państwowa inspekcja pracy

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) – polski organ nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.


 • 5 najważniejszych zmian w służbach mundurowych od 2016 roku

  5 najważniejszych zmian w służbach mundurowych od 2016 roku

  Podwyżki dla żołnierzy i policjantów oraz większa ochrona pracownicza dla funkcjonariuszy - na to między innymi mogą liczyć członkowie służby mundurowych w 2016 roku.

  czytaj więcej

 • PIP zapowiada zmiany w kontrolach firm: Będzie trudniej zatrudniać na czarno

  PIP zapowiada zmiany w kontrolach firm: Będzie trudniej zatrudniać na czarno

  Nowa interpretacja przepisów dotyczących kontrolowania firm ma ukrócić zatrudnianie pracowników na czarno. Państwowa Inspekcja Pracy zdecydowała, że już nie tylko w przemyśle i handlu, ale także w firmach usługowych inspektorzy będą mogli przeprowadzać kontrole bez zapowiedzi. PIP nie będzie już kierowała się przepisami o swobodzie działalności gospodarczej, która wymaga, by o kontroli powiadamiano pisemnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

  czytaj więcej

 • Fatalny sposób wprowadzania niezapowiedzianych kontroli PIP

  Fatalny sposób wprowadzania niezapowiedzianych kontroli PIP

  Nagła zmiana interpretacji przez głównego inspektora pracy w zakresie możliwości kontrolowania firm usługowych bez zapowiedzi może kosztować państwo majątek

  czytaj więcej

 • Szkodliwa płaca minimalna? Firmy stracą miliardy, a pracownicy zatrudnienie

  Szkodliwa płaca minimalna? Firmy stracą miliardy, a pracownicy zatrudnienie

  W ciągu najbliższych 10 lat polscy przedsiębiorcy będą musieli dołożyć z własnej kieszeni 4,9 mld zł. Tyle bowiem będą ich kosztować zmiany proponowane przez rząd.

  czytaj więcej

 • Męcina: 12 zł za godzinę na zleceniu to odchodzenie od zasady autonomii stron

  Męcina: 12 zł za godzinę na zleceniu to odchodzenie od zasady autonomii stron

  To, co możliwe, a nawet uzasadnione w warunkach zatrudnienia pracowniczego, nie powinno być rozciągane bez dokładnej analizy na wszystkie stosunki cywilnoprawne.

  czytaj więcej

 • Ekspert: Kontrolą żywności powinna się zajmować jedna instytucja

  Ekspert: Kontrolą żywności powinna się zajmować jedna instytucja

  Połączenie inspekcji odpowiadających za kontrolę żywności w swoim programie rolnym zapisało PiS. Jak dowiedziała się PAP w sejmowej komisji rolnictwa, w lutym komisja zajmie się ona tą sprawą; planuje też powołanie specjalnej podkomisji do wypracowania stosownego projektu ustawy.

  czytaj więcej

 • Tydzień z komentarzami: Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (cz. 1)

  Tydzień z komentarzami: Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (cz. 1)

  Ustawa z 18 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.), która uregulowała zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, wysokości składek i zasady ich opłacania po reformie systemu od 1 stycznia 1999 r., wprowadziła również podział wcześniejszych ubezpieczeń społecznych na odrębne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. W ustawie określono podział ubezpieczenia chorobowego na obowiązkowe i dobrowolne oraz wskazano, które grupy ubezpieczonych podlegają tym ubezpieczeniom. Podział ten obowiązuje do tej pory. Dla celów niniejszego opracowania warto przypomnieć, że ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:

  czytaj więcej

 • Minimalne stawki godzinowe mogą poprawić bezpieczeństwo

  Minimalne stawki godzinowe mogą poprawić bezpieczeństwo

  Ustanowienie stawki godzinowej dla zleceń może spowodować zmniejszenie rynku usług ochroniarskich czy sprzątania. Ale z drugiej strony doświadczenia niemieckie napawają optymizmem - twierdzi dr Barbara Godlewska - Bujok.

  czytaj więcej

 • Zmiany na rynku zatrudnienia: Nie tylko płaca minimalna poprawi sytuację pracowników

  Zmiany na rynku zatrudnienia: Nie tylko płaca minimalna poprawi sytuację pracowników

  Wprowadzone i proponowane regulacje prawne dotyczące rynku zatrudnienia będą miały korzystny wpływ na sytuację pracowników. Tak uważa część ekspertów rynku pracy. Od początku roku obowiązuje wyższa o 100 złotych płaca minimalna. Rząd zaproponował też wprowadzenie 12 złotowej minimalnej stawki godzinowej dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.

  czytaj więcej

 • Wróblewska: Nie wszyscy są złodziejami

  Wróblewska: Nie wszyscy są złodziejami

  Na wzroście gospodarczym zależy każdemu rządowi, bez względu na to, czy u steru władzy jest lewica, prawica, czy ugrupowanie z tzw. środka. O tym, że polska gospodarka ma się dobrze i będzie się dalej rozwijać, zapewniają także obecni ministrowie. Tylko czy ten stan uda się utrzymać? Otóż patrząc na ostatnie poczynania zwycięskiego ugrupowania, nie jest to już takie pewne. Bo jak do tej pory działania rządu i wspierających go posłów skupiają się na dokręcaniu – i to w ekspresowym tempie – śruby pracodawcom. O ile duże firmy przetrzymają nowe, ekspresowo wprowadzane obowiązki i daniny, to te mniejsze mogą zniknąć. Wtedy zapowiadany wzrost gospodarczy zostanie tylko sennym marzeniem, bo jak nie patrzeć, decyduje o nim przede wszystkim kondycja firm.

  czytaj więcej

 • Godzinowa stawka minimalna: PIP wyda nakaz zapłaty na podstawie wyliczeń wykonawcy

  Godzinowa stawka minimalna: PIP wyda nakaz zapłaty na podstawie wyliczeń wykonawcy

  Propozycja wprowadzenia minimalnych gwarancji wynagrodzenia dla osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych wpisuje się w szerszą dyskusję na temat zasadności objęcia normami ochronnymi – dotychczas zarezerwowanymi dla pracowników – także innych osób, które utrzymują się z własnej pracy. Wobec obserwowanej ucieczki od prawa pracy znaczna część pracujących została bowiem pozbawiona gwarancji wynikających z prawa pracy, są za to traktowani– w świetle obowiązujących przepisów – jak podmioty profesjonalne, których warunki pracy kształtuje zasada swobody umów. Tymczasem faktyczna sytuacja tej grupy w zakresie sposobu świadczenia pracy i możliwości wpływania na warunki zatrudnienia jest zbliżona do tej, w jakiej znajdują się osoby pozostające w stosunku pracy.

  czytaj więcej

 • Ryczałty za noclegi: Kierowcy chcą ciszy

  Ryczałty za noclegi: Kierowcy chcą ciszy

  Z projektu nowelizacji ustawy o czasie pracy, która miała rozwiązać problem ryczałtów za noclegi, nie są zadowoleni ani związkowcy, ani przedsiębiorcy.

  czytaj więcej

 • Woś: Państwo nie powinno być bezstronne

  Woś: Państwo nie powinno być bezstronne

  Polski rząd zapowiedział wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy. I słusznie. Tylko że walka o to, żeby z pracą było lepiej, to zadanie trudniejsze, niż się wydaje.

  czytaj więcej

 • Jak założyć skład podatkowy?

  Jak założyć skład podatkowy?

  Skład podatkowy jest miejscem o szczególnym statusie, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, przetwarzane, magazynowane, przeładowywane oraz do którego wyroby te są wprowadzane lub, z którego są wyprowadzane w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy.

  czytaj więcej

 • Zmiany w PIP: Inspektor pracy nie jest policjantem i nie ma jego uprawnień

  Zmiany w PIP: Inspektor pracy nie jest policjantem i nie ma jego uprawnień

  W celu poprawy stanu praworządności w zakresie legalności zatrudnienia niezbędne jest zbudowanie przekonania o nieuchronności kary - tłumaczy Jarosław Leśniewski, dyrektor departamentu legalności zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy.

  czytaj więcej

 • Ewidencja czasu pracy także dla rolników

  Ewidencja czasu pracy także dla rolników

  Trwają konsultacje projektu nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu i o Państwowej Inspekcji Pracy. Ministerstwo Rodziny chce wprowadzić minimalne godzinowe wynagrodzenie dla pracujących na umowy-zlecenia i pozornie samozatrudnionych. Korzystając z okazji, chciałbym zwrócić uwagę na pozytywne elementy projektu i zaproponować zmianę projektu, która zrówna pracowników realnej gospodarki i rolnictwa.

  czytaj więcej

 • Unia Europejska pyta Polskę o weksle pracowników

  Unia Europejska pyta Polskę o weksle pracowników

  Stosowaniem weksli w stosunkach pracy zajmie się Komisja Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego. Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostanie wystosowane pismo ze Strasburga z zapytaniem o działania, jakie nasz rząd podjął lub ma zamiar podjąć w sprawie wykorzystywania takiego zabezpieczenia przez pracodawców.

  czytaj więcej

 • Prawo pracy: Będą spory o ewidencję czasu pracy zleceniobiorców

  Prawo pracy: Będą spory o ewidencję czasu pracy zleceniobiorców

  Konieczność ewidencjonowania godzin pracy zleceniobiorców i samozatrudnionych może wywoływać wątpliwości co do samego rodzaju umowy, jaka łączy takie osoby z firmą zlecającą im usługi. I powodować spory co do wymiaru czasu wykonywania obowiązków oraz należnego wynagrodzenia. Na takie zagrożenia zwracają uwagę pracodawcy.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne