państwowa inspekcja pracy

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) – polski organ nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.


 • 5 zmian, jakie czekają nas w prawie od 1 września 2016

  5 zmian, jakie czekają nas w prawie od 1 września 2016

  Liczne zmiany w oświacie (zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli), nowy podatek i lista leków refundowanych - sprawdź, czego możesz się spodziewać od września 2016 roku.

  czytaj więcej

 • Nie ma już wątpliwości: Składając zgłoszenie do ewidencji szkół, trzeba dołączyć opinie straży i sanepidu

  Nie ma już wątpliwości: Składając zgłoszenie do ewidencji szkół, trzeba dołączyć opinie straży i sanepidu

  Wystąpiłem do prezydenta miasta o wpisanie do ewidencji niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania (bursy). Ten zażądał ode mnie, bym przedłożył dodatkowo opinie powiatowego inspektora sanitarnego i Państwowej Straży Pożarnej poświadczające, że budynek spełnia wymogi w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy dla nowo tworzonej placówki. Dołączyłem do zgłoszenia oświadczenie, że niezbędne wymogi w tym zakresie zostały spełnione. Prezydent miasta uważa, że nie jest ono wystarczające. Czy prezydent miasta może żądać tych opinii?

  czytaj więcej

 • Opóźnienie w zawiadomieniu PIP o umowie terminowej to wykroczenie przeciw prawom pracownika?

  Opóźnienie w zawiadomieniu PIP o umowie terminowej to wykroczenie przeciw prawom pracownika?

  Prowadzę biuro reklamy. Otrzymaliśmy zlecenie przeprowadzenia dużej kampanii rozłożonej na kilka etapów. Muszę zatrudnić dodatkowych pracowników, jednak trudno mi ocenić, czy na każdym etapie kampanii będę potrzebował taką samą ich liczbę. Czy mogę zawierać umowy na czas określony z pominięciem ustawowych limitów? Jakie obowiązki się z tym wiążą?

  czytaj więcej

 • NIK: Przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców ułatwiają przyjazd w innych celach

  NIK: Przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców ułatwiają przyjazd w innych celach

  Brak kontroli oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców umożliwiał ich przyjazd do Polski w innych celach niż praca - wynika z upublicznionego w czwartek raportu NIK dot. sytuacji na Podkarpaciu. NIK zapowiada zbadanie sprawy w całym kraju.

  czytaj więcej

 • Suplementy diety trzeba zgłosić do głównego inspektora sanitarnego

  Suplementy diety trzeba zgłosić do głównego inspektora sanitarnego

  Prowadzę od niedawna sklep z artykułami zielarskimi i suplementami diety, m.in. sprowadzanymi od producenta w USA. Po kontroli z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej dostałem decyzję nakazującą m.in. przedstawienie do wglądu dowodów potwierdzających fakt powiadomienia głównego inspektora sanitarnego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium RP suplementów diety. Czy decyzja sanepidu jest prawnie uzasadniona? Czy grozi mi zamknięcie sklepu?

  czytaj więcej

 • Będą problemy z ustaleniem, kto należy do związku zawodowego

  Będą problemy z ustaleniem, kto należy do związku zawodowego

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2 sierpnia 2016 r. przyjęło nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest rozszerzenie prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych na osoby świadczące pracę na innych podstawach niż stosunek pracy (m.in. na zleceniobiorców i samozatrudnionych). Stanowi on modyfikację projektu z 22 marca 2016 r. i wprowadza zmiany mające uwzględniać opinie partnerów społecznych, którzy zwracali uwagę na niedoskonałości pierwotnych propozycji. Kierunek tych zmian należy ocenić pozytywnie, jednak ciągle pewne kwestie wymagają dopracowania.

  czytaj więcej

 • Resort rodziny o urlopach pracowników tymczasowych

  Resort rodziny o urlopach pracowników tymczasowych

  Agencja pracy tymczasowej od ośmiu miesięcy zatrudnia pracownika tymczasowego na podstawie krótkich, z reguły 2-, 3-miesięcznych umów na czas określony. Praca wykonywana jest na rzecz jednego pracodawcy użytkownika w wymiarze 1/8 etatu przez godzinę dziennie. Jaki ustalić wymiar urlopu przysługującego pracownikowi?

  czytaj więcej

 • NSZZ "Solidarność" prowadzi okupację Ministerstwa Zdrowia: Nie opuścimy budynku

  NSZZ "Solidarność" prowadzi okupację Ministerstwa Zdrowia: Nie opuścimy budynku

  Po poniedziałkowym spotkaniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia kilku przedstawicieli NSZZ "Solidarność" zapowiedziało, że pozostaną w gmachu resortu zdrowia. Jak mówią, nie wyjdą bez możliwości poinformowania premier o problemach pracowników ochrony zdrowia.

  czytaj więcej

 • Po nocnych rozmowach w MZ związkowcy nadal nie opuszczają budynku resortu

  Po nocnych rozmowach w MZ związkowcy nadal nie opuszczają budynku resortu

  Po nocnych rozmowach, w których uczestniczyła szefowa gabinetu politycznego premier Elżbieta Witek i minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, cztery przedstawicielki NSZZ „Solidarność” nadal nie chcą opuścić gmachu resortu zdrowia. Mają nadzieję na spotkanie z premier Beatą Szydło.

  czytaj więcej

 • Premier po spotkaniu z NSZZ "Solidarność": ustaliliśmy tryb dalszego dialogu

  Premier po spotkaniu z NSZZ "Solidarność": ustaliliśmy tryb dalszego dialogu

  Ustaliliśmy harmonogram spotkań i konsultacji z przedstawicielkami NSZZ "Solidarność” - powiedziała we wtorek premier Beata Szydło po spotkaniu ze związkowcami.

  czytaj więcej

 • Minister rolnictwa nie powinien kontrolować żywności

  Minister rolnictwa nie powinien kontrolować żywności

  PROBLEM: To właściwie nie nowość. Postulaty scalenia kilku mniejszych inspekcji w jedną wielką – bezpieczeństwa żywności – pojawiały się od wielu lat. Jednak najnowsza próba, na którą zdecydował się rząd PiS, zaszła dalej niż poprzednie i ma spore szanse na realizację. Resort rolnictwa przygotował projekty dwóch ustaw (dostępne na stronach Rządowego Centrum Legislacji) – o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i bardzo szczegółową: przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

  czytaj więcej

 • Radziwiłł: Premier Szydło ma do mnie zaufanie. Jestem gotowy do pracy

  Radziwiłł: Premier Szydło ma do mnie zaufanie. Jestem gotowy do pracy

  Premier Beata Szydło ma do mnie zaufanie; jestem gotowy do pracy - powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, pytany, czy nie obawia się utraty stanowiska w związku z sytuacją w służbie zdrowia. Przekonywał, że zastał system służby zdrowia w bardzo marnej kondycji.

  czytaj więcej

 • PiP: Co piąty mały sklep złamał 15 sierpnia przepis o zakazie pracy

  PiP: Co piąty mały sklep złamał 15 sierpnia przepis o zakazie pracy

  Co piąty mały sklep nie przestrzegał zakazu pracy w święto - wynika z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, którą przeprowadzono 15 sierpnia. "Wielu pracodawców nadal ignoruje przepisy" - poinformował w środę dziennikarzy Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć.

  czytaj więcej

 • Stawka godzinowa: Mogą być kłopoty przy zamówieniach publicznych

  Stawka godzinowa: Mogą być kłopoty przy zamówieniach publicznych

  Już od 1 września 2016 r. obowiązują przepisy nowelizacji m.in. w części dotyczącej umów o zamówienie publiczne. W postępowaniach o zamówienie publiczne wszczętych i prowadzonych od 1 września 2016 r., w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający muszą więc określić warunki zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy, jeśli zmieni się minimalna stawka godzinowa ustalona na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

  czytaj więcej

 • Niedziela to nie święto. Ciąg dalszy handlowych problemów

  Niedziela to nie święto. Ciąg dalszy handlowych problemów

  Zleceniobiorcy będą mogli stać za ladą w Boże Narodzenie, ale już nie w zwykłą niedzielę. Podobne problemy mają m.in. stacje paliw, piekarnie, cukiernie, a także centra dystrybucyjne.

  czytaj więcej

 • Polska firma budowlana wypłaci pensje pracownikom zagranicznego kontrahenta

  Polska firma budowlana wypłaci pensje pracownikom zagranicznego kontrahenta

  Od lipca tego roku polska firma budowlana korzysta przy budowie osiedla mieszkaniowego z usług podwykonawcy, który ma siedzibę w Bułgarii. Firmy budowlane nie zawarły ze sobą pisemnej umowy, gdyż w przeszłości często ze sobą współpracowały i kooperacja układała się dobrze. Podwykonawca delegował do Polski swoich pracowników – obywateli Bułgarii. Z uwagi na duże opóźnienia w budowie spółka bułgarska dodatkowo zatrudniła też nielegalnie Ukraińców, aby szybciej ukończyć budowę. Na początku września okazało się, że firma jest niewypłacalna i nie zapłaciła wynagrodzeń swoim pracownikom – Bułgarom i Ukraińcom. Czy jej pracownicy mogą teraz pozwać polskiego wykonawcę o ich zapłatę?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników