pracownik pracodawca

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu pracownik pracodawca. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące pracownik pracodawca.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Kontrola <strong>pracowników</strong> Obowiązki i prawa <strong>pracodawcy</strong> i <strong>pracownika</strong>

  Kontrola pracowników Obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika

  zdjęcie główne file - Jak pracodawca może sprawdzić, co pracownik robi w czasie pracy- Jak może ... i jak może kontrolować stan zdrowia pracownika- Jakie zasady obowiązują przy kontroli telepracowników- Co grozi pracodawcy za naruszenie dóbr osobistych pracowników- Wyjaśnienia ekspertów- Interpretacje ...

  czytaj więcej

 • Kiedy pracodawca nie może odmówić pracownikowi urlopu

  ... urlop na żądanie Pracodawca nie objął planem ... . Żąda jednak od pracowników, aby składali wniosek ... żądanie, który przysługuje pracownikowi w wymiarze ... swoboda wyboru przez pracownika terminu jego wykorzystania. Pracodawca nie może zatem ... , że udziela go pracodawca, a nie pracownik sam sobie. Odmowa ... Gazety Prawnej:Kiedy pracodawca nie może odmówić pracownikowi urlopu

  czytaj więcej

 • Jeśli <strong>pracodawca</strong> kupi <strong>pracownikowi</strong> okulary musi brać pod uwagę skutki w CIT i VAT ...

  Jeśli pracodawca kupi pracownikowi okulary musi brać pod uwagę skutki w CIT i VAT ...

  ... ) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi ... fakturą wystawioną na pracownika lub pracodawcę. Możliwość skorzystania ze ... fakturą wystawioną na pracownika, jak i na pracodawcę uprawnia pracownika do skorzystania ze ... VAT. Przekazanie przez pracodawcę okularów pracownikowi nie stanowi nieodpłatnego ... fakturę wystawioną na pracodawcę, a pracodawca dokonał zwrotu w ... wystawiona jest na pracownika, pracodawca nie ma możliwości ...

  czytaj więcej

 • <strong>Pracodawca</strong> łamie prawa <strong>pracownika</strong>. Kiedy grozi mu tylko grzywna, a kiedy więzienie?

  Pracodawca łamie prawa pracownika. Kiedy grozi mu tylko grzywna, a kiedy więzienie?

  ... , jakich dopuszczają się pracodawcy, stanowią tylko wykroczenia, ... także wtedy, gdy pracownik nie poniósł jakiejkolwiek ... sytuacji, w których pracodawca popełnia wykroczenie i ... , która: zawarła z pracownikiem umowę cywilnoprawną w ... zawartej z pracownikiem umowy o ... ] Wykroczenie przeciwko prawom pracownika popełniają także pracodawcy, którzy między innymi: ... jest wyłącznie niechęcią pracodawcy do pracownika. Z kolei w ...

  czytaj więcej

 • Jak ugodowo zakończyć spór pomiędzy pracownikiem a pracodawcą

  ... 30 proc. Czy pracownik i pracodawca mogą zawrzeć w ... ? Tak Spór pomiędzy pracodawcą a pracownikiem może zostać rozstrzygnięty ... ugody pozasądowej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem może nastąpić także ... prawną lub przedsiębiorcą pracownik tego pracodawcy. Pełnomocnictwo ogólne lub ... pracownika lub pracodawcę. ... zatem spory pomiędzy pracownikami zatrudnionymi u danego pracodawcy i pracownik nie może kierować ...

  czytaj więcej

 • Czy <strong>pracodawca</strong> może wysłać <strong>pracownika</strong> na urlop bez jego zgody

  Czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop bez jego zgody

  Pracodawca jest zobligowany do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w ... . Plan taki ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Pracodawca zwolniony ... . W przypadku gdy pracownik odmówi współpracy, pracodawca może nałożyć na ... .p., uznając, że pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, ...

  czytaj więcej

 • Spór pomiędzy pracodawcą a pracownikiem można rozwiązać ugodą

  Pracodawca wniósł przeciwko podwładnemu ... instancji przegrał sprawę. Pracodawca wniósł apelację, od ... sytuacji sąd zwrócił pracodawcy połowę opłaty od ... się korzystne dla pracodawcy z wielu względów. ... jej podpisaniem pracodawca powinien poprosić ... raty minął bezskutecznie. Pracownik, pomimo pisemnych wezwań pracodawcy do zapłaty, nie ... wykonawczego i wniosku pracodawcy wszczął egzekucję przeciwko pracownikowi. Podstawa prawna Art. ...

  czytaj więcej

 • <strong>Pracodawcy</strong> szukają <strong>pracowników</strong>. I nie zawsze mogą ich znaleźć

  Pracodawcy szukają pracowników. I nie zawsze mogą ich znaleźć

  ... oceniły tegoroczne zainteresowanie pracodawców przyjmowaniem nowych pracowników, nie biorąc pod ... branżach. Firmy poszukują pracowników w związku ze ... chętniej zatrudniają nowych pracowników. W maju do ... na rynku pracy pracodawcy wciąż są ostrożni, ... – to atut, którym pracodawcy wciąż starają się ... , aby przekonać pracowników do takich ... – błędne koło poszukiwań Pracodawcy szukają więc nowych pracowników. A czy ich ...

  czytaj więcej

 • <strong>Pracownika</strong> krytykującego anonimowo <strong>pracodawcę</strong> można zwolnić

  Pracownika krytykującego anonimowo pracodawcę można zwolnić

  ... . Zwolniono go, ponieważ pracodawca utracił do niego ... kwestii noszenia przez pracowników ubrań roboczych, możliwości ... poprawę jakości pracy. Pracodawca był innego zdania. ... czynnikiem niezwykle istotnym. Pracodawca może utracić zaufanie do pracownika nie tylko wówczas, ... . Sąd zaznaczył, że pracownikowi przysługuje prawo do ... . Jednakże przekroczenie przez pracownika dopuszczalnych granic krytyki poczynań pracodawcy, określającego cele ...

  czytaj więcej

 • <strong>Pracownik</strong> kontra <strong>pracodawca</strong>. Do krwi ostatniej

  Pracownik kontra pracodawca. Do krwi ostatniej

  ... wzajemnym zaufaniu stosunki pracodawcy i pracownika, to patologiami są ... w oczach zatrudnionych pracodawca pracodawcy nierówny. – Generalnie można ... „najlepszym reprezentantem interesu pracownika jest jego pracodawca” – mówi nam ... Konflikty na linii pracownikpracodawca to nie wszystko. ... zainteresowane strony. Czyli pracodawcy i pracownicy. Bez konieczności sztywnego ... . Z różnych przyczyn: pracodawca grozi, pracownik się boi itd. ...

  czytaj więcej

 • Szkolenia? <strong>Pracodawcy</strong> ani <strong>pracownicy</strong> ich nie chcą

  Szkolenia? Pracodawcy ani pracownicy ich nie chcą

  ... nie szkolą swoich pracowników, nawet jeżeli mogą ... firmom kosztów szkolenia pracownika. To oznacza, że ... są zainteresowane dokształcaniem pracowników (szczególnie małe, a ... . zm.) przewiduje, że pracodawca, który stworzył zakładowy ... połowy kosztów szkolenia pracownika, choć nie więcej ... mu za starszego pracownika, czyli takiego, który ... równym czasowi pracy pracownika. Problem w tym, że dla pracodawcy to dodatkowy ...

  czytaj więcej

 • Jak ugodowo zakończyć spór między pracownikiem a pracodawcą

  ... bez pośrednictwa sądu Pracownik i pracodawca toczą spór przed ... nie wypłaciła byłemu pracownikowi wysokiej kwoty z ... zakończyć się powodzeniem. Pracownik otrzymał jednak propozycję ... zawarcia ugody z pracodawcą? Czy zawarcie ugody ... zawartą już ugodę Pracownik uzyskał konsensus z pracodawcą dotyczący roszczeń o ... zakończyć spór między pracownikiem a pracodawcą W pełnej wersji ...

  czytaj więcej

 • Jakie wydatki musi zwrócić <strong>pracodawca</strong> <strong>pracownikowi</strong> odwołanemu z urlopu

  Jakie wydatki musi zwrócić pracodawca pracownikowi odwołanemu z urlopu

  Jeżeli pracodawca odwołał pracownika z urlopu zgodnie ... tym odwołaniem, koszty. Pracodawca nie ma zatem ... wydatków poniesionych przez pracownika na spędzenie urlopu. ... powrotem, a jeśli pracownik powrócił z urlopu ... części, w jakiej pracownik nie uzyskał ewentualnego ... z części wyjazdu. Pracownikowi, który ... z prawem odwołania pracownika z urlopu pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność ...

  czytaj więcej

 • Czy <strong>pracodawca</strong> może wysłać <strong>pracownika</strong> na urlop wbrew jego woli

  Czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop wbrew jego woli

  Tak. Pracodawca ma prawo wysłać pracownika na zaległy urlop, ... płatnego wypoczynku. Ponadto pracodawca obowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu w tym ... danym roku przez pracownika pracodawca powinien udzielić pracownikowi najpóźniej do 31 ... urlopu. A zwalniając pracownika, pracodawca musi się z ... pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Pracodawca ... tego wymagana zgoda pracownika. Zaś pracownik obowiązany jest wykorzystać ...

  czytaj więcej

 • Czy <strong>pracodawca</strong> może kontrolować <strong>pracownika</strong> na zwolnieniu lekarskim

  Czy pracodawca może kontrolować pracownika na zwolnieniu lekarskim

  ... w omawianej sprawie pracodawca może samodzielnie podjąć kontrolę pracownika. Kontrola powinna odbyć ... lekarskich. Po pierwsze, pracodawca może przeprowadzić kontrolę ... zaświadczenie zostało sfałszowane, pracodawca może wystąpić do ... wyjaśnienie sprawy. Ponadto pracodawca może przeprowadzić kontrolę ... niezdolności do pracy pracownik nie wykonuje pracy ... niezgodnie z przepisami, pracodawca może zwrócić się ... wyjaśnienie sprawy. Pracownik, który w ...

  czytaj więcej

 • Prezydent wręczył nagrody "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"

  ... "Znamy przypadki, gdzie pracodawcy kompletnie lekceważyli potrzeby pracowników, godność ludzką i ... , nie wiąże też pracownika z firmą" Natomiast ... , być partnerem dla pracodawcy" - oświadczył. W jego opinii, związkom i pracodawcom w ich dwustronnych ... sobie wręczają nawzajem pracodawcy, ale - w jego ... jak nagroda przyznawana pracodawcy przez związek. Szef ... kryterium przy ocenie pracodawcy przez kapitułę ...

  czytaj więcej

 • Jak polubownie rozwiązać spór między <strong>pracodawcą</strong> a <strong>pracownikiem</strong>

  Jak polubownie rozwiązać spór między pracodawcą a pracownikiem

  ... sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy. ... jest wspólnie przez pracodawcę i działającą u ... pozytywnej opinii wszystkich pracowników. Przy tworzeniu komisję ... wyłącznie na wniosek pracownika. Prawa do żądania ... nie ma więc pracodawca. Postępowanie w sprawach ... złożenia wniosku przez pracownika. W innych sprawach ... . W razie gdyby pracodawca nie chciał ugody ... postępowania mediacyjnego pracownik może wnieść ...

  czytaj więcej

 • Świadczenie urlopowe lub "wczasy pod gruszą" - <strong>pracodawca</strong> może dopłacić do urlopu <strong>pracownika</strong>

  Świadczenie urlopowe lub "wczasy pod gruszą" - pracodawca może dopłacić do urlopu pracownika

  ... do wypoczynku dla pracowników, które pochodzi z ... co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na ... do każdego z pracowników, a ... formą dofinansowania wczasów pracownika przez pracodawcę jest świadczenie urlopowe. ... poprzedzającym rozpoczęcie przez pracownika urlopu wypoczynkowego. Choroba? Pracodawca może zażądać zwrotu ... ’’, o tym czy pracownik jest zobowiązany zwrócić pracodawcy kwotę dofinansowania decydują ...

  czytaj więcej

 • Czy <strong>pracodawca</strong> może ograniczyć prawo <strong>pracownika</strong> do podejmowania dodatkowego zatrudnienia

  Czy pracodawca może ograniczyć prawo pracownika do podejmowania dodatkowego zatrudnienia

  ... , zgodnie z którą pracownik na podjęcie dodatkowego ... musi uzyskać zgodę pracodawcy. SN uznał, że ... pracę podejmowania przez pracownika dodatkowego zatrudnienia. Ograniczenie ... konieczności uzyskiwania zgody pracodawcy na podjecie takiego ... w rzeczywistym interesie pracodawcy. Wprowadzenie w umowie ... to uprzedniej zgody pracodawcy, które nie ... znaczenia dla działalności pracodawcy, zadań wykonywanych przez pracownika czy systemu czasu ...

  czytaj więcej

 • Koszt zatrudnienia <strong>pracownika</strong>, czyli ile <strong>pracodawca</strong> wydaje na składki

  Koszt zatrudnienia pracownika, czyli ile pracodawca wydaje na składki

  ... umowy zatrudniony jest pracownik i jak wysokie ... . Umowa o pracę Pracodawca, zatrudniając daną osobę ... ). Z „własnej kieszeni” pracodawca musi również opłacić ... składek pokrywanych przez pracodawcę wynosi: składka emerytalna ... charakterze). Składkowy koszt pracodawcy przy zatrudnieniu pracownika na umowę o ... pracy) za pracowników wracających z ... w przypadku, gdy pracownik podpisał z własnym pracodawcą klika umów zlecenia, ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Marzec 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
2324252627281
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej