porady lekarskie

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu porady lekarskie. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące porady lekarskie.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • badania lekarskie i porada

  Badania lekarskie i porada /**/ Procedury medyczne, których celem jest ewentualne zdiagnozowanie choroby, jej wykluczenie lub poddanie pacjenta profilaktycznym działaniom medycznym. Badaniem lekarskim jest: - badanie podmiotowe i przedmiotowe, przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone ...

  czytaj więcej

 • <strong>Lekarskie</strong> <strong>porady</strong> dla rodziny i znajomych bez paragonu

  Lekarskie porady dla rodziny i znajomych bez paragonu

  ... wynika z odpowiedzi wiceministra finansów Jarosława Nenemana na pismo prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza. Prezes NRL wystosował je w związku ze zmianą od 1 ... podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT. W rezultacie porady dla członków najbliższej rodziny i na własny użytek nie są objęte zakresem ...

  czytaj więcej

 • Paragony: Fiskus nie musi znać szczegółów <strong>porady</strong> <strong>lekarskiej</strong>

  Paragony: Fiskus nie musi znać szczegółów porady lekarskiej

  ... i farmaceutycznych. Mając na uwadze potrzebę zachowania tajemnicy lekarskiej, spółka podawała na paragonach jedynie grupowe nazwy wykonanych ... że może to narazić pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej – argumentowała spółka. Nie zgodził się z nią dyrektor ... zamieszczenie na paragonie nazwy procedury może naruszyć tajemnicę lekarską. Zdaniem organu dane te nie pozwalają na ...

  czytaj więcej

 • Portale internetowe zarobią na medycynie

  Portale internetowe zarobią na medycynie

  ... się planowaniem kampanii reklamowych w sieci. By przyciągnąć internautów, Onet postawił na porady lekarzy, ale także udostępnił narzędzia do autodiagnozy, bazy placówek medycznych, informacje o chorobach. Swoje opinie mogą zostawiać też sami internauci. Badania Megapanel pokazują, że porad zdrowotnych w sieci szuka co trzeci internauta. W przeważającej części – aż 75 ...

  czytaj więcej

 • Rynek kancelarii czeka rewolucja? <strong>Porady</strong> prawne kupisz w supermarkecie

  Rynek kancelarii czeka rewolucja? Porady prawne kupisz w supermarkecie

  ... tzw. ABS po poradę prawną – i wszystko ... na świadczenie prostych porad prawnych po z ... zmian w systemie porad prawnych. Pożądanych z ... na otwarcie oddziałów porad prawnych (bądź prawno ... lat pozyskanie prostej porady prawnej czy zawarcie ... na sieć punktów porad prawnych ... obniżką jakości udzielanych porad. Uzyskanie prostej porady prawnej czy zawarcie ...

  czytaj więcej

 • Jak kierować pracownika na badania lekarskie

  ... przy zawieraniu umowy trzeba kierować na badania Wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni ... -wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak kierować pracownika na badania lekarskie . W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania: - Czy ... na badania- Jakie elementy musi zawierać skierowanie na badanie lekarskie

  czytaj więcej

 • Będą bezpłatne porady prawne dla powodzian

  ... terenów dotkniętych powodzią będą udzielali bezpłatnych porad wszystkim, których krewni zginęli w wyniku ... rady adwokackiej - jak wskazał - będą udzielali porad w Opolu Lubelskim i Puławach. "Niektóre ... miarę rozwoju sytuacji do akcji bezpłatnych porad mogą włączyć się także adwokaci z ... kraju po raz trzeci dzień bezpłatnych porad prawnych dla wszystkich chętnych.

  czytaj więcej

 • rehabilitacja lecznicza

  ... kompleksową realizację świadczeń (porady lekarzy rehabilitacji i ... rehabilitacji ambulatoryjnej są: - porada lekarska rehabilitacyjna kontrolna ( I ... rehabilitacyjnej. W cenie porady mieści się badanie lekarskie bez dodatkowej diagnostyki, ... , wydanie zaleceń terapeutycznych, - porada lekarska rehabilitacyjna specjalistyczna ( II ... - jest to pierwszorazowa porada lekarska w cyklu leczenia ... co najmniej 2 porady lekarskie, ćwiczenia, zabiegi. Czas ...

  czytaj więcej

 • Za mało pieniędzy na porady specjalistów w przychodniach

  ... każde wykonane badanie, a nie jak wcześniej za poradę lekarską. Każdej przypisano określoną wartość punktową. Wcześniej na jednego ... . Nowością jest to, że lekarz nie ma zaliczonej porady, jeśli nie zleci choremu kompletu badań. Skutek jest ... średnia liczba punktów uzyskanych w różnych poradniach za porady udzielone pacjentom jest nawet niższa niż ...

  czytaj więcej

 • Poradnik: Kiedy badania <strong>lekarskie</strong> są bezpłatne i co zrobić, by otrzymać wyniki

  Poradnik: Kiedy badania lekarskie są bezpłatne i co zrobić, by otrzymać wyniki

  ... . Badania (z wyjątkiem najdroższych, jak m.in. tomograf komputerowy) stanowią bowiem część porady lekarskiej. Lekarz może wydać wynik pacjentowi po wpisaniu do dokumentacji medycznej. Z tego ... może być jednak podstawą do odmowy wydania pacjentowi wyników badań przed wizytą lekarską. Chory bowiem ma prawo wglądu do nich na każdym etapie leczenia. ...

  czytaj więcej

 • Kiedy mimo zwolnienia <strong>lekarskiego</strong> można stracić pracę

  Kiedy mimo zwolnienia lekarskiego można stracić pracę

  ... dnia po upływie ostatniego zwolnienia lekarskiego podjął leczenie odwykowe. Jest to ... nie ma obowiązku dostarczenia orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy. Jeżeli ... skierowania go na kontrolne badania lekarskie spoczywa na pracodawcy. Odzyskanie przez ... pracy wskutek choroby (według zwolnienia lekarskiego), a do pracy zgłasza ... w okresie zwolnienia lekarskiego. Pracodawca ma obowiązek ...

  czytaj więcej

 • Za co szpitale mogą pobierać opłaty

  Za co szpitale mogą pobierać opłaty

  ... jest więc, na podstawie art. 44 ustawy o działalności leczniczej udzielanie świadczeń zdrowotnych za częściową, a nawet całkowitą odpłatnością, np. za badania diagnostyczne, czy porady lekarskie udzielone bez wymaganego skierowania. Dopuszczalne jest także, na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, uzyskiwanie przez publiczne placówki środków finansowych z ...

  czytaj więcej

 • Jakie są skutki uchylania się pracownika od wykonania badań <strong>lekarskich</strong>

  Jakie są skutki uchylania się pracownika od wykonania badań lekarskich

  Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Ponadto w przypadku ... bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań ... niego przedstawienia orzeczenia lekarskiego o aktualnym stanie ... poddania się badaniom lekarskim uzasadnia niedopuszczenie go ... obowiązku wykonania badania lekarskiego, pracodawca może zastosować ... przez pracodawcę badań lekarskich może być ocenione ... poddawania się badaniom lekarskim, zdefiniowanego w art. ...

  czytaj więcej

 • Kto ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez badań <strong>lekarskich</strong>

  Kto ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez badań lekarskich

  ... pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do ... . Okresowe i kontrolne badania lekarskie powinny być przeprowadzane w ... pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w ... lub na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego po upływie terminu ... i kontrolnym badaniom lekarskim oraz stosowanie się ... się kontrolnym badaniom lekarskim, jako naruszające obowiązek ...

  czytaj więcej

 • Dziś Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych. Zobacz, gdzie można udać się po pomoc

  ... jest pomoc osobom, których nie stać na opłacenie porady u adwokata. Chodzi o uświadomienie im, że ludzie ... w ostatnich dwóch latach. W poprzednich z darmowych porad korzystało każdorazowo kilkanaście tysięcy osób. Adwokatura apeluje, aby ... . umowy, akty notarialne, pisma z urzędów). Adwokaci udzielają porad ze wszystkich dziedzin prawa. W czasie poprzednich ...

  czytaj więcej

 • Czy kobieta w ciąży w okresie zwolnienia <strong>lekarskiego</strong> może wykonywać pracę zarobkową

  Czy kobieta w ciąży w okresie zwolnienia lekarskiego może wykonywać pracę zarobkową

  ... działalności gospodarczej, nieoczekiwane zwolnienia lekarskie, a potem potrzeba dorobienia ... , że będąc na zwolnieniu lekarskim, ciężarna kobieta popracuje w ... późn. zm.). picture PORADA EKSPERTA W opisanym przypadku ... zasiłku chorobowego na zwolnieniu lekarskim z pracą zarobkową w ... czasie trwania zwolnienia lekarskiego wykonywać osobiście działalności ... sytuacji kolizji zwolnienia lekarskiego i prawa do ...

  czytaj więcej

 • W sobotę dzień bezpłatnych <strong>porad</strong> adwokackich

  W sobotę dzień bezpłatnych porad adwokackich

  Podczas dnia bezpłatnych porad pomoc prawna dla ... zgłosić się po poradę, zostaną zamieszczone na ... , czy organizować dzień porad prawnych udzielanych pro ... .in. w gabinetach lekarskich i kancelariach prawnych. ... wątpliwości, czy bezpłatne porady prawne podlegają obowiązkowi ... podczas dnia bezpłatnych porad nie muszą być ... podatku od takich porad. "Na gruncie ustawy ... oznacza, że porady udzielane w ...

  czytaj więcej

 • Firmy zaoszczędzą na badaniach lekarskich

  Zgodnie z nowymi przepisami firmy nie będą musiały kierować na wstępne badania lekarskie pracowników, których znów zatrudnią w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniej umowy o pracę. Osoby ponownie przyjmowane do pracy muszą mieć jednak aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na tym samym stanowisku lub na stanowisku ...

  czytaj więcej

 • Rozwody, spadki i prawa pracownicze zdominowały Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich

  ... udzielało w sobotę bezpłatnych porad prawnych zorganizowanych przez ... wynika, że z porad skorzystało ok. 14 ... Łodzi, gdzie z porad skorzystało ok. tysiąca ... zgłaszały się po poradę, przynosiła ze sobą ... edycja Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich była bardzo ... adwokatów. Dni Bezpłatnych Porad Prawnych na skalę ... zeszłego roku o poradę zwróciło się 14 ...

  czytaj więcej

 • Jak firma sprawdzi pracownika na zwolnieniu lekarskim

  ... czynności życiacodziennego, takie jak np. udanie się na ewentualne zabiegi,kontrolną wizytę lekarską. Nie może być także podstawą dopozbawienia prawa do świadczenia fakt wyjazdu na ... w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak firma sprawdzi pracownika na zwolnieniu lekarskim . W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania: - Czy praca na zwolnieniu ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne