odprawa dla pracownika

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu odprawa dla pracownika. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące odprawa dla pracownika.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Przywrócenie do pracy: Bez urlopu i odprawy, ale z wynagrodzeniem

  Przywrócenie do pracy: Bez urlopu i odprawy, ale z wynagrodzeniem

  Niesłusznie zwolniony pracownik może domagać się przed sądem przywrócenia do pracy na takich samych warunkach zatrudnienia. Za okres bez pracy nie przysługuje mu jednak urlop wypoczynkowy, musi też zwrócić odprawę pracowniczą.

  czytaj więcej

 • Odprawa i zasiłek chorobowy: Zobacz, jakie prawa przysługują ci po zwolnieniu z pracy

  Odprawa i zasiłek chorobowy: Zobacz, jakie prawa przysługują ci po zwolnieniu z pracy

  Pracownik, który traci zatrudnienie, powinien rozliczyć się z pracodawcą, pobrać należne świadczenia i zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny.

  czytaj więcej

 • Dr Sapała-Smoczyńska: Rezydenci leczą większość Polaków, a traktuje się ich jak gównarzerię [WYWIAD]

  Dr Sapała-Smoczyńska: Rezydenci leczą większość Polaków, a traktuje się ich jak gównarzerię [WYWIAD]

  W prywatnej placówce wszystko dzieje się automatycznie, a przecież pracują tam ci sami lekarze co w szpitalach publicznych. Ci sami lekarze, tylko stoi za nimi inny system. I ten system potrafi wykorzystać lekarzy, ich umiejętności, za które odpowiednio płaci - w rozmowie z Magdaleną Rigamonti wyznaje pediatra, dr Alicja Sapała-Smoczyńska.

  czytaj więcej

 • Ustawa o jawności życia publicznego: obowiązek rejestru umów cywilnoprawnych i nowy wzór oświadczenia majątkowego

  Ustawa o jawności życia publicznego: obowiązek rejestru umów cywilnoprawnych i nowy wzór oświadczenia majątkowego

  Wzmocnienie przejrzystości państwa poprzez m.in. stworzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych w sektorze publicznym, nowy wzór jawnych i jednakowych dla wszystkich zobowiązanych oświadczeń majątkowych - zakłada przedstawiony w poniedziałek projekt ustawy o jawności życia publicznego.

  czytaj więcej

 • Przejście na emeryturę: Jednorazowa rekompensata będzie oskładkowana

  Przejście na emeryturę: Jednorazowa rekompensata będzie oskładkowana

  Środki wypłacone pracownikowi, który odchodzi z pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, jako jednorazowe zadośćuczynienie za zlikwidowaną odprawę pieniężną, nie podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

  czytaj więcej

 • TK orzekł w swojej sprawie: Muszyński, Cioch i Morawski włączeni zgodnie z konstytucją

  TK orzekł w swojej sprawie: Muszyński, Cioch i Morawski włączeni zgodnie z konstytucją

  Trybunał Konstytucyjny orzekł konstytucyjność zaskarżonych przez RPO Adama Bodnara zapisów trzech ustaw o TK z 2016 r. Za zgodny z konstytucją uznał m.in. zapis o włączeniu do orzekania trzech sędziów wybranych w grudniu 2015 r. - czego odmawiał b. prezes TK Andrzej Rzepliński.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć absencje i pracę w porze nocnej

  Jak rozliczyć absencje i pracę w porze nocnej

  Pracownik zatrudniony od 1 czerwca 2017 r. uzyskuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3900 zł. Mężczyzna mieszka w innej miejscowości, niż znajduje się zakład pracy, dlatego wypłacamy mu też miesięczny ryczałt – 350 zł na dojazdy do pracy. Zasady jego wypłacania wynikają z regulaminu wynagradzania i zgodnie z nim ryczałt jest zmniejszany o 1/22 za każdy dzień nieobecności w pracy z powodu np. urlopu i choroby. W październiku pracownik chorował przez pięć dni (11–15 października). Wcześniej, tj. w lipcu, przebywał przez pięć dni roboczych na zasiłku opiekuńczym. W tym miesiącu był też przez trzy dni (24 godziny) na urlopie bezpłatnym. Ze względu na szczególną sytuację w firmie pracował przez sześć godzin w porze nocnej. Jak rozliczyć jego przychód za październik? Czy można u tego pracownika stosować podwyższone koszty uzyskania przychodów?

  czytaj więcej

 • Na podstawie wyroków TSUE trudno wyznaczyć uniwersalną zasadę postępowania przy zwolnieniach grupowych

  Na podstawie wyroków TSUE trudno wyznaczyć uniwersalną zasadę postępowania przy zwolnieniach grupowych

  - Warto rozważyć celowość zmiany ustawy o zwolnieniach grupowych w taki sposób, aby rozstrzygnąć te kwestie, które budzą wątpliwości. Uwzględniając oczywiście dorobek orzeczniczy TSUE - wyjaśnia Katarzyna Mieszkowicz, sędzia w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Płocku, członek zarządu Stowarzyszenia na rzecz Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych PRO LABORIS.

  czytaj więcej

 • Nie każde wypowiedzenie zmieniające skończy się odprawą

  Nie każde wypowiedzenie zmieniające skończy się odprawą

  PROBLEM: Czy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, który ma zamiar wypowiedzieć warunki pracy lub płacy takiej liczbie zatrudnionych, która odpowiada limitom z przepisów o zwolnieniach grupowych, musi stosować określone w tych przepisach procedury? Takie pytanie zadano Sądowi Najwyższemu w 2015 r. Ten jednak odmówił odpowiedzi, uznając, że w tej kwestii najpierw musi się wypowiedzieć unijny Trybunał Sprawiedliwości. Stanowiska TSUE właśnie się doczekaliśmy – trybunał zajął je w dwóch wyrokach z 21 września w sprawach C-149/16 i C-429/16. Uznał w nich m.in., że jeśli pracodawca ma zamiar dokonać jednostronnej zmiany warunków wynagrodzenia na niekorzyść pracowników i może się to wiązać z ustaniem stosunków pracy w liczbie przekraczającej progi określone dla zwolnień grupowych, to powinien wdrożyć procedurę dla takich zwolnień, w tym przeprowadzić konsultacje. Wyroki TSUE nie rozwiązują niestety wszystkich wątpliwości co do stosowania procedury zwolnień grupowych w przypadku dokonywania wypowiedzeń zmieniających. Pisaliśmy już o tym w Tygodniku Gazeta Prawna z 13–15 października 2017 r. Wówczas głos oddaliśmy prawnikom – pełnomocnikom przed sądami pracy, a dziś potwierdza to przedstawiciel środowiska sędziowskiego.

  czytaj więcej

 • Projekt budżetu grozi cięciami. Zagrożone plany MSZ

  Projekt budżetu grozi cięciami. Zagrożone plany MSZ

  Mimo nominalnego wzrostu, w praktyce środki przeznaczone na działalność MSZ w projekcie przyszłorocznego budżetu są o ponad 50 mln zł mniejsze niż w 2017 r.; grozi to koniecznością przeprowadzenia znaczących cięć - wskazał podczas obrad komisji spraw zagranicznych wiceminister resortu Jan Dziedziczak. Według Oszczędności mogą odbić się m.in. na uregulowaniu międzynarodowych zobowiązań RP, realizacji zadań związanych z obecnością w organizacjach międzynarodowych, planach otwarcia nowych placówek czy na działalności Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

  czytaj więcej

 • Świadczenia przedemerytalne: Rząd dalej będzie łatał deficyt pieniędzmi pracowników

  Świadczenia przedemerytalne: Rząd dalej będzie łatał deficyt pieniędzmi pracowników

  Państwo teoretycznie ułatwiło zatrudnionym dostęp do środków z funduszu gwarantowanych świadczeń, a następnie... zastosowało sztuczkę, przez którą pieniądze pójdą na wypłatę świadczeń przedemerytalnych.

  czytaj więcej

 • Dodatkowe środki ostrożności dla podróżujących do USA: Zobacz, co czeka pasażerów z Polski

  Dodatkowe środki ostrożności dla podróżujących do USA: Zobacz, co czeka pasażerów z Polski

  Pasażerowie udający się z PLL LOT do USA mogą spodziewać się krótkiej rozmowy tuż przed wejściem na pokład samolotu - powiedział PAP dyrektor Adrian Kubicki z LOT. Ma to związek z dodatkowymi środkami ostrożności, na wniosek USA, z powodu zagrożenia terrorystycznego.

  czytaj więcej

 • Renta i dopłata do wakacji: Jakie świadczenia dla rodziny pracownika

  Renta i dopłata do wakacji: Jakie świadczenia dla rodziny pracownika

  Pracownik może zagwarantować członkowi rodziny bezpłatne leczenie i dopłatę do wakacji. Po śmierci pracownika krewni mogą starać się o rentę rodzinną.

  czytaj więcej

 • Gabinetowe trzęsienie ziemi w gminach bez rekompensaty

  Gabinetowe trzęsienie ziemi w gminach bez rekompensaty

  Już 3 grudnia wygasną angaże wszystkich asystentów i doradców w samorządach. Choć nie ze swojej winy tracą pracę, nie mogą liczyć na odprawę z tego tytułu. Powód? Ustawodawca jej nie przewidział.

  czytaj więcej

 • Jak dokonać potrąceń z kilku tytułów u osoby zwolnionej z przyczyn ekonomicznych

  Jak dokonać potrąceń z kilku tytułów u osoby zwolnionej z przyczyn ekonomicznych

  Z pracownikiem zatrudnionym na 3/4 etatu umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu 30 listopada 2017 r. W tym dniu zostanie mu wypłacona odprawa pieniężna na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i prawdopodobnie nagroda uznaniowa.

  czytaj więcej

 • Wygaszeni celnicy, czyli ofiary reformy KAS. Ustawa założyła pętlę na szyję celnikom i ich szefom

  Wygaszeni celnicy, czyli ofiary reformy KAS. Ustawa założyła pętlę na szyję celnikom i ich szefom

  Celnicy, którzy w wyniku reformy Krajowej Administracji Skarbowej stracili mundur, idą do sądu. Zapadły już pierwsze korzystne dla nich wyroki. A za chwilę na wokandę trafią kolejne skargi i odwołania.

  czytaj więcej

 • Odprawa bez żądania przywrócenia do pracy

  Odprawa bez żądania przywrócenia do pracy

  Początkiem sprawy była komercjalizacja i prywatyzacja dawnej Huty Częstochowa, w ramach której związki zawodowe reprezentujące załogę i inwestor zawarli porozumienie w sprawie pakietu socjalnego i gwarancji zatrudnienia. Przewidywał on, że załoga będzie miała zagwarantowane miejsca pracy przez 120 miesięcy od wejścia w życie porozumienia (które podpisano i zaczęło obowiązywać w 2005 r.). Jeżeli któryś z pracowników zostałby w tym okresie zwolniony, wówczas przysługiwała mu specjalna odprawa wynosząca iloczyn wynagrodzenia i liczby miesięcy pozostałych do zakończenia okresu gwarancji zatrudnienia. Prawa do niej nie mieli pracownicy, który odeszliby z huty sami, oraz zwolnieni dyscyplinarnie z pracy – bez wypowiedzenia ze swojej winy, na podstawie art. 52 k.p.

  czytaj więcej

 • Jak zaliczać premie przy obliczaniu różnych należności dla pracownika

  Jak zaliczać premie przy obliczaniu różnych należności dla pracownika

  Przepisy przewidują w tym zakresie rozmaite rozwiązania. Znaczenie może mieć, czy dany składnik wynagrodzenia ma charakter zmienny, czy stały, a także czy stanowi on podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe oraz czy jest pomniejszany za czas niezdolności do pracy.

  czytaj więcej

 • Płaca minimalna i urlop wypoczynkowy: Jakie nowe prawa nabyli pracownicy w 2017 roku

  Płaca minimalna i urlop wypoczynkowy: Jakie nowe prawa nabyli pracownicy w 2017 roku

  Od 2017 roku pracownicy zyskali prawo do wyższej płacy minimalnej (niezależnie od stażu pracy), a ci zatrudnieni na zleceniu - do minimalnej stawki godzinowej. Zmieniły się też zasady wydawania świadectw pracy.

  czytaj więcej

 • Coraz lepsza Barbórka: Wysokie ceny węgla, mniejsze wydobycie

  Coraz lepsza Barbórka: Wysokie ceny węgla, mniejsze wydobycie

  Górnictwo węgla kamiennego zamknie 2017 rok zyskiem, po czterech latach generowania strat. Dzięki wyższym cenom węgla, restrukturyzacji oraz porozumieniom z wierzycielami branża złapała oddech i planuje inwestycje, bez których nie udałoby się zahamować spadku wydobycia i rosnącego importu węgla.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników