świadczenie opiekuńcze

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu świadczenie opiekuńcze. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące świadczenie opiekuńcze.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Urlop bezpłatny. Plusy i minusy dla pracownika

  Urlop bezpłatny. Plusy i minusy dla pracownika

  Pracownik ma prawo wystąpić o udzielenie urlopu bezpłatnego przez pracodawcę. Pracodawca może udzielić urlop pracownikowi tylko na jego wniosek. Nie ma możliwości zmuszenia pracownika, aby wystąpił z takim wnioskiem.

  czytaj więcej

 • Rafalska: Chcielibyśmy w 2019 r. wyrównać zasiłki dla opiekunów niepełnosprawnych

  Rafalska: Chcielibyśmy w 2019 r. wyrównać zasiłki dla opiekunów niepełnosprawnych

  Chcielibyśmy, by w 2019 r. zostały wyrównane zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych - powiedziała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Chodzi o różnice w wysokości świadczeń dla opiekunów dzieci i dorosłych. Zaznaczyła, że najpierw musi zostać uchwalona ustawa dot. orzecznictwa.

  czytaj więcej

 • Senat odrzucił projekt rozszerzający grono nauczycieli uprawnionych do "kompensówek"

  Senat odrzucił projekt rozszerzający grono nauczycieli uprawnionych do "kompensówek"

  Senat odrzucił w czwartek własny projekt nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, rozszerzający grono uprawionych do tego świadczenia o nauczycieli uczących w centrach kształcenia praktycznego.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć absencje i pracę w porze nocnej

  Jak rozliczyć absencje i pracę w porze nocnej

  Pracownik zatrudniony od 1 czerwca 2017 r. uzyskuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3900 zł. Mężczyzna mieszka w innej miejscowości, niż znajduje się zakład pracy, dlatego wypłacamy mu też miesięczny ryczałt – 350 zł na dojazdy do pracy. Zasady jego wypłacania wynikają z regulaminu wynagradzania i zgodnie z nim ryczałt jest zmniejszany o 1/22 za każdy dzień nieobecności w pracy z powodu np. urlopu i choroby. W październiku pracownik chorował przez pięć dni (11–15 października). Wcześniej, tj. w lipcu, przebywał przez pięć dni roboczych na zasiłku opiekuńczym. W tym miesiącu był też przez trzy dni (24 godziny) na urlopie bezpłatnym. Ze względu na szczególną sytuację w firmie pracował przez sześć godzin w porze nocnej. Jak rozliczyć jego przychód za październik? Czy można u tego pracownika stosować podwyższone koszty uzyskania przychodów?

  czytaj więcej

 • Zaszczepiłeś dziecko i wystąpiły u niego ciężkie objawy chorobowe? Dostaniesz nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych specjalnego świadczenia

  Zaszczepiłeś dziecko i wystąpiły u niego ciężkie objawy chorobowe? Dostaniesz nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych specjalnego świadczenia

  Rodzicowi dziecka, u którego po obowiązkowym szczepieniu wystąpiły ciężkie objawy chorobowe, które wymagały leczenia w szpitalu przez co najmniej 14 dni, przysługuje do 70 tys. zł opiekuńczego świadczenia kompensacyjnego - przewiduje projekt ministerstwa zdrowia.

  czytaj więcej

 • Resort rodziny chce surowiej karać za nielegalną działalność opiekuńczą nad seniorami

  Resort rodziny chce surowiej karać za nielegalną działalność opiekuńczą nad seniorami

  Trzeba też będzie zatrudniać personel z odpowiednimi kwalifikacjami. Wojewodowie będą mogli skuteczniej walczyć z prywatnymi placówkami, które działają bez zezwolenia oraz takimi, które źle zajmują się seniorami. Umożliwi im to przygotowywany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).

  czytaj więcej

 • 3 największe problemy sprzedawców przy płatności kartą

  3 największe problemy sprzedawców przy płatności kartą

  Transakcje z użyciem kart płatniczych stają się coraz bardziej popularne i coraz bardziej wypierają gotówkowe. Świadczą o tym m.in. dane NBP: w II kwartale 2017 r. liczba kart płatniczych w obiegu była rekordowa – 37,8 mln, o 28 tys. wyższa niż w marcu. Rekordowa była też liczba terminali POS obsługujących płatności – 584 tys., a zainstalowane były łącznie w 430 tys. placówek. Od kwietnia do czerwca przeprowadzono za ich pośrednictwem 955,5 mln transakcji – także najwięcej w historii. Pomimo upowszechnienia kart przepisy związane z korzystaniem z nich nie zawsze są znane sprzedawcom i konsumentom. Świadczą o tym m.in. liczne opisywane w prasie i internecie przypadki sporów, np. w sytuacji odmowy przyjęcia karty od klienta albo gdy sprzedawca prosi o przedstawienie dowodu osobistego przy określonej wysokości transakcji. Jak się okazuje, w tym ostatnim przypadku sprzedawcy często czynią to bezprawnie. Dziś odpowiadamy zatem na wybrane pytania przedsiębiorców.

  czytaj więcej

 • Rząd myśli o integracji dwóch ministerstw

  Rząd myśli o integracji dwóch ministerstw

  Zapowiedziane przez premier Beatę Szydło zmiany strukturalne w ministerstwach odłożyły rekonstrukcję rządu i ożywiły dyskusję, czy Ministerstwo Zdrowia powinno działać w oderwaniu od resortu pracy.

  czytaj więcej

 • W zakładach opiekuńczo-leczniczych trzeba przez całą dobę monitorować stan pacjentów

  W zakładach opiekuńczo-leczniczych trzeba przez całą dobę monitorować stan pacjentów

  Rzecznik Praw Pacjenta wydał decyzję o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów w związku z brakiem zapewnienia właściwej obsady lekarzy w podmiocie leczniczym, która monitorowałaby całodobowo stan zdrowia pacjentów, zapewniała ciągłość leczenia oraz nadzorowała proces leczenia. Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 14 listopada br. stanął po stronie Pacjentów i potwierdził decyzję wydaną przez Rzecznika (sygn. akt II OSK 1929/17).

  czytaj więcej

 • Świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie do 1477 zł

  Świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie do 1477 zł

  Od 1 stycznia 2018 r. rodzice zajmujący się niepełnosprawnym dzieckiem otrzymają wyższe o 71 zł wsparcie. Bez zmian pozostanie natomiast wysokość zasiłku dla osób mających pod opiekę dorosłego z dysfunkcją zdrowotną.

  czytaj więcej

 • Radziwiłł: Szczepienia są dobre, skuteczne i bezpieczne

  Radziwiłł: Szczepienia są dobre, skuteczne i bezpieczne

  Szczepienia są dobre, skuteczne i bezpieczne. Nie ma wątpliwości, że tam, gdzie są one prowadzone, znikają choroby, zaś tam, gdzie się je ogranicza, pojawiają się choroby od dawna nieznane i takie, które można by wyeliminować - ocenił w sobotę minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

  czytaj więcej

 • Mają za mało czasu na zaprzeczenie ojcostwa. Pomóc im może TK

  Mają za mało czasu na zaprzeczenie ojcostwa. Pomóc im może TK

  Osoba, która po ukończeniu 21. roku życia dowie się, że ktoś inny jest jej prawdziwym tatą, praktycznie nie ma dziś szans na ustalenie faktycznego ojcostwa. To może naruszać konstytucję.

  czytaj więcej

 • Wsparcie z RPO na lata 2014–2020: Samorządy mają w czym wybierać

  Wsparcie z RPO na lata 2014–2020: Samorządy mają w czym wybierać

   Regionalne programy operacyjne proponują obecnie szeroką i zróżnicowaną pulę programów dla samorządów oraz jednostek z nimi współpracujących. Jest ich tak dużo, że nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich. Dziś przedstawiamy tylko wybrane konkursy ogłoszone w ramach regionalnych programów operacyjnych, do których nabór już trwa lub wkrótce się rozpocznie – po jednym z każdego województwa.

  czytaj więcej

 • "Opieka 75 plus": Rząd uruchamia nowy projekt dla seniorów

  "Opieka 75 plus": Rząd uruchamia nowy projekt dla seniorów

  13,5 tys. seniorów z małych gmin ma być objętych nowym programem ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej "Opieka 75 plus" - zapowiedziała szefowa tego resortu. Ma być więcej godzin usług opiekuńczych dla tych seniorów, którzy już z nich korzystają. Zwiększyć się ma także krąg odbiorców takich usług.

  czytaj więcej

 • "Opieka 75 +": 57 mln zł na usługi opiekuńcze dla seniorów

  "Opieka 75 +": 57 mln zł na usługi opiekuńcze dla seniorów

   Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosiło wczoraj konkurs w ramach programu „Senior+” i zapowiedziało zupełnie nowy program „Opieka 75+”. W jego ramach gminy do 20 tys. mieszkańców będą mogły starać się o pieniądze na pokrycie kosztów usług opiekuńczych.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników