nowy kodeks pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu nowy kodeks pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące nowy kodeks pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Odpowiedzialność karną skarbową i karną ponosi obecnie nie tylko księgowa

  Odpowiedzialność karną skarbową i karną ponosi obecnie nie tylko księgowa

  KOWBUD sp. z o.o. zajmuje się dostawą materiałów budowlanych i drobnego sprzętu budowlanego. W przeszłości padła już raz ofiarą grupy przestępców, którzy, podszywając się pod nią, wprowadzali do obrotu faktury rzekomo wystawione przez tę spółkę. Po długim i dość uciążliwym postępowaniu spółka zdołała wykazać i udowodnić, że ani sama jako podmiot, ani też żaden z jej pracowników nie uczestniczyli w tym procederze. Jednak wspomnienia tego nieprzyjemnego incydentu są cały czas obecne w świadomości zarządu i dużej grupy pracowników (tych, którzy de facto musieli wykazywać swoją niewinność). Stąd od początku 2017 r. daje się wyczuć w firmie pewne podenerwowanie wynikające z faktu, że wprowadzono nowe regulacje, które nie tylko zwiększają sankcje karne skarbowe za błędy w fakturach, ale w kodeksie karnym wprowadziły nowe przestępstwa polegające na wystawianiu fikcyjnych (czyli pustych) faktur, podrabianiu takich dokumentów, przerabianiu ich i posługiwaniu się nimi (używaniu ich jako autentycznych). Zwłaszcza wśród osób fakturujących oraz w księgowości zajmującej się rozliczeniem podatków pojawiły się obawy o to, co się stanie, jeżeli sytuacja taka jak w przeszłości będzie miała miejsce ponownie, a tym razem, z jakichś powodów, nie uda się w sposób jednoznaczny przekonać kontrolujących czy może później organy ścigania o tym, że firma jest ofiarą, a jej zarząd i pracownicy w żaden sposób nie uczestniczyli w nielegalnym procederze. Obawy pracowników księgowości są nawet dalej idące. Rośnie bowiem niepokój o to, czy przypadkiem któraś z licznych faktur zakupowych nie okaże się po jakimś czasie pustym dokumentem i czy nie zaprowadzi to osoby, która ją rozliczała, do więzienia.

  czytaj więcej

 • Podatnik złoży przez bank wniosek do urzędu skarbowego

  Podatnik złoży przez bank wniosek do urzędu skarbowego

  Niektóre banki już za kilka dni umożliwią złożenie wniosku do urzędu skarbowego o rozliczenie za 2016 r. – wynika z sondy przeprowadzonej przez DGP.

  czytaj więcej

 • Słone kary za stare kremy: Sprzedawca też dopilnuje, by kosmetyki były bezpieczne

  Słone kary za stare kremy: Sprzedawca też dopilnuje, by kosmetyki były bezpieczne

  PROBLEM: Ministerstwo Zdrowia planuje zwiększenie nadzoru nad kosmetykami. Śrubę zamierza przykręcić jednak nie tylko producentom i importerom, lecz także handlowcom. Sprzedawcy, hurtownicy i dystrybutorzy kosmetyków będą mieli obowiązek zbierania i raportowania przypadków niepożądanych działań wyrobów kosmetycznych. Czekają ich nowe, bardziej restrykcyjne wymogi informacyjne i większa odpowiedzialność za oferowane produkty – tak wynika z projektu ustawy o produktach kosmetycznych, nad którym trwają właśnie prace legislacyjne. Za niedopełnienie obowiązków, zamiast mało efektywnych grzywien, grożą administracyjne kary nawet do 100 tys. zł. I to z automatu.

  czytaj więcej

 • Trudnego języka nie da się zlikwidować ustawą

  Trudnego języka nie da się zlikwidować ustawą

  - Urzędnicy wcale nie mają problemów z efektywnym pisaniem. Kształt typowych tekstów wytwarzanych przez administrację publiczną wynika raczej z zastałych zwyczajów. Bo tak się zawsze pisało - mówi w wywiadzie dla DGP Dr Grzegorz Zarzeczny Językoznawca, współtwórca Pracowni Prostej Polszczyzny i asystent w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

  czytaj więcej

 • Nauka na koszt szefa, ale bez podatku dochodowego

  Nauka na koszt szefa, ale bez podatku dochodowego

  Pracownik, którego pracodawca kieruje na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i pokrywa koszty czesnego, jest z tego tytułu zwolniony z podatku dochodowego – wyjaśnił dyrektor IS w Poznaniu.

  czytaj więcej

 • Co trzeba zmienić, gdy wspólnicy przechodzą z zarządu do rady

  Co trzeba zmienić, gdy wspólnicy przechodzą z zarządu do rady

  OPIS SYTUACJI: Wspólnicy ABC spółki z o.o., z których część pełni funkcje w zarządzie spółki, dyskutują na nieformalnym spotkaniu o planowanych zmianach w zasadach zarządzania i reprezentacji ich spółki. W ostatnim czasie spółka osiągnęła rynkowy sukces i konieczne stało się zatrudnienie profesjonalnego menedżera oraz powierzenie mu stanowiska prezesa zarządu. Wspólnicy chcieliby jednak zachować pełną kontrolę nad jego działaniami, dlatego mają zostać pozostawione kompetencje nadzorczo-właścicielskie. W związku z tym udziałowcy zamierzają podjąć wiele uchwał mających na celu określenie procedury wyboru profesjonalnego zarządu spółki, a także ustalenie zasad obliczania wynagrodzenia członków organów spółki. Do tej pory wspólnicy pełniący funkcję członków zarządu nie pobierali z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Zatrudnienie zaś osoby spoza ich grona wymaga przyznania jej adekwatnego uposażenia. Wspólnicy zamierzają m.in. określić wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu. Chodzi o to, by zapewnić wybór w skład owego organu wyłącznie profesjonalistów. Do tego wprowadzenie sztywnych kryteriów ma zapewnić każdorazowo odpowiedni wybór piastunów organu.

  czytaj więcej

 • Regulując płatność w poniedziałek, gdy termin przypada w sobotę, nabywca nie traci prawa do ulgi

  Regulując płatność w poniedziałek, gdy termin przypada w sobotę, nabywca nie traci prawa do ulgi

  Jesteśmy firmą udzielającą ulgi we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Termin płatności dla nabywcy ulgi za usługę został określony na 25 marca 2017 r. (sobota). Czy jeśli zapłaci 27 marca (poniedziałek), może żądać wystawienia od nas ulgi?

  czytaj więcej

 • Wyrównanie pensji do minimalnej dodatkiem lub ryczałtem za pracę w nocy nie jest możliwe

  Wyrównanie pensji do minimalnej dodatkiem lub ryczałtem za pracę w nocy nie jest możliwe

  Prowadzę hurtownię. Zamierzam podpisać z pracownikiem umowę z wynagrodzeniem zasadniczym 1800 zł (czyli mniejszym niż minimalne), ale z dodatkowymi składnikami, więc w sumie przewyższy ono 2000 zł brutto. Jeśli w danym miesiącu ich nie będzie, m.in. premii, to wyrównam pensję do minimum. Czy takie rozwiązanie jest legalne? Zastanawiam się również, czy w ramach minimalnej pensji mogę uwzględnić np. ryczałt za pracę w porze nocnej (wg kodeksu pracy), skoro przepisy wyłączają z niej tylko dodatek za pracę w nocy?

  czytaj więcej

 • Dyżur PIP: Ewidencja konieczna, nawet gdy stawka godzinowa przekracza 13 zł

  Dyżur PIP: Ewidencja konieczna, nawet gdy stawka godzinowa przekracza 13 zł

  Dyżur PIP: Anna Jaworska, główny specjalista w departamencie prawnym Głównego Inspektoratu Pracy odpowiada na pytania czytelników DGP.

  czytaj więcej

 • Na jakich zasadach podlegają ubezpieczeniom pełniący funkcję w spółkach

  Na jakich zasadach podlegają ubezpieczeniom pełniący funkcję w spółkach

  PROBLEM W spółce z o.o. jest kilkoro wspólników. Dwóch zostało powołanych do zarządu, jeden jest prezesem. Działa też rada nadzorcza i prokurent. Jak określić podleganie ubezpieczeniom wspólników i członków organów spółki?

  czytaj więcej

 • Uszczęśliwiani na siłę: Seniorzy, którzy wcale nie marzą o przejściu na emeryturę

  Uszczęśliwiani na siłę: Seniorzy, którzy wcale nie marzą o przejściu na emeryturę

  Rząd planuje premie dla osób, które zdecydują się na dalszą pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Sprawdziliśmy, jak radzą sobie emeryci, którzy wcale nie marzą o zakończeniu zawodowej kariery. I seniorzy, którzy chcą zacząć ją w nowej branży

  czytaj więcej

 • Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu: Mnożą się wątpliwości interpretacyjne

  Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu: Mnożą się wątpliwości interpretacyjne

  1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych. Niestety, mimo iż cel ustawodawcy, towarzyszący wprowadzeniu ww. przepisów, czyli ograniczenie patologicznie niskich wynagrodzeń w niektórych sektorach gospodarki, uznać należy za słuszny, nie można oprzeć się wrażeniu, iż narzędzie służące jego realizacji stworzone zostało w sposób chaotyczny oraz nasuwający szereg wątpliwości interpretacyjnych.

  czytaj więcej

 • Rachunek rodzinny nie chroni świadczeń 500 plus przed egzekucją. A powinien

  Rachunek rodzinny nie chroni świadczeń 500 plus przed egzekucją. A powinien

  Rachunek rodzinny miał zapobiegać egzekucjom komorniczym świadczeń wychowawczych. W praktyce okazał się nieskutecznym narzędziem w rękach beneficjentów.

  czytaj więcej

 • Audytor tylko zbada. Nie będzie mógł doradzać

  Audytor tylko zbada. Nie będzie mógł doradzać

  Firmy, które będą weryfikować sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego, np. banków czy spółek giełdowych, nie będą mogły im również doradzać – zdecydował rząd.

  czytaj więcej

 • Ta sama praca, ale wyceniana inaczej. Nawet dwa razy lepiej

  Ta sama praca, ale wyceniana inaczej. Nawet dwa razy lepiej

  Tak Stały Komitet Rady Ministrów wyobraża sobie sposób określania stawek za zastępstwo wykonywane przez radców Prokuratorii Generalnej RP.

  czytaj więcej

 • Koniec gimnazjów – nauczyciele mogą się pożegnać z pracą bez konsultacji związkowych

  Koniec gimnazjów – nauczyciele mogą się pożegnać z pracą bez konsultacji związkowych

  Reforma oświaty wchodzi w decydującą fazę. W ciągu najbliższych tygodni i dni rozstrzygnie się, z jaką skalą zwolnień nauczycieli będziemy mieć do czynienia.

  czytaj więcej

 • Komornik: Nowelizacja ws. alimentów to dobry ruch rządu

  Komornik: Nowelizacja ws. alimentów to dobry ruch rządu

  Nowelizacja Kodeksu karnego mająca pomóc w efektywniejszym egzekwowaniu alimentów, to pierwszy krok koniecznych zmian - ocenił komornik Robert Damski z zespołu ekspertów ds. alimentów RPO i RPD. Wskazał na potrzebę utworzenia rejestru dłużników alimentacyjnych.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników