sąd pracy katowice

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu sąd pracy katowice. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące sąd pracy katowice.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Solidarność: problemem dla bezpieczeństwa pracy - instytucje i sądy

  ... debaty nt. bezpieczeństwa pracy w górnictwie prezydent ... jak np. inspekcja pracy muszą mieć odpowiednie ... gdzie w zakładzie pracy jest związek zawodowy, ... też społeczny inspektor pracy" - mówił. "My, podczas ... ważne są () warunki pracy każdego pracownika" - zaznaczył. ... najważniejszy problem bezpieczeństwa pracy uznał niewłaściwą pracę zobowiązanych do dbania ... . konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (dotyczącej ...

  czytaj więcej

 • W <strong>sądach</strong> będzie mniej wydziałów gospodarczych i <strong>pracy</strong>

  W sądach będzie mniej wydziałów gospodarczych i pracy

  Sąd Ochrony Konkurencji i ... sprawiedliwości. – Ze struktury sądów powszechnych znikną najmniejsze wydziały pracy i gospodarcze – zapowiada ... 70 najmniejszych wydziałów pracy oraz kilkunastu wydziałów ... spraw do tych sądów – wyjaśnia Krzysztof Petryna, ... 2002 r. do sądów okręgowych wpłynęło ponad ... cywilnego przewiduje, że Sąd Okręgowy w Warszawie – sąd ochrony konkurencji i ...

  czytaj więcej

 • Od interpretacji ZUS odwołanie do sądu pracy

  ... odwołała się do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Sąd poparł stanowisko ZUS. ... więc apelację do sądu apelacyjnego pracy i ubezpieczeń społecznych. ... , a nie do sądu powszechnego. Sądy powszechne rozpatrują sprawy ... skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, który nakazał sądowi apelacyjnemu ponowne ... zatem, że to sąd powszechny sąd pracy i ubezpieczeń społecznych ...

  czytaj więcej

 • Kto może zastąpić pracownika w sądzie

  Czy pracownika w sądzie może reprezentować teść ... pełnomocnikiem procesowym. Czy sąd może dopuścić takiego ... reprezentowania pracownika przed sądem, chociaż istnieje możliwość, ... reprezentowania pracownika przed sądem przez różnego rodzaju ... . Stronę reprezentować przed sądem mogą wyłącznie: rodzice, ... być kolega z pracy Trzech pracowników wystąpiło ... reprezentował ich przed sądem. Czy dwaj pracownicy ... zakresu prawa pracy przewidziano ponadto ...

  czytaj więcej

 • Przywróceni do pracy bez odszkodowania cywilnego

  ... podwładnym umowę o pracę, nie muszą rekompensować ... przywrócą ich do pracy i wypłacą im ... . 47 kodeksu pracy (nie więcej ... na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie bezprawnie ... mu umowy o pracę, i wniósł do sądu pozew o odszkodowanie ... się jednak do sądu II instancji. Sędziowie Sądu Okręgowego w Katowicach nabrali wątpliwości co ...

  czytaj więcej

 • Odszkodowanie za wypadek przy pracy nie ulega przedawnieniu

  ... . Tak samo orzekł sąd I instancji. Natomiast sąd II instancji wskazał, ... tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ... listopadzie 2001 r. Sąd stwierdził, że wynika ... złożyła skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy uchylił wyrok ... rozpoznania. W uzasadnieniu sąd wskazał, że obecnie ... tytułu wypadków przy pracy, które nastąpiły po ... spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą ...

  czytaj więcej

 • Orzeczenie SN: firma może zwolnić z pracy agresywnego związkowca

  ... zostało zwolnionych z pracy. Część z nich przywrócono do pracy, a za czas ... jednak przywrócenia do pracy trzech związkowców, chociaż ... odwołali się do sądu I instancji, który ... dla siebie wyroku. Sąd II instancji, odmawiając ... związkowców było naganne. Sąd wskazał na art. ... 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z ... kasację do Sądu Najwyższego (SN). ...

  czytaj więcej

 • Sędziowie i prokuratorzy częściej rezygnują z <strong>pracy</strong>

  Sędziowie i prokuratorzy częściej rezygnują z pracy

  ... i odchodzą z pracy w wymiarze sprawiedliwości. ... liczba zrezygnowała z pracy rok wcześniej. Ubiegłoroczna ... rezygnują ze swojej pracy. – Nie widzę żadnych ... z dużym dorobkiem pracy orzeczniczej, którzy mają ... przyczyny rezygnacji z pracy. Wbrew powszechnej opinii ... skupić się na pracy i analizie akt ... osobnego pokoju do pracy – pyta retorycznie Arkadiusz ... . Brak organizacji pracy powoduje, że ...

  czytaj więcej

 • Firmy wykorzystują luki w przepisach o czasie <strong>pracy</strong>. Pracownicy nie odpoczywają nawet w weekendy

  Firmy wykorzystują luki w przepisach o czasie pracy. Pracownicy nie odpoczywają nawet w weekendy

  ... , rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Podkreśla, że w ... zawarto umowy o pracę – tłumaczy Maria Kacprzak ... , rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Problemy ... dodatkach z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. ... soboty pracownicy wykonywali pracę na ich rzecz, ... dodatkową pracę sprawdzonym osobom, ... to dostosowanie czasu pracy do potrzeb produkcji. Prace nad wprowadzeniem na ...

  czytaj więcej

 • Atak serca może być uznany za wypadek przy pracy

  W zakładach pracy, zwłaszcza w tych, ... których wykonywana jest praca fizyczna lub w ... za wypadek przy pracy, ale w określonych ... za wypadek przy pracy uważa się nagłe ... w związku z pracą m.in.: ... wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 29 kwietnia ... stresów psychicznych. Zwykła praca Orzecznictwo sądów nie jest jednak ...

  czytaj więcej

 • Nielegalne utrwalanie rozmów z szefem może grozić zwolnieniem z pracy

  ... w opinii licznych sądów nie mogą one ... podstawie potajemnych nagrań sądy wywodzą z tego, ... listopada 2002 r.) sąd poszukiwał w kontekście ... bardzo wnikliwej ocenie sądu i niekoniecznie zadziała ... łączącej strony stosunku pracy. Oczywiście okoliczności każdego ... podwładnego. W konkluzji Sąd Najwyższy nie wyklucza ... dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy i procesem o ... współżycia społecznego. Sąd wyraźnie utrzymuje, ...

  czytaj więcej

 • Gmina może wymagać od nauczycieli <strong>pracy</strong> w szkole po 8 godzin dziennie

  Gmina może wymagać od nauczycieli pracy w szkole po 8 godzin dziennie

  Zazwyczaj nauczyciele wykonują pracę w szkołach tylko ... do takiej organizacji pracy. Z nowych rozwiązań ... 40-godzinnego czasu pracy tygodniowo na terenie ... na dyżury i pracę z uczniami. Co ... 40-godzinna tygodniowa praca w szkole jest ... Kuratorium Oświaty w Katowicach. Dodaje, że te ... zmuszenie nauczycieli do pracy na terenie szkoły ... do świadczenia pracy do 40 ...

  czytaj więcej

 • Rozwiązanie stosunku pracy nie jest konieczne do wypłaty emerytury

  ... czas niezdolności do pracy wypłacane na podstawie przepisów kodeksu pracy, prawo do emerytury, ... tytułu niezdolności do pracy lub renty szkoleniowej ... (por. wyrok AP Katowice z 14 maja ... /07, OSA w Katowicach 2009/1/9, ... /13-14/165), Sąd Najwyższy stwierdził, że wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony ... , M. Pr. Pracy 2009/8 ...

  czytaj więcej

 • Wojsko wlicza się do emerytury. To okres <strong>pracy</strong> w szczególnych warunkach?

  Wojsko wlicza się do emerytury. To okres pracy w szczególnych warunkach?

  ... główne Z orzeczeń Sądu Najwyższego wynika ponadto, ... przy ustalaniu okresów pracy w szczególnych warunkach ... emerytalnej do okresów pracy w szczególnym charakterze ... zatem zamknięty katalog prac w szczególnym charakterze ... wojskowa jest okresem pracy w szczególnych warunkach ... bardziej do okresu pracy w ... w innym zakładzie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, w wyroku z ...

  czytaj więcej

 • Prokuratorzy nie chcą okresowych ocen swojej <strong>pracy</strong> zawodowej

  Prokuratorzy nie chcą okresowych ocen swojej pracy zawodowej

  ... wprowadza okresowe opinie pracy prokuratorów, uderza w ... on bowiem, że praca każdego prokuratora ma ... Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach i prezes Niezależnego ... projektem okresowa ocena pracy prokuratora ma polegać ... zawodowe oraz kulturę pracy. – Te wszystkie pojęcia ... dodatkowa ocena jego pracy. Projekt ustawy daje ... okresową oceną swojej pracy, będzie mógł złożyć ... oceny swojej pracy. Sprzeciwiają się ...

  czytaj więcej

 • Inspekcja pracy rozpoczęła kontrole w kancelariach prawnych

  Państwowa Inspekcja Pracy sprawdzi, czy kancelarie ... ich do wykonywania pracy bez wynagrodzenia. Kontrola ... to prawie niewolnicza praca – DGP nr 14 ... sposób żadnej pracy. Ze zdaniem ... charakterystycznych dla stosunku pracy – tzn. aplikant świadczy pracę w miejscu i ... prawnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Podczas kontroli 23 ... lekarskiego; Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach stwierdził, że nieprawidłowości ...

  czytaj więcej

 • Ministerstwo chce podnieść stawki za <strong>pracę</strong> biegłych sądowych

  Ministerstwo chce podnieść stawki za pracę biegłych sądowych

  ... zreformować zasady powoływania, pracy i wynagradzania biegłych. – Prace nad projektem ustawy ... będzie, czy prezes sądu okręgowego wyda decyzję ... opinie i utrudniają pracę sędziów, zamiast ją ... składać ślubowanie. Prezesi sądów okręgowych będą mogli ... zależeć od nakładu pracy, zaangażowania specjalistycznej wiedzy ... za 1 godz. pracy po potrąceniu podatku ... . Zależy od nakładu pracy oraz doświadczenia ...

  czytaj więcej

 • Resort <strong>pracy</strong> przedstawił założenia ustawy o tzw. pomostówkach

  Resort pracy przedstawił założenia ustawy o tzw. pomostówkach

  Resort pracy przedstawił dziś na ... pracować" -mówiła minister pracy. "Emerytury pomostowe to ... 15-letni staż pracy wszczególnych warunkach. Emerytura ... projektu jest lista prac, które uprawniają doświadczenia. ... , przy współudzialePaństwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśliła Fedak, ... za dłuższy okres pracy. Proponujemy stopniowąpodwyżkę płac ... oraz warunków pracy, ponieważnauczyciele potrzebni ... ustawicznego" - przekonywała minister pracy. "Resort pracy chce zwiększać wynagrodzenia, ...

  czytaj więcej

 • Negatywna ocena <strong>pracy</strong> nie szkodzi nauczycielowi

  Negatywna ocena pracy nie szkodzi nauczycielowi

  ... się oceny swojej pracy przez kolejne lata, ... nie monitorują jakości pracy pedagogów, bo mają ... potrzeby przeprowadzania oceny pracy nauczyciela, to musi ... przed rozpoczęciem kontroli pracy nauczyciela musi go ... Kuratorium Oświaty w Katowicach. Dyrektorzy tłumaczą, że ... przysparza tylko niepotrzebnej pracy. Wskazuje, że dyrektorzy ... fikcja jak ocena pracy nauczycieli. – We wrześniu ... ocenę jego pracy – mówi Andrzej ...

  czytaj więcej

 • Opiekun szukający pracy nie dostanie świadczenia pielęgnacyjnego

  ... rezygnacja z podjęcia pracy. Zainteresowany musi to ... w powiatowym urzędzie pracy (PUP). – Mówimy takiej ... w opinii resortu pracy zarejestrowanie w pośredniaku ... zatrudnienia lub wykonywania pracy zarobkowej. Nie może ... rodzinnych MOPS w Katowicach. Odmienne stanowisko zajął natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu ... każda osoba bez pracy, nawet bez faktycznej ... , może szukać pracy i deklarować ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne