pfron przeciętne wynagrodzenie

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu pfron przeciętne wynagrodzenie. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące pfron przeciętne wynagrodzenie.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Firmy nie będą rozliczać się co roku z <strong>PFRON</strong>

  Firmy nie będą rozliczać się co roku z PFRON

  ... dofinansowania do ich wynagrodzeń, nie będą już ... z uzyskanej pomocy. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ... proc. kosztów płacy (wynagrodzenia i składek ZUS) ... 75 proc. ich wynagrodzenia brutto, finansowanych przez ... Pracowniczych. Pomoc z PFRON będzie jednak zróżnicowana ... kwotowymi. Miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia osoby ze znacznym ... . Większe wsparcie z PFRON otrzymają natomiast firmy ... do ich wynagrodzeń będzie przysługiwało, ...

  czytaj więcej

 • Na jakie wsparcie z <strong>PFRON</strong> może liczyć rodzinna firma

  Na jakie wsparcie z PFRON może liczyć rodzinna firma

  ... finansowania, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Przedstawiamy informacje o ... pomocy ze środków PFRON, która jest przyznawana ... miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, udzielane ... mającemu zaległości wobec PFRON na kwotę łącznie ... , gdy wypłacił im wynagrodzenie w ... , za który wypłacono wynagrodzenie. Jeżeli np. wynagrodzenie za styczeń wypłacono ...

  czytaj więcej

 • Nawet 44,5 tys. zł wypłaci <strong>PFRON</strong> na założenie firmy

  Nawet 44,5 tys. zł wypłaci PFRON na założenie firmy

  ... na założenie przedsiębiorstwa wypłaca PFRON za pośrednictwem powiatów. Wysokość ... wyższa od 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (w IV kwartale tego ... o wypłatę dofinansowania z PFRON określa rozporządzenie ministra pracy ... wnioskodawcy; • wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten ... o podziale środków PFRON przekazanych powiatowi na ... 2009 roku z PFRON samorządy na rehabilitację ...

  czytaj więcej

 • Samorządy wyciągają rękę po pieniądze do PFRON

  ... ustaliliśmy, umowy z PFRON w ramach programu ... , jakie przekaże im PFRON na obsługę programu ... są ze środków PFRON do wysokości 3 ... linki wyróżnione Propozycja PFRON oznacza dla większości ... zadania. – Przy średnim wynagrodzeniu w starostwach powiatowych ... 3391 zł brutto przeciętnemu powiatowi powinna wystarczyć ... programu – wylicza Tramś. PFRON jednak nie ma ... umów z PFRON przez urzędy ...

  czytaj więcej

 • Zatrudnianie niepełnosprawnych nie zawsze zwalnia z wpłat na PFRON

  ... .r.z.o.n., powstanie konieczności wpłaty na PFRON – w razie rozwiązania umowy o pracę z osobą niepełnosprawną. Taka wpłata równa jest 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia za każdego pracownika. Jej wysokość nie zależy natomiast ... : Zatrudnianie niepełnosprawnych nie zawsze zwalnia z wpłat na PFRON .W pełnej wersji artykułu dowiesz się ...

  czytaj więcej

 • Niepełnosprawnie wydane miliardy. NIK: <strong>PFRON</strong> sam wymaga pilnego leczenia

  Niepełnosprawnie wydane miliardy. NIK: PFRON sam wymaga pilnego leczenia

  ... pieniądze pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Okazuje się, że ... . Prawie połowa z PFRON (i aż 94 ... rehabilitację otrzymanych z PFRON samorządy przeznaczyły na ... być realizowane przez PFRON, pomimo formalnej zgodności ... , zdaniem których obciążanie PFRON wydatkami na ... gospodarczą to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. PFRON może dać piętnastokrotność. ...

  czytaj więcej

 • PFRON dopłaca do pensji niepełnosprawnego pracownika

  ... (obowiązuje wysokość minimalnej wynagrodzenia za 2009 r.). ... zarejestrować się w PFRON i złożyć wymagane ... wysokość refundacji wynosi dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Z kolei piętnastokrotność przeciętnej płacy wynosi maksymalna ... . Ponadto ze środków PFRON firma może otrzymać ... przez kwotę najniższego wynagrodzenia. 240 tys. niepełnosprawnych ... pensję dotowaną z PFRON

  czytaj więcej

 • Dofinansowanie z PFRON zależy od rodzaju i stopnia niepełnosprawności

  Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych jest udzielane ... Dofinansowanie jest udzielane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) obligatoryjnie na wniosek ... skutkuje tym, że PFRON nie może odmówić ... , brak zaległości wobec PFRON), ● warunki dotyczące pracownika ... : Struktury zatrudnienia Ustalenia przeciętnego zatrudnienia Warunków dotyczących ... Prawnej: Dofinansowanie z PFRON zależy od rodzaju ...

  czytaj więcej

 • Mniej firm będzie mogło korzystać z ulg we wpłatach na PFRON

  ... we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Tak wynika z ... , że wpłaty do PFRON ulegają obniżeniu z ... do wpłat na PFRON straci możliwość ich ... . Z wpłat na PFRON zwolnieni są pracodawcy, ... 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników ... płaciła kar na PFRON Podstawa prawna Art. ...

  czytaj więcej

 • Firma z niższą karą na <strong>PFRON</strong>, ale wciąż bez dofinansowania

  Firma z niższą karą na PFRON, ale wciąż bez dofinansowania

  ... ), dotyczyły odmowy przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników firmie, ... . Wysokość wpłat na PFRON może zostać jednak ... NSA. Jej zdaniem PFRON, a później minister ... obniżenie wpłaty na PFRON nie ma zastosowania ... wnoszeniu wpłat na PFRON dla oszacowania stanu ... iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników ...

  czytaj więcej

 • PFRON dofinansuje wypożyczalnie sprzętu

  ... w wysokości 25-krotności, przeciętnego wynagrodzenia. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ... być dofinansowane z PFRON. O dotacje takie ... pięciokrotności do 25-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie do 67 ... otrzymać dopłaty z PFRON, firmy będą musiały ... przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przeliczeniu na ... w przekazywaniu środków PFRON na rehabilitację dzieci ...

  czytaj więcej

 • Senatorowie wycofali poparcie dla wyższych składek na PFRON

  ... osób muszą dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON. Ich wysokość zależy m.in. od przeciętnego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych niepełnosprawnych. W efekcie ... zatrudnia niepełnosprawnych musi płacić na PFRON więcej niż to, ... podstawy obliczenia składki do 48 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Autorzy w uzasadnieniu do projektu podali, ...

  czytaj więcej

 • PFRON dopłaci do nauki języka migowego

  ... być więcej niż 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla celów emerytalnych. Obecnie byłaby ... względu na miejsce zamieszkania oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Oprócz danych osobowych i adresowych ... niesłyszący będzie podpisywał umowę z PFRON. Będzie on też ... . osób, a wydatki PFRON na ten cel ...

  czytaj więcej

 • Nowe dane do wniosku o refundację z PFRON

  ... składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 50 poz. 260). PFRON przypomina, że każdy przedsiębiorca niezależnie od tego, czy otrzymywał refundację składek za ... informacje nie były wymagane w poprzedniej wersji wniosku WN-U-G. Ponadto PFRON na swojej stronie internetowej zamieścił instrukcję dotyczącą tego, jakimi kodami niepełnosprawny przedsiębiorca ...

  czytaj więcej

 • <strong>PFRON</strong> dopłaci do szkolenia pracownika pomagającego niepełnosprawnemu

  PFRON dopłaci do szkolenia pracownika pomagającego niepełnosprawnemu

  ... warunkiem niezbędnym do otrzymywania dopłaty do wynagrodzenia nowo przyjmowanego pracownika z uszczerbkiem na ... . Po zmianie przepisów uzyskanie wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie możliwe również ... , ale nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Z kolei zmniejszeniu ulegnie maksymalny pułap ...

  czytaj więcej

 • Część pracodawców straci prawo do udzielania ulg na <strong>PFRON</strong>

  Część pracodawców straci prawo do udzielania ulg na PFRON

  ... pracowników obniżyć wysokości kary na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), dotyczy handlu. Jednak złożony przez ... m.in. od sumy wysokości wynagrodzeń pracowników z umiarkowanym i znacznym ... kwota pensji nieprzekraczająca 100 proc. przeciętnej płacy (nawet gdyby była ... we wpłatach na PFRON z 12 do ...

  czytaj więcej

 • PFRON zrefunduje składki przedsiębiorców inwalidów

  ... rentowe, ale może skorzystać ze wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w postaci ... deklaruje opłacanie składek od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Składki wynoszą 438,73 zł na ... nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym przypadku wynoszą ... zrefundowaniem składek ubezpieczeniowych powinien złożyć w PFRON odpowiedni wniosek. Podstawą ...

  czytaj więcej

 • Niepełnosprawni mogą stracić zatrudnienie

  Niepełnosprawni mogą stracić zatrudnienie

  ... roku pomoc, jaką Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekazuje zakładom pracy ... ), może zmniejszyć się przeciętnie o kilkanaście proc. ... ma wypłacane przez PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń tych osób, to ... dofinansowanie do jego wynagrodzenia w wysokości 40 ... . minimalnego wynagrodzenia, jeśli ma ... między otrzymanym z PFRON dofinansowaniem do wynagrodzenia niepełnosprawnych a ich ...

  czytaj więcej

 • PFRON dopłaci niepełnosprawnym prowadzącym własne firmy

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wypłaci tym osobom jednorazowe dofinansowanie ... , ale nie może ona być wyższa od 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (w I kwartale tego roku była to kwota 40 ... . niepełnosprawni mający własną firmę będą mogli także wystąpić do PFRON z wnioskiem o refundację składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. ...

  czytaj więcej

 • Godzinowa minimalna stawka <strong>wynagrodzenia</strong> już obowiązuje

  Godzinowa minimalna stawka wynagrodzenia już obowiązuje

  ... raport o najniższym wynagrodzeniu, który będzie m ... Godzinowa stawka minimalnego wynagrodzenia, jaka obowiązuje pracownika ... r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz.U. nr ... miesiąca łącznie z wynagrodzeniem. W przypadku osób ... różnicę między wysokością wynagrodzenia wynikającego z podzielenia ... częściej stosować – Określanie wynagrodzenia stawką godzinową to ... ono wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia za czas faktycznie ... dalszym ciągu wynagrodzenie liczone jako ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Październik 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
02030405060708

zobacz więcej