urlop dla ojca

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu urlop dla ojca. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące urlop dla ojca.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Będą dłuższe urlopy macierzyńskie i urlopy dla ojców

  ... od głosu. Urlopy macierzyńskie, choć ... , która wydłużała dodatkowy urlop przysługujący wyłącznie ojcom. PiS chciał, aby ... , czyli fakultatywną część urlopu przysługującą tylko ojcom - jeśli mężczyzna go ... r. - już dwa. Ojciec będzie mógł wziąć urlop w dowolnym okresie ... się na wydłużenie urlopów macierzyńskich dla matek, których dzieci ... samym zrównany wymiar urlopu macierzyńskiego dla przypadków pierwszego i ...

  czytaj więcej

 • Resort pracy proponuje: dla ojca - miesiąc z urlopu wychowawczego

  ... musieli podzielić się urlopem wychowawczym. Z 36 miesięcy urlopu wychowawczego, przysługującego obecnie ... , zostanie wydzielony miesiąc dla drugiego rodzica. Jeżeli ... stracą jeden miesiąc urlopu i w tej ... 36-miesięcznego urlopu wychowawczego. Zmiana ... minimum jednego miesiąca urlopu dla każdego z rodziców ... otrzyma tej części urlopu wychowawczego, który przypadałby ojcu dziecka. Mleczko poinformował, ...

  czytaj więcej

 • Kosiniak-Kamysz: urlop dla ojców coraz popularniejszy

  ... , przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni urlopu dodatkowego oraz 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Poza pierwszymi 14 tygodniami urlopu macierzyńskiego, ... . Zwrócił uwagę, że urlop dla ojców jest coraz popularniejszy. ... pokrywał z sumą urlopu dla mamy i taty, ... uproszczenie procedur dotyczących urlopów. "Dziś mamy urlop macierzyński, dodatkowy, rodzicielskie. ...

  czytaj więcej

 • Dłuższy wspólny <strong>urlop</strong> wychowawczy <strong>dla</strong> matki i <strong>ojca</strong>

  Dłuższy wspólny urlop wychowawczy dla matki i ojca

  ... rodziców korzysta z urlopu wychowawczego, może zostać ... porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego. – Propozycję taką ... ) indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego (wychowawczego) z ... lub jego przysposobienia. Urlopu udziela się na ... mógł udzielać pracownikom urlopu na okres krótszy ... matka, jak i ojciec może skorzystać ... Polsce dodatkowego świadczenia dla osób korzystających z urlopu wychowawczego – mówi Małgorzata ...

  czytaj więcej

 • Urlopy dla ojców mogą być dłuższe

  ... przez matki i ojców dzieci. Co najmniej cztery miesiące urlopu rodzicielskiego, którego odpowiednikiem w Polsce jest urlop wychowawczy i ojcowski, ... dyrektywy w sprawie urlopu rodzicielskiego. Zastąpiłaby ona ... przepisy o urlopie wychowawczym. Obecnie ... na wydłużenie tego urlopu, aby okres urlopu rodzicielskiego, którego nie ... do korzystania z urlopów rodzicielskich. Obecnie z urlopów wychowawczych korzysta tylko ...

  czytaj więcej

 • Wszystko o <strong>urlopach</strong> rodzicielskich <strong>dla</strong> <strong>ojców</strong>: Czy rozwodnik może korzystać z prawa do opieki

  Wszystko o urlopach rodzicielskich dla ojców: Czy rozwodnik może korzystać z prawa do opieki

  ... do jednego miesiąca urlopu wychowawczego. Zatem ojciec ma prawo do ... wykorzystać 35 miesięcy urlopu. Urlop wychowawczy w wymiarze ... wykorzystać 2 tygodnie urlopu ojcowskiego i urlop wypoczynkowy. Podstawa prawna ... w pracy o urlop ojcowski? Prawo do urlopu ojcowskiego w przeciwieństwie ... być wykorzystany przez ojca jedynie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Jeśli więc ...

  czytaj więcej

 • Kotowska: bez wydzielenia <strong>urlopu</strong> tylko <strong>dla</strong> <strong>ojców</strong> nie zmienimy świadomości pracodawców

  Kotowska: bez wydzielenia urlopu tylko dla ojców nie zmienimy świadomości pracodawców

  ... wprowadzono w Polsce urlopy rodzicielskie, dzięki którym ... rozwiązania, które zachęciłyby ojców do korzystania ... , iż jeśli część urlopu byłaby przeznaczona dla ojca, to w praktyce ... , ale bez wydzielenia urlopu tylko dla ojców nie stwarzamy okazji, ... obecnych przepisów dotyczących urlopów dla rodziców – są one ... . Każde rozwiązanie przeznaczone dla ojców może wpływać na ...

  czytaj więcej

 • Senat za urlopem ojcowskim dla ojców adopcyjnych

  ... . gdy dziecko jest chore czy niepełnosprawne), możliwość wykorzystania urlopu ojcowskiego istnieje do ukończenia przez dziecko 10 lat. Informację o chęci podjęcia urlopu należy zgłosić pracodawcy najpóźniej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. Tzw. urlop tacierzyński wyniesie docelowo dwa tygodnie. W latach 2010 ...

  czytaj więcej

 • Sejm rozszerzy prawo do urlopu dla ojców adopcyjnych

  ... przyznaje prawo do urlopu ojcowskiego pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko, będącemu zarówno ojcem biologicznym, jak i ojcem adopcyjnym dziecka. Tygodniowy urlop (od 2012 r. ... Radosław Mleczko - pracownik, ojciec adopcyjny dziecka może ... możliwości skorzystania z urlopu ojcowskiego, bo procedura ... , że prawo do urlopu ojcowskiego przysługiwałoby pracownikowi - ojcu adopcyjnemu dziecka, w ...

  czytaj więcej

 • Resort pracy zmieni przepisy dotyczące <strong>urlopów</strong> <strong>dla</strong> samotnych <strong>ojców</strong>

  Resort pracy zmieni przepisy dotyczące urlopów dla samotnych ojców

  ... pracy zapowiedział "dwutorowe działania". Tłumaczył, że rząd chce, aby ojcu, który sam musi opiekować się dziećmi (ze względu na odejście lub śmierć matki), przysługiwał urlop rodzicielski oraz zasiłek.  zdjęcie główne Minister Kosiniak-Kamysz ... przydzielenia renty, według urzędników panu Danielowi nie przysługuje także urlop tacierzyński.

  czytaj więcej

 • Program rządu dla rodzin: Dłuższy urlop macierzyński, dofinansowanie in vitro, "Mieszkanie dla młodych"

  ... .in. propozycję wydłużenia urlopu macierzyńskiego do roku, ... -Kamysz zapowiedział, że urlopy mają zostać wydłużone ... będzie uprawniony do urlopu macierzyńskiego. "Osoba, która ... w ostatnim tygodniu urlopu, będzie mogła przedłużyć ... roku" - powiedział. Obecnie urlop macierzyński wynosi 20 ... . W czasie urlopu w wymiarze ... może zrezygnować w urlopu na rzecz ojca; wydłużenie urlopów ma zachęcić rodziców ...

  czytaj więcej

 • <strong>Urlop</strong> rodzicielski na raty, większe uprawnienia <strong>dla</strong> <strong>ojców</strong>. Jest nowy projekt ustawy rodzinnej

  Urlop rodzicielski na raty, większe uprawnienia dla ojców. Jest nowy projekt ustawy rodzinnej

  ... jest zwiększenia elastyczności urlopów rodzicielskich. Chodzi m ... część z tego urlopu można było wykorzystać ... trudny czas i dla dzieci, i dla rodziców" - tłumaczy prezydencka ... łączenia pracy z urlopem rodzicielskim. Chodzi np. ... mogłyby one łączyć urlop z pracą i ... im urlopu rodzicielskiego na ... wzmocnić także uprawnienia ojców do wykorzystania urlopu rodzicielskiego. Obecnie, jeżeli ...

  czytaj więcej

 • Dłuższe <strong>urlopy</strong> <strong>dla</strong> rodziców: Matka liberałka nie chce znieczulenia

  Dłuższe urlopy dla rodziców: Matka liberałka nie chce znieczulenia

  ... tak skonstruowane urlopy to kłopot dla pracodawcy. Ale ... i część tylko dla ojca. Tak, by ojcowie rzeczywiście z tej ... nie zdecydowali, przeznaczona dla nich część urlopu przepadałaby. Dla mnie niedoścignionym wzorem ... podziału na część urlopu dla matek i część dla ojców? Nie było takiej ... pani przy krótszym urlopie dla matek. Spotkajmy się ...

  czytaj więcej

 • Długi <strong>urlop</strong> macierzyński nie tylko <strong>dla</strong> osób na etacie, ale również <strong>dla</strong> samozatrudnionych

  Długi urlop macierzyński nie tylko dla osób na etacie, ale również dla samozatrudnionych

  ... nad propozycją wydłużenia urlopu macierzyńskiego. Niestety, odpowiedzi ... przywilej miał formę urlopu rodzicielskiego, tzn., by ... świadczenia miał także ojciec dziecka. zdjęcie ... była zainteresowana dostępnością urlopu macierzyńskiego dla pracowników na tzw. ... dostępny nie tylko dla etatowców, ale również dla osób opłacających składkę ... będzie dostępny tylko dla niewielkiej części kobiet, ... wprowadzenia dla małych przedsiębiorców. ...

  czytaj więcej

 • Równe prawa dla ojców adopcyjnych. Skorzystają z urlopu ojcowskiego

  Od jutra więcej ojców adopcyjnych skorzysta z prawa do urlopu ojcowskiego. Będą mogli ... o udzielenie takiego urlopu, w przypadku gdy ... przepisy przewidują, że ojciec przysposobionego dziecka będzie ... skorzystać z tygodnia urlopu ojcowskiego w ciągu ... roku wymiar tego urlopu zwiększy się do ... biologicznych, powodowało, że ojcowie starszych dzieci nie ... skorzystać z urlopu. Podstawa prawna ...

  czytaj więcej

 • Senat zdecydował: <strong>urlopy</strong> ojcowskie także <strong>dla</strong> mundurowych

  Senat zdecydował: urlopy ojcowskie także dla mundurowych

  ... . Od 2012 r. urlopy dla ojców będą trwać dwa ... kodeksu pracy wprowadzono urlopy dla ojców w wymiarze jednego ... prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego bezpośrednio po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego, z tego urlopu może skorzystać również ... 2010 r. na urlopie ojcowskim było tylko ... 2010 r. z urlopów ojcowskich skorzystało prawie ...

  czytaj więcej

 • Ojciec może w Wielkiej Brytanii skorzystać z urlopu na dziecko

  ... prawo do płatnego urlopu dla ojca z okazji narodzin ... ciążą małżonki/partnerki. Urlop dla ojca nie jest tym ... , że jest to dla niego bardziej atrakcyjne. Urlop dla ojca jest dodatkowym świadczeniem ... do czasu zwyczajnego urlopu należnego pracownikowi. Dla kogo urlop Urlop ojcowski należy się ... się do otrzymania urlopu dla ojca, najlepszym rozwiązaniem ...

  czytaj więcej

 • Dwa tygodnie wolnego dla ojca z tytułu narodzin dziecka

  ... z dwóch tygodni urlopu ojcowskiego - zapowiada nowelizacja ... 2014 roku. Przyznanie ojcom urlopu z tytułu narodzin ... . Choć ustawa wprowadzająca urlop ojcowski ... rozpoczęciem tej części urlopu. Firma udzieli podwładnym urlopu ojcowskiego w terminie ... dziecka. W trakcie urlopu ojcom będzie przysługiwał zasiłek ... .in. prawo do urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie ojcowskim. Niewykluczone, że ...

  czytaj więcej

 • Jak ojciec może w Wielkiej Brytanii skorzystać z urlopu na dziecko

  ... prawo do płatnego urlopu dla ojca z okazji narodzin ... ciążą małżonki/partnerki. Urlop dla ojca nie jest tym ... , że jest to dla niego bardziej atrakcyjne. Urlop dla ojca jest dodatkowym świadczeniem ... do czasu zwyczajnego urlopu należnego pracownikowi. Dla kogo urlop Urlop ojcowski należy się ... się do otrzymania urlopu dla ojca, najlepszym rozwiązaniem ...

  czytaj więcej

 • Co oznacza prawo ojca do części urlopu macierzyńskiego

  ... Możliwość dzielenia urlopu macierzyńskiego wprowadzono ... się wówczas pracownikowi-ojcu. Urlop jest dla ojca fakultatywny, udziela się ... matkę z części urlopu. Urlop macierzyński musi być ... scedować pozostałą część urlopu na ojca. W rezultacie nastąpił ... lub 14 tygodni urlopu. Ojciec, jako beneficient urlopu i zasiłku macierzyńskiego, ... skorzystania przez pracownika-ojca z części urlopu macierzyńskiego zrównano jego ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne