urlop wychowawczy nauczycielki

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu urlop wychowawczy nauczycielki. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące urlop wychowawczy nauczycielki.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Pracownik po <strong>urlopie</strong> <strong>wychowawczym</strong> wraca na to samo stanowisko. Co jeśli już go nie ...

  Pracownik po urlopie wychowawczym wraca na to samo stanowisko. Co jeśli już go nie ...

  ... w zamian pracę nauczycielki, zgodną zresztą z ... do pracy po urlopie wychowawczym na to samo ... , gdy pracownik zakończy urlop wychowawczy, daje mu wypowiedzenie, ... 8 lat. Podczas urlopu wychowawczego wolno pracować na ... może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie ... pracodawcy. Po zakończeniu urlopu wychowawczego następuje wznowienie stosunku ... zajmowanym przed urlopem stanowisko, odpowiadające ...

  czytaj więcej

 • ZUS powinien doliczyć urlop wychowawczy do stażu emerytalnego

  ... obecnie pracuje jako nauczycielka, ponieważ ZUS odmówił ... niewliczenia do niego urlopu wychowawczego, z którego korzystała ... , zgodnie z którą urlop wychowawczy sprzed 1999 roku ... bez uwzględnienia okresu urlopu wychowawczego – podkreśla Aleksandra Wiktorow, ... odmówić zaliczenia urlopu do stażu ... ), a przebywały na urlopie wychowawczym przed 1999 r. ... rozbieżnym orzecznictwem dotyczącym urlopów wychowawczych sprzed 1999 roku. ...

  czytaj więcej

 • MEN: Nauczyciel mianowany nie traci praw z tytułu <strong>urlopu</strong> <strong>wychowawczego</strong>

  MEN: Nauczyciel mianowany nie traci praw z tytułu urlopu wychowawczego

  ... pracy z tytułu urlopu wychowawczego tak jak każdy ... picture Nauczycielka, tak jak ... , może zamiast wzięcia urlopu wychowawczego wystąpić do pracodawcy ... nią prawem do urlopu wychowawczego w trybie art ... godzin, zamiast o urlop wychowawczy może wystąpić do ... on korzystać z urlopu wychowawczego. Może być jednak ... pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie ...

  czytaj więcej

 • Nauczyciele zyskają dwa miesiące wakacji po <strong>urlopie</strong> rodzicielskim. Wrócą do pracy po 14 miesiącach wolnego

  Nauczyciele zyskają dwa miesiące wakacji po urlopie rodzicielskim. Wrócą do pracy po 14 miesiącach wolnego

  ... około 60 dni urlopu wypoczynkowego. Liczba dni ... prostu korzystał z urlopu macierzyńskiego. Czerwcową nowelizacją ... m.in. o urlop ojcowski i rodzicielski. ... . Dłuższa przerwa Nowy urlop rodzicielski wprowadziła ustawa ... w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości ... do pracy wywołanej urlopem ojcowskim lub rodzicielskim ... skorzysta z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego w wakacje, ... jeśli np. nauczycielka wróci pod ...

  czytaj więcej

 • Płatne <strong>urlopy</strong> nauczycieli za pół miliarda złotych

  Płatne urlopy nauczycieli za pół miliarda złotych

  ... – Mamy sygnały, że urlopów dla poratowania zdrowia ... nauczyciele uciekają na urlopy? – Pojawiły się informacje, ... nauczycieli na taki urlop, bo inaczej musiałbym ... chcą przeczekać na urlopie do roku szkolnego ... rocznie na nauczycielskie urlopy dla poratowania zdrowia ... , ciężar finansowania nauczycielskich urlopów miałby wziąć na ... orzekaliby o takim urlopie – wymienia wiceprzewodniczący Związku ... przyznania takiego urlopu wystarczy decyzja ...

  czytaj więcej

 • MEN idzie na wojnę z nauczycielami. Będą krótsze <strong>urlopy</strong>

  MEN idzie na wojnę z nauczycielami. Będą krótsze urlopy

  ... w sprawie uszczelnienia sposobu przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia (miał decydować ... pomysł samorządów, aby ZUS udzielał urlopu i za niego płacił, jest ... widzi nic złego w likwidacji urlopów zdrowotnych i zastąpieniu ich świadczeniem ... przedszkola. – MEN dąży do likwidacji urlopu zdrowotnego, a w najlepszym ... zredukować liczbę dni urlopu wypoczynkowego z blisko ...

  czytaj więcej

 • Rząd zmienia Kartę nauczyciela: krótsze <strong>urlopy</strong> i likwidacja dodatków

  Rząd zmienia Kartę nauczyciela: krótsze urlopy i likwidacja dodatków

  ... jasne, czy miesięczny urlop ma dotyczyć osoby, ... mieć 30 dni urlopu. Moglibyśmy wtedy zapewnić ... też obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli, ... tytułu m.in. urlopu bezpłatnego, tymczasowego aresztowania, ... pozbawienia wolności lub urlopu dla poratowania zdrowia. ... kalendarzowego przebywać na urlopie tylko przez 24 ... mógł skorzystać z urlopu wypoczynkowego w trakcie ... lat płatnego urlopu zdrowotnego w ...

  czytaj więcej

 • Macierzyństwo ważniejsze od kariery

  ... osób przebywających na urlopach wychowawczych. W ubiegłym roku ... młodych matek. Na urlopach macierzyńskich kobiety chcą ... gwarancję, że po urlopie macierzyńskim będzie mogła ... , jest też dużo nauczycielek – wylicza Beata Szol. ... po powrocie z urlopu macierzyńskiego zatrudnić je ... w okresie urlopu macierzyńskiego. ● pracodawca ... zakończeniu przez niego urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego na dotychczasowym ...

  czytaj więcej

 • Szykują się zmiany w Karcie Nauczyciela: skrócenie <strong>urlopu</strong> nawet do 40 dni

  Szykują się zmiany w Karcie Nauczyciela: skrócenie urlopu nawet do 40 dni

  – Blisko 80 dni urlopu w ciągu roku ... najwyżej 26 dni urlopu wypoczynkowego. Dlatego domagają ... sprawie obniżenia wymiaru urlopu będzie jednak bardzo ... mają prawo do urlopu w czasie wakacji, ... mieli 40 dni urlopu z prawem do ... w zakresie udzielania urlopów już została ostro ... uszczelnienie sytemu udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. ... na taki urlop – twierdzi szef ...

  czytaj więcej

 • Nauczyciele wytypowani do zwolnienia uciekają na płatne <strong>urlopy</strong>

  Nauczyciele wytypowani do zwolnienia uciekają na płatne urlopy

  ... do pracy, uciekają na płatne urlopy dla poratowania zdrowia. linki ... 15 tys. nauczycieli przebywa na urlopie zdrowotnym. Samorządy płacą za to ... pod koniec maja uciekają na urlopy dla poratowania zdrowia. W ubiegłym ... zarządzenia zmniejszyła się liczba takich urlopów, bo nie wszystkie okazały ... potrzebie skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, ...

  czytaj więcej

 • ZUS nadal żąda od matek zapłaty zaległych składek

  ZUS nadal żąda od matek zapłaty zaległych składek

  ... -2006 w trakcie urlopu wychowawczego i pobierania zasiłku ... "Rządowy projekt rozróżnia urlopy macierzyński i wychowawczy ze względu na ... , rządowy projekt rozróżnia urlopy macierzyński i wychowawczy ze ... . Jednak w przypadku urlopu wychowawczego, który jest bezpłatny ... składek za okres urlopu wychowawczego nowela przewiduje umorzenie ... ), a z tytułu urlopów wychowawczych - 34,7 tys. ...

  czytaj więcej

 • Karta Nauczyciela do zmiany: 52 dni urlopu zamiast 78

  ... jak innychpracowników, 40-godzinny tydzień pracy, w tym 20 – 22godziny przy tablicy. Teraz to 18 godzin, plus 2 godziny na zajęciawyrównawcze. Skróceniu ulegną też nauczycielskie urlopy napodreperowanie zdrowia – 36 miesięcy, jakie może wziąćnauczyciel podczas całej swojej kariery zawodowej, będzie liczonewraz z wakacjami, a na dodatek przyznawane przez lekarzyorzeczników ZUS i ...

  czytaj więcej

 • Jakie okresy składkowe uzupełnią staż emerytalny

  ... utworzeniu, także asystenckich studiów przygotowawczych. Czas urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy – z ... z całą stanowczością stwierdzić, że nauczycielka ta uzyska prawo ...

  czytaj więcej

 • MEN przedstawił propozycje zmian w Karcie Nauczyciela m.in. skrócenie urlopów

  ... wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, np. w czasie ... propozycje dotyczące skrócenia urlopów nauczycielskich, likwidacja dodatków ... ". Proponowały one skrócenie urlopów nauczycielskich do 40 ... będzie chciał wziąć urlop w dowolnym czasie, ... zmian dotyczących nauczycielskich urlopów dla poratowania zdrowia, ... pracy, a sam urlop finansowany był przez ... też skrócenia nauczycielom urlopów wypoczynkowych. Domagają się ...

  czytaj więcej

 • MEN nowelizuje Kartę nauczyciela. Będą zmiany w dodatkach i <strong>urlopach</strong>

  MEN nowelizuje Kartę nauczyciela. Będą zmiany w dodatkach i urlopach

  ... pensum. Nauczyciele będą mieli krótszy urlop. Chodzi o doprecyzowanie zapisów, mówiących ... , że nauczyciele mają prawo do urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych ... egzaminów maturalnych. Stąd wyliczenia, że urlop nauczycieli zostałby skrócony do 47 ... . Zmienią się natomiast zasady przyznawania urlopu na poratowanie zdrowia. Po ... do jednego takiego urlopu. Dotychczas mógł trzykrotnie ...

  czytaj więcej

 • Nauczyciele nadużywają prawa do leczenia. Płacimy wszyscy

  Nauczyciele nadużywają prawa do leczenia. Płacimy wszyscy

  ... zasadach przyznawania nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia. ... . nauczycieli przebywa na urlopie zdrowotnym. Samorządy płacą ... uzyskaniem prawa do urlopu na poratowanie zdrowia ... może na takim urlopie przebywać do trzech ... , minimalna przerwa między urlopami wynosi zaledwie rok. ... roku szkolnym na urlopie było 252, a ... liczba korzystających z urlopu zwiększyła się o ... szkolnym na urlopach przebywało 229 ...

  czytaj więcej

 • Czy można pracować na zastępstwo w administracji publicznej

  ... mieć umowę okresową Nauczycielka po urlopie rodzicielskim chce skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, a następnie – z wychowawczego. Łącznie nie będzie ... powodu choroby czy urlopu bezpłatnego lub wychowawczego. W takim przypadku ... przebywających np. na urlopach rodzicielskich, nie musi ... np. korzystał z urlopu wychowawczego. Uznała, że ostatni ... na urlopie bezpłatnym. W ...

  czytaj więcej

 • Dlaczego warto zwrócić się do ZUS, by przeliczył zgromadzone składki

  Dlaczego warto zwrócić się do ZUS, by przeliczył zgromadzone składki

  ... granicą Pani Natalia, nauczycielka języka francuskiego, wyjechała ... służby wojskowej, korzystania z urlopu wychowawczego lub nauki w szkole ... lata korzystała z urlopu wychowawczego. – Czy teraz ten ... nie podlegają jednak okresy urlopów wychowawczych, urlopów bezpłatnych udzielonych na podstawie ... w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących ... w tym celu urlopów bezpłatnych, a także ...

  czytaj więcej

 • Nawet 80 dni - tyle wolnego ma polski nauczyciel

  Nawet 80 dni - tyle wolnego ma polski nauczyciel

  ... niż obecnie. O skróconym urlopie decydowałby szef placówki. ... mieli 40 dni urlopu, a pozostały czas ... nawet 80 dni urlopu. Nauczyciele twierdzą, że ... od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Takie uprawnienia wynikają ... , a pozostali mają urlop – twierdzi Ewa Józefowicz, ... wprowadzono 40-dniowy urlop wypoczynkowy, to nauczyciele ... . mazowieckie). Zima wydłuża urlop Nauczyciele, podobnie jak ...

  czytaj więcej

 • Jakie prawa ma pracownik opiekujący się dzieckiem

  ... pracy, przewidziano alternatywę wobec urlopu wychowawczego. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek ... mógłby korzystać z takiego urlopu. Trzeba jednak pamiętać, że ... Anna K. po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i po ... czasu, przez który przysługuje urlop wychowawczy (urlop przysługuje w wymiarze do ... uczęszcza do przedszkola. Nauczycielka poinformowała ją, że ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne