urlop wychowawczy

Urlop – to czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa.