urlop dla ojca

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu urlop dla ojca. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące urlop dla ojca.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Urlopy dla ojców mogą być dłuższe

  ... przez matki i ojców dzieci. Co najmniej cztery miesiące urlopu rodzicielskiego, którego odpowiednikiem w Polsce jest urlop wychowawczy i ojcowski, ... dyrektywy w sprawie urlopu rodzicielskiego. Zastąpiłaby ona ... przepisy o urlopie wychowawczym. Obecnie ... na wydłużenie tego urlopu, aby okres urlopu rodzicielskiego, którego nie ... do korzystania z urlopów rodzicielskich. Obecnie z urlopów wychowawczych korzysta tylko ...

  czytaj więcej

 • Dłuższy wspólny <strong>urlop</strong> wychowawczy <strong>dla</strong> matki i <strong>ojca</strong>

  Dłuższy wspólny urlop wychowawczy dla matki i ojca

  ... rodziców korzysta z urlopu wychowawczego, może zostać ... porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego. – Propozycję taką ... ) indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego (wychowawczego) z ... lub jego przysposobienia. Urlopu udziela się na ... mógł udzielać pracownikom urlopu na okres krótszy ... matka, jak i ojciec może skorzystać ... Polsce dodatkowego świadczenia dla osób korzystających z urlopu wychowawczego – mówi Małgorzata ...

  czytaj więcej

 • Resort pracy zmieni przepisy dotyczące <strong>urlopów</strong> <strong>dla</strong> samotnych <strong>ojców</strong>

  Resort pracy zmieni przepisy dotyczące urlopów dla samotnych ojców

  ... pracy zapowiedział "dwutorowe działania". Tłumaczył, że rząd chce, aby ojcu, który sam musi opiekować się dziećmi (ze względu na odejście lub śmierć matki), przysługiwał urlop rodzicielski oraz zasiłek.  zdjęcie główne Minister Kosiniak-Kamysz ... przydzielenia renty, według urzędników panu Danielowi nie przysługuje także urlop tacierzyński.

  czytaj więcej

 • Dłuższe <strong>urlopy</strong> <strong>dla</strong> rodziców: Matka liberałka nie chce znieczulenia

  Dłuższe urlopy dla rodziców: Matka liberałka nie chce znieczulenia

  ... tak skonstruowane urlopy to kłopot dla pracodawcy. Ale ... i część tylko dla ojca. Tak, by ojcowie rzeczywiście z tej ... nie zdecydowali, przeznaczona dla nich część urlopu przepadałaby. Dla mnie niedoścignionym wzorem ... podziału na część urlopu dla matek i część dla ojców? Nie było takiej ... pani przy krótszym urlopie dla matek. Spotkajmy się ...

  czytaj więcej

 • Długi <strong>urlop</strong> macierzyński nie tylko <strong>dla</strong> osób na etacie, ale również <strong>dla</strong> samozatrudnionych

  Długi urlop macierzyński nie tylko dla osób na etacie, ale również dla samozatrudnionych

  ... nad propozycją wydłużenia urlopu macierzyńskiego. Niestety, odpowiedzi ... przywilej miał formę urlopu rodzicielskiego, tzn., by ... świadczenia miał także ojciec dziecka. zdjęcie ... była zainteresowana dostępnością urlopu macierzyńskiego dla pracowników na tzw. ... dostępny nie tylko dla etatowców, ale również dla osób opłacających składkę ... będzie dostępny tylko dla niewielkiej części kobiet, ... wprowadzenia dla małych przedsiębiorców. ...

  czytaj więcej

 • Równe prawa dla ojców adopcyjnych. Skorzystają z urlopu ojcowskiego

  Od jutra więcej ojców adopcyjnych skorzysta z prawa do urlopu ojcowskiego. Będą mogli ... o udzielenie takiego urlopu, w przypadku gdy ... przepisy przewidują, że ojciec przysposobionego dziecka będzie ... skorzystać z tygodnia urlopu ojcowskiego w ciągu ... roku wymiar tego urlopu zwiększy się do ... biologicznych, powodowało, że ojcowie starszych dzieci nie ... skorzystać z urlopu. Podstawa prawna ...

  czytaj więcej

 • Ojciec może w Wielkiej Brytanii skorzystać z urlopu na dziecko

  ... prawo do płatnego urlopu dla ojca z okazji narodzin ... ciążą małżonki/partnerki. Urlop dla ojca nie jest tym ... , że jest to dla niego bardziej atrakcyjne. Urlop dla ojca jest dodatkowym świadczeniem ... do czasu zwyczajnego urlopu należnego pracownikowi. Dla kogo urlop Urlop ojcowski należy się ... się do otrzymania urlopu dla ojca, najlepszym rozwiązaniem ...

  czytaj więcej

 • Dwa tygodnie wolnego dla ojca z tytułu narodzin dziecka

  ... z dwóch tygodni urlopu ojcowskiego - zapowiada nowelizacja ... 2014 roku. Przyznanie ojcom urlopu z tytułu narodzin ... . Choć ustawa wprowadzająca urlop ojcowski ... rozpoczęciem tej części urlopu. Firma udzieli podwładnym urlopu ojcowskiego w terminie ... dziecka. W trakcie urlopu ojcom będzie przysługiwał zasiłek ... .in. prawo do urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie ojcowskim. Niewykluczone, że ...

  czytaj więcej

 • Jak ojciec może w Wielkiej Brytanii skorzystać z urlopu na dziecko

  ... prawo do płatnego urlopu dla ojca z okazji narodzin ... ciążą małżonki/partnerki. Urlop dla ojca nie jest tym ... , że jest to dla niego bardziej atrakcyjne. Urlop dla ojca jest dodatkowym świadczeniem ... do czasu zwyczajnego urlopu należnego pracownikowi. Dla kogo urlop Urlop ojcowski należy się ... się do otrzymania urlopu dla ojca, najlepszym rozwiązaniem ...

  czytaj więcej

 • Co oznacza prawo ojca do części urlopu macierzyńskiego

  ... Możliwość dzielenia urlopu macierzyńskiego wprowadzono ... się wówczas pracownikowi-ojcu. Urlop jest dla ojca fakultatywny, udziela się ... matkę z części urlopu. Urlop macierzyński musi być ... scedować pozostałą część urlopu na ojca. W rezultacie nastąpił ... lub 14 tygodni urlopu. Ojciec, jako beneficient urlopu i zasiłku macierzyńskiego, ... skorzystania przez pracownika-ojca z części urlopu macierzyńskiego zrównano jego ...

  czytaj więcej

 • Rząd przyjął projekt ustawy przyznający płatne roczne urlopy dla wszystkich rodziców dzieci urodzonych w 2013 roku

  Płatny roczny urlop dla rodziców – to cel ... korzystaniem z tych urlopów. Płatny roczny urlop będzie dostępny dla wszystkich rodziców dzieci ... to wprowadzenie nowego urlopu – 26. tygodniowego urlopu rodzicielskiego – bez względu ... odrębny wniosek: o urlop macierzyński, o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Drugi przypadek ... z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Wtedy ...

  czytaj więcej

 • Nasz Dziennik: <strong>urlop</strong> rodzicielski <strong>ojca</strong> źle wpłynie na rozwój dziecka

  Nasz Dziennik: urlop rodzicielski ojca źle wpłynie na rozwój dziecka

  ... pierwszymi 14 tygodniami przysługującymi kobiecie zarówno ojciec, jak i matka mogą podzielić się pozostałymi miesiącami rocznego, płatnego urlopu. zdjęcie główne "Nasz Dziennik" zastanawia ... forsowany przez środowisko "Gazety Wyborczej" ani ojcom, ani matkom się nie spodoba. Na ... pytanie o to, co jest najlepsze dla rozwoju dziecka. linki ...

  czytaj więcej

 • Dłuższe <strong>urlopy</strong> <strong>dla</strong> rodziców

  Dłuższe urlopy dla rodziców

  ... skorzystać z dłuższych urlopów macierzyńskich. Od 1 ... 2012 r. dodatkowy urlop macierzyński zostanie bowiem ... dzieckiem skorzystają także ojcowie. Od 1 stycznia 2012 r. urlop ojcowski będzie trwał ... podkreślają, że wydłużenie urlopów rodzicielskich będzie miało ... dzieci Z dłuższych urlopów rodzicielskich ... zostanie bowiem dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego osoby, która ...

  czytaj więcej

 • Od 1 stycznia <strong>urlopy</strong> <strong>dla</strong> rodziców będą dłuższe

  Od 1 stycznia urlopy dla rodziców będą dłuższe

  ... lub właśnie rozpoczynają urlop macierzyński, po jego ... r. ich urlop nadal będzie ... o dodatkowym, fakultatywnym urlopie macierzyńskim. Z kolei ojcowie od nowego roku ... pracy w okresie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego uzyskają rodzice ... skorzystania z fakultatywnego urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Pracownik nie ... byłoby stopniowe wydłużanie urlopu macierzyńskiego. Z kolei urlop ojcowski powinien trwać ...

  czytaj więcej

 • Urlop ojcowski dla pracownika na wielu etatach

  ... , może skorzystać z urlopu ojcowskiego w każdej ... kilku stosunkach pracy, dla każdego z nich ... takiej sytuacji pracownik ojciec w całości będzie ... wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego w tym ... dni przed rozpoczęciem urlopu). Z wyjaśnień ZUS ... z przysługującego mu urlopu ojcowskiego tylko w ... , że wymiar wolnego dla ojców na opiekę nad ...

  czytaj więcej

 • Kosiniak-Kamysz: Nie będzie dłuższych <strong>urlopów</strong> <strong>dla</strong> matek IV kwartału

  Kosiniak-Kamysz: Nie będzie dłuższych urlopów dla matek IV kwartału

  ... z różnego rodzaju urlopów, które następują po sobie: najpierw urlop macierzyński, potem dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski w pierwszym ... regulacjami tych, którym urlop macierzyński juz się ... pracy - matki i ojcowie I kwartału mieli ... polityki społecznej. Wydłużony urlop macierzyński ma objąć ... minister pracy - roczny urlop macierzyński to jeden ...

  czytaj więcej

 • <strong>Ojcowie</strong> wybierają <strong>urlop</strong> macierzyński

  Ojcowie wybierają urlop macierzyński

  ... – oprócz wydłużenia macierzyńskiego urlopu do niemal roku większe uprawnienia zyskali ojcowie. Macierzyński trwa 20 ... . Następujący po nich urlop rodzicielski wynosi 26 ... skorzysta. Istnieje jeszcze urlop ojcowski: to 2 ... , który został ojcem, do czasu, ... nie bada powodów, dla których ojcowie decydują się na ... o sukcesie. – Ułatwienie ojcom korzystania z urlopów na takich samych ...

  czytaj więcej

 • Będą dodatkowe <strong>urlopy</strong> <strong>dla</strong> matek

  Będą dodatkowe urlopy dla matek

  ... do pracy po urlopie macierzyńskim mogą zyskać ... też przysługiwał dodatkowy urlop macierzyński w razie ... ma zyskać dodatkowy urlop macierzyński. Może on ... do pracy z urlopu macierzyńskiego. Matka miałaby ... po powrocie z urlopu macierzyńskiego. – Nie będzie ... pracownica powracająca z urlopu macierzyńskiego może ... też wprowadzenie dodatkowych urlopów macierzyńskich dla kobiet, które urodziły ...

  czytaj więcej

 • Dla kogo dłuższe urlopy macierzyńskie

  ... szpitalu, przysługuje pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko. Urlop macierzyński matki przerywa ... którym z takiego urlopu korzysta ojciec dziecka. Jednak łączny ... . z 14 tygodni urlopu, korzysta ojciec dziecka. Jego urlop miałby się skończyć ... , bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Urlop taki będzie udzielany ... dotychczasowym wymiarem dodatkowego urlopu. Części dodatkowego urlopu, o których mowa ...

  czytaj więcej

 • Czy można dać ojcu dodatkowy urlop

  ... o szerszych uprawnieniach dla rodziców. Czy prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego ma także przysługiwać ojcu - pyta pan ... najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wówczas niewykorzystany urlop udzielany jest ojcu wychowującemu dziecko. Ojciec korzystający z takiego urlopu będzie mógł także ... o udzielenie mu urlopu dodatkowego. Z tego urlopu ojciec dziecka będzie mógł ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Wrzesień 2014
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
06070809101112

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej