uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Składka zdrowotna tylko dla bezrobotnych z prawem do zasiłku. Jak ubezpieczą się pozostali?

  ... jak najmniej uciążliwe dla bezrobotnych, a zarazem jak ... zdolni i gotowi do podjęcia ... dotyczącego ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych znajduje się w ... wersja. Obecnie podstawą do uzyskania prawa do świadczeń zdrowotnych jest ... potrącane z wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych bądź odprowadzane przez ... urzędy pracy za bezrobotnych bez prawa do świadczeń. Według obecnych ...

  czytaj więcej

 • Kiedy mamy prawo <strong>do</strong> <strong>zasiłku</strong> <strong>dla</strong> <strong>bezrobotnych</strong> z innego państwa UE

  Kiedy mamy prawo do zasiłku dla bezrobotnych z innego państwa UE

  Aby korzystać z uprawnień socjalnych, nie ... także otrzymywać tam zasiłek dla bezrobotnych. Jest on wypłacany ... jest uzyskanie prawa do zasiłku w tym państwie, ... czasie należy wrócić do kraju, inaczej prawo do świadczenia zostanie utracone. Aby nabyć prawo do zasiłku w jednym z ... dawałyby jej prawa do zasiłku socjalnego z tytułu ...

  czytaj więcej

 • Jak otrzymać i ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych

  ... dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego. Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy ... i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ... pobierały świadczenia ZUS (zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego) po ustaniu ... go jako osoby bezrobotnej. Kto otrzyma zasiłek dla bezrobotnych Nie każdy ...

  czytaj więcej

 • Jak ubiegać się o <strong>zasiłek</strong> <strong>dla</strong> <strong>bezrobotnych</strong> po powrocie z zagranicy

  Jak ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych po powrocie z zagranicy

  ... . wniosek o transfer zasiłku dla bezrobotnych z Irlandii złożyło ... ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych we wszystkich krajach ... , które nabyły prawo do zasiłku dla bezrobotnych za granicą ( w ... pracy mogą przyznać zasiłek „polski” dla bezrobotnych jedynie w szczególnych ... uprawnień do pobierania zasiłku. ... okres nie wystarcza do nabycia uprawnień do zasiłku, okres ten można ...

  czytaj więcej

 • W Irlandii <strong>zasiłek</strong> <strong>dla</strong> <strong>bezrobotnych</strong> przysługuje osobie przez rok opłacającej składki

  W Irlandii zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie przez rok opłacającej składki

  W Irlandii zasiłek dla bezrobotnych może uzyskać tylko ... roku podatkowym. Zapomoga dla bezrobotnych Oprócz zasiłku (Jobseeker's Benefit) ... zapomogę dla bezrobotnych (Jobseeker's ... . euro, nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych przez okres zależny ... 90 tys. euro. Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez ... otrzymywania. Benficjenci tracą uprawnienie do dalszego pobierania zasiłku lub zapomogi w ...

  czytaj więcej

 • <strong>Zasiłek</strong> <strong>dla</strong> <strong>bezrobotnych</strong> jest potrzebny, bo nie ma alternatywy

  Zasiłek dla bezrobotnych jest potrzebny, bo nie ma alternatywy

  ... zmiana systemu wypłacania zasiłków dla bezrobotnych nie jest planowana. ... dłuższy okres, świadczenie dla bezrobotnych otrzyma ... mogły nabyć prawo do uzupełniającego świadczenia dla bezrobotnych. Zdaniem ekspertów ułatwienia dla rodziców są pozytywne. ... 12 miesięcy przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych zostanie zastąpiony odpowiednio ... -miesięczny okres pobierania zasiłku przewidziany dla części bezrobotnych. – Tak długi okres ...

  czytaj więcej

 • Zasiłek dla bezrobotnych przez 6 miesięcy, a nie przez rok

  ... maksymalnego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych do 6 miesięcy i ... międzynarodowych. 12-miesięczne uprawnienie do pobierania zasiłku w powiązaniu z ... stopą bezrobocia zniechęcają do podejmowania pracy, a zachęca do pozostawania w ... skrócenie okresu pobierania zasiłku miałoby zmusić bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy, ... stopa zastąpienia (relacja zasiłku do zarobków) dla tych, którzy pracując, ...

  czytaj więcej

 • ZUS sam rozliczy zasiłek dla bezrobotnych

  ... sądzie nie pozbawia zasiłku” „DGP”, nr 58/ 2011), do rzecznika praw obywatelskich ... nie przyznają prawa do zasiłku dla bezrobotnych tym osobom, które jednocześnie odwołały się do sądu od negatywnej ... tylko środków do życia, ale ... mogą jednak pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Tak jest np. ... zwraca urzędowi pracy zasiłek dla bezrobotnych ze świadczenia wypłacanego ...

  czytaj więcej

 • Sprawa w sądzie nie pozbawia zasiłku dla bezrobotnych

  Do rzecznika praw obywatelskich (RPO) ... pracy nie mogły pobierać zasiłku dla bezrobotnych. Powodem takiej sytuacji jest ... nadania takim osobom statusu bezrobotnego i przyznania im zasiłku dla bezrobotnych. Sprawdziliśmy, jaka jest praktyka ... samym terminie miałaby prawo do dwóch świadczeń – mówi Aneta ... samym terminie miałaby prawo do dwóch świadczeń. Jednego otrzymywanego ...

  czytaj więcej

 • W jaki sposób wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii

  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii ... obowiązują dwa typy zasiłków dla bezrobotnych: • przyznawany na postawie ... , aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych muszą wykazać, że ... Bezrobotni ubiegający się o zasiłek zgłaszają się do ... w Polsce otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych, ma prawo jego ... pracy). WYSOKOŚĆ TYGODNIOWEGO ZASIŁKU dla bezrobotnego - stawka podstawowa 47 ...

  czytaj więcej

 • Komu w Danii przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

  Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Danii zależy ... życia. Kto jest uprawniony Zasiłek dla bezrobotnych należy się osobie, ... członkiem tzw. funduszu dla bezrobotnych i opłacała składki ... powinno być dostarczone do funduszu dla bezrobotnych. Jeśli osoba ubiegająca ... w funduszu dla bezrobotnych przez rok. ... Danii, zgłaszając się do duńskiego funduszu dla bezrobotnych. Zgłoszenie powinno być ...

  czytaj więcej

 • Żołnierze zasadniczej służby stracą zasiłek dla bezrobotnych

  Żołnierze powołani do odbycia ... wojska nie otrzymają zasiłku dla bezrobotnych. Zgodnie z art. ... późn. zm.) prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu ... wojskowej, nie będą uprawnieni do otrzymania zasiłku - mówi płk Stanisław ... odmawiać przyznawania prawa do zasiłku - mówi Anna Flacht, ... przez pół roku zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 441 ...

  czytaj więcej

 • ... sądów Gowina, bezpieczniejsze pieniądze w SKOK-ach i wyższe <strong>zasiłki</strong> <strong>dla</strong> <strong>bezrobotnych</strong> – zobacz majowe zmiany w prawie

  ... sądów Gowina, bezpieczniejsze pieniądze w SKOK-ach i wyższe zasiłki dla bezrobotnych – zobacz majowe zmiany w prawie

  ... trzystopniowego systemu zdobywania uprawnień do pływania większymi jachtami ... , sąd ma uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia ... linki wyróżnione Wyższe zasiłki dla bezrobotnych W dniu 17 ... . w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. poz. ... 2013 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych będzie wyższa. Osoby, ... 646,70 zł.Bezrobotni, którzy nabyli prawo do zasiłku do 31 grudnia 2009 ...

  czytaj więcej

 • Były przedsiębiorca powinien otrzymać zasiłek dla bezrobotnych

  ... , w efekcie wpływających do niego skarg od ... bowiem nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez osoby, które ... one nabyć tego uprawnienia, ponieważ przepisy nie ... powinien być zaliczany do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku. Od tego czasu ... okresu pobierania zasiłku przez samotnie ... okresu braku gotowości do pracy dla kobiet po porodzie. ...

  czytaj więcej

 • Osoba samotnie wychowująca dziecko traci na <strong>zasiłku</strong> <strong>dla</strong> <strong>bezrobotnych</strong>

  Osoba samotnie wychowująca dziecko traci na zasiłku dla bezrobotnych

  ... PO, który wniósł do resortu pracy interpelację ... . zm.). Zgodnie z nim bezrobotny może pobierać zasiłek przez 12 miesięcy ... dziecko w wieku do 15 lat, a jego małżonek (także bezrobotny) utracił zasiłek z powodu upływu okresu ... uzyskanie przez małżonka zasiłku przez rok, jeśli ... – Brak jest przesłanek, dla których wychowujący dzieci ...

  czytaj więcej

 • Zasiłek dla bezrobotnych dopiero po likwidacji firmy

  ... pracowników mają prawo do zaprzestania prowadzenia firmy. ... . Zachowuje jednak prawo do przeprowadzania niezbędnych czynności do zachowania lub zabezpieczenia ... wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku ... prawo bowiem uzyskać zasiłek dla bezrobotnych. Status bezrobotnego przysługuje bowiem osobie, ... nie ma wpisu do ewidencji działalności ... się o prawo do zasiłku po likwidacji firmy ...

  czytaj więcej

 • Za udział w szkoleniu <strong>bezrobotny</strong> dostanie 1 tys. zł <strong>zasiłku</strong>

  Za udział w szkoleniu bezrobotny dostanie 1 tys. zł zasiłku

  ... bezrobotnych do większej aktywności. Malejący zasiłek ... długość okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest uzależniona od ... kolei w Hiszpanii zasiłek dla bezrobotnych nie może być ... (objęci są nim bezrobotni, którzy utracili prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych). Zasiłek z UE dla Polaka Polacy, którzy ... ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Muszą jednak pamiętać, ...

  czytaj więcej

 • ... Społecznej z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

  Wysokość zasiłku dla bezrobotnych przyznanego po 31 grudnia 2009 r. wynosi ● 794,20 zł – przez pierwsze trzy miesiące uprawnienia, ● 623,60 zł – w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku, Zasiłek przyznany do 31 grudnia 2009 r. to 637,00 zł.

  czytaj więcej

 • Prawo do zasiłku nie zależy od miejsca pobytu

  ... , że wnioskujący jest bezrobotny i nabył uprawnienia do świadczenia w ramach zabezpieczenia dla bezrobotnych. Z drugiej strony ... uzna się za zasiłek dla bezrobotnych w rozumieniu tego ... można uzależniać wypłatę zasiłku dla bezrobotnych od miejsca zamieszkania ... może uzależniać przyznania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu art. ... osoby do niego uprawnione. Sygn. akt ...

  czytaj więcej

 • Zasiłek dla bezrobotnych wyższy od 1 czerwca 2011

  Zasiłki od czerwca rosną, bo zgodnie ... o 2,6 proc. Wyższe zasiłki to także wyższe stypendia dla bezrobotnych, którzy odbywają praktykę w firmach ... dorosłych. Stypendium odpowiada 120 proc. zasiłku. Zatem od 1 czerwca 2011 r. bezrobotni biorący udział w tych ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Wrzesień 2014
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
06070809101112

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej