obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy to zbiór powinności, które powinien realizować w związku z nawiązanymi stosunkami pracy i za niewykonywanie których grożą mu sankcje. Zakres obowiązków jest bardzo obszerny i zróżnicowany, dlatego ograniczymy się do zaprezentowania jedynie podstawowych. Zostały uregulowane w kodeksie pracy, przepisach pozakodeksowych (np. ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie o związkach zawodowych), postanowieniach zakładowego prawa pracy oraz w konkretnych umowach o pracę.

Pracodawca, który nie wykonuje swoich obowiązków lub wykonuje je nienależycie, musi liczyć się z nieprzyjemnymi sankcjami. Poniesie odpowiedzialność majątkową (musi zapłacić odszkodowanie), jeśli w wyniku jego działania lub zaniechania pracownik poniósł szkodę, np. stracił pracę, bo pracodawca naruszył zakaz dyskryminacji, nie otrzymał nowego zatrudnienia, bo pracodawca spóźnił się z wydaniem świadectwa pracy. Może też zostać ukarany grzywną, jeśli jego zachowanie zostanie uznane za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, np. nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, bezpodstawnie obniża wysokość wynagrodzenia lub świadczenia.

Źródło: Encyklopedia GP


 • Zimowe obowiązki pracodawcy: Dla kogo herbata i ciepła kurtka

  ... ogólny wymaga od pracodawców zapewnienia osobom zatrudnionym ... wymaga on od pracodawców zapewnienia pracownikom zatrudnionym ... kolei pracownicy mają obowiązek używać przydzielonych im ... naruszenie (zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika) ... zapewnienia mu przez pracodawcę gorących posiłków. Według ... organizacyjne nie pozwalają pracodawcy sprostać takim ... . W takich przypadkach pracodawca ma obowiązek stworzenia pracownikom szansy ...

  czytaj więcej

 • Jak przejść na emeryturę - <strong>obowiązki</strong> <strong>pracodawcy</strong>

  Jak przejść na emeryturę - obowiązki pracodawcy

  ... gt] Co prawda pracodawca nie pośredniczy już ... linki wyróżnione Jednak pracodawca jako płatnik składek ... nadal określone ustawowo obowiązki nie tylko wobec ... odpowiednich dokumentów - dokładnie pracodawca powinien (zgodnie z ... ][NIEZNANA ENCJA gt] ). Obowiązki te nie dotyczą ... i osoby współpracujące. Pracodawca nie ma już obowiązku wypełniania druku ZUS ... lub na kolei - pracodawca powinien wydać ...

  czytaj więcej

 • ZFŚS <strong>obowiązki</strong> <strong>pracodawcy</strong> i świadczenia dla pracowników

  ZFŚS obowiązki pracodawcy i świadczenia dla pracowników

  ... file - Zasady tworzenia ZFŚS- Odpisy i zwiększenia na ZFŚS w 2012 r.- Obowiązki w zakresie administrowania środkami ZFŚS- Dokumentacja świadczeń socjalnych- ZFŚS w szkole- Wydatki na działalność socjalną jako koszt pracodawcy- Dofinansowanie do wypoczynku dzieci – zakres zwolnienia podatkowego- Przychód pracownika z tytułu otrzymania ...

  czytaj więcej

 • ZFŚS – <strong>obowiązki</strong> <strong>pracodawcy</strong> i świadczenia dla pracowników

  ZFŚS – obowiązki pracodawcy i świadczenia dla pracowników

  ... file • Zasady tworzenia ZFŚS • Odpisy i zwiększenia na ZFŚS w 2011 r. • Obowiązki w zakresie administrowania środkami ZFŚS • Dokumentacja świadczeń socjalnych • ZFŚS w szkole • Wydatki na działalność socjalną jako koszt pracodawcy • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci – zakres zwolnienia podatkowego • Przychód pracownika z tytułu otrzymania ...

  czytaj więcej

 • Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie przestrzegania bhp

  Przedstawiając obowiązki pracodawcy, nietrudno zauważyć, że ... . Przepisy regulujące podstawowe obowiązki pracodawców w zakresie bhp ... . Kodeks pracy przypisując pracodawcy obowiązki organizatora pracy, wymaga ... . W ramach tego obowiązku pracodawca informuje pracowników o ... być przeprowadzana okresowo. Obowiązki pracodawcy w zakresie ryzyka ... dyrektywą koresponduje szczegółowy obowiązek pracodawcy, jakim jest przeszkolenie ... robocze Kolejny obowiązek pracodawcy wiąże się ...

  czytaj więcej

 • 6 <strong>obowiązków</strong> <strong>pracodawcy</strong> przy zatrudnianiu nowego pracownika

  6 obowiązków pracodawcy przy zatrudnianiu nowego pracownika

  ... pracownika nakłada na pracodawcę pewne ograniczenia.  ... , już podczas rekrutacji pracodawca może żądać od ... oraz kursy, poprzedni pracodawcy, zajmowane stanowiska oraz obowiązki zawodowe). W związku ... zamknięty katalog danych, pracodawcy nie wolno ... umowy z tym pracodawcą. Jeżeli jednak pracodawca jest zmuszony skierować ... . 4. Dokumenty dla pracodawcy Już po zatrudnieniu pracodawca przekazuje pracownikowi komplet ...

  czytaj więcej

 • obowiązki pracodawcy

  Obowiązki pracodawcy to zbiór powinności, ... mu sankcje. Zakres obowiązków jest bardzo obszerny ... tego prawa, jeżeli pracodawca dopuści się ciężkiego ... spoczywających na nim obowiązków. Ponadto może zażądać ... – za 2 tygodnie. Pracodawca, który nie wykonuje swoich obowiązków lub wykonuje je ... . stracił pracę, bo pracodawca naruszył zakaz dyskryminacji, ... zatrudnienia, bo pracodawca spóźnił się ...

  czytaj więcej

 • Obowiązki pracodawcy: Wyższy odpis na działalność socjalną

  GUS podał już wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim roku, które stanowi podstawę do wyliczenia wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Wyniosło 2716,71 zł, jednak przeciętna pensja w drugim półroczu 2009 r. była wyższa i wyniosła 2794,25 zł. Dlatego zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy ...

  czytaj więcej

 • <strong>Obowiązki</strong> <strong>pracodawcy</strong> wobec nowego pracownika

  Obowiązki pracodawcy wobec nowego pracownika

  czytaj więcej

 • Choroby zawodowe - <strong>obowiązki</strong> <strong>pracodawcy</strong> i pracownika

  Choroby zawodowe - obowiązki pracodawcy i pracownika

  czytaj więcej

 • <strong>Obowiązki</strong> <strong>pracodawcy</strong> w związku z wykorzystywaniem komputera

  Obowiązki pracodawcy w związku z wykorzystywaniem komputera

  czytaj więcej

 • Odpowiednia temperatura, przestrzeń i napoje: 6 <strong>obowiązków</strong> <strong>pracodawcy</strong> w miejscu pracy

  Odpowiednia temperatura, przestrzeń i napoje: 6 obowiązków pracodawcy w miejscu pracy

  zdjęcie główne Pracodawca powinien chronić zdrowie ... pracy? Oto 7 obowiązków, jakie ma wtedy pracodawca Wysokość takich pomieszczeń ... w miejscu pracy Pracodawca musi także pilnować ... – ponad 30°C. Pracodawca ma również obowiązek zapewnić odpowiednią wentylację ... temperatur nakłada na pracodawcę kolejne obowiązki. Musi on bowiem ... dziennie nie wystarcza, pracodawca musi zagwarantować ...

  czytaj więcej

 • Pakiet Prawa i <strong>obowiązki</strong> <strong>pracodawcy</strong>

  Pakiet Prawa i obowiązki pracodawcy

  PDF - Kontrola pracowników Obowiązki i prawa pracodawcy i pracownikaPDF - Kodeks pracy po zmianach w 2012 rPDF - Jak walczyć z mobbingiemPDF - ZFŚS – obowiązki pracodawcy i świadczenia dla pracowników zdjęcie główne

  czytaj więcej

 • Akcje z programów motywacyjnych: podatkowe obowiązki pracodawcy i zatrudnionego

  ... się w relacji pracodawca – pracownik powstają wątpliwości ... sobą zupełnie inne obowiązki podatkowe zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. ... z faktu, że pracodawca nabył na rynku ... to miejsce, jeżeli pracodawca, chcąc zapobiec wrogiemu ... prawa, jak i obowiązki wobec spółki będącej ... płatnika podatku dochodowego, obowiązków wpłacania zaliczek od ... nie ma obowiązku poboru podatku. ...

  czytaj więcej

 • Jakie są <strong>obowiązki</strong> <strong>pracodawcy</strong>, gdy pracownik przechodzi na rentę

  Jakie są obowiązki pracodawcy, gdy pracownik przechodzi na rentę

  ... również działanie samego pracodawcy. linki wyróżnione ... dokumentacji Przede wszystkim pracodawca ma obowiązek wspomóc pracownika w ... gt] ). Przy czym pracodawca pomaga tylko pracownikowi, ... rodzinną. Tak więc obowiązki te nie dotyczą ... za zgodą pracownika, pracodawca musi przygotować i ... domagać się od pracodawcy Natomiast pracodawca nie ma już obowiązku wypełniania druku ZUS ...

  czytaj więcej

 • Jakie są obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń

  ... wypłacał syndyk. Czy pracodawca ma rację? Czy ... rachunek bankowy. Jednakże pracodawca, znając jego numer ... były kilkudniowe opóźnienia. Pracodawca tłumaczył to działaniami ... opłaty uzasadniają odejście Pracodawca stale opóźnia wypłatę ... Pracownik nie poinformował pracodawcy o zmianie konta ... były przelewane pensje. Pracodawca dokonał przelewu na ... Prawnej: Jakie są obowiązki pracodawcy związane z wypłatą ...

  czytaj więcej

 • 5 <strong>obowiązków</strong> <strong>pracodawcy</strong>, o których nie wiedziałeś

  5 obowiązków pracodawcy, o których nie wiedziałeś

  ... . 141) nakłada na pracodawcę szereg zobowiązań wobec ... osób. Do podstawowych obowiązków przełożonych należy między ... musi zapewnić ci pracodawca, przeczytasz tutaj[NIEZNANA ... gt] Poza tym pracodawca ma wobec pracownika ... znanych obowiązków. slideshow ... pracy? Oto 7 obowiązków, jakie ma wtedy pracodawca W praktyce wysokość ... temperatur nakłada na pracodawcę kolejny obowiązek - musi on zapewnić ...

  czytaj więcej

 • Obowiązki pracodawcy względem ZUS

  czytaj więcej

 • Jakie <strong>obowiązki</strong> ma <strong>pracodawca</strong> wobec pracownika, który podjął studia podyplomowe

  Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika, który podjął studia podyplomowe

  ... pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego ... wykonywać dla danego pracodawcy w przyszłości czy ... wykonywanej pracy i pracodawcę. Według stanowiska Ministerstwa ... pracownika lub też pracodawca zamierza zaproponować mu ... pracownika przez konkretnego pracodawcę. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych ... ono z inicjatywy pracodawcy lub za jego ... traktować każde zachowanie pracodawcy, które ujawnia jego ... dostateczny. Zgoda pracodawcy może być ...

  czytaj więcej

 • Na czym polega <strong>obowiązek</strong> informacyjny <strong>pracodawcy</strong> w zakresie zakazu dyskryminacji

  Na czym polega obowiązek informacyjny pracodawcy w zakresie zakazu dyskryminacji

  Ustawodawca pozostawia pracodawcy wybór formy udostępnienia pracownikom treści przepisów ... . Istotne jest jedynie, aby dzięki działaniom pracodawcy każdy z pracowników miał łatwy dostęp ... przepisów z tej tematyki. W praktyce pracodawcy często zamieszczają przepisy dot. równego traktowania ... oraz związane z tym prawa i obowiązki obu stron stosunku pracy. Zagadnienie równego ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne