świadczenie rehabilitacyjne a urlop wypoczynkowy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu świadczenie rehabilitacyjne a urlop wypoczynkowy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące świadczenie rehabilitacyjne a urlop wypoczynkowy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Dłuższe <strong>urlopy</strong> i <strong>świadczenia</strong> przedemerytalne: Kto dostaje pieniądze za siedzenie w domu

  Dłuższe urlopy i świadczenia przedemerytalne: Kto dostaje pieniądze za siedzenie w domu

  KLIKNIJ NA ZDJĘCIA, ABY PRZEJŚĆ DO GALERII. zdjęcie główne

  czytaj więcej

 • Niepełnosprawny ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego

  ... , czy jest krótszy, wymiar urlopu wypoczynkowego łącznie z dodatkowymi dniami ... pierwszy skorzystać z dodatkowego urlopu dopiero po przepracowaniu jednego ... nabywa prawo do dodatkowego urlopu nawet w sytuacji, gdy ... pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne. O utratę dodatkowych dni ... zachowają prawo do dodatkowego urlopu, pod warunkiem że ... kolejnego wyższego wymiaru urlopu.

  czytaj więcej

 • Kiedy urlop pracownika może być zmniejszony

  ... tej pracownicy wymiar urlopu wypoczynkowego na 2008 ... nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, a następnie powrócił do ... bowiem na wymiar urlopu wypoczynkowego. Wymiar tego urlopu pracownicy za rok ... niezdolności do pracy, a następnie przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym. Czy jestem obowiązany ... pracodawców 24 dni urlopu, a łączny wymiar urlopu za dany rok ...

  czytaj więcej

 • Pracownik umiera, <strong>a</strong> pracodawca pozostaje z formalnościami

  Pracownik umiera, a pracodawca pozostaje z formalnościami

  ... , rodzicielstwa, wypadku czy świadczenie rehabilitacyjne. To także wynagrodzenie ... ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Dodatkowo ma obowiązek ... ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jeśli wśród osób ... kwietniu przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym. Komu i jakie świadczenia musi wypłacić pracodawca? ... wypłaty dla pracownika: ● świadczenie rehabilitacyjne za 20 dni ... ● ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 35 ...

  czytaj więcej

 • Lepiej poczekać na decyzję ZUS

  Lepiej poczekać na decyzję ZUS

  ... wniosku o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. W konsekwencji po ... zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 ... decyzji o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego oraz oświadcza w ... , że ZUS przyzna świadczenie rehabilitacyjne, będzie to oznaczać, ... dokumentów o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego przez pracownika jest ... nie występuje o świadczenie rehabilitacyjne czy rentę z ... przyzna zatrudnionemu świadczenie rehabilitacyjne z mocą ...

  czytaj więcej

 • <strong>Urlop</strong> zdrowotny nauczycieli nie musi trwać rok

  Urlop zdrowotny nauczycieli nie musi trwać rok

  ... przedszkola udzielił mu urlopu dla poratowania zdrowia. ... udzielenie dalszej części urlopu zdrowotnego od 1 ... udzielić nauczycielowi kolejnego urlopu przed upływem roku. ... uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia. ... żadnego z dwóch świadczeń (rehabilitacyjnego i urlopu zdrowotnego). Sąd oddalił ... , że nauczyciel po urlopie wróci do ...

  czytaj więcej

 • <strong>Urlop</strong> zdrowotny przysługuje tylko nauczycielowi na pełnym etacie

  Urlop zdrowotny przysługuje tylko nauczycielowi na pełnym etacie

  Urlop dla poratowania zdrowia ... przez nauczyciela pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia ... pracy wskutek choroby, urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające nie dłużej ... sześć miesięcy. Kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia ... oraz do innych świadczeń pracowniczych, w tym ... odwołuje go z urlopu i określa termin, ... zostać mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia. ... obowiązek udzielenia urlopu dla poratowania ...

  czytaj więcej

 • Jak stosować i liczyć terminy przewidziane w prawie pracy

  ... roszczenia pracownika o urlop wypoczynkowy rozpoczyna się ostatniego ... którym roszczenie o urlop wypoczynkowy za dany rok ... ma obowiązek udzielić urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, • urlopu pracownika młodocianego, uczęszczającego ... • świadczenia rehabilitacyjnego ... + 90 pobierania świadczenia rehabilitacyjnego), a przy gruźlicy przez ... USTALAĆ 14 DNI URLOPU Pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego od 7 do ...

  czytaj więcej

 • Jak wyliczyć należną trzynastkę za 2014 rok

  Jak wyliczyć należną trzynastkę za 2014 rok

  ... , w tym świadczenia rehabilitacyjnego, urlopy: bezpłatne, szkoleniowe, ... .in. korzystania z: urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu rodzicielskiego. Podstawa Po ... ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za ...

  czytaj więcej

 • Jak budżetówka wynagradza urzędników za staż pracy

  Jak budżetówka wynagradza urzędników za staż pracy

  ... dnia rozpoczęcia tego urlopu, a także oczywiście okresy ... chorobowego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłku opiekuńczego, ... i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego wskazanych wyżej pracowników. ... z 5 dni urlopu wypoczynkowego, a przez 7 dni ... zarówno za czas urlopu wypoczynkowego, jak i wskazanej ... czas przepracowany oraz urlopu wypoczynkowego przypadającego we wrześniu ... urlopu wypoczynkowego ...

  czytaj więcej

 • W jakiej wysokości wliczać do podstawy trzynastki dodatek stażowy za okres choroby

  ... ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a ponadto (na zasadzie wyjątku) wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za ... obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, należy posiłkować się ... szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania ... czas innej niż urlop wypoczynkowy, usprawiedliwionej nieobecności w ... 19 16   Dni urlopu wypoczynkowego/urlop okolicznościowy 3   3 ...

  czytaj więcej

 • O czym nie wolno zapomnieć, wystawiając świadectwo pracy

  O czym nie wolno zapomnieć, wystawiając świadectwo pracy

  ... było ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego w nowym ... często ma jeszcze urlop wypoczynkowy do wykorzystania. Urlop ten mógłby zostać ... należny(-na) pracownikowi urlop wypoczynkowy/proporcjonalnie ustalona część urlopu wypoczynkowego za rok ........ w ... , którzy wymiar zwykłego urlopu wypoczynkowego sumują z urlopem dodatkowym pracownika niepełnosprawnego ... lub opiekuńczego, c) świadczenia rehabilitacyjnego, d) świadczeń wymienionych w lit. ...

  czytaj więcej

 • Pełna trzynastka dopiero po roku pracy

  Pełna trzynastka dopiero po roku pracy

  ... czym korzystanie z urlopu wypoczynkowego jest traktowane na ... do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne, przeniesieniem służbowym, powołaniem ... obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz za czas ... ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy a nie według zasad ... wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. PRZYKŁAD Co ... pracownicy korzystającej z urlopu macierzyńskiego, a następnie urlopu rodzicielskiego. Umowa została ...

  czytaj więcej

 • 8 przywilejów nauczycielskich - z czego nie chcą zrezygnować pedagodzy

  8 przywilejów nauczycielskich - z czego nie chcą zrezygnować pedagodzy

  KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY PRZEJŚĆ DO GALERII. zdjęcie główne

  czytaj więcej

 • Nauczyciele nadużywają prawa do leczenia. Płacimy wszyscy

  Nauczyciele nadużywają prawa do leczenia. Płacimy wszyscy

  ... zasadach przyznawania nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia. ... przebywa na urlopie zdrowotnym. Samorządy ... roku szkolnym na urlopie było 252, a obecnie – prawie 300. ... roku szkolnym na urlopach przebywało 229 osób, a w tym jest ... 2010/2011 na urlopie przybywało 156 nauczycieli, a obecnie jest ich ... . 30 nauczycielom odmówiono urlopu, a 10 skrócono go ...

  czytaj więcej

 • ... za miesiąc, w którym podwładny dostał podwyżkę, chorował i był na urlopie bezpłatnym

  ... i po niej, a następnie odpowiednio zmniejszyć ... tytułu choroby i urlopu bezpłatnego. Zmiana pensji ... /09/PE/RP), a także w omawianym ... pracownik go przepracował, a następnie odpowiednio pomniejszyć ... której okres przysługują świadczenia zasiłkowe określone ... chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień ... szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego (Dz.U. nr ...

  czytaj więcej

 • W ciąży do 270 dni zwolnienia

  W ciąży do 270 dni zwolnienia

  ... zagrożonej mogłyby otrzymywać świadczenie chorobowe przez 270 ... r. po 90, a nie 180 ... zagrożonej. Otrzymywałyby one świadczenie chorobowe przez 270, a nie 182 dni, ... w ZUS o świadczenie rehabilitacyjne i osobiście zgłosić ... w ZUS o świadczenie rehabilitacyjne do końca ciąży ... - dziewięć miesięcy ciąży, urlop macierzyński i wypoczynkowy. - Po tak długiej ...

  czytaj więcej

 • Pracujący w szkodliwych warunkach

  ... szczególnym charakterze (wykazy A i B na ... wymienione w wykazach A i B. Wykazy ... lipca 1992 r., - urlopu dla poratowania zdrowia, - urlopu szkoleniowego, - przebywania nauczycieli ... , macierzyński, opiekuńczy lub świadczenie rehabilitacyjne. Ważne! Przy ustalaniu ... szczególnym charakterze okresów urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego czy też ... przebyte. Natomiast okres urlopu wypoczynkowego przy ustalaniu prawa ...

  czytaj więcej

 • Dłuższe <strong>urlopy</strong> i zakaz zwalniania: 4 grupy pracowników z szczególnymi uprawnieniami

  Dłuższe urlopy i zakaz zwalniania: 4 grupy pracowników z szczególnymi uprawnieniami

  KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY PRZEJŚĆ DO GALERII. zdjęcie główne

  czytaj więcej

 • Kto dostanie wcześniejszą emeryturę ze względu na warunki pracy

  ... wymieniona w wykazie A), a następnie przez 3 ... również w całości urlop wypoczynkowy. Przy ustalaniu długości ... wykonywania zatrudnienia oraz urlopu wypoczynkowego. Nie będą natomiast ... , macierzyński, opiekuńczy bądź świadczenie rehabilitacyjne. Przy ustalaniu okresu ... zostały przebyte – okresów urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego oraz ... uprawnionych do tego świadczenia, okresy urlopu wypoczynkowego.Dla urodzonych w ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne