naliczanie urlopu wypoczynkowego prawo pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu naliczanie urlopu wypoczynkowego prawo pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące naliczanie urlopu wypoczynkowego prawo pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego

  ... urlopu wypoczynkowego ... -letnim ogólnym stażem pracy – dlatego miał prawo do 26-dniowego urlopu wypoczynkowego. Okresu prowadzenia działalności ... , w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego ... przepracowaniu roku miałby prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego. Z upływem każdego ... i 20 minut urlopu wypoczynkowego – 20 dni urlopu to 160 godzin; ...

  czytaj więcej

 • Jak ustalić wymiar <strong>urlopu</strong> <strong>wypoczynkowego</strong>

  Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego

  ... długość urlopu wypoczynkowego jest zależna ... wykorzysta już cały urlop, prawo do kolejnego urlopu nabywa w momencie ... właśnie swoją pierwsza pracę, to urlop wypoczynkowy przysługuje mu po ... 14 dni zmieniła pracę i wtedy zyska prawo do urlopu po upływie kolejnych ... trzeba zaznaczyć, że prawo do urlopu wypoczynkowego jest podmiotowym prawem o charakterze osobistym, ...

  czytaj więcej

 • Jak ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego

  ... 2004 r. wymiar urlopu wypoczynkowego wynosił: 18 dni ... którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, dolicza się, zgodnie ... przyjęto, że wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w ... , dobowym wymiarze czasu pracy, to udzielenie mu urlopu w jego dniach pracy (art. 1542 par. ... urlopu pracownika pełnoetatowego, np. urlop ... art. 1542 kodeksu pracy. Niepełny dzień urlopu, a więc wynoszący ...

  czytaj więcej

 • Pracownik tymczasowy też ma <strong>prawo</strong> do ekwiwalentu za <strong>urlop</strong>

  Pracownik tymczasowy też ma prawo do ekwiwalentu za urlop

  ... takiemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch ... tymczasowemu nie przysługuje urlop wypoczynkowy. W takim przypadku nie nalicza się urlopu w wymiarze ... wykorzysta w całości urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy, agencja pracy tymczasowej wypłaca mu ... za jeden dzień urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalent pieniężny ... 8 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Ekwiwalent pieniężny za ...

  czytaj więcej

 • Niepełnosprawny z dłuższym urlopem wypoczynkowym

  ... niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy udzielany na takich ... wyróżnione Decyzja zespołu Naliczając dodatkowy urlop, należy pamiętać, iż prawo do pierwszego takiego ... uprawnienia. Jedno orzeczenie Prawo do kolejnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego osoba zaliczona do ... prawa do urlopów, ... . Skrócona norma Udzielając urlopu wypoczynkowego pracownikowi zaliczonemu do ... . Ponadto skorzystanie z urlopu wypoczynkowego jest uprawnieniem pracownika, ...

  czytaj więcej

 • Jak długo można korzystać z urlopu wychowawczego

  Kodeks pracy nie różnicuje prawa pracowników do urlopu wychowawczego ze względu ... sposób nawiązania stosunku pracy. Z urlopu wychowawczego skorzystać mogą ... którego zależy powstanie prawa do urlopu wychowawczego, zalicza się ... do odmowy udzielenia urlopu wychowawczego. Urlop można dzielić na ... o pracę. Wówczas urlop ten trwa ... jest w przepisach prawa pracy ograniczeń w zakresie ...

  czytaj więcej

 • Kiedy pracownik skorzysta z dofinansowania do urlopu wypoczynkowego

  ... z tym, że prawo do korzystania z ... otrzymać dopłatę do urlopu, musi złożyć wniosek ... przebywanie pracownika na urlopie trwającym minimalną liczbę ... wysokości odpisu podstawowego naliczanego na ZFŚS, przy ... do wymiaru czasu pracy pracownika. Świadczenie urlopowe ... roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co ... dniu przed rozpoczęciem urlopu. Jakie świadczenia mogą ...

  czytaj więcej

 • Jak ustalić wynagrodzenie za czas urlopu

  ... dni przebywał na urlopie wypoczynkowym. Wynagradzany jest on ... szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania ... r. korzysta z urlopu wypoczynkowego. Czy obliczając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy na przełomie kwietnia ... , w przypadku gdy urlop wypoczynkowy przypada na przełomie ... szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania ... zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i ...

  czytaj więcej

 • Samozatrudnieni skorzystają z urlopu wychowawczego

  ... działalności gospodarczej dający prawo do zawieszenia prowadzenia ... Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej. ... jak pracownicy na urlopie wychowawczym, będą ... wysokość. Samozatrudnieni, którzy prawa do takiego urlopu nie mają są ... rodzinnego z tytułu urlopu wychowawczego. - Chcemy zrównać prawo do świadczeń samozatrudnionych ... promować inne formy pracy, np. samozatrudnienie czy pracę tymczasową. Podobnie uważa ...

  czytaj więcej

 • Wkrótce rozpoczną się <strong>prace</strong> nad nowym kodeksem <strong>pracy</strong>

  Wkrótce rozpoczną się prace nad nowym kodeksem pracy

  ... projekt nowelizacji kodeksu pracy, który zwalniał małe ... kodeksu pracy, został ostro ... możliwość uzależnienia wymiaru urlopu wypoczynkowego wyłącznie od okresów ... zwolnienie na podstawie prawa pracy i kodeksu cywilnego. ... i indywidualnego kodeksu pracy? - Minister pracy otrzymała z Kancelarii Premiera kodeks zbiorowego prawa pracy. Został on przekazany ... drogą do zespołu prawa pracy Komisji Trójstronnej. A ...

  czytaj więcej

 • Dłuższe <strong>urlopy</strong> dla rodziców: Matka liberałka nie chce znieczulenia

  Dłuższe urlopy dla rodziców: Matka liberałka nie chce znieczulenia

  ... pani w pracy? Do 14 ... ? Mam umowę o pracę i kodeks pracy mnie zobowiązuje do ... uważam, że długi urlop niekoniecznie ułatwia pogodzenie pracy z macierzyństwem. Nie ... matce cały czas nalicza się urlop wypoczynkowy, za który też ... . A pani swój urlop wypoczynkowy wykorzysta jako przedłużenie ... , że zazwyczaj większość urlopu wypoczynkowego wykorzystuję na inne ...

  czytaj więcej

 • W jakich sytuacjach urzędnik ma prawo do trzynastki

  ... młody ojciec zachowuje prawo do trzynastki Pracownik ... i skorzystał z urlopu ojcowskiego. Czy dwa ... m.in. na urlopach macierzyńskich lub ojcowskich. ... . Wymienia m.in. urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela, urlop wychowawczy czy ... przepisy o udzielaniu urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania ... szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania ...

  czytaj więcej

 • Rząd zmienia Kartę nauczyciela: krótsze <strong>urlopy</strong> i likwidacja dodatków

  Rząd zmienia Kartę nauczyciela: krótsze urlopy i likwidacja dodatków

  ... jasne, czy miesięczny urlop ma dotyczyć osoby, ... raz pierwszy rozpoczyna pracę w oświacie, czy ... mieć 30 dni urlopu. Moglibyśmy wtedy zapewnić ... też obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli, którzy wracają do pracy po co najmniej ... tytułu m.in. urlopu bezpłatnego, tymczasowego ... mógł skorzystać z urlopu wypoczynkowego w trakcie dni, ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć niewypłacony ekwiwalent za <strong>urlop</strong> dla byłego pracownika

  Jak rozliczyć niewypłacony ekwiwalent za urlop dla byłego pracownika

  ... ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na kwotę 389 ... lub w części) urlop wypoczynkowy – jak sama nazwa ... dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca ... naturze, a nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe. Ekwiwalent pieniężny powinien ... składek. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nie należy jednak ... cały przysługujący mu urlop wypoczynkowy (bieżący ...

  czytaj więcej

 • Nauczyciele i 75 proc. kolejarzy może stracić <strong>prawo</strong> do wcześniejszych emerytur

  Nauczyciele i 75 proc. kolejarzy może stracić prawo do wcześniejszych emerytur

  W ministerstwie pracy i polityki społecznej trwają prace nad ustawą, która reguluje pracę w warunkach o ... i dalszego przebiegu prac legislacyjnych. Jak zapowiadał wcześniej resort pracy, prawo do wcześniejszego świadczenia ... oraz dotychczasowych zasad naliczania świadczeń będzie, ... , czyli wszystkich podatników, prawie 45ámldázł. Prawo do wcześniejszej emerytury ...

  czytaj więcej

 • Będą dodatkowe <strong>urlopy</strong> dla matek

  Będą dodatkowe urlopy dla matek

  ... poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia ... matki powracające do pracy po urlopie macierzyńskim mogą zyskać ... też przysługiwał dodatkowy urlop macierzyński w razie ... ma zyskać dodatkowy urlop macierzyński. Może on ... od powrotu do pracy z urlopu macierzyńskiego. Matka miałaby też prawo do dwóch godzinnych ... ciąży powracających do pracy po urodzeniu ...

  czytaj więcej

 • Ruchomy czas <strong>pracy</strong> rozwiąże problem z rozliczaniem nadgodzin w urzędach

  Ruchomy czas pracy rozwiąże problem z rozliczaniem nadgodzin w urzędach

  ... korpusie elastycznego czasu pracy. Trwają uzgodnienia międzyresortowe ... Zespołu ds. Programowania Prac Rządu w tej ... zwiększonej rekompensaty za pracę w nadgodzinach. Jednym ... lub dłuższy wymiar urlopu wypoczynkowego. Dlatego tej grupie ... samo przychodzenie do pracy. Czy system płac ... wprowadzić elastyczny czas pracy dla korpusu? Czy ... musiał zostać w pracy 13 godzin, bo ...

  czytaj więcej

 • Posłowie chcą wprowadzić zakaz handlu w niedziele. Pracownicy zostaną bez <strong>pracy</strong>

  Posłowie chcą wprowadzić zakaz handlu w niedziele. Pracownicy zostaną bez pracy

  ... supermarketach może zostać zlikwidowanych ponad 25 tys. miejsc pracy. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy krytykują poselską inicjatywę. Naczelna ... zbiera podpisy pod obywatelskim projektem wspomnianej zmiany. – Konieczność pracy tysięcy kobiet w tym dniu pozbawia rodziny możliwości ... wpisanie stacji benzynowych do katalogu miejsc, w których praca jest dozwolona w niedziele i święta. Obecnie ...

  czytaj więcej

 • MEN nowelizuje Kartę nauczyciela. Będą zmiany w dodatkach i <strong>urlopach</strong>

  MEN nowelizuje Kartę nauczyciela. Będą zmiany w dodatkach i urlopach

  ... chciała zwiększenia wymiaru pracy nauczycieli, związkowcy chcieli ... będą mieli krótszy urlop. Chodzi o doprecyzowanie ... , że nauczyciele mają prawo do urlopu wypoczynkowego w okresie ferii ... dyrektor szkoły ma prawo zobowiązać nauczyciela do ... . Stąd wyliczenia, że urlop nauczycieli zostałby skrócony ... natomiast zasady przyznawania urlopu na poratowanie zdrowia. ... przez lekarza medycyny pracy, a ...

  czytaj więcej

 • Dwa świadectwa za jedną <strong>pracę</strong>. Firmy gubią się w nowych przepisach

  Dwa świadectwa za jedną pracę. Firmy gubią się w nowych przepisach

  ... podstawie umowy o pracę na okres próbny, ... czas wykonania określonej pracy, firma musi wydać mu świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy ... wydawania dwóch świadectw pracy jednemu pracownikowi. Dla ... wydać zbiorcze świadectwo pracy po upływie 24 ... kontroli Państwowej Inspekcji Pracy może zostać zmuszona ... należy wydać świadectwo pracy. – Moim zdaniem w ... wydawać świadectwa pracy po zakończeniu ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Listopad 2014
PnWtŚrCzPtSbNd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
01020304050607

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej