sąd najwyższy orzecznictwo

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu sąd najwyższy orzecznictwo. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące sąd najwyższy orzecznictwo.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Rekordowa kara dla producentów ciężarówek. Dla nabywców - pora na dochodzenie roszczeń

  Rekordowa kara dla producentów ciężarówek. Dla nabywców - pora na dochodzenie roszczeń

  Prawie 3 mld euro grzywny mają zapłacić czołowi producenci ciężarówek za udział w kartelu ustalającym ceny – zdecydowała kilka dni temu Komisja Europejska. To najwyższa w historii kara za tego typu zmowę. Zdaniem KE, przez kilkanaście lat między styczniem 1997 r. a styczniem 2011 r. producenci porozumiewali się przy ustalaniu cen fabrycznych pojazdów, uzgadniali terminy i wysokość podwyżek, przerzucali na klientów koszty technologii zmniejszających emisję.

  czytaj więcej

 • Odwołany z wyższego stanowiska w służbie cywilnej nie odzyska posady

  Odwołany z wyższego stanowiska w służbie cywilnej nie odzyska posady

  Pracownik lub urzędnik ma prawo po urlopie bezpłatnym udzielonym na czas powołania wrócić do urzędu, w którym pracował wcześniej. Ale nie zawsze na to samo miejsce w strukturze.

  czytaj więcej

 • Ziobro odwraca postępowanie karne. Ekspresowe reformy z usterkami

  Ziobro odwraca postępowanie karne. Ekspresowe reformy z usterkami

  Ministerstwo Sprawiedliwości popełniło błąd w kluczowej nowelizacji procedury karnej. Naprawiało go już w trybie poselskim.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa: Jak ustalić, czy wpłata składki nastąpiła w terminie?

  Poradnia ubezpieczeniowa: Jak ustalić, czy wpłata składki nastąpiła w terminie?

  Od niedawna prowadzę samodzielną działalność gospodarczą, opłacając składki jedynie za siebie. Zwykle robiłem przelew z kilkudniowym wyprzedzeniem, jednak w tym miesiącu opłaciłem składkę za czerwiec dopiero 9 lipca. Od znajomego usłyszałem, że jeśli składki do ZUS płaci się przelewem, to za termin ich opłacenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ZUS. Czy to prawda?

  czytaj więcej

 • O utracie zaufania nie może decydować subiektywne i arbitralne odczucie przełożonego

  O utracie zaufania nie może decydować subiektywne i arbitralne odczucie przełożonego

  Pracodawca nie może przerzucać na pracownika odpowiedzialności za złą organizację pracy. Nie może też żądać od niego bezzasadnych deklaracji – orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Jak bronić się przed szantażem korporacyjnym

  Jak bronić się przed szantażem korporacyjnym

  Bywa, że np. wspólnicy mniejszościowi celowo zaskarżają uchwały zgromadzeń. W postępowaniu sądowym spółka może się bronić, stawiając zarzut nadużycia prawa podmiotowego.

  czytaj więcej

 • Nauczyciel może walczyć w sądzie o szacunek

  Nauczyciel może walczyć w sądzie o szacunek

  Nauczycielka może domagać się przed sądem uznania, że była dyskryminowana przez dyrektora szkoły, nawet jeśli nie domaga się odszkodowania. Jej sprawa powinna być rozpatrywana przez sąd okręgowy, a nie rejonowy. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Trudna rola pełnomocnika

  Trudna rola pełnomocnika

  Nie można aprobować sytuacji, w której strona niezamożna rezygnuje z próby dochodzenia swojego roszczenia tylko ze względu na obawę przed ewentualnym obciążeniem jej kosztami procesu.

  czytaj więcej

 • Lego na dywaniku urzędu antymonopolowego, czyli jak się nie narazić na zarzut ograniczania sprzedaży online

  Lego na dywaniku urzędu antymonopolowego, czyli jak się nie narazić na zarzut ograniczania sprzedaży online

  Znany producent klocków został zmuszony do zmiany polityki rabatowej w Niemczech. Ma zapewnić równe zasady sklepom stacjonarnym i internetowym. Podobne regulacje obowiązują także w Polsce.

  czytaj więcej

 • Uszczelniajmy VAT, ale prawidłowo stosujmy orzecznictwo TSUE

  Uszczelniajmy VAT, ale prawidłowo stosujmy orzecznictwo TSUE

  Ministerstwo Finansów, dążąc do wyeliminowania wyłudzeń VAT, cały czas pracuje nad zmianą przepisów w tym zakresie. We wrześniu Sejm zajmie się kolejnymi legislacyjnymi propozycjami. MF zapowiedziało bowiem nowości w zakresie wyrejestrowania podmiotów prowadzących działalność, zmiany dotyczące odwrotnego obciążenia, likwidację rozliczeń kwartalnych, ograniczenie szybkich (25-dniowych) zwrotów podatku, modyfikację odpowiedzialności solidarnej sprzedawcy i nabywcy, a także wprowadzenie obowiązku składania deklaracji elektronicznych oraz powrót do sankcji VAT. Cel prawidłowy, ale wraz z jego realizacją warto przeanalizować na nowo dorobek orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie pojęć dobrej wiary i należytej staranności, w szczególności przy transakcjach łańcuchowych. Dlaczego? Otóż w trakcie prowadzonego postępowania organy skarbowe analizując dany stan faktyczny, bardzo często przywołują wyroki TSUE, które w danej sprawie nie powinny mieć zastosowania, ponieważ nie dotyczą transakcji łańcuchowych. Fiskus przywołuje bowiem w decyzjach wyroki TSUE, w których trybunał stwierdza, że dobra wiara podatnika nie może rodzić prawa do odliczenia podatku VAT, jeżeli nie są spełnione przesłanki materialne tego prawa. Tak, ale wyroki te nie powinny być powoływane przy transakcjach łańcuchowych, gdzie legalnie działający podatnik może nie dopełnić materialnej przesłanki, a i tak przy zachowaniu dobrej wiary, spełniając przesłanki należytej staranności, powinien mieć prawo do odliczenia VAT. Tak stwierdza TSUE w wyrokach w sprawach ŁWK – 56 EOOD, sygn. C-643/11; Stroj trans EOOD, sygn. C-642/11 i Teleos plc. C-409/04 oraz rzecznik generalny Maciej Szpunar w opinii przedstawionej 11 września 2014 r. w sprawach połączonych C-131/13, C-163/13 i C-164/13. Na te orzeczenia oraz opinie organ choć powinien, to się nie powołuje. Jest to niewłaściwe, ponieważ legalnie działające podmioty mogły nigdy fizycznie nie być w posiadaniu przedmiotu transakcji, a tym samym mogły w ogóle nie wiedzieć, że uczestniczą w oszustwie podatkowym, przyjmując do rozliczenia i wystawiając faktury nieznajdujące pokrycia w rzeczywistym obrocie gospodarczym. Nie znaczy to jednak, że automatycznie w sposób świadomy brały udział w karuzeli podatkowej. Istotne jest bowiem, by podatnik działał w dobrej wierze, dochowując przesłanek należytej staranności.

  czytaj więcej

 • Wypadek przy pracy: ZUS zapłaci jednorazowe odszkodowanie

  Wypadek przy pracy: ZUS zapłaci jednorazowe odszkodowanie

  Ubezpieczonemu, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje apelacja od wyroku sądu I instancji, nawet jeśli sędziowie częściowo zmienili decyzję ZUS. Nie ma przy tym znaczenia, że sąd w pozostałej części nie oddalił odwołania – uznał Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Szansa na zakończenie sporu o warszawskie lotnisko pomiędzy SN a NSA

  Szansa na zakończenie sporu o warszawskie lotnisko pomiędzy SN a NSA

  Czy obszar ograniczonego użytkowania wokół stołecznego portu utracił moc na skutek powszechnego zaprzestania jego stosowania, czy może zmiany przepisów? To kolejne z pytań dotyczących Okęcia, na które odpowiedzieć ma Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Gdy ojciec nie łoży na dzieci, alimenty zapłaci ojczym

  Gdy ojciec nie łoży na dzieci, alimenty zapłaci ojczym

  Pani Olga ma dwie córki z poprzedniego związku. Zamierza ponownie wyjść za mąż za dobrze sytuowanego przedsiębiorcę. – Nowy mąż nie chce adoptować moich dzieci, więc zastanawiam się, czy będą na nim ciążyły jakieś obowiązki w stosunku do nich. Czy powinien łożyć na ich utrzymanie, skoro nie otrzymują alimentów od biologicznego ojca. Czy mogą zostać jego spadkobiercami i przyjąć jego nazwisko – zastanawia się kobieta.

  czytaj więcej

 • Sąd Najwyższy wyjaśni, czym jest koniec postępowania

  Sąd Najwyższy wyjaśni, czym jest koniec postępowania

  Powiększony skład Sądu Najwyższego odpowie na pytanie, czy orzeczenie sądu o utrzymaniu w mocy decyzji prokuratury o umorzeniu postępowania przygotowawczego jest prawomocnym orzeczeniem kończącym postępowanie. Chodzi o art. 521 par. 1 kodeksu postępowania karnego i wątpliwość, czy prokuratorowi generalnemu lub rzecznikowi praw obywatelskich przysługuje prawo wniesienia kasacji od takiego orzeczenia.

  czytaj więcej

 • Kalinowski: Sąd Najwyższy nieprzekonująco o VAT od opłat komorniczych

  Kalinowski: Sąd Najwyższy nieprzekonująco o VAT od opłat komorniczych

  7 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.), o stawkę podatku od towarów i usług (III CZP 34/16). Nie jest jeszcze znane uzasadnienie tego orzeczenia, zaś jego motywy zostały jedynie syntetycznie zaprezentowane po rozprawie. Jednak już informacje zawarte w tym komunikacie pozwalają na refleksję, iż nie do końca mogą one zostać zaakceptowane.

  czytaj więcej

 • Kto nie podlega ubezpieczeniom z tytułu powołania do zarządu spółdzielni

  Kto nie podlega ubezpieczeniom z tytułu powołania do zarządu spółdzielni

  W naszej spółdzielni mieszkaniowej chcemy powołać dodatkowego członka zarządu. Byłby nim pracownik, kierownik jednego z wydziałów, który pracuje w spółdzielni na etacie. Czy powołanie na takie stanowisko wiąże się z koniecznością podpisania odrębnej umowy i odrębnym obowiązkiem składkowym wobec ZUS z tego tytułu? Wiemy, że w spółkach handlowych sam akt powołania bez istnienia umowy umożliwia pominięcie składek ZUS.

  czytaj więcej

 • Jak zakwalifikować podróże służbowe pracowników zatrudnionych w zadaniowym i ruchomym czasie pracy

  Jak zakwalifikować podróże służbowe pracowników zatrudnionych w zadaniowym i ruchomym czasie pracy

  Akurat w tych systemach problem wliczania delegacji do czasu pracy dodatkowo się komplikuje. W każdym z nich nasuwa się więcej niż jedno rozwiązanie, a przepisy nie dają żadnej podpowiedzi.

  czytaj więcej

 • Upadłość nie wyklucza odstąpienia od umowy

  Upadłość nie wyklucza odstąpienia od umowy

  Pod pewnymi warunkami kontrahent może odstąpić od umowy z niewypłacalną firmą po ogłoszeniu jej bankructwa – orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Oświadczenia z poślizgiem. Samorządowcy niechętnie ujawniają majątki

  Oświadczenia z poślizgiem. Samorządowcy niechętnie ujawniają majątki

  Aż 24,25 proc. jednostek nie zamieściło w internecie oświadczeń składanych do 2 maja przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych – wynika z wyliczeń DGP. Doświadczenia lat ubiegłych dowodzą, że niektóre urzędy zwlekają od pół roku do nawet 11 miesięcy.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników