wielokrotnie nowelizowane i dzisiaj często trudno je stosować. Między innymi dlatego minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska opowiedziała się za wersją najbardziej radykalną, czyli likwidacją Karty w ogóle. Propozycja ta będzie trudna do zrealizowania, jednak powoływane przez ostatnie lata specjalne zespoły i zaproszeni do współpracy eksperci wypracowali szereg rozwiązań, które - gdyby weszły w życie - znacznie zmieniłyby system polskiej edukacji, a tym samym sposób pracy nauczycieli. Zebraliśmy najważniejsze zmiany, które wpłynęłyby na życie zawodowe pedagogów, gdyby reforma Karty się powiodła.

  czytaj więcej

 • Jak agencje pracy tymczasowej oszukują zatrudnianych pracowników

  Jak agencje pracy tymczasowej oszukują zatrudnianych pracowników

  PIP co roku kontroluje agencje pracy tymczasowej. Według ostatnich danych nieprawidłowości stwierdzono w 64 proc. przypadków. Do najczęstszych przypadków należały źle skonstruowane umowy i naliczanie czasu pracy.

  czytaj więcej

 • W jakich sytuacjach pracownik budżetówki nie otrzyma trzynastki

  W jakich sytuacjach pracownik budżetówki nie otrzyma trzynastki

  Zwolnienie dyscyplinarne, przebywanie w pracy pod wypływem alkoholu lub nieusprawiedliwiona nieobecność trwająca dłużej niż dwa dni to główne powody, dla których szef może pozbawić podwładnego dodatkowej nagrody rocznej. Ale niejedyne

  czytaj więcej

 • Szef spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia? Zobacz, ile wyniosą odsetki za zwłokę i odszkodowanie

  Szef spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia? Zobacz, ile wyniosą odsetki za zwłokę i odszkodowanie

  Pracodawca, który nie wypłaca podwładnemu pensji w terminie, musi nie tylko uregulować należności. Pracownik może otrzymać również odsetki i odszkodowanie za spóźnioną wypłatę wynagrodzenia.

  czytaj więcej

 • Ile wynosi pierwszy urlop wypoczynkowy pracownika

  Ile wynosi pierwszy urlop wypoczynkowy pracownika

  Płatny urlop wypoczynkowy przysługuje także osobie podejmującej pierwszą pracę, jest on jednak naliczany w inny sposób niż w przypadku pozostałych zatrudnionych.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć składki na FP i FGŚP, gdy pracownik wrócił z urlopu

  Jak obliczyć składki na FP i FGŚP, gdy pracownik wrócił z urlopu

  Prawo zwalnia z ich zapłaty m.in. w przypadku osób powracających do pracy po okresie opieki nad dzieckiem. Nie dotyczy to jednak świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych

  czytaj więcej

 • Pierwsza praca? Sprawdź, kiedy uzyskasz prawo do urlopu

  Pierwsza praca? Sprawdź, kiedy uzyskasz prawo do urlopu

  W październiku ubiegłego roku podjęłam etatową pracę. Na pierwszy kilkudniowy urlop musiałam czekać aż do końca grudnia, gdyż podobno nie należał mi się wcześniej. Nie wiem, jak wygląda sytuacja z moim wypoczynkiem w tym roku, ponieważ umowę mam tylko do końca września. Czy już teraz mogę wybrać cały przysługujący mi urlop – pyta pani Magda.

  czytaj więcej

 • EFS: Jak zatrudnić personel, by zachować dofinansowanie

  EFS: Jak zatrudnić personel, by zachować dofinansowanie

  Mogą być problemy z formą powierzenia zadań własnemu pracownikowi. Nie wolno też przekroczyć limitu godzin na osobę, a ponadto nie wszystkie składniki wynagrodzenia zostaną uwzględnione

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 2016

  Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 2016

  Pracownikom odchodzącym z pracy, którzy nie wykorzystali całego urlopu wypoczynkowego, przysługuje ekwiwalent pieniężny. Jego wysokość obliczana jest każdego roku odrębnie. Ile wyniesie w 2016 roku?

  czytaj więcej

 • Urlop wychowawczy: Jak ustalić podstawę wymiaru składek

  Urlop wychowawczy: Jak ustalić podstawę wymiaru składek

  Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym od 18 stycznia 2016 r. Wcześniej była na urlopie rodzicielskim i pobierała zasiłek macierzyński. Jest zatrudniona na 1/2 etatu i jej wynagrodzenie wynosi 900 zł, a dodatek za staż pracy - 150 zł i nie jest on zmniejszany za okresy pobierania zasiłków. Jak ustalić dla niej podstawę wymiaru składek w okresie urlopu wychowawczego?

  czytaj więcej

 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą to spór o wielkość etatu

  Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą to spór o wielkość etatu

  PROBLEM: Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy i korzystanie z urlopu rodzicielskiego przysporzą pracodawcom wielu trudności. Przepisy nie rozstrzygają bowiem niektórych dylematów dotyczących takiego zatrudnienia. Jeden z nich dotyczy tego, czy pracownika korzystającego z obydwu tych możliwości należy traktować jak zatrudnionego na cały, czy też na część etatu. Jak się wydaje, powinien być traktowany tak, jakby był zatrudniony na część etatu, pomimo braku zmiany umowy, ale tylko pod względem płacowym. Natomiast pod względem innych warunków zatrudnienia i samego statusu pracowniczego już jako pracujący na pełen etat.

  czytaj więcej

 • Sprzedaż urlopu jest nieważna z mocy prawa

  Sprzedaż urlopu jest nieważna z mocy prawa

  TEZA: Zgodnie z art. 171 par. 1 kodeksu pracy uzgodnienie zapłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w czasie trwania stosunku pracy w zamian za niekorzystanie z urlopu w formie czasu wolnego (tzw. sprzedaż urlopu) jest niedopuszczalne, a umowa o taką zamianę (sprzedaż) jest z mocy prawa nieważna, zarówno jako mniej korzystna dla pracownika niż minimalny standard wynikający z przepisów prawa pracy (art. 18 par. 2 k.p.), jak i ze względu na jej sprzeczność z ustawą (art. 58 par. 1 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 k.p.).

  czytaj więcej

 • Kolejne wątpliwości wokół nowelizacji ustawy o pracownikach tymczasowych

  Kolejne wątpliwości wokół nowelizacji ustawy o pracownikach tymczasowych

  Trwa opiniowanie nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Największe wątpliwości budził dotychczas nowy obowiązek przedłużania umów z pracownicami w ciąży do dnia porodu. Teraz eksperci zauważają kolejne luki w przepisach dotyczących udzielania urlopów.

  czytaj więcej

 • Jak różne nieobecności w trakcie miesiąca wpływają na wynagrodzenie pracownika

  Jak różne nieobecności w trakcie miesiąca wpływają na wynagrodzenie pracownika

  Pracownik w sierpniu 2016 r. był nieobecny z powodu choroby i za pierwszą część tej nieobecności ma prawo do wynagrodzenia, a za drugą do zasiłku. Ponadto korzystał w tym miesiącu z urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego oraz bezpłatnego. Pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną. Jak obliczyć jego wynagrodzenie za sierpień 2016 r.?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników