pracownik pracodawca

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu pracownik pracodawca. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące pracownik pracodawca.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Rachunkowość: 11 najczęściej popełnianych błędów

  Rachunkowość: 11 najczęściej popełnianych błędów

  Każda jednostka sektora finansów publicznych, przystępując do zamknięcia ksiąg rachunkowych, które są podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, powinna wykonać wiele czynności, aby zrobić to prawidłowo.

  czytaj więcej

 • Limit nie dla wszystkich: Zobacz, kogo nie dotyczą ograniczenia w stosowaniu umów terminowych

  Limit nie dla wszystkich: Zobacz, kogo nie dotyczą ograniczenia w stosowaniu umów terminowych

  Obiektywne powody wskazane przez firmę lub sezonowość zatrudnienia będą uzasadniały niestosowanie ograniczeń w pracy terminowej.

  czytaj więcej

 • Zmiany w umowach o pracę: Na rodzaj kontraktu wpływ ma wiek i płeć, ale to się zmieni

  Zmiany w umowach o pracę: Na rodzaj kontraktu wpływ ma wiek i płeć, ale to się zmieni

  Czy zmiany w kodeksie pracy dadzą wszystkim równe szanse? To się dopiero okaże, ale już dziś widać, że w największym stopniu na ograniczeniach możliwości podpisywania w nieskończoność śmieciowych umów terminowych powinny głównie skorzystać osoby młode oraz kobiety. Niemal 60 proc. osób przed 24. rokiem życia pracuje na umowach zlecenia i o dzieło. Na takich formach zatrudnienia jest też aż 41 proc. kobiet. Dla porównania, wśród mężczyzn odsetek ten sięga 34 proc. – wynika z badania BIG InfoMonitor.

  czytaj więcej

 • Badanie czynników szkodliwych nie zależy od wymiaru czasu pracy zatrudnionego

  Badanie czynników szkodliwych nie zależy od wymiaru czasu pracy zatrudnionego

  Czy obowiązek przeprowadzania pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia jest uzależniony od czasu, jaki pracownik spędza w narażeniu na dany czynnik? Czy na obowiązek przeprowadzenia takich pomiarów wpływa fakt, że pracownicy pracują krócej niż 8 godzin dziennie?

  czytaj więcej

 • Kiedy pracodawca może zatrudniać terminowo bez ograniczeń

  Kiedy pracodawca może zatrudniać terminowo bez ograniczeń

  Możliwość korzystania z umów na czas określony bez obawy ich przekształcenia w bezterminowe zależy od celu, w jakim są one zawierane. Musi być on podany w treści kontraktu, a niekiedy też w zawiadomieniu składanym inspektorowi pracy.

  czytaj więcej

 • Przy zatrudnianiu urzędnika należy uwzględnić zmiany kodeksowe

  Przy zatrudnianiu urzędnika należy uwzględnić zmiany kodeksowe

  Burmistrz chce zatrudnić na podstawie przepisów o pracownikach samorządowych dwie osoby do obsługi programu 500 plus. Czy musi wziąć pod uwagę ostatnie zmiany w kodeksie pracy?

  czytaj więcej

 • Krótszy czas pracy i dłuższy urlop: 5 praw przysługujących niepełnosprawnemu pracownikowi

  Krótszy czas pracy i dłuższy urlop: 5 praw przysługujących niepełnosprawnemu pracownikowi

  Niepełnosprawny pracownik może liczyć między innymi na krótszy czas pracy i zakaz zatrudniania w nadgodzinach, dodatkową przerwę w ciągu dnia oraz dłuższy urlop wypoczynkowy.

  czytaj więcej

 • Nielimitowane umowy na czas określony. Kiedy i jak stosować wyjątki

  Nielimitowane umowy na czas określony. Kiedy i jak stosować wyjątki

  Od niedawna mamy zarówno nowe limity – czasowy i liczbowy – odnoszące się do umów o pracę na czas określony, jak i nowy katalog przesłanek wyłączających ich stosowanie. Czytelnicy wciąż mają wątpliwości, czy w danej sytuacji mogą korzystać z wyjątków, czy też nie. Dzisiejsza ściągawka pomoże im je rozwiać.

  czytaj więcej

 • Udział w konferencji nie jest zwolniony z PIT

  Udział w konferencji nie jest zwolniony z PIT

  Opłaty za uczestnictwo w targach, wystawach, sympozjach nie są wydatkami związanymi z podróżą służbową – orzekł NSA. Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że czym innym jest podróż (rozumiana jako przemieszczanie się), a czym innym realizacja celu podróży (jakim jest np. udział w konferencji).

  czytaj więcej

 • Praca w NGO: Niskie zarobki, niepewność i mobbing

  Praca w NGO: Niskie zarobki, niepewność i mobbing

  Zatrudnieni w trzecim sektorze to ludzie z misją. Ich głównymi bolączkami są niskie zarobki i niewystarczający poziom umiejętności menadżerskich, co przekłada się na cały szereg problemów – wynika z raportu Fundacji Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”.

  czytaj więcej

 • Zmiany w umowach terminowych w praktyce: Firmy nie obchodzą limitów

  Zmiany w umowach terminowych w praktyce: Firmy nie obchodzą limitów

  Do tej pory pracodawcy zgłosili tylko 6,1 tys. umów na czas określony, które z obiektywnych przyczyn można zawierać na dłużej niż 33 miesiące. Wbrew obawom związków zawodowych pracodawcy nie nadużywają furtki w nowych przepisach o zatrudnieniu na czas określony, która umożliwia zawieranie terminowych umów na dłuższe okresy. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w ciągu dwóch miesięcy od wejścia w życie zmian obiektywne przyczyny, które uzasadniają niestosowanie limitów zatrudnienia czasowego, wskazano jedynie w przypadku 6,1 tys. umów (z łącznej liczby około 1,8 mln takich kontraktów).

  czytaj więcej

 • Menedżerowie mogą łatwo uniknąć 70-proc. PIT

  Menedżerowie mogą łatwo uniknąć 70-proc. PIT

  Jest sposób na obejście drakońskiej daniny od odpraw i odszkodowań. Członkowie zarządów i menedżerowie zwalniani ze spółek Skarbu Państwa i firm komunalnych nie płacą 70-proc. podatku, jeżeli wypłata wynika z porozumienia z pracodawcą, a nie z umowy o pracę.

  czytaj więcej

 • Nawet 30 tys. zł za brak informacji do PIP o pracowniku delegowanym

  Nawet 30 tys. zł za brak informacji do PIP o pracowniku delegowanym

  Pracodawcy delegujący pracowników za granicę chcą wydłużenia czasu, w jakim będą zobowiązani przekazać informacje, o które poprosi ich Państwowa Inspekcja Pracy. Do takiej zmiany zamierzają przekonywać posłów w trakcie prac nad projektem ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, którego pierwsze czytanie w Sejmie odbędzie się dzisiaj. Zgodnie z projektem, który wprowadza do polskiego prawa tzw. dyrektywę wdrożeniową (2014/67/UE), PIP będzie zobowiązana do udzielania innym państwom członkowskim informacji dotyczących delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo z Polski. Na wniosek zagranicznych organów będzie miała także prawo przeprowadzić kontrolę w firmie delegującej.

  czytaj więcej

 • Pieniądze raz opodatkowane są już bez daniny

  Pieniądze raz opodatkowane są już bez daniny

  Jeżeli pracodawca potrącał zaliczki na podatek od składek, które wpłacał za pracownika z tytułu ubezpieczenia na życie, to przy ich późniejszej wypłacie nie powstanie przychód – wyjaśnił dyrektor warszawskiej izby.

  czytaj więcej

 • SN: ZUS nie zakwestionuje emerytury nauczyciela, gdy umowa rozwiązuje się z upływem czasu

  SN: ZUS nie zakwestionuje emerytury nauczyciela, gdy umowa rozwiązuje się z upływem czasu

  Warunek rozwiązania stosunku pracy wymagany do nabycia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest spełniony w przypadku, gdy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta. Taką uchwałę podjął wczoraj poszerzony skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, rozpatrując zagadnienie prawne postawione przez pierwszego prezesa SN prof. dr hab. Małgorzatę Gersdorf. Dotyczyło ono tego, czy przesłanka rozwiązania przez nauczyciela stosunku pracy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800 ze zm.), jest spełniona, jeśli umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta (art. 30 par. 1 pkt 4 k.p.).

  czytaj więcej

 • Kontrole w firmach: Pierwsza wizyta PIP instruktażowa

  Kontrole w firmach: Pierwsza wizyta PIP instruktażowa

  Od 1 marca inspekcja pracy przeprowadziła prawie 800 kontroli w firmach, których dotychczas nie wizytowała. Tylko co dziesiąta została ukarana mandatem. Każdy pracodawca, który do tej pory nie był sprawdzany przez Państwową Inspekcję Pracy, musi liczyć się z odwiedzinami inspektora. Od 1 marca w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach przeprowadzane są bowiem kontrole audytowe (instruktażowe), których celem jest wskazanie pracodawcy nieprawidłowości występujących w jego firmie oraz przeanalizowanie naruszeń pod kątem prawnym i technicznym.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa [KOMENTARZ]

  Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa [KOMENTARZ]

  Czwarta, ostatnia część komentarza do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372; dalej: ustawa zasiłkowa) zawiera wyjaśnienia do przepisów dotyczących dokumentowania niezdolności do pracy (wystawiania zaświadczeń lekarskich) oraz krótkie omówienie przepisów przejściowych.

  czytaj więcej

 • Ograniczenie handlu w niedzielę: Jest już projekt ustawy

  Ograniczenie handlu w niedzielę: Jest już projekt ustawy

  Zakaz handlu w większość niedziel, przewidujący jednak odstępstwa m.in. dla aptek, stacji benzynowych i kiosków - przewiduje wyjściowy projekt ustawy NSZZ Solidarność. W czwartek powołany został komitet, który będzie zbierał podpisy poparcia dla projektu ograniczeń handlu w niedzielę.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników