urlop opiekuńczy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu urlop opiekuńczy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące urlop opiekuńczy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Zasiłek i dni wolne: Jakie prawa ma ojciec-pracownik

  Zasiłek i dni wolne: Jakie prawa ma ojciec-pracownik

  Ojciec-pracownik ma prawo między innymi do urlopów rodzicielskich i dni wolnych na opiekę.

  czytaj więcej

 • SN: ZUS powinien wspierać rodziców adopcyjnych

  SN: ZUS powinien wspierać rodziców adopcyjnych

  Sprawa dotyczyła wniosku Małgorzaty M. o zasiłek macierzyński, który został odrzucony przez ZUS. Pani M. prowadziła od 2009 r. działalność gospodarczą, natomiast w 2014 r. rozpoczęła, wraz z mężem, starania o adopcję dziecka.

  czytaj więcej

 • Praca tymczasowa już nas nie interesuje

  Praca tymczasowa już nas nie interesuje

  Niskie bezrobocie, brak rąk do pracy i nowe, ustawowe obostrzenia ograniczyły rynek zatrudnienia doraźnego. Szukający zajęcia wybierają stałe etaty.

  czytaj więcej

 • MEN: W dni między świętami a Nowym Rokiem nauczyciele nie mają wolnego

  MEN: W dni między świętami a Nowym Rokiem nauczyciele nie mają wolnego

  Bożonarodzeniowa przerwa świąteczna w szkołach, która w tym roku potrwa od 23 grudnia do 1 stycznia, to czas bez lekcji, ale dni od 27 do 29 grudnia nie są czasem wolnym od pracy dla nauczycieli - przypomina Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  czytaj więcej

 • Bitwa pod Uberowem. Pierwsza wygrana

  Bitwa pod Uberowem. Pierwsza wygrana

  Uber jest firmą transportową. Obowiązują ją więc takie same reguły, jak inne firmy transportowe w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Tak orzekł tuż przed świętami Trybunał Sprawiedliwości UE. Werdykt jest istotny nie tylko ze zwyczajnego konsumenckiego punktu widzenia.

  czytaj więcej

 • Niepełnosprawne dzieci, które kończą 14 lat bez dostatecznej ochrony. RPD pisze do Elżbiety Rafalskiej

  Niepełnosprawne dzieci, które kończą 14 lat bez dostatecznej ochrony. RPD pisze do Elżbiety Rafalskiej

  Rzecznik praw dziecka Marek Michalak chce, by zasiłek opiekuńczy na dziecko z niepełnosprawnościami przysługiwał także tym rodzicom, których dzieci ukończyły 14 lat. RPD zwrócił się w tej sprawie do szefowej resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.

  czytaj więcej

 • Równa płaca dla kobiet i mężczyzn. Czy to dobre rozwiązanie?

  Równa płaca dla kobiet i mężczyzn. Czy to dobre rozwiązanie?

  Nowe przepisy mają wyrównać zarobki kobiet i mężczyzn w Islandii. Skuteczne prawo czy chybiony ruch?

  czytaj więcej

 • Woś: Przyszłość kobiet, przyszłość kapitalizmu

  Woś: Przyszłość kobiet, przyszłość kapitalizmu

  A jeśli kobiet w ekonomii będzie coraz mniej? Czy nie będzie nam wtedy wszystkim dużo gorzej?

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć dofinansowanie do ferii na dzieci?

  Jak rozliczyć dofinansowanie do ferii na dzieci?

  X spółka z o.o. zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania dofinansowała wypoczynek zimowy dla dzieci pracowników. Dofinansowaniem objęto wypoczynek w formach zorganizowanych (ferie), organizowany przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania wypoczynku dzieci na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Kwota dofinansowania wynosi 1500 zł (bez względu na liczbę dzieci danego pracownika korzystających z wypoczynku). Wypoczynek był dofinansowany ze środków obrotowych pracodawcy, a nie ze środków funkcjonującego w spółce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przyznanie świadczeń nie było też uzależnione od statusu materialnego. Wypłaty dofinansowań spółka dokonała 25 lutego 2018 r. (dotyczyło dzieci, których wypoczynek zakończył się najpóźniej 11 lutego 2018 r.). Łączna kwota tych dofinansowań wyniosła 15 000 zł (otrzymało je 10 uprawnionych pracowników). Dofinansowania zostały przelane na ich rachunki bankowe. Zgodnie z regulaminem wynagrodzenia pracownik powinien złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek na wypoczynek (np. fakturę) i jego charakter w terminie siedmiu dni od zakończenia wypoczynku, a pracodawca ma siedem dni na przelanie dofinansowania na rachunek bankowy pracownika. Jak spółka powinna rozliczyć przedmiotowe dofinansowanie w zakresie CIT, VAT i PIT (obowiązki płatnika)? VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza miesięcznie, a jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

  czytaj więcej

 • Opieka 75+. Dotacja przysługuje tylko na dodatkowe godziny opieki

  Opieka 75+. Dotacja przysługuje tylko na dodatkowe godziny opieki

  Do 30 marca gminy mogą składać w urzędach wojewódzkich wnioski o pieniądze z programu „Opieka 75+”. W konkursie mogą startować samorządy mające do 40 tys. mieszkańców.

  czytaj więcej

 • ZNP chce odwołania minister edukacji Anny Zalewskiej przez premiera

  ZNP chce odwołania minister edukacji Anny Zalewskiej przez premiera

  ZNP chce odwołania z funkcji minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, m.in. z powodu "wdrożenia nieprzygotowanej reformy". Wniosek do premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie - przyjęty jednogłośnie przez zarząd główny ZNP - został złożony w kancelarii premiera.

  czytaj więcej

 • 10 argumentów ZNP za odwołaniem Zalewskiej. Szefowa MEN: Mam kontrargumenty

  10 argumentów ZNP za odwołaniem Zalewskiej. Szefowa MEN: Mam kontrargumenty

  Na argumenty ZNP mamy kontrargumenty poparte faktami, dowodami i wyliczeniami - powiedziała minister edukacji Anna Zalewska, komentując pismo ZNP do premiera, w którym związek domaga się jej odwołania ze stanowiska szefowej MEN.

  czytaj więcej

 • Pobory dyrektora szkoły liczymy na wyczucie

  Pobory dyrektora szkoły liczymy na wyczucie

  Wciąż nie jest do końca jasne, jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe dla nauczycieli funkcyjnych, jeśli mieli wolne między 1 stycznia a 22 marca tego roku. Wszystkiemu winna spóźniona nowelizacja przepisów wykonawczych. Wykładnia celowościowa przemawia jednak za tym, aby płacę za jeden dzień wypoczynku ze składników zmiennych ustalić z użyciem dzielnika 21 dla osób funkcyjnych zatrudnionych zarówno w placówkach feryjnych, jak i nieferyjnych. Wskaźnik ten to nic innego jak liczba, przez którą dzieli się podstawę urlopową, uzależnioną od wynagrodzenia i dodatków otrzymywanych przez nauczyciela, aby obliczyć wynagrodzenie urlopowe za jeden dzień. Przed 2018 r. był on uzależniony od rodzaju placówki i tylko w tych, które nie przerywały zajęć na czas ferii szkolnych, wynosił 21, w pozostałych zaś - 30. Od 1 stycznia podział ten nie ma już znaczenia.

  czytaj więcej

 • Kiedy emeryt wojskowy może dorobić bez ograniczeń?

  Kiedy emeryt wojskowy może dorobić bez ograniczeń?

  Jeśli mundurowy dorobi do emerytury do 70 proc. średniego wynagrodzenia to świadczenie będzie wypłacone w całości. W przypadku, gdy zarobi więcej niż 70 proc. średniego wynagrodzenia, ale mniej niż 130 proc. świadczenie emerytalne zostanie mu zmniejszone o taką kwotę, o jaką przekroczył określony limit, jednak nie więcej niż o 25 proc. emerytury. Dorabianie ponad limit 130 proc. średniego wynagrodzenia kwota emerytury ulega zmniejszeniu o 25 proc. jej wysokości.

  czytaj więcej

 • Blokada na nowe domy dziecka: Oto najważniejsze punkty reformy pieczy zastępczej

  Blokada na nowe domy dziecka: Oto najważniejsze punkty reformy pieczy zastępczej

  Będzie centralny rejestr miejsc w rodzinach zastępczych. Powiaty mają odkładać część świadczenia z programu 500+ na oddzielne konto i przekazywać podopiecznym, gdy będą zaczynać samodzielne życie.

  czytaj więcej

 • PO przedstawi projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym

  PO przedstawi projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym

  PO przedstawi w piątek projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, wprowadzający instrumenty wsparcia rodzin w sprawowaniu opieki nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji - poinformował PAP szef klubu PO Sławomir Neumann.

  czytaj więcej

 • PO złożyła w Sejmie projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym

  PO złożyła w Sejmie projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym

  Platforma Obywatelska złożyła w piątek w Sejmie projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Zakłada on m.in. wprowadzenie "urlopu wytchnieniowego" dla wszystkich osobiście opiekujących się osobami niesamodzielnymi oraz "czeku opiekuńczego" dla tych opiekunów, którzy łączą pracę z opieką.

  czytaj więcej

 • Marczuk: Po podniesieniu renty socjalnej osoby niepełnosprawne otrzymają 2,5 tys. netto

  Marczuk: Po podniesieniu renty socjalnej osoby niepełnosprawne otrzymają 2,5 tys. netto

  Po podniesieniu renty socjalnej do kwoty 1029 zł brutto, te osoby, które protestują w Sejmie, łącznie z budżetu państwa co miesiąc będą otrzymywać 2,5 tys. zł netto na siebie i na podopiecznego - powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, gdy wynagrodzenie zajął komornik

  Jak obliczyć podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, gdy wynagrodzenie zajął komornik

  Pracownica zatrudniona na pół etatu otrzymuje wynagrodzenie 1050 zł. Do 9 kwietnia uzyskiwała zasiłek chorobowy 100 proc., a od 10 kwietnia nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka (80 proc.). Ma prawo do miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek oraz zajęcie komornicze niealimentacyjne na kwotę łącznie 2500 zł. Jak prawidłowo rozliczyć kwiecień z zasiłków, z uwzględnieniem potrącenia?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników