państwowa inspekcja pracy

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) – polski organ nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.


 • Limit nie dla wszystkich: Zobacz, kogo nie dotyczą ograniczenia w stosowaniu umów terminowych

  Limit nie dla wszystkich: Zobacz, kogo nie dotyczą ograniczenia w stosowaniu umów terminowych

  Obiektywne powody wskazane przez firmę lub sezonowość zatrudnienia będą uzasadniały niestosowanie ograniczeń w pracy terminowej.

  czytaj więcej

 • Zmiany w umowach o pracę: Na rodzaj kontraktu wpływ ma wiek i płeć, ale to się zmieni

  Zmiany w umowach o pracę: Na rodzaj kontraktu wpływ ma wiek i płeć, ale to się zmieni

  Czy zmiany w kodeksie pracy dadzą wszystkim równe szanse? To się dopiero okaże, ale już dziś widać, że w największym stopniu na ograniczeniach możliwości podpisywania w nieskończoność śmieciowych umów terminowych powinny głównie skorzystać osoby młode oraz kobiety. Niemal 60 proc. osób przed 24. rokiem życia pracuje na umowach zlecenia i o dzieło. Na takich formach zatrudnienia jest też aż 41 proc. kobiet. Dla porównania, wśród mężczyzn odsetek ten sięga 34 proc. – wynika z badania BIG InfoMonitor.

  czytaj więcej

 • Jak zostać pracownikiem służby cywilnej?

  Jak zostać pracownikiem służby cywilnej?

  Jakie wymagania należy spełnić, by zostać pracownikiem służby cywilnej określają przepisy Ustawy o służbie cywilnej.

  czytaj więcej

 • Sanepid solą w oku rolników. Konflikt w rządzie

  Sanepid solą w oku rolników. Konflikt w rządzie

  Mimo protestów resortu zdrowia Ministerstwo Rolnictwa forsuje odebranie inspekcji sanitarnej kompetencji w zakresie bezpieczeństwa żywności. Zdaniem ekspertów ta wojna może zaszkodzić Polsce.

  czytaj więcej

 • Kontrole w szpitalu i przychodni bez limitu. Zabraknie lekarzy do przyjmowania pacjentów?

  Kontrole w szpitalu i przychodni bez limitu. Zabraknie lekarzy do przyjmowania pacjentów?

  Resort zdrowia chce wyłączyć wszystkie placówki medyczne spod zapisów ustawy o swobodzie gospodarczej. Nawet małe gabinety przyjmujące pacjentów komercyjnie. Propozycja całkowitego wyłączenia wszystkich podmiotów medycznych z ustawy o swobodzie gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584) znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, ale początkowo prawie nikt nie zwrócił na to uwagi. Więcej dyskutowano np. o zakazie wypłaty dywidendy przez szpitale, choć prób wypłaty zysku było dotychczas zaledwie kilka. Wyłączenie spod ustawy o swobodzie dotyczyć zaś będzie aż 16,5 tys. przedsiębiorstw.

  czytaj więcej

 • Zmiany w umowach terminowych w praktyce: Firmy nie obchodzą limitów

  Zmiany w umowach terminowych w praktyce: Firmy nie obchodzą limitów

  Do tej pory pracodawcy zgłosili tylko 6,1 tys. umów na czas określony, które z obiektywnych przyczyn można zawierać na dłużej niż 33 miesiące. Wbrew obawom związków zawodowych pracodawcy nie nadużywają furtki w nowych przepisach o zatrudnieniu na czas określony, która umożliwia zawieranie terminowych umów na dłuższe okresy. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w ciągu dwóch miesięcy od wejścia w życie zmian obiektywne przyczyny, które uzasadniają niestosowanie limitów zatrudnienia czasowego, wskazano jedynie w przypadku 6,1 tys. umów (z łącznej liczby około 1,8 mln takich kontraktów).

  czytaj więcej

 • Nawet 30 tys. zł za brak informacji do PIP o pracowniku delegowanym

  Nawet 30 tys. zł za brak informacji do PIP o pracowniku delegowanym

  Pracodawcy delegujący pracowników za granicę chcą wydłużenia czasu, w jakim będą zobowiązani przekazać informacje, o które poprosi ich Państwowa Inspekcja Pracy. Do takiej zmiany zamierzają przekonywać posłów w trakcie prac nad projektem ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, którego pierwsze czytanie w Sejmie odbędzie się dzisiaj. Zgodnie z projektem, który wprowadza do polskiego prawa tzw. dyrektywę wdrożeniową (2014/67/UE), PIP będzie zobowiązana do udzielania innym państwom członkowskim informacji dotyczących delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo z Polski. Na wniosek zagranicznych organów będzie miała także prawo przeprowadzić kontrolę w firmie delegującej.

  czytaj więcej

 • Kontrole w firmach: Pierwsza wizyta PIP instruktażowa

  Kontrole w firmach: Pierwsza wizyta PIP instruktażowa

  Od 1 marca inspekcja pracy przeprowadziła prawie 800 kontroli w firmach, których dotychczas nie wizytowała. Tylko co dziesiąta została ukarana mandatem. Każdy pracodawca, który do tej pory nie był sprawdzany przez Państwową Inspekcję Pracy, musi liczyć się z odwiedzinami inspektora. Od 1 marca w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach przeprowadzane są bowiem kontrole audytowe (instruktażowe), których celem jest wskazanie pracodawcy nieprawidłowości występujących w jego firmie oraz przeanalizowanie naruszeń pod kątem prawnym i technicznym.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa [KOMENTARZ]

  Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa [KOMENTARZ]

  Czwarta, ostatnia część komentarza do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372; dalej: ustawa zasiłkowa) zawiera wyjaśnienia do przepisów dotyczących dokumentowania niezdolności do pracy (wystawiania zaświadczeń lekarskich) oraz krótkie omówienie przepisów przejściowych.

  czytaj więcej

 • Sejm za ułatwieniami w korzystaniu z prawa swobodnego przepływu pracowników w UE

  Sejm za ułatwieniami w korzystaniu z prawa swobodnego przepływu pracowników w UE

  Sejm opowiedział się w głosowaniach za ułatwieniami i pomocą w korzystaniu z prawa do swobodnego przepływu pracowników wewnątrz UE. Zmiany mają zapewnić m.in. wsparcie równego traktowania takich osób i przeciwdziałać ich dyskryminacji.

  czytaj więcej

 • Szef OPZZ podczas manifestacji: To pracownicy byli liderami zmian, wymuszali postęp

  Szef OPZZ podczas manifestacji: To pracownicy byli liderami zmian, wymuszali postęp

  W obronie godności pracy, wartości europejskich, demokracji, państwa prawa i tolerancji przedstawiciele lewicowych ugrupowań i związków zawodowych biorą udział w niedzielę w Warszawie w pochodzie zorganizowanym przez OPZZ, SLD oraz Partię Europejskich Socjalistów.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników