wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronna czynność prawna skutkująca rozwiązaniem stosunku pracy.


 • Zobacz, co powinna zawierać umowa o pracę

  Zobacz, co powinna zawierać umowa o pracę

  Umowa o pracę powinna określać między innymi czas i rodzaj pracy oraz wysokość wynagrodzenia.

  czytaj więcej

 • Przywrócenie do pracy: Bez urlopu i odprawy, ale z wynagrodzeniem

  Przywrócenie do pracy: Bez urlopu i odprawy, ale z wynagrodzeniem

  Niesłusznie zwolniony pracownik może domagać się przed sądem przywrócenia do pracy na takich samych warunkach zatrudnienia. Za okres bez pracy nie przysługuje mu jednak urlop wypoczynkowy, musi też zwrócić odprawę pracowniczą.

  czytaj więcej

 • Ustawa o jawności życia publicznego: obowiązek rejestru umów cywilnoprawnych i nowy wzór oświadczenia majątkowego

  Ustawa o jawności życia publicznego: obowiązek rejestru umów cywilnoprawnych i nowy wzór oświadczenia majątkowego

  Wzmocnienie przejrzystości państwa poprzez m.in. stworzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych w sektorze publicznym, nowy wzór jawnych i jednakowych dla wszystkich zobowiązanych oświadczeń majątkowych - zakłada przedstawiony w poniedziałek projekt ustawy o jawności życia publicznego.

  czytaj więcej

 • Umowy na zastępstwo w służbie cywilnej

  Umowy na zastępstwo w służbie cywilnej

  ● W jakiej sytuacji pracownika na zastępstwo można zatrudnić na pół etatu● Kiedy osobę dotychczas pracującą na zastępstwo można przyjąć bez naboru● Jaki rodzaj umowy dla osoby, która wcześniej pracowała na zastępstwo● Czy przeniesienie do innego urzędu zwalnia stanowisko● Jaką umowę można zawrzeć w celu zastępstwa osoby przesuniętej do innych zadań● Dlaczego były urzędnik nie może być przyjęty ponownie na czas nieobecności innego członka korpusu SC

  czytaj więcej

 • Prawo z hurtowni: Nowa ustawa o uproszczeniach dla przedsiębiorców przypomina hurtownię ogólnospożywczą

  Prawo z hurtowni: Nowa ustawa o uproszczeniach dla przedsiębiorców przypomina hurtownię ogólnospożywczą

  Szkodzi nieznajomość nie tylko prawa, lecz także wiedzy prawniczej. Przykładów w projekcie uproszczeń dla przedsiębiorców nie brakuje.

  czytaj więcej

 • Reforma jawności publicznej

  Reforma jawności publicznej

  Nowa ustawa zakłada m.in. obowiązek prowadzenia otwartego rejestru umów cywilnoprawnych i zwiększenie ochrony sygnalistów. Te, i nie tylko te kwestie, mają być uregulowane w ramach jednej ustawy o jawności życia publicznego. Tyle że jeszcze jej nie ujawniono.

  czytaj więcej

 • Na podstawie wyroków TSUE trudno wyznaczyć uniwersalną zasadę postępowania przy zwolnieniach grupowych

  Na podstawie wyroków TSUE trudno wyznaczyć uniwersalną zasadę postępowania przy zwolnieniach grupowych

  - Warto rozważyć celowość zmiany ustawy o zwolnieniach grupowych w taki sposób, aby rozstrzygnąć te kwestie, które budzą wątpliwości. Uwzględniając oczywiście dorobek orzeczniczy TSUE - wyjaśnia Katarzyna Mieszkowicz, sędzia w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Płocku, członek zarządu Stowarzyszenia na rzecz Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych PRO LABORIS.

  czytaj więcej

 • Nie każde wypowiedzenie zmieniające skończy się odprawą

  Nie każde wypowiedzenie zmieniające skończy się odprawą

  PROBLEM: Czy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, który ma zamiar wypowiedzieć warunki pracy lub płacy takiej liczbie zatrudnionych, która odpowiada limitom z przepisów o zwolnieniach grupowych, musi stosować określone w tych przepisach procedury? Takie pytanie zadano Sądowi Najwyższemu w 2015 r. Ten jednak odmówił odpowiedzi, uznając, że w tej kwestii najpierw musi się wypowiedzieć unijny Trybunał Sprawiedliwości. Stanowiska TSUE właśnie się doczekaliśmy – trybunał zajął je w dwóch wyrokach z 21 września w sprawach C-149/16 i C-429/16. Uznał w nich m.in., że jeśli pracodawca ma zamiar dokonać jednostronnej zmiany warunków wynagrodzenia na niekorzyść pracowników i może się to wiązać z ustaniem stosunków pracy w liczbie przekraczającej progi określone dla zwolnień grupowych, to powinien wdrożyć procedurę dla takich zwolnień, w tym przeprowadzić konsultacje. Wyroki TSUE nie rozwiązują niestety wszystkich wątpliwości co do stosowania procedury zwolnień grupowych w przypadku dokonywania wypowiedzeń zmieniających. Pisaliśmy już o tym w Tygodniku Gazeta Prawna z 13–15 października 2017 r. Wówczas głos oddaliśmy prawnikom – pełnomocnikom przed sądami pracy, a dziś potwierdza to przedstawiciel środowiska sędziowskiego.

  czytaj więcej

 • Propozycje rewolucji w urlopach: Pracodawca wskaże datę, jednolity wymiar odpoczynku dla wszystkich

  Propozycje rewolucji w urlopach: Pracodawca wskaże datę, jednolity wymiar odpoczynku dla wszystkich

  - Zaproponujemy, aby pracodawca mógł jednostronnie decydować o terminie wypoczynku, ale z dwumiesięcznym uprzedzeniem. Jego wymiar byłby jednolity dla wszystkich pracowników, bez względu na staż. Utrzymamy urlop na żądanie, ale powinien być on bezpłatny - mówi profesor Arkadiusz Sobczyk

  czytaj więcej

 • Kolorz: Dałbym rządowi czwórkę z plusem

  Kolorz: Dałbym rządowi czwórkę z plusem

  W skali dzisiejszych ocen szkolnych dałbym rządowi mocną czwórkę z plusem – powiedział PAP przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz. Lider największej struktury związku w kraju krytykuje jednak rząd za likwidację kopalń i stosunek do polityki klimatycznej UE.

  czytaj więcej

 • Lekarze rezydenci kończą głodówkę, ale nie kończą protestu

  Lekarze rezydenci kończą głodówkę, ale nie kończą protestu

  Lekarze rezydenci kończą głodówkę; protest będzie kontynuowany w innej formie - poinformowało Porozumienie Rezydentów OZZL. Decyzję tę skomentował minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. - Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję o zakończeniu protestu głodowego lekarzy rezydentów; ich postulaty są realizowane - oświadczył.

  czytaj więcej

 • Fiskus łagodnieje w sprawie ulgi na B+R

  Fiskus łagodnieje w sprawie ulgi na B+R

  O odliczeniu kosztów pracowniczych nie decydują zapisy w umowie o pracę. Liczy się faktyczna realizacja zadań badawczo-rozwojowych – potwierdza dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  czytaj więcej

 • Rok prezydentury Trumpa: Amerykańska gospodarka przyspiesza

  Rok prezydentury Trumpa: Amerykańska gospodarka przyspiesza

  Realizacja obietnic wyborczych miała doprowadzić do katastrofy. Nic z tego. Wzrost PKB przekracza 3 proc., a bezrobocie jest najniższe od 17 lat

  czytaj więcej

 • Sąd Najwyższy rozszerza definicję pracownika o lekarza na kontrakcie

  Sąd Najwyższy rozszerza definicję pracownika o lekarza na kontrakcie

  Zdaniem sądu w przypadku medyka należy płacić składki także od jego dodatkowych umów zawieranych poza stosunkiem pracy. Tak jest, gdy obowiązki na ich podstawie są wykonywane na rzecz pracodawcy.

  czytaj więcej

 • Każdy związek zawodowy może reprezentować ubezpieczonego

  Każdy związek zawodowy może reprezentować ubezpieczonego

  Tak orzekł wczoraj Sąd Najwyższy. Uchwała jest o tyle istotna, że dopuszczenie osoby nieuprawnionej do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika może powodować nieważność postępowania.

  czytaj więcej

 • Jakie składki przy wypłacie dodatku za rozłąkę?

  Jakie składki przy wypłacie dodatku za rozłąkę?

  Firma zatrudnia pracowników na budowie w innej części kraju. W związku z tym, że miejscem pracy zatrudnionych zgodnie z umową o pracę jest miejsce, w których zlokalizowana jest ta budowa, zatrudnionym tam pracownikom nie przysługują świadczenia z tytułu podróży służbowej. Od października 2017 r., zgodnie z regulaminem wynagradzania, został przyznany dodatek za rozłąkę pracownikom czasowo przeniesionym do pracy w innej miejscowości niż miejscowość stałego zamieszkania. W ten sposób są im rekompensowane zwiększone koszty utrzymania i kontaktów z rodziną. Dodatek za rozłąkę wynosi 20 zł za każdy dzień pobytu w miejscowości czasowego przeniesienia. Czy dodatek ten podlega oskładkowaniu?

  czytaj więcej

 • Ignatieff: Umowę NAFTA trzeba wypowiedzieć. Od czasu, gdy była podpisana, sytuacja na świecie uległa zmianie

  Ignatieff: Umowę NAFTA trzeba wypowiedzieć. Od czasu, gdy była podpisana, sytuacja na świecie uległa zmianie

  Jestem przekonany, że Kanadyjczycy rozumieją, iż ich przyszłość i dobrobyt są związane z USA. Natomiast prawdą jest, że ten pakt, w którym uczestniczy też Meksyk, nie jest fair, dlatego należy go renegocjować. Został podpisany w latach 90., a od tamtego czasu sytuacja na świecie diametralnie się zmieniła. Zaszły zmiany technologiczne – mam na myśli cyfryzację, mamy też całkiem inny klimat polityczny - mówi Michael Grant Ignatieff, pisarz i polityk, obecnie rektor Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. 

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników