świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym pracownikowi przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem, lub rozwiązaniem stosunku pracy.


 • Zobacz, jak można poprawić maturę

  Zobacz, jak można poprawić maturę

  Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące poprawki matury w 2016 roku. Osoby, które podejdą do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych, a nie zaliczą jednego, będą miały prawo poprawiać go w sierpniu. Ci, którzy nie zdadzą większej liczby sprawdzianów, będą mogli próbować dopiero za rok.

  czytaj więcej

 • Firmy liczą na elektroniczne akta osobowe

  Firmy liczą na elektroniczne akta osobowe

  Digitalizacja dokumentacji pracowniczej ułatwi prowadzenie działalności. Trudności nie powinien sprawiać podpis elektroniczny. Problemem może być dochodzenie roszczeń.

  czytaj więcej

 • Zatrudniony w systemie zmianowym może być ubezpieczony nawet po ustaniu stosunku pracy

  Zatrudniony w systemie zmianowym może być ubezpieczony nawet po ustaniu stosunku pracy

  Płatnik nie powinien od razu wyrejestrowywać go z ZUS, nawet jeśli angaż wygasł, ale obowiązki są jeszcze przez kilka godzin wykonywane. Taka zasada nie wynika jednak wprost z przepisów. W typowej sytuacji zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych nie nastręcza zbyt wielu trudności. Artykuł 13 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) jednoznacznie wskazuje, że pracownicy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia nawiązania stosunku pracy do ustania tego stosunku.

  czytaj więcej

 • Nauczyciel o polskiej szkole: System premiuje pedagogów przeciętnych, niemyślących, ale umiejących wypełniać tabelki

  Nauczyciel o polskiej szkole: System premiuje pedagogów przeciętnych, niemyślących, ale umiejących wypełniać tabelki

  Zarabiałem średnio 2,6 tys. zł miesięcznie na rękę. Gdybym był nauczycielem dyplomowanym, byłoby parę stówek więcej. Ale postanowiłem nie przekraczać tego progu. Nie chcę robić z siebie idioty. Takiego nauczyciela nikt nie może ruszyć, więc wszystko olewa.

  czytaj więcej

 • Ranking DGP: Najlepsze podstawówki w Polsce

  Ranking DGP: Najlepsze podstawówki w Polsce

  Nieustanna weryfikacja pracy nauczycieli, diagnoza słabych punktów uczniów, współpraca z rodzicami – wysokie wyniki w testach szóstoklasisty to efekt przemyślanych strategii szkół.

  czytaj więcej

 • Zdjęcie pracy maturalnej pomoże udowodnić błąd egzaminatorom

  Zdjęcie pracy maturalnej pomoże udowodnić błąd egzaminatorom

  Już jutro ogłoszenie wyników egzaminów dojrzałości. Maturzyści mający zastrzeżenia do ocenionej pracy, będą mogli nie tylko poprosić o wgląd do niej, ale także zrobić jej zdjęcie. Taką możliwość zapewnia nowelizacja z 23 czerwca 2016 r. ustawy o systemie oświaty.

  czytaj więcej

 • Umowa o pracę z podpisem elektronicznym

  Umowa o pracę z podpisem elektronicznym

  Od 2018 r. możliwe będzie prowadzenie e-dokumentacji pracowniczej, w tym m.in. przyjmowanie e-umów o pracę potwierdzonych jedynie kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, jak również digitalizacja już istniejących papierowych dokumentów.

  czytaj więcej

 • Papież Franciszek przesyła kondolencje po śmierci abp. Zimowskiego

  Papież Franciszek przesyła kondolencje po śmierci abp. Zimowskiego

  Papież Franciszek wystosował depeszę kondolencyjną po śmierci przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. Po ciężkiej chorobie zmarł on w wieku 67 lat.

  czytaj więcej

 • Jak kolejny pracodawca ma udzielić urlopu proporcjonalnego

  Jak kolejny pracodawca ma udzielić urlopu proporcjonalnego

  Od połowy lipca będziemy zatrudniać osobę, która do końca stycznia pracowała u jednego pracodawcy, a od połowy marca do połowy czerwca u kolejnego. Na razie zawarliśmy umowę na 3 miesiące, ale możliwe, że później podpiszemy następną. Pracownik ma prawo do 26 dni urlopu rocznie. W świadectwie pracy od pierwszego z pracodawców wskazano, że wykorzystał 2 dni (16 godzin) urlopu. W drugim świadectwie widnieje wykorzystanie urlopu w wymiarze 6 dni. Ile urlopu powinniśmy udzielić tej osobie w 2016 r.? Wydaje mi się, że w przedstawionych świadectwach urlop jest zaniżony. Czy w związku z tym może nas obciążać konieczność udzielenia należnego urlopu za wcześniejszy okres?

  czytaj więcej

 • Maturzyści nadal skazani na ocenę OKE

  Maturzyści nadal skazani na ocenę OKE

  Po raz kolejny nie udało się studentce udowodnić, że okręgowa komisja egzaminacyjna pomyliła się, oceniając jej pracę maturalną. Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił w piątek apelację w tej sprawie. Jednak studentka nie zamierza się poddać.

  czytaj więcej

 • Zaniżanie ocen przez OKE. Krakowski sąd oddalił apelację maturzystki

  Zaniżanie ocen przez OKE. Krakowski sąd oddalił apelację maturzystki

  Krakowski Sąd Apelacyjny prawomocnie oddalił pozew maturzystki przeciwko Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie o zaniżenie ocen na maturze i naruszenie w ten sposób jej dóbr osobistych – poinformował PAP rzecznik SA w Krakowie sędzia Jan Kremer.

  czytaj więcej

 • Jak zostać strażakiem?

  Jak zostać strażakiem?

  W tym roku zdałem maturę, ale ze względu na słabe wyniki nie mam co liczyć na dostanie się na studia. Chciałbym wstąpić do straży pożarnej. Jakie trzeba spełniać wymogi i jak przebiega rekrutacja – pyta pan Mateusz.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników