składka zus za pracownika

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu składka zus za pracownika. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące składka zus za pracownika.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Sporne <strong>składki</strong> <strong>za</strong> delegowanych <strong>pracowników</strong> do <strong>ZUS</strong>

  Sporne składki za delegowanych pracowników do ZUS

  ... między firmami a ZUS o miejsce opłacania składek za pracowników delegowanych nie znikną. ... firma może płacić składki do ZUS za pracownika delegowanego do pracy ... dotyczące miejsca opłacania składek za pracowników delegowanych są nieprecyzyjne. ... Włodzimierz Barański. Decyduje ZUS ZUS sprawdza, czy ... go do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za pracownika delegowanego w kraju ...

  czytaj więcej

 • Za delegowanych pracowników firma opłaci składki do ZUS za dwa lata

  ... delegowaniu przez firmy pracowników do państw unijnych. Przedsiębiorca zapłaci składki ubezpieczeniowe do ZUS od delegowanego pracownika maksymalnie przez dwa ... w miejsce innego pracownika. – Ten sam pracodawca ... delegować tego samego pracownika do tego ... , pod warunkiem że ZUS wydał jego pracownikom zaświadczenie E-101. ... będzie mogła opłacać składki do ZUS, jeśli prowadzi w ...

  czytaj więcej

 • <strong>ZUS</strong> nie może karać <strong>pracownika</strong> <strong>za</strong> brak <strong>składek</strong>

  ZUS nie może karać pracownika za brak składek

  ... konieczności zapłacenia zaległych składek nawet za kilka lat wstecz. ... mu wynagrodzenia, ZUS nakazał zatrudnionemu zapłacenie składek z tytułu ... obu instancjach. Argumentem za obciążeniem pracownika składkami od prowadzonej firmy ... nie otrzymywał wynagrodzenia za pracę. – ZUS popełnił błąd, twierdząc, ... , że powoływanie przez ZUS, że składki płaci się od ... tytułów do pobierania składek. ZUS powinien o tym ...

  czytaj więcej

 • ZUS nie zwróci nadpłaconych składek za polskich pracowników zatrudnionych w Niemczech bez zmiany decyzji

  ... polski pracodawca musiał za te osoby zapłacić składki do ZUS za cały 2003 r. ... oraz otrzymanych od ZUS dokumentów potwierdzających opłacanie składek za pracowników w Niemczech wystąpił ... , który nakazał ZUS zwrot nadpłaconych składek za cały 2003 r. ZUS odwołał się ... poświadczenie wydane przez ZUS dotyczące obowiązku opłacania składek za polskich pracowników. Trzeba bowiem pamiętać, ...

  czytaj więcej

 • Pracodawca rozlicza <strong>składki</strong>, których nie wpłaca do <strong>ZUS</strong>, <strong>za</strong> <strong>pracownika</strong> na urlopie wychowawczym lub zasiłku ...

  Pracodawca rozlicza składki, których nie wpłaca do ZUS, za pracownika na urlopie wychowawczym lub zasiłku ...

  ... są do rozliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, którym udzielili ... zasiłek macierzyński wypłaca ZUS (bo płatnik ... płatnik nie wykazywał za nią składek z tytułu pobierania ... nie wpłaca do ZUS, za pracownika na urlopie wychowawczym ... , jako podstawy wymiaru składek- Naliczeniu składki zdrowotnej za pracownika w czasie urlopu- ...

  czytaj więcej

 • Zaległości wobec ZUS można rozłożyć na raty dopiero po opłaceniu składek za pracowników

  ... ulgi w opłacaniu składek do ZUS może liczyć przedsiębiorca, ... siebie, tj. połowę składki emerytalnej, część składki rentowej i składkę wypadkową, a także składki do Funduszu Pracy ... składki. Postępowanie przed ZUS ... opłacanych przez ubezpieczonych (pracowników). Jak ZUS udziela firmom ulg ... przed terminem płatności składek, ● ZUS może odroczyć termin ... gospodarczą i opłacającą za siebie składki.

  czytaj więcej

 • Praca za granicą: Firmy wolą płacić składki do ZUS od delegowanych pracowników

  ... , czy firma delegująca pracowników do państw UE powinna płacić składki ubezpieczeniowe do ZUS, czy do organu ... oni pracują. Do ZUS płacą one przez ... , pod warunkiem że ZUS wyda jej pracownikom zaświadczenie E-101. ... się jednak, że ZUS odmawia jego wydania. ... firma powinna płacić składki w państwie, w którym pracownik wykonuje pracę, ...

  czytaj więcej

 • Delegacja <strong>pracowników</strong> <strong>za</strong> granicę: Polskie firmy mogą wpłacać <strong>składki</strong> do <strong>ZUS</strong>

  Delegacja pracowników za granicę: Polskie firmy mogą wpłacać składki do ZUS

  Z najnowszych danych ZUS wynika, że z ... ubezpieczeniu społecznemu w ZUS (patrz grafika). Wszystko ... do firm delegujących pracowników za granicę, które występują ... opłacać w Polsce składek za pracowników delegowanych, jeśli jej ... i społeczna uznały za konieczne, by ZUS zmienił podejście do ... -godzinnym tygodniu pracy składka za pracownika będzie wynosić – niezależnie ...

  czytaj więcej

 • Wszystkie kluby sejmowe za zniesieniem podwójnych kar za niepłacenie składek ZUS

  ... tę samą osobę za niepłacenie składek ubezpieczeniowych, są sprzeczne ... w razie nieopłacania za pracowników składek lub płacenia ich w zaniżonej wysokości ZUS może wymierzyć pracodawcy ... 100 proc. nieopłaconych składek. Jednocześnie jednak ... myśl K.k.- za naruszanie praw pracownika, wynikających ze stosunku ... , skazanego prawomocnym wyrokiem za nieopłacenie składek lub opłacenie ich ...

  czytaj więcej

 • Sejm musi się śpieszyć z zakazem podwójnego karania <strong>za</strong> niepłacanie <strong>składek</strong> <strong>ZUS</strong>

  Sejm musi się śpieszyć z zakazem podwójnego karania za niepłacanie składek ZUS

  ... administracyjnych i karnych za nieopłacanie składek ZUS. Stanie się tak ... 2010 roku uznał za niezgodne z konstytucją ... na płatników kar za nieterminowe opłacanie składek ZUS. zdjęcie główne ... zalegającym ze składkami. 29 marca ... , zdrowotne lub innych składek pobieranych przez ZUS, na płatnika mogą ... , w której nieopłacenie składek do ZUS nie byłoby zabezpieczone ...

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorcy za nieopłacone składki ZUS będą karani tylko raz

  ... cieszyć – od dziś za nieopłacone w terminie składki ubezpieczeniowe zostaną ukarane ... 100 proc. nieopłaconych składek. Teraz jest możliwe ... kary: albo przez ZUS, albo przez sąd. ... samej osoby fizycznej za ten ... , czy płatnik opłaca składki bieżące należne za okres po wszczęciu ... rozpatrzenie sprawy Jeżeli ZUS uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub ...

  czytaj więcej

 • Nieopłacone <strong>składki</strong> <strong>ZUS</strong> to nie wina <strong>pracownika</strong>

  Nieopłacone składki ZUS to nie wina pracownika

  ... z gabinetu prezesa ZUS. – Obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń oraz ... nie odprowadza należnych składek. Nieopłacenie składek od zarejestrowanych w ZUS pracowników nie ma więc ... z tytułu nieopłaconych składek. Ponadto za zaległości składkowe spółki ... tylko nie opłaca składek ZUS, ale też nie ... sankcji, m.in. za nieopłacanie składek w terminie, niezgłaszanie ...

  czytaj więcej

 • Budżet płaci składki do ZUS za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich

  ... zobowiązany składać do ZUS raport ZUS RSA z kodem ... ten okres są za nią opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Składek nie opłaca się za pracownika przebywającego na urlopie ... . Firma składa do ZUS raport ZUS RSA z kodem ... przerwy 311. Oczywiście za październik pracodawca składa za tę osobę ...

  czytaj więcej

 • <strong>ZUS</strong> nie zwróci <strong>składek</strong> <strong>za</strong> urlop wychowawczy przedsiębiorczym matkom

  ZUS nie zwróci składek za urlop wychowawczy przedsiębiorczym matkom

  ... nie otrzymają z ZUS wpłaconych po 1 stycznia 1999 r. składek z tytułu prowadzonej firmy. ZUS odda im tylko ... Zmiany w opłacaniu składek przez osoby na ... będzie musiała płacić składek z tytułu prowadzonej ... . Nie powinny płacić składek od prowadzonego ... wychowawczym, nie wpłacał składek, to ZUS mu je umorzy ...

  czytaj więcej

 • Jak odzyskać <strong>składki</strong> <strong>za</strong> młodocianego <strong>pracownika</strong>

  Jak odzyskać składki za młodocianego pracownika

  ... . Prawo dopuszcza – tylko za zgodą rodzica lub ... o pracę młodociani pracownicy podlegają obowiązkowym ... ). Przedsiębiorca jako płatnik składek zgłasza ich do ZUS w terminie 7 ... refundacyjnej. Po opłaceniu składek za pierwszy miesiąc pracodawca ... refundacja wynagrodzenia młodocianego pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne ... wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne ...

  czytaj więcej

 • <strong>ZUS</strong> nie odda odsetek <strong>za</strong> nadpłatę <strong>składek</strong>

  ZUS nie odda odsetek za nadpłatę składek

  Tak, ZUS ma w tym ... na zaliczenie nadpłaconych składek na poczet składek bieżących, ale bez ... zwrotu nienależnie opłaconych składek oraz zasad rozliczania składek została bardzo szczegółowo ... przepisami za datę stwierdzenia ... podlegają dopiero nadpłacone składki, których ZUS nie zwrócił w ... na poczet bieżących składek. Działanie ZUS należy więc uznać za prawidłowe – dokonał tylko ...

  czytaj więcej

 • Jakie składki opłaca przedsiębiorca za pracownika

  PRACOWNICY Pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: ... obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Za pracownika należy opłacać wszystkie ... zdrowotnego, składając formularz ZUS ZZA, i opłacać za niego tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. ... dzieła. W raporcie ZUS RCA składanym za pracownicę za sierpień składki na ubezpieczenia społeczne ... Pracy. UWAGA Finansowanie składek Składki za osobę współpracującą w ...

  czytaj więcej

 • Firmy zapłacą niższe <strong>składki</strong> <strong>za</strong> delegowanych <strong>pracowników</strong>

  Firmy zapłacą niższe składki za delegowanych pracowników

  ... mogły opłacać do ZUS składki od delegowanych do ... działalności w Polsce. Składki do ZUS przez rok Przedsiębiorca ... opłacać od delegowanego pracownika składki do organu rentowego ... firma budowlana płaciła składki do ZUS od pracowników delegowanych do pracy ... składki do ZUS ... je opłacać do ZUS za oddelegowanego za granicę pracownika przez dwa lata, ...

  czytaj więcej

 • <strong>ZUS</strong> nie chce <strong>składek</strong> od delegowanych <strong>pracowników</strong>

  ZUS nie chce składek od delegowanych pracowników

  ... 500 spraw przeciwko ZUS. Pracownicy delegowani domagają się ... , ich pracodawcy płaciliby za nich niższe składki do ZUS, a nie wyższe za granicą. Sporny artykuł 14 Spory między ZUS a pracownikami delegowanymi powstają ... rozpatrywał sprawę delegowanego pracownika. ZUS odmówił ubezpieczonemu wydania ... ), bo podstawa opłacania składek za delegowanego pracownika nie może być ...

  czytaj więcej

 • Jak w PIT za 2009 rok odliczyć składki ZUS

  ... w 2009 roku pracownikom składki na ubezpieczenie społeczne. ... Zakład Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem pracodawcy (płatnika składek), stanowi dla pracownika przychód ze stosunku ... jest to zwrot składek pobranych od pracownika w ubiegłych latach ... zwrotu nienależnie wpłaconych składek przez ZUS. Kwota zwrotu nie ... : Jak w PIT za 2009 rok odliczyć składki ZUS .

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne