renty wojskowe

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu renty wojskowe. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące renty wojskowe.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Zdolni do pracy wciąż dostają <strong>renty</strong>

  Zdolni do pracy wciąż dostają renty

  ... do pracy. – Dostałem rentę na trzy lata ... inwalidzką ze stałą rentą, lecz on chciał ... – W tym czasie renty na stałe otrzymywali ... więcej. Brak weryfikacji rent przyznanych przed 1997 ... paradoksalnej sytuacji. Obecnie renty na stałe otrzymuje ... liczba osób otrzymujących renty z tytułu niezdolności ... 1997 roku. Obecnie renty na stałe przyznawane ... się o renty. W 1997 ...

  czytaj więcej

 • W przyszłym roku emerytury i <strong>renty</strong> wzrosną o 4,18 proc.

  W przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o 4,18 proc.

  ... pracy (w tym rentę szkoleniową), renty rodzinne, ● emerytury rolnicze, renty rolnicze z tytułu ... do pracy, rolnicze renty szkoleniowe, renty rodzinne, emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego ... w szczególnych okolicznościach), ● rentę socjalną, ● emerytury wojskowe i policyjne, wojskowe i policyjne renty inwalidzkie oraz wojskowe i policyjne renty rodzinne (świadczenia policyjne ... Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, ...

  czytaj więcej

 • Wdowy i sieroty po policjantach dostaną niższe renty rodzinne

  ... dotknie zasad wypłacania rent rodzinnych. Tymczasem okazuje ... służby, mogą otrzymywać rentę inwalidzką, a ich ... ubiegać się o rentę rodzinną po zmarłym ... prawnej do przyznania renty inwalidzkiej lub rodzinnej. ... stracą prawo do renty po zmianie przepisów, ... o nie ponownie. Rentę inwalidzką ... określających prawo do renty inwalidzkiej czy renty rodzinnej wskazuje, iż ...

  czytaj więcej

 • ... świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, ... oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty

  Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty w razie osiągania przychodu w kwocie ... ● 528,00 zł – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, ● 396,03 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, ● 448,83 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest ...

  czytaj więcej

 • Nadchodzi zakaz łączenia świadczeń. Policjanci uciekają na <strong>renty</strong> inwalidzkie

  Nadchodzi zakaz łączenia świadczeń. Policjanci uciekają na renty inwalidzkie

  ... , jak ubiegać się o rentę inwalidzką. Jeśli ją otrzymają ... łączenia świadczeń – emerytury i renty. – Nie mamy żadnych sygnałów, ... inwalidzkich (obecnie są trzy). Renta z tytułu niezdolności do ... służby. Podstawą wymiaru wszystkich rent przyznanych po wejściu w ... ubiegające się o rentę nie będą mogły ... znieść możliwość łączenia renty z emeryturą – zapewnia ...

  czytaj więcej

 • ZUS nie jest zwolniony z odpowiedzialności za swój błąd w przyznaniu renty

  ... złożyła wniosek o przyznanie renty po zmarłym mężu. ZUS ... nieskładkowych stanowiących warunek wypłaty renty rodzinnej. Z racji więc ... przyznał kobiecie prawo do renty rodzinnej, poczynając od złożenia ... świadczenia, lecz odmówił wypłaty renty za okres trzech lat, ... bowiem przysługiwało prawo renty rodzinnej z racji ... więc zapłacić zaległą rentę za okres trzech ...

  czytaj więcej

 • Renty z ZUS wzrosną o 71 zł

  ... ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ... . Również minimalne emerytury i renty wzrastają w tym samym ... z wysokimi np. emeryturami (wojskowi) stracą na waloryzacji kwotowej. ... emerytalno-rentowego rolników oraz renty wypadkowe czy socjalne. W ... zupełne uprawnione do renty rodzinnej. Wyniesie on ... również emerytury i renty żołnierzy oraz funkcjonariuszy. ...

  czytaj więcej

 • Od 2009 roku <strong>renty</strong> mogą być niższe

  Od 2009 roku renty mogą być niższe

  ... stycznia 2009 r. rent zależała od kapitału ... ich wysokość? - Wysokość renty z tytułu całkowitej ... wieku 60 lat. Renta z tytułu częściowej ... rentowym. Formuła wyliczania renty będzie bardziej odzwierciedlać ... . W obecnej formule renta składa się m ... zasad ustalania wymiaru renty może doprowadzić, ... kto obecnie otrzymuje rentę? - W 2007 roku renty z ZUS otrzymywało ...

  czytaj więcej

 • Ile można dorobić do wypłacanej przez ZUS emerytury albo renty

  Czy renta socjalna może być ... osobę uprawnioną do renty socjalnej. Od kwietnia ... , a nie zawieszenie renty socjalnej? Nie W ... osoby uprawnionej do renty socjalnej próg zarobkowy ... niż w przypadku renty z tytułu ... do pracy lub renty rodzinnej. Ponadto renta socjalna nie podlega ... i wymienionych wyżej rent, renta socjalna rozliczana jest ...

  czytaj więcej

 • W 2013 roku emerytury i renty pójdą w górę. O ile?

  ... od wysokości pobieranej emerytury, renty czy zasiłku. Każdy ... . 4 tys. emerytury wojskowej. Tegoroczna metoda podwyższania ... marca 2013 * emerytura, renta z tytułu całkowitej ... do pracy i renta rodzinna 799,18 ... 824,6 zł renta z tytułu częściowej ... 632,9 zł renta z tytułu całkowitej ... chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 959 ...

  czytaj więcej

 • Rusza waloryzacja rent i emerytur: komu i o ile wzrosną świadczenia?

  Obok emerytur i rent wypłacanych z Funduszu ... Społecznych (między innymi renty inwalidów wojennych i wojskowych). Świadczenia te do ... zostaną emerytury i renty, które wypłacane są ... (bez osób pobierających renty socjalne), w tym ... otrzymujących emeryturę bądź rentę z FUS łącznie ... ich rodzin podwyżka rent inwalidów wojennych i wojskowych będzie polegać na ...

  czytaj więcej

 • Ile można dorobić na świadczeniu przedemerytalnym, emeryturze i rencie

  ... zawieszeniu ani zmniejszeniu: • renta inwalidy wojennego, • renta inwalidy wojskowego, którego niezdolność do ... związku ze służbą wojskową, • renty rodzinne przysługujące po ... o podjęcie wypłaty renty. Natomiast w przypadku renty rodzinnej, do ... lat, uprawnieni do renty rodzinnej lub renty z tytułu niezdolności ... ,80).• MAKSYMALNE ZMNIEJSZENIE RENTY RODZINNEJ Do renty rodzinnej uprawnione są ...

  czytaj więcej

 • Jakie świadczenie z ZUS wybrać, gdy przysługuje prawo do kilku z nich

  ... emerytury oraz do renty inwalidy wojennego lub wojskowego (gdy inwalidztwo powstało ... uprawnione jednocześnie do renty rodzinnej oraz renty socjalnej, choć w ... się prawa do renty rodzinnej i socjalnej, renta socjalna ulega jedynie ... pracy, • emerytury i renty rodzinnej, • renty rodzinnej oraz renty z tytułu niezdolności ... z rentą rodzinną lub z rentą z tytułu ...

  czytaj więcej

 • Jak dochodzić odszkodowania i <strong>renty</strong> od szpitala za błędy w sztuce

  Jak dochodzić odszkodowania i renty od szpitala za błędy w sztuce

  ... żądać zadośćuczynienia oraz renty. Jeżeli szpital dobrowolnie ... tego tytułu wydatki. Renta dla pacjenta Od ... się również wypłacania renty, wówczas gdy utracił ... , że do przyznania renty z tego tytułu ... tańsze. Renta może też ... . Domaga się zasądzenia renty od szpitala. Wysokość renty powinna objąć straty ... zażądać od szpitala renty. O rentę mogą też wystąpić ...

  czytaj więcej

 • W przyszłym roku wzrosną dodatki do emerytur i rent

  ... pracy (w tym renta szkoleniowa), renty rodzinne; ● emerytury rolnicze, renty rolnicze z tytułu ... do pracy, rolnicze renty szkoleniowe, renty rodzinne, emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego ... w szczególnych okolicznościach); ● renta socjalna; ● emerytury wojskowe i policyjne, wojskowe i policyjne renty inwalidzkie oraz wojskowe i policyjne renty rodzinne (świadczenia policyjne ... Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, ...

  czytaj więcej

 • Kiedy przysługuje renta rodzinna po zmarłym mężu lub żonie

  ... uprawnienia wdowy do renty rodzinnej po zmarłym ... , iż prawo do renty rodzinnej po zmarłej ... uzyskać prawo do renty po zmarłym mężu, ... uzyskać prawo do renty rodzinnej po zmarłym ... , że do uzyskania renty wystarcza stwierdzenie niższego ... ona jednak otrzymać rentę po mężu, ... ), ZUS przyznał mu rentę rodzinną. Renta będzie mu przysługiwała ...

  czytaj więcej

 • Emerytury i renty znów będą waloryzowane procentowo

  ... w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r. Taką minimalną wartość wskaźnika przyjęła ... 71 zł do wysokości obecnie pobieranego świadczenia (emerytury, renty, zasiłku). Każdy więc dostaje taką samą podwyżkę – i ... , kto pobiera na przykład 3,5 tys. emerytury wojskowej. Istnieją poważne wątpliwości, co do zgodności tego ...

  czytaj więcej

 • Polak na <strong>rencie</strong> wywróci nowy system emerytur

  Polak na rencie wywróci nowy system emerytur

  ... o emeryturach i rentach wydłużająca do 67 ... jest skorzystanie z renty z tytułu niezdolności ... ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności ... ubiegająca się o rentę musi otrzymać co ... świadczenie. W Polsce renty się załatwia i ... rownież prawo do renty. – Co bardziej zapobiegliwi ... masowo przechodzić na renty z tytułu niezdolności ... KRUS obecnie renty ma przyznane ...

  czytaj więcej

 • Koniec możliwości łączenia <strong>renty</strong> z emeryturą policyjną

  Koniec możliwości łączenia renty z emeryturą policyjną

  ... oraz zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i ... o 15 proc. podstawy, jeśli uprawniony w czasie służby nabył uprawnienia do renty inwalidzkiej. Ma być także wprowadzone ograniczenie wysokości świadczenia. – Rząd ...

  czytaj więcej

 • Renty będą wypłacane poza granicami Polski

  Do końca 2012 roku będzie można składać wnioski o przywrócenie wypłaty świadczeń odebranych z powodu wyjazdu z Polski. Nowe rozwiązania dotyczą inwalidów wojskowych i wojennych oraz osób represjonowanych, którym świadczenia zostały odebrane w związku z ich wyjazdem za granicę. Na trwającym posiedzeniu Sejmu posłowie rozpatrzą jeszcze poprawkę Senatu ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej