obowiązki pracownika

Obowiązki pracownika to zbiór powinności, których realizacja spoczywa na nim w czasie trwania stosunku pracy i których niewykonanie może spowodować zastosowanie wobec niego sankcji w postaci kar porządkowych, a nawet rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zakres obowiązków pracowniczych określają przepisy prawa pracy, postanowienia umowy o pracę oraz – jeżeli chodzi o ich konkretny kształt – zwyczaj zakładowy (wyrok SN z 23 października 2003 r., I PK 425/02, OSNP 2004/20/345).

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem w sposób staranny i sumienny. Jest on też zobowiązany do realizacji poleceń przełożonych dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa (wszystkich dziedzin) lub umową o pracę. Gdyby którykolwiek z tych warunków został naruszony, pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia. Nieuzasadnione i zawinione skorzystanie z możliwości odmowy wykonania obowiązku pracowniczego wiąże się z ryzykiem pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności, z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia włącznie.

Źródło: Encyklopedia GP


 • Kiedy i do kogo poskarżyć się na niekompetentnego urzędnika

  Kiedy i do kogo poskarżyć się na niekompetentnego urzędnika

  Pracownik budżetówki powinien w sposób wyczerpujący i niezwłoczny poinformować petenta o tempie prac nad sprawą. Jeśli tego nie robi lub odkłada w czasie, a także popełnia błędy, może się spodziewać skargi. Urzędnika spotka kara, gdy zarzuty się potwierdzą, a doniesienie nie będzie anonimowe.

  czytaj więcej

 • Ekspert PIP wyjaśnia: Umowa zlecenie nie może zastępować etatu

  Ekspert PIP wyjaśnia: Umowa zlecenie nie może zastępować etatu

  - Kontrakty cywilnoprawne zawierają dwa równe sobie podmioty. W ich przypadku nie mamy do czynienia z podporządkowaniem jednej ze stron, co jest charakterystyczne dla stosunku pracy - wyjaśnia Roman Giedrojć, główny inspektor prac.

  czytaj więcej

 • Urlopy tacierzyńskie, rodzicielskie i ojcowskie. Wszystko o uprawnieniach dla pracujących ojców

  Urlopy tacierzyńskie, rodzicielskie i ojcowskie. Wszystko o uprawnieniach dla pracujących ojców

  Urlopy tacierzyńskie, rodzicielskie i ojcowskie, możliwość opieki nad dzieckiem czy ochrona czasu pracy - polskie Prawo pracy przewiduje wiele uprawnień dla pracujących ojców. Przed obchodzonym 23 czerwca Dniem Ojca powstało zestawienie takich regulacji.

  czytaj więcej

 • Pracownicy rezygnują z pozywania szefów

  Pracownicy rezygnują z pozywania szefów

  W 2015 r. aż o 1/3 zmniejszyła się liczba spraw z zakresu prawa pracy, które wpłynęły do sądów. Jednak – paradoksalnie – wydłużył się czas oczekiwania na wyrok. Twarde dane nie pozostawiają złudzeń. W ubiegłym roku do sądów wpłynęło 105,7 tys. spraw z zakresu prawa pracy, czyli aż o 50,9 tys. (32,5 proc.) mniej niż w 2014 r. Tendencję spadkową widać także w tym roku. W I kw. 2016 r. złożono 22,3 tys. pozwów, czyli o 7,7 tys. mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (spadek o 25,8 proc.). Wniosek: w ciągu zaledwie dwóch lat liczba postępowań może zmniejszyć się aż o połowę.

  czytaj więcej

 • Przyczynienie się do rozwiązania umowy pozbawia odprawy

  Przyczynienie się do rozwiązania umowy pozbawia odprawy

  W związku ze zmianami organizacyjnymi pracownikowi wypowiedziano dotychczasowe warunki umowy w części dotyczącej miejsca pracy. Zatrudniony odmówił ich przyjęcia, wskazując, że nowe stanowisko jest oddalone o 25 km od poprzedniego, co znacznie wydłuża czas jego dojazdu do pracy. Następnie pracownik zwrócił się do firmy z żądaniem wypłaty odprawy. Czy należy ją wypłacić?

  czytaj więcej

 • MF: Dobrowolne odejście z pracy z podatkiem dochodowym

  MF: Dobrowolne odejście z pracy z podatkiem dochodowym

  Świadczenia otrzymane od pracodawcy w ramach programu dobrowolnych odejść są opodatkowane – wyjaśnił minister finansów w interpretacji ogólnej.

  czytaj więcej

 • 5 rzeczy, których nie wiecie o Jednolitym Pliku Kontrolnym

  5 rzeczy, których nie wiecie o Jednolitym Pliku Kontrolnym

  Jednolity Plik Kontrolny (JPK) dla części przedsiębiorstw zacznie obowiązywać już od 1 lipca. Wprowadzone we wrześniu 2015 roku zmiany w ordynacji podatkowej przewidują nową metodę kontroli skarbowej zobowiązującą podatników do przekazywania fiskusowi danych w formie elektronicznej.

  czytaj więcej

 • Zatrudnieni na śmieciówkach nie czekają na zmiany w prawie – już są związkowcami, ale czy z pełnią praw

  Zatrudnieni na śmieciówkach nie czekają na zmiany w prawie – już są związkowcami, ale czy z pełnią praw

  Okazuje się, że już obecnie osoby na umowach cywilnoprawnych tworzą związki zawodowe. Eksperci nie są jednak zgodni, czy mają do tego prawo oraz jakie daje im to uprawnienia

  czytaj więcej

 • Organizacja związkowa dowie się o wypowiedzeniu tylko wtedy, gdy reprezentuje danego pracownika

  Organizacja związkowa dowie się o wypowiedzeniu tylko wtedy, gdy reprezentuje danego pracownika

  TEZA: Obowiązek zawiadomienia zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 192), ciąży na pracodawcy tylko wówczas, gdy pracownik jest przez tę organizację reprezentowany.

  czytaj więcej

 • Nawet na wypoczynek ad hoc potrzebna jest zgoda szefa

  Nawet na wypoczynek ad hoc potrzebna jest zgoda szefa

  W powszechnym odczuciu dysponentem urlopu na żądanie jest pracownik. Wprawdzie to on wybiera dzień, w którym ma zamiar z niego skorzystać, ale to pracodawca formalnie go udziela.

  czytaj więcej

 • MRPiPS: Choroba zabiera czas wolny

  MRPiPS: Choroba zabiera czas wolny

  Problem: W praktyce się zdarza, że gdy pracodawca oddaje wolne za świąteczną sobotę, za pracę w niedzielę, święto lub dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy bądź za nadgodziny, to pracownik nie może z tego skorzystać, bo choruje. Logiczne wydaje się wówczas, że rekompensatę powinien odebrać w innym terminie. Ale czy rzeczywiście? Zapytaliśmy o to resort rodziny, bo jak się okazuje, choć to problem już znany, to wciąż aktualny.

  czytaj więcej

 • Wyrok TSUE: Urlop dla poratowania zdrowia nie wyklucza wykorzystania zwykłego urlopu

  Wyrok TSUE: Urlop dla poratowania zdrowia nie wyklucza wykorzystania zwykłego urlopu

  W dzisiejszym wyroku Trybunał stwierdził, że prawo Unii stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu lub praktyce krajowej, które zezwalają na to, by pracownikowi, który skorzystał z przyznanego mu urlopu dla poratowania zdrowia w okresie corocznego urlopu wypoczynkowego można było – po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia – odmówić prawa do skorzystania z corocznego urlopu wypoczynkowego w późniejszym terminie, pod warunkiem, że cel urlopu dla poratowania zdrowia różni się od celu corocznego płatnego urlopu, co powinien ocenić sąd krajowy.

  czytaj więcej

 • Brexit zajmie Londynowi lata. Czy Wielkiej Brytanii grozi paraliż?

  Brexit zajmie Londynowi lata. Czy Wielkiej Brytanii grozi paraliż?

  Ostatni raz Zjednoczone Królestwo negocjowało umowę o wolnym handlu 45 lat temu. „Financial Times” oszacował, że w brytyjskiej administracji jest ok. 20 osób, które byłyby w stanie podołać takiemu zadaniu. A potrzeba 500.

  czytaj więcej

 • Potrzebne nam są wolne związki zawodowe

  Potrzebne nam są wolne związki zawodowe

  Niektórzy zwolennicy wolnego rynku z chęcią wysłaliby „zawodowe związki na Powązki”, czyli na cmentarz historii. Niesłusznie. Bo ich działalność nie musi być z definicji warcholstwem ani cyniczną walką o przywileje. Są także inne ciekawe modele związków zawodowych. Całkowicie wyjątkowy jest model japoński. Tam związki doprowadziły do sytuacji, w której z jednej strony wywalczyły dożywotnią gwarancję zatrudnienia (choć nie ma ona charakteru formalnego), z drugiej stały się siłą działającą raczej na poziomie politycznym, a nie oddolnym.

  czytaj więcej

 • Prawo łowieckie - więcej ochrony, biurokracji czy polowanie na marszałków

  Prawo łowieckie - więcej ochrony, biurokracji czy polowanie na marszałków

  W takim kraju jak Polska każdy metr kwadratowy ziemi ma swego właściciela. Jeśli chodzi o pola, łąki czy pastwiska, to na ogół nie jest nim Skarb Państwa, lecz prywatni właściciele.

  czytaj więcej

 • 1 lipca to ostatni dzień na złożenie wniosku o 500 plus z wyrównaniem

  1 lipca to ostatni dzień na złożenie wniosku o 500 plus z wyrównaniem

  Piątek to ostatni dzień na złożenie wniosku o 500 plus - jeśli chcemy otrzymać świadczenie z trzymiesięcznym wyrównaniem. Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym wniosek wpłynął. Wnioski składa się raz w roku.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników