urlop okolicznościowy kodeks pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu urlop okolicznościowy kodeks pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące urlop okolicznościowy kodeks pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Kiedy można uzyskać urlopy: okolicznościowy, na poszukiwanie pracy, na opiekę

  ... do zwolnienia od pracy, którego podstawą jest ... pozostają w stosunku pracy, to każde z ... zwolnienia nazywane potocznie urlopami okolicznościowymi. W rzeczywistości nie są to urlopy, dlatego jeśli nie ... zachowany. Na poszukiwanie pracy Innym popularnym zwolnieniem z pracy jest ... będzie poszukiwał nowej pracy lub pracę taką już znalazł. ...

  czytaj więcej

 • Kiedy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy z powodów rodzinnych lub osobistych

  ... udzielenie jej tzw. urlopu okolicznościowego, uzasadniając to ślubem ... , mimo nazywania ich urlopami okolicznościowymi, zgodnie z prawem nie są urlopami, a jedynie usprawiedliwionymi nieobecnościami w pracy. Przypadki, kiedy jest ... . 15 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej ... usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. ...

  czytaj więcej

 • W czasie <strong>urlopu</strong> wypoczynkowego nie przysługuje zwolnienie od <strong>pracy</strong>

  W czasie urlopu wypoczynkowego nie przysługuje zwolnienie od pracy

  ... w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego wystąpi zdarzenie, ... z którym przysługuje urlop okolicznościowy. Śmierć bliskiego członka ... trakcie korzystania z urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 166 kodeksu pracy zdarzeniem powodującym przerwanie urlopu wypoczynkowego, a także ... wojskowych lub urlop macierzyński. Jest ... bardzo bliskim terminie. Urlop okolicznościowy ma szczególny charakter ... i wykorzystać wcześniej urlop okolicznościowy.

  czytaj więcej

 • Pracownik będzie musiał uzasadnić <strong>urlop</strong> na żądanie

  Pracownik będzie musiał uzasadnić urlop na żądanie

  ... na całkowitą likwidację urlopu na żądanie - mówi ... Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej. ... jeden dzień takiego urlopu, a nie jak ... przepisy dotyczące tych urlopów. Przygotowują nowelizację kodeksu pracy w tym ... sposobie udzielania tych urlopów popierają pracodawcy. Posłowie chcą zmian - Urlopy na żądanie miały ... korzystania z takich urlopów - uważa ...

  czytaj więcej

 • Na jakich warunkach można skorzystać z urlopu okolicznościowego

  ... okoliczności osobistych to urlop okolicznościowy, do którego ma ... wolnego, przy czym urlop okolicznościowy nie musi być ... daje prawo do urlopu okolicznościowego. Jeden dzień wolnego ... malucha. Liczba dni urlopu okolicznościowego z powodu śmierci ... ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Urlop okolicznościowy można otrzymać również ... chce skorzystać z urlopu okolicznościowego, powinien niezwłocznie uprzedzić ...

  czytaj więcej

 • Kiedy pracownikowi przysługuje <strong>urlop</strong> <strong>okolicznościowy</strong>

  Kiedy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy

  Pełną wersję artykułu znajdziesz w eDGP Zamów eDGP

  czytaj więcej

 • Ojciec dziecka może skorzystać z <strong>urlopu</strong> <strong>okolicznościowego</strong>

  Ojciec dziecka może skorzystać z urlopu okolicznościowego

  ... picture Przepisy prawa pracy przyznają pracownikowi prawo ... korzystania ze szczególnego urlopu okolicznościowego związanego z wydarzeniami ... reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej ... usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy (Dz.U. nr ... podstawie art. 2982 kodeksu pracy. Zgodnie ... /6) dwa dni urlopu okolicznościowego nie mogą być ...

  czytaj więcej

 • W jakiej sytuacji można skorzystać z urlopu okolicznościowego

  Zasady udzielania tzw. urlopu okolicznościowego reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ... usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. 1996 ... wyżej wymienionymi zdarzeniami. Urlop można przeznaczyć ... , żeby zatrudniony połączył urlop okolicznościowy z urlopem wypoczynkowym lub bezpłatnym. ... związanych z udzielaniem urlopu okolicznościowego. Pracodawca może zażądać ...

  czytaj więcej

 • Kto i na jakich zasadach ma prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego

  ... z art. 154 kodeksu pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony ... kalendarzowym. Do dodatkowego urlopu stosuje się przepisy kodeksu pracy dotyczące urlopów wypoczynkowych. Oznacza to ... urlopu, będzie przysługiwał urlop ... dni (26 dni urlopu + 10 dni urlopu dodatkowego). Dodatkowy urlop wypoczynkowy udzielany jest ... . przysługuje oprócz zwykłego urlopu wypoczynkowego urlop dodatkowy w wymiarze ...

  czytaj więcej

 • Jakie są podstawowe cechy urlopu wypoczynkowego

  ... kodeksową zasadą prawa pracy (art. 14). Definicję urlopu wypoczynkowego zawiera art. ... . Cechy te odróżniają urlop wypoczynkowy od urlopu bezpłatnego oraz od ... tym od tzw. urlopów okolicznościowych. Urlop wypoczynkowy różni się ... lub wygaśnięcia stosunku pracy (art. 171 kodeksu pracy). Prawo do ... , w którym podjął pracę, przysługuje urlop w każdym kolejnym ... kodeksu pracy). Zasada odpłatności urlopu ...

  czytaj więcej

 • Jak liczyć okresy wypowiedzenia umowy o pracę

  ... podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. ... pierwszych umów o pracę wpłynie na długość ... wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas ... ? Tak Zakładowy staż pracy warunkujący długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas ... rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy, przerw między kolejnymi ... sześciomiesięczny zakładowy staż pracy, • trzy ...

  czytaj więcej

 • Usprawiedliwienie nieobecności w <strong>pracy</strong>

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy

  ... nieobecność pracownika w pracy zawiera zatem dwa ... jego nieobecność w pracy. Drugi człon normuje ... prawnymi. Niemożność wykonywania pracy w tych przypadkach ... zbiorowych pracy lub regulaminach. ... przysługujące na podstawie kodeksu pracy (na poszukiwanie pracy, na badania lekarskie ... , zwane zwolnieniami lub urlopami okolicznościowymi. Za czas niektórych ... przypadku korzystania z urlopów okolicznościowych. Za czas pozostałych ...

  czytaj więcej

 • Kiedy pracodawca nie może odmówić pracownikowi urlopu

  ... pozostają terminy udzielenia urlopów określone w planie urlopów. Pracodawca nie ma ... Pracownica po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego powróciła do pracy w maju. Według planu urlopów urlop miała wykorzystać dopiero ... . Po miesiącu pracy zażądała jednak udzielenia urlopu wypoczynkowego wcześniej, ... jak należy traktować urlopy: Młodocianych Urlopy na żądanie Zwolnienia okolicznościowe oraz inne zwolnienia ...

  czytaj więcej

 • Kiedy pracodawca nie może odmówić pracownikowi urlopu

  Czy można ograniczać urlop na żądanie Pracodawca nie objął planem urlopów urlopu na żądanie. Żąda ... wniosek o ten urlop ze znacznym ... za dorozumiane udzielenie urlopu. Obowiązek pracodawcy udzielenia urlopu na żądanie nie ... bezwzględnego. Fakt, iż urlop ten jest urlopem na żądanie, nie ... Czy należy się urlop okolicznościowy To jest tylko ...

  czytaj więcej

 • Delegujesz pracowników do Francji - musisz znać francuskie prawo pracy

  ... pozwolenie do inspekcji pracy. Wynagrodzenie za urlop W stosunku do ... urlopu oraz wynagrodzenia za urlop. ... wynagrodzenia pracowników, czasu pracy czy urlopów polski pracodawca delegujący ... meżczyzn, ochrona macierzyństwa, urlop macierzyński i ojcowski, urlopy okolicznościowe, prawo do strajku, ... i bezpieczeństwa w pracy, wiek dopuszczenia do pracy, szczególne przepisy dotyczące pracy młodocianych, a także ...

  czytaj więcej

 • Kto jest chroniony przed zwolnieniem z <strong>pracy</strong>?

  Kto jest chroniony przed zwolnieniem z pracy?

  ... lub rozwiązania stosunku pracy z tymi pracownikami. ... Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca nie ... umowy o pracę pracownikowi, któremu ... częściowo niezdolny do pracy. Urlop wypoczynkowy lub zwolnienie ... spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową). Kodeks pracy chroni również pracownika przebywającego na urlopie szkoleniowym, bezpłatnym czy okolicznościowym. Ciąża lub urlop macierzyński (ojcowski) Ochronie ...

  czytaj więcej

 • Kiedy można skorzystać z innych niż zwykły urlop wolnych dni

  ... , może skorzystać z urlopu na żądanie. Ten tryb uzyskania urlopu został ustalony, aby ... wcześniej potrzeb. Dni urlopu na żądanie nie ... sporządzanych w zakładach pracy. W innych ... wystarczy mu jego urlopu wypoczynkowego lub ten urlop już wykorzystał – po ... więcej na temat: Urlopu na żądanie Urlopu okolicznościowego Urlopu bezpłatnego To jest ...

  czytaj więcej

 • Kiedy pracodawca nie może zwolnić z <strong>pracy</strong> rodziców adopcyjnych

  Kiedy pracodawca nie może zwolnić z pracy rodziców adopcyjnych

  ... , jak i inne urlopy dodatkowe, okolicznościowe, szkoleniowe, bezpłatne oraz urlopy macierzyńskie i na prawach urlopu macierzyńskiego. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje w ... prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W trakcie ... urlopu na warunkach urlopu ... wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego tylko jednak ...

  czytaj więcej

 • Czas <strong>pracy</strong> nauczycieli trudny do wyliczenia. Co z nowelizacją Karty Nauczyciela?

  Czas pracy nauczycieli trudny do wyliczenia. Co z nowelizacją Karty Nauczyciela?

  ... wyników badań czasu pracy – mówi Natalia Skipietrow, ... przez pedagogów z urlopu dla poratowania zdrowia. ... zmian w czasie pracy resort zapewne wstrzyma ... zbadać cały rok pracy nauczycieli. Skoro badania ... wynika ciekawy obraz pracy nauczycieli. Często pracują ... przyjrzeli się sposobowi pracy nauczycieli, bo są ... na nowy tryb pracy. Niemniej jednak największą ... o czasie pracy. – Z góry ...

  czytaj więcej

 • Kiedy pracodawca musi dać pracownikowi wolne na ślub

  Kiedy pracodawca musi dać pracownikowi wolne na ślub

  Kwestię udzielania tzw. urlopu okolicznościowego reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej ... usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Paragraf 15 powyższego ... udzielenia takiemu pracownikowi urlopu okolicznościowego w razie jego ... zobligowany do udzielenia urlopu okolicznościowego na wniosek takiego ... mu dwa dni urlopu okolicznościowego na zawarcie ślubu ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej