okres urlopu wychowawczego

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu okres urlopu wychowawczego. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące okres urlopu wychowawczego.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Wyższy kapitał początkowy emerytury za okres urlopu wychowawczego

  ... liczona wyłącznie za okres podlegania polskim przepisom ... za taki właśnie okres. Na nowym rozwiązaniu ... osoby, które w okresie wskazanym do obliczenia ... do firmy po urlopach wychowawczych w trakcie roku kalendarzowego. Ich okres ubezpieczenia był bowiem ... liczonego za ten okres będzie mieć związek ... , lecz ustalany za okres faktycznego podlegania ubezpieczeniu. ...

  czytaj więcej

 • ... do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

  ... przysługuje zasiłek rodzinny. Okres korzystania z pomocy ... niepełnosprawności. Równoczesne korzystanie z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub ... uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawał w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 ... otrzymać osoba, która w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego. ... . Wydłużeniu ulega jedynie okres pobierania pomocy. Orzecznictwo ...

  czytaj więcej

 • Urlop wychowawczy może skrócić urlop wypoczynkowy

  ... roku planuje wziąć urlop wychowawczy, a następnie we ... powodu korzystania z urlopu wychowawczego, obniża proporcjonalnie wymiar ... złożyć wniosek o urlop wychowawczy. Składa się go ... dotyczące korzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie wychowawczym. Po pierwsze w ... , korzystanie z urlopu wychowawczego zwykle ma ... on 15 dni urlopu. Jeśli urlop wychowawczy będzie trwał faktycznie ...

  czytaj więcej

 • Jak długo można korzystać z urlopu wychowawczego

  ... którego zamierza wykorzystać urlop wychowawczy. Co więcej, do okresu zatrudnienia, od ... do żądania udzielenia urlopu wychowawczego. Łączny okres, przez jaki pracownik ... do odmowy udzielenia urlopu wychowawczego. Urlop można dzielić na ... o udzielenie mu urlopu wychowawczego w okresie wypowiedzenia umowy o ... , poz. 106). Skrócenie urlopu Celem urlopu wychowawczego jest osobista opieka ...

  czytaj więcej

 • Jakie prawa przysługują pracownikowi na <strong>urlopie</strong> <strong>wychowawczym</strong>

  Jakie prawa przysługują pracownikowi na urlopie wychowawczym

  ... o udzieleniu mu urlopu wychowawczego do dnia zakończenia ... urlopu wychowawczego ... stosunku pracy w okresie urlopu wychowawczego istnieją jednak wyjątki, ... wszelkich uprawnień pracowniczych. Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego ... nastąpił w czasie urlopu wychowawczego. W okresie urlopu wychowawczego przysługuje dodatek do ... nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (ustawa z 28 ...

  czytaj więcej

 • Rodzice mogą korzystać wspólnie z urlopu wychowawczego maksymalnie przez trzy miesięce

  Prawa do urlopu wychowawczego nie mają osoby ... ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do ... pracy (wlicza się okres wypowiedzenia oraz okres pracy zakończony np. ... wliczeniu podlegają także okresy urlopu macierzyńskiego, nieświadczenia pracy ... się natomiast urlopu bezpłatnego z wyjątkiem urlopu udzielonego w ... uprawnionych do wykorzystania urlopu- Ustalenia wymiaru urlopu- Wychowywania dziecka niepełnosprawnego- ...

  czytaj więcej

 • Do wcześniejszej emerytury nie można zaliczyć urlopu wychowawczego

  ... ponad 34 lat okresów składkowych i nieskładkowych. ... dni okresów składkowych oraz ... i 24 dni okresów nieskładkowych. Do okresów nieskładkowych został wliczony urlop wychowawczy. Od tego udzielonego ... obowiązującymi przepisami w okresie urlopu wychowawczego kobiety miały prawo ... dotyczące tego, czy okres urlopu wychowawczego wykorzystanego przed 1 ... pracownik korzystający z urlopu wychowawczego przez cały czas ...

  czytaj więcej

 • Praca na część etatu nie zmniejsza puli <strong>urlopu</strong> <strong>wychowawczego</strong>. Pracownik chroniony przed zwolnieniem rok dłużej

  Praca na część etatu nie zmniejsza puli urlopu wychowawczego. Pracownik chroniony przed zwolnieniem rok dłużej

  ... po tym z urlopu wychowawczego (35 miesięcy). Do ... powoduje proporcjonalnego obniżenia urlopu wychowawczego. slideshow Nawet ... , że w trakcie urlopu wychowawczego zachodzi w kolejną ... uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć ... niezależnym uprawnieniem wobec urlopu wychowawczego, choć z tym urlopem funkcjonalnie powiązanym. W ... niezależnym uprawnieniem wobec urlopu wychowawczego, aczkolwiek z tym urlopem funkcjonalnie powiązanym z ...

  czytaj więcej

 • Czy urlop wychowawczy policjanta zmniejszy jego urlop wypoczynkowy

  ... tylko z połowy urlopu. Prawo do urlopu w pełnym wymiarze ... Gazety Prawnej: Czy urlop wychowawczy policjanta zmniejszy jego urlop wypoczynkowy W pełnej ... - Jak ustalić termin urlopu- Odwołanie z urlopu i zwrot poniesionych kosztów- Urlop proporcjonalny- Dodatkowe urlopy wypoczynkowe- Ustalanie ... szkodliwych i wymiaru urlopu- Udzielanie urlopu w 12-godzinnym ... zmianowym- Korzystanie z urlopu wychowawczego

  czytaj więcej

 • Jakie są uprawnienia pracownika w czasie urlopu wychowawczego

  ... wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności ... pracownikiem korzystającym z urlopu wychowawczego, gdy trwa on ... miesiące. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo ... k.p.). Zakończenie urlopu wychowawczego z inicjatywy pracownika ... .p.). Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca ma obowiązek ... urlopu wychowawczego ... wszelkich uprawnień pracowniczych. Okres urlopu wychowawczego wlicza się do ...

  czytaj więcej

 • Jakie są nowe zasady udzielania rodzicom urlopu wychowawczego

  ... . Jest zainteresowana wykorzystaniem urlopu wychowawczego. Słyszała jednak, że ... i stracą część wychowawczego? Wprowadzenie nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego ma na celu ... z 36 miesięcy urlopu wychowawczego należy się po ... w pełni wymiar urlopu wychowawczego określony w kodeksie ... ? Urlop wychowawczy ... podstawowego 36-miesięcznego urlopu wychowawczego, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do ...

  czytaj więcej

 • <strong>Urlop</strong> <strong>wychowawczy</strong>: Opieka nad dzieckiem liczy się do emerytury

  Urlop wychowawczy: Opieka nad dzieckiem liczy się do emerytury

  ... której wynika, że okres przebywania na urlopie wychowawczym przed 1 stycznia ... przyznane bez uwzględnienia okresu urlopu wychowawczego – dodaje Przemysław Stobiński. ... stycznia 1999 r. urlop wychowawczy jest uznany za okres podlegania ubezpieczeniom ... z takim poglądem. Urlop wychowawczy to okres nieskładkowy liczony do ... przez Sąd Najwyższy okres przebywania na urlopie wychowawczym przed 1 stycznia ...

  czytaj więcej

 • Jakie są zasady udzielania urlopu wychowawczego

  ... nad małym dzieckiem, urlop wychowawczy stanowi do pewnego ... pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym oraz odmienna, w ... , ponieważ prawo do urlopu wychowawczego stanowi roszczenie wynikające ... kodeksu pracy do urlopu wychowawczego uprawniony jest pracownik ... pracy. Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje na równi ... zainteresowani. Obecnie z urlopu wychowawczego przez okres trzech miesięcy mogą ...

  czytaj więcej

 • Kiedy pracownik uprawniony do <strong>urlopu</strong> <strong>wychowawczego</strong> może skorzystać z krótszego czasu pracy

  Kiedy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może skorzystać z krótszego czasu pracy

  ... , pracownik musi być uprawniony do urlopu wychowawczego, a wymiar obniżonego czasu pracy ... , wskazując wymiar czasu pracy i okres, w którym zamierza wykonywać pracę ... w obniżonym wymiarze przez cały okres uprawnienia do urlopu wychowawczego, zatem nawet przez okres 3 lat. Pracownik może złożyć ... złożyć kolejny wniosek przedłużający okres wykonywania pracy w ...

  czytaj więcej

 • Nowe zasady <strong>urlopu</strong> <strong>wychowawczego</strong> są niedopracowane. Pracodawcy nie wiedzą, jak je stosować

  Nowe zasady urlopu wychowawczego są niedopracowane. Pracodawcy nie wiedzą, jak je stosować

  ... obowiązują zmiany w urlopach wychowawczych, w wyniku których ... m.in. wykorzystać urlop wychowawczy w pięciu częściach ... na 3-letnim urlopie wychowawczym. Zgodnie z obecnymi ... korzystał on z urlopu wychowawczego i w tym ... 2013 r. – Za okres urlopu wychowawczego, z którego pracownik ... proporcjonalnego obniżenia za okres urlopu wychowawczego przed 1 października ...

  czytaj więcej

 • Czy pół etatu uprawnia do urlopu wychowawczego

  ... urlopie macierzyńskim. Po tym urlopie ... rok korzystać z urlopu wychowawczego. - Czy w tej ... jest skorzystanie z urlopu wychowawczego po roku pracy ... pracę. Prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do ... . Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może także złożyć ... złożyć wniosek o urlop wychowawczy, a pracodawca powinien ... wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia ...

  czytaj więcej

 • Jak skorzystać z urlopu wychowawczego

  ... . Chciałabym skorzystać z urlopu wychowawczego, ale słyszałam, że urlop ten należy się ... postanowiła skorzystać z urlopu wychowawczego. Pracodawca jednak nie ... Pracownik przebywa na urlopie wychowawczym. W firmie szykują ... rodzica W trakcie urlopu wychowawczego mąż pracownicy prowadzący ... wypisała wniosek o urlop wychowawczy na dwa lata. ... : Jak skorzystać z urlopu wychowawczego W ...

  czytaj więcej

 • <strong>Urlop</strong> <strong>wychowawczy</strong>: Wcześniejszy powrót do firmy jest możliwy

  Urlop wychowawczy: Wcześniejszy powrót do firmy jest możliwy

  ... do pracy z urlopu wychowawczego. Przepisy kodeksu pracy ... prawo zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie, ... rezygnacji z części urlopu wychowawczego na więcej niż ... Anna po zakończeniu urlopu wychowawczego ma prawo powrócić ... przysługiwało jej przed urlopem wychowawczym. Pracodawca, ... , tj. do końca okresu jej uprawnienia do urlopu wychowawczego. Nadmienić należy, że ...

  czytaj więcej

 • Ile ochrony podczas urlopu wychowawczego

  ... pracodawcy zwolnienie w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego. Przepisy te jednak, ... sięgają ochroną podczas urlopu wychowawczego powstała wątpliwość. Zgodnie ... wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia ... ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego. Jednak zasady ochrony podczas urlopu wychowawczego nie są nigdzie ... więc osoba na urlopie wychowawczym miała ...

  czytaj więcej

 • Samozatrudnieni skorzystają z urlopu wychowawczego

  ... jak pracownicy na urlopie wychowawczym, będą mogły korzystać ... mogą korzystać z urlopu wychowawczego. Nie mają też ... według obecnych zasad, okres urlopu wychowawczego jest zaliczany do ... tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Jest on zarezerwowany ... jak pracownicy na urlopach wychowawczych. Projekt zakłada, że ... z opieką. Wzorem urlopu wychowawczego okres ten będzie mógł ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Wrzesień 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
05060708091011

zobacz więcej