wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Rzecznik Trybunału UE dopuszcza zakaz noszenia chusty w miejscu pracy

  Rzecznik Trybunału UE dopuszcza zakaz noszenia chusty w miejscu pracy

  Zakaz noszenia chusty na głowie w miejscu pracy może być dopuszczalny, jeśli wynika z ogólnej regulacji wewnątrz firmy dotyczącej neutralności religijnej i światopoglądowej - oceniła w opinii rzeczniczka generalna Trybunału Sprawiedliwości UE Juliane Kokott.

  czytaj więcej

 • Praca wolna od religijnej symboliki. Zatrudniający może zabronić noszenia krzyża i hidżabu

  Praca wolna od religijnej symboliki. Zatrudniający może zabronić noszenia krzyża i hidżabu

  Zatrudniający może zakazać podwładnym noszenia np. hidżabu lub widocznego krzyżyka chrześcijańskiego. Ale tylko jeśli jest to uzasadnione.

  czytaj więcej

 • Urzędnik to nie sędzia, nie ma przywilejów niezawisłości

  Urzędnik to nie sędzia, nie ma przywilejów niezawisłości

  - Pracownik nie ponosi odpowiedzialności zewnętrznej za rzetelność funkcjonowania administracji. Nie powinien zatem przywłaszczać sobie takich kompetencji, za których wykonywanie poniesie odpowiedzialność jego pracodawca - mówi dr Stefan Płażek adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  czytaj więcej

 • Ciąża nie zagwarantuje bezterminowego zatrudnienia

  Ciąża nie zagwarantuje bezterminowego zatrudnienia

  Czy jeżeli umowa przedłużona do dnia porodu przekroczy ustawowe limity, kontrakt przekształci się w bezterminowy? Wydaje się, że pracodawcy nie muszą się tego obawiać. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Taką ochronę kobiet spodziewających się dziecka przewiduje art. 177 par. 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm., dalej: k.p.).

  czytaj więcej

 • Dyrekcja CZD: Protest pielęgniarek może doprowadzić do likwidacji szpitala

  Dyrekcja CZD: Protest pielęgniarek może doprowadzić do likwidacji szpitala

  Nieprzemyślany protest pielęgniarek z Centrum Zdrowia Dziecka może doprowadzić do likwidacji szpitala - oświadczyła w piątek dyrektorka placówki Małgorzata Syczewska. Nie można zaakceptować żądań strajkujących pielęgniarek - powiedziała. Apelowała o powrót do pracy.

  czytaj więcej

 • CZD: Kolejna tura rozmów w niedzielne południe. Pielęgniarki apelują do Szydło

  CZD: Kolejna tura rozmów w niedzielne południe. Pielęgniarki apelują do Szydło

  Pielęgniarki z CZD apelują do premier Beaty Szydło o pomoc w rozwiązaniu konfliktu. Rezygnują z referendum ws. zaostrzenia protestu, ale nie wycofują się ze strajku. Zdaniem rzecznika rządu nie należy angażować premier w spór w CZD. Kolejna tura rozmów ma odbyć się w niedzielę.

  czytaj więcej

 • Uwięzieni w POL-onie: Uczelnie trzymają w rejestrach kadrowych martwe dusze

  Uwięzieni w POL-onie: Uczelnie trzymają w rejestrach kadrowych martwe dusze

  Aby nie stracić uprawnień do prowadzenia studiów, niektóre uczelnie trzymają w rejestrach kadrowych tzw. martwe dusze. Dopóki ktoś tego nie zauważy. O tym, że nie wszystkie szkoły wyższe wywiązują się z obowiązku aktualizowania danych w ogólnopolskiej bazie o szkolnictwie wyższym POL–on, przekonał się jeden z akademików. Mimo wypowiedzenia przez niego umowy o pracę, prywatna uczelnia nie wykreśliła go z listy swoich pracowników i w efekcie nie mógł się zatrudnić w nowym miejscu. Musiało interweniować Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz generalny inspektor ochrony danych osobowych.

  czytaj więcej

 • Firma nie zapłaci za prywatne telefony pracownika

  Firma nie zapłaci za prywatne telefony pracownika

  TEZA: Bezpodstawne jest przerzucanie na pracodawcę ryzyka ponoszenia kosztów pozasłużbowych połączeń telefoniczno-internetowych wykonanych w prywatnym interesie pracownika, ponieważ wyrządzenie pracodawcy szkody przez używanie służbowego telefonu do celów prywatnych nie jest działaniem w granicach ryzyka pracodawcy ani dopuszczalnego ryzyka pracownika.

  czytaj więcej

 • Wybór do zarządu związku zawodowego nie zawsze chroni przed wypowiedzeniem umowy o pracę

  Wybór do zarządu związku zawodowego nie zawsze chroni przed wypowiedzeniem umowy o pracę

  Pracodawca prowadził z zakładową organizacją związkową negocjacje w kwestii reorganizacji zakładu pracy, a tym samym konieczności redukcji zatrudnienia. Jednym z kryteriów doboru pracowników przewidzianych do zwolnienia było posiadanie przez nich uprawnień emerytalnych. Po zawarciu porozumienia z organizacją związkową, lecz jeszcze przed dokonaniem wypowiedzeń, jeden z posiadających uprawnienia emerytalne pracowników został wybrany na wakujące stanowisko do zarządu związku. Czy taki wybór powoduje objęcie wymienionego zatrudnionego ochroną z tytułu pełnienia funkcji związkowej?

  czytaj więcej

 • Podróż szkoleniowa to nie służbowa, ale pracodawca może je zrównać

  Podróż szkoleniowa to nie służbowa, ale pracodawca może je zrównać

  Wyjazd na szkolenie, studia lub kursy zasadniczo różni się od delegacji, ale może być podobnie – lub wręcz identycznie – rozliczany. Inne jednak będą skutki podatkowo-ubezpieczeniowe. Do obowiązków pracodawcy należy ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Powinność ta nie jest jednak poparta żadną sankcją, wskutek czego za jej naruszenie zatrudniającemu nic nie grozi. Mimo to wielu pracodawców inwestuje jednak w rozwój swoich pracowników.

  czytaj więcej

 • Samochód w firmie: Wciąż jest problem z wyjazdami lokalnymi

  Samochód w firmie: Wciąż jest problem z wyjazdami lokalnymi

  Od zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych jazd lokalnych trzeba naliczyć podatek – stwierdził dyrektor katowickiej izby.

  czytaj więcej

 • SN: Kryteria majątkowe nie zawsze decydują o przejęciu zakładu

  SN: Kryteria majątkowe nie zawsze decydują o przejęciu zakładu

  Likwidacja powiatowej jednostki organizacyjnej nie oznacza automatycznego przejęcia jej pracowników przez nową placówkę, która powstała w to miejsce. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Małe firmy bez regulaminów. Będą skargi na uznaniowy system wynagradzania?

  Małe firmy bez regulaminów. Będą skargi na uznaniowy system wynagradzania?

  Pracodawcy popierają ograniczenia w tworzeniu wewnętrznych przepisów dotyczących pracy i wynagrodzeń. – I tak będą musieli ustalać zasady wypłat pensji – ostrzegają związkowcy. Ustalenie regulaminów pracy i płacy będzie obowiązkowe w firmach zatrudniających co najmniej 50, a nie jak obecnie – 20 pracowników. W tych z załogą od 20 do 49 osób będzie to konieczne tylko w razie złożenia wniosku przez związek zawodowy. Tak wynika z pierwszego pakietu ułatwień dla przedsiębiorców przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju (tzw. pakiet Morawieckiego).

  czytaj więcej

 • Pracownik służby cywilnej może być zwolniony dyscyplinarnie

  Pracownik służby cywilnej może być zwolniony dyscyplinarnie

  Jeżeli taka osoba dopuściła się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, można ją zwolnić na mocy kodeksu pracy, a nie ustawy o służbie cywilnej. Zmieniło się w tej kwestii orzecznictwo Sądu Najwyższego. To znaczy, że z taką osobą można rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia – na podstawie art. 52 par. 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.; dalej: k.p.).

  czytaj więcej

 • Zmiana kryteriów doboru do zwolnienia tylko wyjątkowo

  Zmiana kryteriów doboru do zwolnienia tylko wyjątkowo

  TEZA: Pracodawca może wprawdzie w wyjątkowych sytuacjach, gdy jest to motywowane szczególnymi okolicznościami, odstąpić od przyjętych wcześniej kryteriów doboru pracowników do zwolnienia, ale powinien przekonująco uzasadnić to odstępstwo, a zastosowane w miejsce dotychczasowych nowe kryteria oceny powinny być obiektywne i niedyskryminacyjne dla zwalnianego pracownika (art. 45 par. 1 kodeksu pracy).

  czytaj więcej

 • Zasady przyznawania dopłaty do letniego wypoczynku

  Zasady przyznawania dopłaty do letniego wypoczynku

  Razem z mężem i trójką dzieci planujemy w sierpniu wakacyjny wyjazd nad morze. Ponieważ mieliśmy w tym roku dodatkowe wydatki związane z remontem domu, chciałabym złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów urlopu z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy mogę otrzymać dopłatę do wakacji nie tylko dla siebie, ale też dzieci – pyta pani Magdalena.

  czytaj więcej

 • Pracownicy zakorkowali Sąd Najwyższy skargami kasacyjnymi

  Pracownicy zakorkowali Sąd Najwyższy skargami kasacyjnymi

  Błahe sprawy blokują ważne rozstrzygnięcia w prawie pracy. SN domaga się ograniczenia możliwości składania skarg kasacyjnych w kwestii dotyczącej zatrudnienia.

  czytaj więcej

 • Bierny jak pracownik

  Bierny jak pracownik

  Pracownicy narzekają na niskie pensje i śmieciowe umowy. Ale sami niewiele robią, by temu przeciwdziałać, choć mają ogromne możliwości.

  czytaj więcej

 • Brexit: Czy możliwy jest rozpad Zjednoczonego Królestwa?

  Brexit: Czy możliwy jest rozpad Zjednoczonego Królestwa?

  Już za tydzień dowiemy się, czy Brytyjczycy na drodze referendum zdecydują o opuszczeniu Unii Europejskiej. Najnowsze sondaże wskazują na większą liczbę zwolenników niż przeciwników Brexitu. Jeśli tak się stanie należy przygotować się na sporą burzę zarówno na rynku ogólnoświatowym, jak i brytyjskim.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników