urlop macierzyński podstawa prawna

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu urlop macierzyński podstawa prawna. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące urlop macierzyński podstawa prawna.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak ustalić okres wypowiedzenia dla dyrektora odwołanego ze służby cywilnej

  Jak ustalić okres wypowiedzenia dla dyrektora odwołanego ze służby cywilnej

  Wlicza się do niego czas pracy przed powołaniem na wyższe stanowisko u tego samego pracodawcy. Ale czasami trzeba też wziąć pod uwagę zatrudnienie w innym urzędzie.

  czytaj więcej

 • Jakie świadczenia dla pracownicy, która urodzi dziecko na urlopie wychowawczym

  Jakie świadczenia dla pracownicy, która urodzi dziecko na urlopie wychowawczym

  Czy pracownik ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego? Przykładowo gdy pracownica w czasie urlopu wychowawczego urodzi kolejne dziecko lub zachoruje, czy przysługuje jej zasiłek macierzyński i chorobowy?

  czytaj więcej

 • Urlopy rodzicielskie: Komu i w jakim wymiarze przysługuje urlop ojcowski

  Urlopy rodzicielskie: Komu i w jakim wymiarze przysługuje urlop ojcowski

  Pracujący ojciec, który wychowuje dziecko, jest uprawniony do skorzystania z urlopu ojcowskiego. Jest to uprawnienie osobiste pracownika – ojca wychowującego dziecko, dlatego nie może zostać przeniesione na inną osobę, np. matkę dziecka. Nieskorzystanie z tego uprawnienia powoduje jego przepadek.

  czytaj więcej

 • Przewrót w izbach obrachunkowych. Członkowie kolegiów nawet nie dostaną odprawy

  Przewrót w izbach obrachunkowych. Członkowie kolegiów nawet nie dostaną odprawy

  Nowelizacja ustawy o RIO może okazać się niezgodna z konstytucją w kwestii wygaszania stosunków pracy i kadencji w kolegiach izb. Są też obawy, że sparaliżuje prace tego gremium

  czytaj więcej

 • Jak zawierać umowy, gdy trzeba czasowo zastąpić podwładnego

  Jak zawierać umowy, gdy trzeba czasowo zastąpić podwładnego

  Nie każdy kontrakt jest dozwolony, gdy chodzi o objęcie obowiązków pracownika w okresie jego usprawiedliwionej absencji. Niedopuszczalne są piętrowe umowy na zastępstwo, przy których wykorzystuje się przesunięcia na stanowiskach wewnątrz firmy.

  czytaj więcej

 • Składki na FGŚP także za krewnych i powinowatych

  Składki na FGŚP także za krewnych i powinowatych

  Od 5 września weszły w życie nowe przepisy, które zlikwidowały zwolnienie z opłacania należności na fundusz za najbliższych. Przysługuje ono w odniesieniu do innych kategorii pracowników.

  czytaj więcej

 • Jak wyliczyć zasiłek dla pracownicy, która urodziła dziecko na urlopie wychowawczym

  Jak wyliczyć zasiłek dla pracownicy, która urodziła dziecko na urlopie wychowawczym

  Pracownicy udzielono urlopu wychowawczego z tytułu urodzenia pierwszego dziecka w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. 20 lipca 2017 r. urodziła drugie dziecko, a 31 lipca złożyła wniosek o wypłatę? zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Jednak w tym czasie urlop wychowawczy dobiegnie końca. Czy będzie miała kontynuowaną wypłatę zasiłku po zakończeniu urlopu wychowawczego? Jeśli tak, to do kiedy? Pracownica zadeklarowała też, że od połowy stycznia chce wrócić do pracy na 1/4 etatu. Jak rozlicza się takie połączenie pracy z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego? Jej wynagrodzenie wynosi 5400 zł brutto.

  czytaj więcej

 • Dr Sapała-Smoczyńska: Rezydenci leczą większość Polaków, a traktuje się ich jak gównarzerię [WYWIAD]

  Dr Sapała-Smoczyńska: Rezydenci leczą większość Polaków, a traktuje się ich jak gównarzerię [WYWIAD]

  W prywatnej placówce wszystko dzieje się automatycznie, a przecież pracują tam ci sami lekarze co w szpitalach publicznych. Ci sami lekarze, tylko stoi za nimi inny system. I ten system potrafi wykorzystać lekarzy, ich umiejętności, za które odpowiednio płaci - w rozmowie z Magdaleną Rigamonti wyznaje pediatra, dr Alicja Sapała-Smoczyńska.

  czytaj więcej

 • Umowy na zastępstwo w służbie cywilnej

  Umowy na zastępstwo w służbie cywilnej

  ● W jakiej sytuacji pracownika na zastępstwo można zatrudnić na pół etatu● Kiedy osobę dotychczas pracującą na zastępstwo można przyjąć bez naboru● Jaki rodzaj umowy dla osoby, która wcześniej pracowała na zastępstwo● Czy przeniesienie do innego urzędu zwalnia stanowisko● Jaką umowę można zawrzeć w celu zastępstwa osoby przesuniętej do innych zadań● Dlaczego były urzędnik nie może być przyjęty ponownie na czas nieobecności innego członka korpusu SC

  czytaj więcej

 • Niesprawiedliwy przydział spraw nieobecnym sędziom

  Niesprawiedliwy przydział spraw nieobecnym sędziom

  O tym, że przepisy regulujące zasady przydzielania spraw sędziom podczas ich usprawiedliwionej nieobecności w pracy budzą wątpliwości, DGP pisał wielokrotnie. Teraz sprawą zainteresował się również rzecznik praw obywatelskich, który wystosował w tej sprawie pismo do ministra sprawiedliwości.

  czytaj więcej

 • Kobieta, która poroniła łatwiej uzyska dokumenty potrzebne do pochowania płodu

  Kobieta, która poroniła łatwiej uzyska dokumenty potrzebne do pochowania płodu

  Kobieta, która poroniła we wczesnym etapie ciąży, bez problemu uzyska dokumenty potrzebne do pochowania płodu i uzyskania urlopu macierzyńskiego.

  czytaj więcej

 • W 2018 roku wyższa pensja minimalna i stawka godzinowa

  W 2018 roku wyższa pensja minimalna i stawka godzinowa

  Od 1 stycznia miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2100 zł. Wraz z nim wzrosną też niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej płacy lub jej wielokrotności, a także podstawy, progi i wskaźniki obowiązujące w prawie pracy oraz ubezpieczeniach społecznych obliczane od jej wysokości

  czytaj więcej

 • Zobacz, kto nie musi opłacać składek na Fundusz Pracy

  Zobacz, kto nie musi opłacać składek na Fundusz Pracy

  Rok 2017 należy zaliczyć do tych z najniższym poziomem bezrobocia od kilku lat. Jednak mimo to przedsiębiorcy oraz pracodawcy nadal zobowiązani są opłacać składki na Fundusz Pracy. Co to za fundusz? W jakim celu został stworzony, ile wynoszą składki i kto jest zwolniony z ich opłacania?

  czytaj więcej

 • Powierzenie obowiązków w prywatnych firmach. Powszechne, ale i kłopotliwe

  Powierzenie obowiązków w prywatnych firmach. Powszechne, ale i kłopotliwe

  STOSUNKI PRACY: Dłuższa nieobecność pracownika pełniącego stanowisko kierownicze w firmie to poważny problem dla pracodawcy. Absencja ta często jest spowodowana chorobą lub korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem. Co ciekawe, z reguły wakat ten nie jest zapełniany w drodze zatrudnienia nowego pracownika (np. na zastępstwo), ale jednemu z dotychczasowych powierza się funkcję pełniącego obowiązki nieobecnego kierownika.

  czytaj więcej

 • Zatrudnianie niani po 1 stycznia 2018

  Zatrudnianie niani po 1 stycznia 2018

  Od 1 stycznia 2018 zmniejsza się wysokość dofinansowania składek za opiekuna. Nie dotyczy to jednak umów zawartych jeszcze w 2017 roku.

  czytaj więcej

 • Przeniesienie pracownika na stanowisko poniżej kwalifikacji jest podstawą do zadośćuczynienia

  Przeniesienie pracownika na stanowisko poniżej kwalifikacji jest podstawą do zadośćuczynienia

  Pracownica była zatrudniona na stanowisku starszego referenta ds. księgowości. Po powrocie z urlopu macierzyńskiego jako pracodawca poinformowałam ją, że została przeniesiona na trzy miesiące na stanowisko pracownika administracyjnego. Do jej obowiązków miało należeć sortowanie korespondencji i archiwizacja dokumentów. Powodem decyzji były skargi dotyczące jakości jej pracy, które pojawiły się w trakcie pauzy macierzyńskiej (wcześniej ich nie było). Podwładna uznała, że realizacja nowych zadań leży poniżej jej kwalifikacji zawodowych. Odeszła z pracy i skierowała przeciwko mnie powództwo o zapłatę zadośćuczynienia za naruszenie jej dóbr osobistych (godności, dobrego imienia), a także zażądała przesłania na jej adres przeprosin. Czy jej roszczenia są zasadne?

  czytaj więcej

 • Podważenie podlegania ubezpieczeniom przez ZUS. Postępowanie i konsekwencje

  Podważenie podlegania ubezpieczeniom przez ZUS. Postępowanie i konsekwencje

  Podważenie podlegania ubezpieczeniom przez ZUS ma na celu udowodnienie pozorności zawartej umowy, w celu skorzystania z zasiłku. Postępowanie to ma miejsce najczęściej w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, gdzie istnieją podejrzenia, że umowa o pracę została zawarta właśnie na potrzeby skorzystania z zasiłku. Jak wyjaśniają eksperci wFirma.pl, kontrole ZUS nie skupiają się jednak wyłącznie na stwierdzeniu pozorności zawartej umowy o pracę. Kontrola może dotyczyć także zawartych umów o dzieło w kontekście przedmiotu zawartej umowy.

  czytaj więcej

 • Jak wprowadzić premie do systemu wynagradzania

  Jak wprowadzić premie do systemu wynagradzania

  Zamierzamy wprowadzić do obecnego systemu wynagradzania premie jako dodatkowy element płacowy. Premia ma być dla pracowników czynnikiem mobilizującym do lepszej pracy. Czy może mieć charakter uznaniowy? Jakie kryteria najlepiej sformułować, aby było jasne, kiedy premia będzie wypłacona? Jakie premie wchodzą do świadczeń, np. chorobowych i urlopowych?

  czytaj więcej

 • TSUE chce wzmocnić ochronę ciężarnych. A co my na to?

  TSUE chce wzmocnić ochronę ciężarnych. A co my na to?

  22 lutego Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, w którym opowiedział się za zwiększeniem ochrony kobiet w ciąży przed zwolnieniem. Jego zdaniem trzeba to zrobić, wprowadzając przepisy prewencyjne – tak, aby nie była możliwa utrata pracy w tym okresie. Dopiero one zapewnią zgodność regulacji krajowych z dyrektywą 92/85/EWG.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników