wypłata zasiłku chorobowego przez pracodawcę

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu wypłata zasiłku chorobowego przez pracodawcę. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące wypłata zasiłku chorobowego przez pracodawcę.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Przy potrąceniach z zasiłków płatnik nie stosuje kodeksu pracy

  Przy potrąceniach z zasiłków płatnik nie stosuje kodeksu pracy

  PROBLEM: Nasz pracownik przebywał przez cały kwiecień na zasiłku chorobowym z powodu wypadku przy pracy. Wcześniej pobierał wynagrodzenie chorobowe, ale tylko kilka dni. Jednak z powodu wypadku przysługuje mu zasiłek. Podstawa wymiaru zasiłku wynosi 2978,73 zł po odliczeniu 13,71 proc. Została obliczona ze stałej pensji zasadniczej oraz średniej miesięcznej, zmiennej premii. Pracownik ma zajęcie komornicze alimentacyjne na łączną kwotę 8000 zł. Jesteśmy płatnikiem zasiłków. Jak dokonać potrącenia z zasiłku za kwiecień?

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z 14 czerwca 2018

  Poradnia ubezpieczeniowa z 14 czerwca 2018

  Czy sąd może wyrazić zgodę na opłacenie składek po terminie? W jakich przypadkach ZUS odstąpi od żądania zwrotu nienależnego świadczenia Jak zapisać prawo do jubileuszówek, żeby były zwolnione ze składek? Dlaczego małżonek przedsiębiorcy nie zawsze zostanie uznany za współpracownika?

  czytaj więcej

 • Jak po zmianie wymiaru czasu pracy wliczyć do podstawy zasiłku nagrodę roczną

  Jak po zmianie wymiaru czasu pracy wliczyć do podstawy zasiłku nagrodę roczną

  Nasz pracownik zachorował w maju br. Jest to jego pierwsza w tym roku niezdolność do pracy. Ma prawo do wynagrodzenia chorobowego za pięć dni zwolnienia lekarskiego. Jego wynagrodzenie tworzą: pensja zasadnicza – 3900 zł, premia miesięczna w wysokości 15 proc. wynagrodzenia za czas przepracowany oraz nagroda roczna w wysokości od 3 do 7 proc. wypłaconego zasadniczego wynagrodzenia za pracę. W lutym 2018 r. wypłacono nagrodę za 2017 r. w wysokości 1870 zł. Jednak od 1 października 2017 r. pracownik przeszedł z 1/2 na 3/4 etatu (wcześniej zarabiał 2800 zł). Jak obliczyć podstawę wymiaru i wysokość wynagrodzenia chorobowego? Pracownik ma mniej niż 50 lat.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z dnia 28 czerwca 2018 roku

  Poradnia ubezpieczeniowa z dnia 28 czerwca 2018 roku

  Czy ZUS może obciążyć spadkobiercę długami płatnika, który nie pozostawił majątku Jak obliczać termin przedawnienia dla zaległości składkowych zmarłego przedsiębiorcy Dlaczego świadczenia wypadkowe dobrowolnie wypłacane przez pracodawcę nie są oskładkowane Jak długo można pobierać zasiłek opiekuńczy na niepełnosprawne dziecko Dlaczego nienależnie pobrane świadczenia chorobowe wpłyną na wysokość renty.

  czytaj więcej

 • Jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Kiedy i komu przysługuje?

  Jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Kiedy i komu przysługuje?

  Jeżeli ubezpieczony pracownik - wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - doznaje stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wówczas przysługuje mu jednorazowe odszkodowanie. Świadczenie przysługuje w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku. Pieniądze otrzymać może także uprawniony członek rodziny.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe po przejęciu zakładu pracy przez nowego pracodawcę

  Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe po przejęciu zakładu pracy przez nowego pracodawcę

  1 lipca 2018 r. nastąpiło przejęcie zakładu pracy na podstawie art. 23 1 kodeksu pracy. Jeden z przejętych pracowników zachorował w sierpniu. Jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla tego pracownika – czy przyjąć zarobki od poprzedniego pracodawcy? Kto będzie płatnikiem zasiłków w tym roku, skoro poprzedni pracodawca je wypłacał, a nowy nie jest do tego uprawniony?

  czytaj więcej

 • Ubezpieczenie zdrowotne przy zmianie pracy. Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy?

  Ubezpieczenie zdrowotne przy zmianie pracy. Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy?

  Pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy także po zwolnieniu z pracy, o ile niezdolność powstanie nie później niż w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia i trwa bez przerwy co najmniej 30 dni.

  czytaj więcej

 • Polacy coraz częściej na zwolnieniach. Można spodziewać się zwiększenia uprawnień kontrolnych ZUS

  Polacy coraz częściej na zwolnieniach. Można spodziewać się zwiększenia uprawnień kontrolnych ZUS

  Dłuższe macierzyńskie, więcej urodzeń i lepsza sytuacja na rynku pracy potęgują deficyt w FUS . Ubezpieczyciel chce uszczelnić system.

  czytaj więcej

 • Podaj szefowi prywatny numer. Pozna go też kontroler ZUS

  Podaj szefowi prywatny numer. Pozna go też kontroler ZUS

  Organ rentowy zyska możliwość wezwania chorego na kontrolę nie tylko listem poleconym, ale też telefonując do niego lub wysyłając zawiadomienie pocztą elektroniczną.

  czytaj więcej

 • ZUS: Pracownicy etatowi wciąż muszą się składać na przedsiębiorców

  ZUS: Pracownicy etatowi wciąż muszą się składać na przedsiębiorców

  Wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich z roku na rok są coraz mniejsze. Ale systemowi i tak daleko do samofinansowania.

  czytaj więcej

 • Pielęgniarki na macierzyńskim straciły na podwyżkach

  Pielęgniarki na macierzyńskim straciły na podwyżkach

  Od września – na mocy porozumienia z ministrem zdrowia – dodatek do pensji, który otrzymywały pielęgniarki, tzw. zembalowe, został włączony do podstawy wynagrodzenia. To dla nich korzystna zmiana, m.in. dlatego, że od podstawy liczą się pochodne. Jednak część pielęgniarek przebywających na urlopach macierzyńskich, które do tej pory dodatek otrzymywały, straciła go, a na podwyżkę muszą poczekać do czasu powrotu do pracy.

  czytaj więcej

 • Jak uzupełnić wynagrodzenie do celów zasiłkowych w razie przekroczenia limitu 30-krotności

  Jak uzupełnić wynagrodzenie do celów zasiłkowych w razie przekroczenia limitu 30-krotności

   Pracownik zachorował w listopadzie 2018 r. Jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości 12 tys. zł. Natomiast w listopadzie 2017 r. jego roczna podstawa wymiaru składki emerytalnej i rentowej przekroczyła ustawowy limit.

  czytaj więcej

 • Pracodawcy zapłacą składki za studentów?

  Pracodawcy zapłacą składki za studentów?

  NSZZ „Solidarność” chce likwidacji przepisów wyłączających z ubezpieczeń społecznych studentów pracujących na umowach zlecenia i agencyjnych.

  czytaj więcej

 • Przepychanki wokół e-zwolnień. Lekarze przeciwni elektronizacji

  Przepychanki wokół e-zwolnień. Lekarze przeciwni elektronizacji

  Po 1 grudnia pacjenci nadal będą otrzymywać papierowe druki, bo lekarze nie chcą się zgodzić na przymusową elektronizację. Pracodawcy twierdzą, że będą honorować takie potwierdzenia choroby. ZUS zaś zapewnia, że żaden ubezpieczony nie będzie poszkodowany.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć okres zasiłkowy w razie nawrotu choroby

  Jak obliczyć okres zasiłkowy w razie nawrotu choroby

  Pracownik chorował od 25 kwietnia do 5 września 2018 r. (134 dni). Następnie od 18 do 26 października (dziewięć dni), ale choroba była inna (zapalenie krtani, wcześniej schorzenie kręgosłupa). Od 27 października pracownik kontynuuje zwolnienie lekarskie wystawione – na razie – do 30 listopada (35 dni). To zwolnienie znowu jest wystawione przez lekarza leczącego go na schorzenie kręgosłupa. Czy ten ostatni okres niezdolności liczy się do poprzednich 134 dni, skoro między tymi zwolnieniami była inna choroba?

  czytaj więcej

 • Od 2019 roku osoby z minimalną pensją dostaną 150 zł więcej

  Od 2019 roku osoby z minimalną pensją dostaną 150 zł więcej

  Od 1 stycznia 2019 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 2100 zł do 2250 zł. Jak zwykle wyższe też będą niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej pensji lub jej wielokrotności, a także wszystkie podstawy, progi i wskaźniki obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których bazą są minimalne pobory. Wzrost wysokości wynagrodzenia minimalnego podnosi również inne obowiązkowe świadczenia i należności. Ta kwota funkcjonuje również jako graniczna, np. przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia, a w przepisach ubezpieczeniowych także jako podstawa wymiaru składek na ZUS z niektórych tytułów.

  czytaj więcej

 • ZUS: Od początku grudnia lekarze wystawili prawie pół miliona e-zwolnień

  ZUS: Od początku grudnia lekarze wystawili prawie pół miliona e-zwolnień

  Liczba e-zwolnień wystawionych przez lekarzy w całym kraju od początku grudnia przekroczyła już 450 tys. - poinformował w piątek PAP rzecznik prasowy ZUS Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że zwolnienia papierowe nie sięgnęły progu 1 proc.

  czytaj więcej

 • Świadczenia dla rodziców: ZUS przypomina o zasiłku opiekuńczym

  Świadczenia dla rodziców: ZUS przypomina o zasiłku opiekuńczym

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o możliwości zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy nie mają z kim zostawić dziecka w sytuacji, gdy przedszkole, szkoła lub żłobek są zamknięte.

  czytaj więcej

 • Zaradność w Polsce się nie opłaca

  Zaradność w Polsce się nie opłaca

  Zamiast ustawić się w kolejce po socjal, chcieli pokazać, że potrafią zadbać o rodzinę. Znaleźli lepszą pracę, przekroczyli magiczne progi o kilka złotych i stracili prawo do zasiłków. Zostali sami z przekonaniem, że w tym kraju zaradność nie jest w cenie.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników