obowiązki pracownika

Obowiązki pracownika to zbiór powinności, których realizacja spoczywa na nim w czasie trwania stosunku pracy i których niewykonanie może spowodować zastosowanie wobec niego sankcji w postaci kar porządkowych, a nawet rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zakres obowiązków pracowniczych określają przepisy prawa pracy, postanowienia umowy o pracę oraz – jeżeli chodzi o ich konkretny kształt – zwyczaj zakładowy (wyrok SN z 23 października 2003 r., I PK 425/02, OSNP 2004/20/345).

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem w sposób staranny i sumienny. Jest on też zobowiązany do realizacji poleceń przełożonych dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa (wszystkich dziedzin) lub umową o pracę. Gdyby którykolwiek z tych warunków został naruszony, pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia. Nieuzasadnione i zawinione skorzystanie z możliwości odmowy wykonania obowiązku pracowniczego wiąże się z ryzykiem pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności, z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia włącznie.

Źródło: Encyklopedia GP


 • Nie tylko uprawnienia: Oto 4 podstawowe <strong>obowiązki</strong> <strong>pracownika</strong>

  Nie tylko uprawnienia: Oto 4 podstawowe obowiązki pracownika

  ... prawa, ale także obowiązki pracownika. 1. Wykonywanie poleceń pracodawcy Podporządkowanie pracownika pracodawcy jest jedną ... od stosunku cywilnoprawnego. Pracownik jest więc zobowiązany ... wykonywanych przez pracownika, jak i ... pracy Kolejnym ważnym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie czasu ... . Więcej na temat obowiązków pracownika związanych z bhp ... . Zakaz ujawniania tajemnicy Pracownik, w ramach swoich obowiązków, powinien również dbać ...

  czytaj więcej

 • Dopuszczalność zwolnienia <strong>pracownika</strong> z <strong>obowiązku</strong> świadczenia pracy

  Dopuszczalność zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy

  ... , że jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy przez pracodawcę bez zgody pracownika jest niedopuszczalne. Wskazują ... nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do ... pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Oznacza ... tym umożliwienie pracownikowi faktycznego wykonywania ... określonych sytuacjach zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy bez ... potrzebna jest zgoda pracownika. W rezultacie, pracownik, który nie wyraża ...

  czytaj więcej

 • obowiązki pracownika

  Obowiązki pracownika to zbiór powinności, ... wypowiedzenia. Zakres obowiązków pracowniczych określają ... /20/345). Podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy ... wypowiedzenia włącznie. Do obowiązków pracownika należy także czasowe ... . Od wykonania tego obowiązku zwalnia pracownika jedynie usprawiedliwiona przyczyna, ... ustaniu.Ostatnim ustawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie zasad ... . Jeżeli stwierdzi, że pracownik dopuścił się ciężkiegonaruszenia obowiązków pracowniczych, ma prawo ...

  czytaj więcej

 • Czy można jednostronnie zwolnić <strong>pracownika</strong> z <strong>obowiązku</strong> świadczenia pracy

  Czy można jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy

  ... możliwości jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy z ... dopuszczalności jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy przez ... swobodnego uznania zwolnić pracownika z obowiązku pracy z zachowaniem ... , że jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy jest ... , dopuszczalne będzie zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy z ... natomiast zwolnić pracownika z obowiązku pracy, jeżeli ...

  czytaj więcej

 • <strong>Obowiązki</strong> <strong>pracownika</strong> muszą być precyzyjnie określone

  Obowiązki pracownika muszą być precyzyjnie określone

  ... ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, przedsiębiorca może ... ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, gdy punktualna ... traktowane jako naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu ... ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków może być tolerowanie ... , gdy podlegli im pracownicy wykonują pracę na ... stosowne odszkodowanie dla pracownika. Jak stwierdził SN ... . wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku ... został podany pracownikom do wiadomości ...

  czytaj więcej

 • Czy pracodawca może zwolnić <strong>pracownika</strong> z <strong>obowiązku</strong> świadczenia pracy

  Czy pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy

  Kwestia zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy nie ... jest, że pracownik ma obowiązek świadczenia pracy, a pracodawca obowiązek zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Obowiązek zatrudnienia należy rozumieć jako obowiązek umożliwienia pracownikowi faktycznego wykonywania pracy. Obowiązek ten dotyczy także ... własnego uznania zwolni pracownika z obowiązku świadczenia pracy, pracownik może domagać się ...

  czytaj więcej

 • Kiedy pracodawca może zwolnić <strong>pracownika</strong> z <strong>obowiązku</strong> świadczenia pracy

  Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy

  ... pracodawcy do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy jest ... może jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, jeśli ... pracownika. Jednostronne zwolnienie z obowiązku ... SN skuteczne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w ... się zwalnianie z obowiązku świadczenia pracy pracowników zajmujących pozycje kierownicze, ... oświadczeniu o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy zastrzeże ...

  czytaj więcej

 • Dokształcanie pracownika nie zawsze rodzi obowiązki firmy

  ... i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy ... . pracodawca akceptuje prośbę pracownika o dofinansowanie nauki lub sam kieruje pracownika do określonej szkoły) ... pracodawcy w dokształcaniu pracownika ma się odbywać. ... szkoleniowych, zwalniania pracownika z całości ... . Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych ... firmę kosztu dojazdu pracownika na zajęcia Pracownik przed podjęciem zatrudnienia ...

  czytaj więcej

 • Zakres obowiązków pracownika decyduje, kto jest właścicielem dzieła

  ... . Ponieważ grupa takich pracowników rośnie, pojawiają się ... utworu stworzonego przez pracownika reguluje art. 12 ... utworów stworzonych przez pracownika z chwilą jego ... utwory stworzone przez pracowników, niezależnie od podstawy ... ma wynikać z obowiązków Dodatkowo nie jest ... w efekcie wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. ... , w sytuacji gdy obowiązki pracownika nie polegają na ...

  czytaj więcej

 • Czy pracodawca może skutecznie zwolnić <strong>pracownika</strong> z <strong>obowiązku</strong> świadczenia pracy

  Czy pracodawca może skutecznie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy

  ... instytucja zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy okazuje ... korzystna zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pracownik będąc formalnie zatrudnionym, ... przyczyną, dla której pracownicy niezwykle rzadko kwestionują ... zwalniać zatrudnionego z obowiązku świadczenia pracy, gdy ... uzasadniają. Zakładając, że pracownik nie będzie kwestionował ... z obowiązku świadczenia pracy ... przemyślana. Skuteczne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w ...

  czytaj więcej

 • Podczas wypowiedzenia można zwolnić <strong>pracownika</strong> z <strong>obowiązku</strong> świadczenia pracy

  Podczas wypowiedzenia można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy

  Sytuacja pracownika w okresie ... . W okresie wypowiedzenia pracownik ma obowiązek świadczenia pracy. Jednocześnie ... często pracodawcy zwalniają pracownika od obowiązku wykonywania pracy w ... pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika, z tego względu pracodawca może wezwać pracownika zwolnionego z tego obowiązku do wykonywania pracy. ... . Pracodawca chcący zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w ...

  czytaj więcej

 • Czy pracodawca ma <strong>obowiązek</strong> wysłać <strong>pracownika</strong> na szkolenie

  Czy pracodawca ma obowiązek wysłać pracownika na szkolenie

  ... zawody ustawodawca nałożył obowiązek stałego (podnoszenia) doskonalenia ... jest obowiązany ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. ... ten nie wyraża obowiązku pracodawcy sensu stricto, ... powinność pracodawcy wobec pracownika. W związku z powyższym pracownik na podstawie powołanego ... w odniesieniu do pracowników młodocianych podnoszenie ich kwalifikacji jest głównym obowiązkiem pracodawcy (dział dziewiąty kodeksu). Jednakże pracownik, który w ...

  czytaj więcej

 • Kiedy pracodawca ma <strong>obowiązek</strong> ponownego zatrudnienia <strong>pracownika</strong>

  Kiedy pracodawca ma obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika

  ... pracę pracodawca ma obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika w przypadkach określonych ... zapadło w sprawie pracownika. W przypadku gdy pracownik przedstawi stosowne orzeczenie ... odmówić ponownego zatrudnienia pracownika. Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika nie jest uzależniony ... zwolnić się z obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika przez zaproponowanie mu ... pracy z byłym pracownikiem, pracownik stosownie do art. ...

  czytaj więcej

 • Zakres obowiązków pracownika nie jest katalogiem zamkniętym

  Pracowniczy obowiązek wykonywania poleceń przełożonych ... nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się ... , oraz możliwości psychofizycznych pracownika. Są ograniczenia Pracownik ma obowiązek wykonywać polecenie pracodawcy ... się w zakresie obowiązków pracownika) i nie jest ... niezwłocznie przełożonego. Ponadto pracownik nie ma obowiązku stosować się do ... nr 1400152). Podporządkowanie pracownika oznacza także, że pracownik nie może uchylać ...

  czytaj więcej

 • Odwołanie z urlopu: obowiązek pracownika, za który zapłaci pracodawca

  ... zaistnienie uzasadnia odwołanie pracownika z urlopu. Ocena, ... przerwania wypoczynku przez pracownika. Zgodnie z tym ... wówczas, gdy obecności pracownika w zakładzie wymagają ... -maila. Ważne, by pracownik miał możliwość zapoznania ... firmie. Pracodawca, odwołując pracownika z urlopu, wskazuje ... , był realny. Jeżeli pracownik nie stawi się ... ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, które uzasadnia ... pracodawcy. Niestawiennictwo pracownika może być ...

  czytaj więcej

 • Kontrola <strong>pracowników</strong> <strong>Obowiązki</strong> i prawa pracodawcy i <strong>pracownika</strong>

  Kontrola pracowników Obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika

  ... główne file - Jak pracodawca może sprawdzić, co pracownik robi w czasie pracy- Jak może weryfikować jego uczciwość Kiedy i jak może kontrolować stan zdrowia pracownika- Jakie zasady obowiązują przy kontroli telepracowników- Co grozi pracodawcy za naruszenie dóbr osobistych pracowników- Wyjaśnienia ekspertów- Interpretacje GIODO- Wzory pism i ...

  czytaj więcej

 • Czy pracodawca może wezwać do pracy <strong>pracownika</strong> zwolnionego wcześniej z <strong>obowiązku</strong> jej świadczenia

  Czy pracodawca może wezwać do pracy pracownika zwolnionego wcześniej z obowiązku jej świadczenia

  ... . kiedy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy zostało ... zostało uzgodnione pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w ... decyzję o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy, nie może bez zgody pracownika cofnąć zwolnienia. Pogląd ... , który jednostronnie zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy, może ... zakresie dopuszczalności odwołania pracownika ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, a ...

  czytaj więcej

 • Jakie są źródła praw i obowiązków pracowników i pracodawców

  ... wzajemnych praw i obowiązków pracownika i pracodawcy. Stosunek ... źródła praw i obowiązków pracownika i pracodawcy składających ... zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ustawę o Państwowej ... do praw i obowiązków związanych z procesem ... nie wymaga zgody pracownika ani wypowiedzenia warunków ... skuteczności, dodatkowo zgody pracownika albo złożenia ...

  czytaj więcej

 • Kontrola i zasiłek: Jakie <strong>obowiązki</strong> ma prawodawca wobec chorego <strong>pracownika</strong>

  Kontrola i zasiłek: Jakie obowiązki ma prawodawca wobec chorego pracownika

  Pracownik, któremu lekarz wystawił ... zaświadczenia rodzi określone obowiązki po stronie firmy ... w przypadku większości pracowników i 14 dni ... mniej niż 20 pracowników oraz w przypadku ... inne świadczenia przysługują pracownikowi, który z powodu ... pracodawca podejrzewa, że pracownik niewłaściwe wykorzystuje zwolnienie ... tego, ilu zatrudnia pracowników. Jednak już drugi ... co najmniej 20 pracowników. W innych ...

  czytaj więcej

 • <strong>Obowiązek</strong> ponownego zatrudnienia <strong>pracownika</strong>

  Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika

  file Przesłanki ponownego zatrudnienia pracownikaRoszczenie o zawarcie umowyZwolnienia grupoweOdmowa ponownego zatrudnienia pracownikaRekompensata za szkodę Jak uniknąć zagrożenia zdjęcie główne

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne