pfron przeciętne wynagrodzenie

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu pfron przeciętne wynagrodzenie. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące pfron przeciętne wynagrodzenie.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Kto otrzyma dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

  Kto otrzyma dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

  1363 zł wynosi obecnie maksymalna kwota dopłaty do wyjazdu służącego poprawie stanu zdrowia. Z tej formy wsparcia można skorzystać raz do roku pod warunkiem posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

  czytaj więcej

 • Wyższe dopłaty do sprzętu rehabilitacyjnego

  Wyższe dopłaty do sprzętu rehabilitacyjnego

  Od 2015 r. powiaty będą mogły sfinansować niepełnosprawnym maksymalnie 80 proc. kosztów zakupu sprzętu medycznego oraz 95 proc. wydatków związanych z likwidacją barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych. Zachowana zostanie zasada, że wsparcie nie będzie mogło przekroczyć pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (19 476,55 zł w I kwartale 2014 r.). Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obecnie najwyższe dofinansowanie do zakupu sprzętu wynosi 60 proc., a przy likwidacji barier – 80 proc.

  czytaj więcej

 • PFRON dopłaci do szkolenia pracownika pomagającego niepełnosprawnemu

  PFRON dopłaci do szkolenia pracownika pomagającego niepełnosprawnemu

  Firma łatwiej wykaże efekt zachęty, od którego zależy uzyskanie dofinansowania do pensji osoby z dysfunkcją zdrowotną.

  czytaj więcej

 • Niepełnosprawnych wolno zatrudniać na innych warunkach

  Niepełnosprawnych wolno zatrudniać na innych warunkach

  Mój szef zatrudnił ostatnio kilka osób niepełnosprawnych – pisze pan Marcin. – Jestem zdziwiony, bo kiedy nieco wcześniej rozmawiałem z nim o zwiększeniu liczby pracowników, usłyszałem, że nie ma na to środków. Ponadto większość osób w naszej firmie pracuje na zleceniach, natomiast niepełnosprawni dostali umowę o pracę, a ich dzień pracy jest krótszy. Czy to zgodne z prawem – pyta czytelnik.

  czytaj więcej

 • 5 sposobów, jak korzystnie zatrudnić pracownika w Polsce

  5 sposobów, jak korzystnie zatrudnić pracownika w Polsce

  Koszty pracy w Polsce są bardzo wysokie, ale zatrudniając określone grupy osób pracodawca może skorzystać finansowo, zyskując zwolnienie od części składek do ZUS lub otrzymując pomoc od państwa.

  czytaj więcej

 • Praca dla niepełnosprawnych 2015. Ulgi, uprawnienia i dofinansowania

  Praca dla niepełnosprawnych 2015. Ulgi, uprawnienia i dofinansowania

  Osoby niepełnosprawne i firmy, które takie osoby zatrudniają czeka w nowym roku kilka pewnych zmian. Ustawa o rehabilitacji od chwili uchwalenia 17 lat temu przeszła już ponad 60 nowelizacji. Ostatnią zmianę ustawy o rehabilitacji Sejm uchwalił 28 listopada

  czytaj więcej

 • Nowe limity dopłat do sprzętu za likwidacje barier dla niepełnosprawnych

  Nowe limity dopłat do sprzętu za likwidacje barier dla niepełnosprawnych

  Maksymalnie 95 proc. kosztów likwidacji barier architektonicznych może otrzymać w tym roku osoba z uszczerbkiem na zdrowiu.

  czytaj więcej

 • Na jakie wsparcie z PFRON może liczyć rodzinna firma

  Na jakie wsparcie z PFRON może liczyć rodzinna firma

  OPIS SYTUACJI: Władysław i Witold G. prowadzą od 1990 r. firmę rodzinną Jaćwing, obecnie w formie spółki jawnej. Wykonują pracę samodzielnie oraz korzystają z pracy kilku zleceniobiorców i pracowników tymczasowych, będących osobami pełnosprawnymi kierowanymi do pracy w ich spółce przez agencje pracy tymczasowej. Od 12 stycznia 2015 r. zamierzają zatrudnić na 3/4 etatu pierwszego pracownika, córkę Witolda G. Zofię, która jest osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W przeszłości wykonywała pracę na rzecz Jaćwing sp.j. na podstawie umowy-zlecenia, korzystając incydentalnie ze sprzętu spółki. Na podstawie umowy o pracę Zofia G. ma pracować w spółce do 11 grudnia 2015 r. Obecnie jest zatrudniona u innego pracodawcy na 1/4 etatu.

  czytaj więcej

 • Niepełnosprawnie wydane miliardy. NIK: PFRON sam wymaga pilnego leczenia

  Niepełnosprawnie wydane miliardy. NIK: PFRON sam wymaga pilnego leczenia

  Większość środków, które mają wspierać osoby z dysfunkcjami, idzie na nieefektywne formy pomocy lub dubluje wydatki innych instytucji. Część pieniędzy wydawana jest niezgodnie z prawem – alarmuje NIK.

  czytaj więcej

 • Firma z niższą karą na PFRON, ale wciąż bez dofinansowania

  Firma z niższą karą na PFRON, ale wciąż bez dofinansowania

  Pracodawca, który zatrudnia osoby ze szczególnymi schorzeniami, ma prawo do dopłat do ich wynagrodzeń. Tak twierdzi NSA. Z tym nie zgadza się jednak Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

  czytaj więcej

 • Część pracodawców straci prawo do udzielania ulg na PFRON

  Część pracodawców straci prawo do udzielania ulg na PFRON

  Firmy zajmujące się najmem, dzierżawą lub leasingiem nie będą mogły wystawiać swoim kontrahentom informacji o obniżeniach we wpłatach na fundusz.

  czytaj więcej

 • "Przyjmę chętnie z orzeczeniem": Pracownik za ułamek pensji

  "Przyjmę chętnie z orzeczeniem": Pracownik za ułamek pensji

  Pracownik na cały etat za 400 złotych brutto miesięcznie, już z ZUS-em i podatkiem? To możliwe, jeśli kandydat do pracy ma orzeczenie o niepełnosprawności. Na rynku trwa bój o chętnych do pracy z orzeczeniami

  czytaj więcej

 • Składki na PFRON ujmuje się na koncie 229

  Składki na PFRON ujmuje się na koncie 229

  Czy samorządowa jednostka budżetowa jest zobowiązana do opłacania składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? Jeżeli tak, to na jakich zasadach i w jakich terminach oraz jakie obowiązki ciążą na pracodawcy? Jak ująć naliczenie i wpłatę tych składek w księgach rachunkowych?

  czytaj więcej

 • Poradnia kadrowa: Dlaczego nie trzeba uzasadniać wypowiedzenia umowy na czas próbny

  Poradnia kadrowa: Dlaczego nie trzeba uzasadniać wypowiedzenia umowy na czas próbny

  Zatrudniam pracownika na podstawie trzymiesięcznej umowy na okres próbny. Chcę jednak wypowiedzieć mu umowę wcześniej, bo nie spełnia oczekiwań w zakresie efektywności pracy, czego skutkiem są wielokrotne pomyłki przy pracy na kasie fiskalnej (straty finansowe). Pracownik twierdzi, że będzie to niezasadne i wystąpi o odszkodowanie. Czy muszę uzasadnić wypowiedzenie i podać konkretne przyczyny? Jaki jest termin wypowiedzenia?

  czytaj więcej

 • Kto może skorzystać z możliwości obniżenia wpłaty do PFRON

  Kto może skorzystać z możliwości obniżenia wpłaty do PFRON

  Miesięczny limit pomniejszenia wpłaty za pomocą ulg zmniejszy się z 80 do 50 proc. pierwotnej kwoty wpłaty. Niewykorzystanych ulg można jednak użyć w przyszłości, ale trzeba pamiętać o nowych zasadach przedawnienia.

  czytaj więcej

 • W przypadku schorzenia szczególnego potrzebne jest zaświadczenie od lekarza

  W przypadku schorzenia szczególnego potrzebne jest zaświadczenie od lekarza

  Jesteśmy pracodawcą zatrudniającym 30 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Nie spełniamy wymaganego wskaźnika zatrudnienia 6 proc. osób niepełnosprawnych. Jedna z zatrudnionych u nas osób jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym. Na orzeczeniu jest symbol przyczyny niepełnosprawności 02-P. Czy w związku z tym możemy skorzystać z prawa do obniżenia obowiązkowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne