wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Dłuższe urlopy i zakaz zwalniania: 4 grupy pracowników z szczególnymi uprawnieniami

  Dłuższe urlopy i zakaz zwalniania: 4 grupy pracowników z szczególnymi uprawnieniami

  Pracownikowi w Polsce przysługuje szereg uprawnień - pracodawca musi między innymi zatrudnionej na podstawie umowy o pracę osobie wypłacić godziwe wynagrodzenie oraz dać jej możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Jednak pewnym grupom pracowników przysługują prawa szczególne - zobacz komu dokładnie.

  czytaj więcej

 • Limit nie dla wszystkich: Zobacz, kogo nie dotyczą ograniczenia w stosowaniu umów terminowych

  Limit nie dla wszystkich: Zobacz, kogo nie dotyczą ograniczenia w stosowaniu umów terminowych

  Obiektywne powody wskazane przez firmę lub sezonowość zatrudnienia będą uzasadniały niestosowanie ograniczeń w pracy terminowej.

  czytaj więcej

 • Zmiany w umowach o pracę: Na rodzaj kontraktu wpływ ma wiek i płeć, ale to się zmieni

  Zmiany w umowach o pracę: Na rodzaj kontraktu wpływ ma wiek i płeć, ale to się zmieni

  Czy zmiany w kodeksie pracy dadzą wszystkim równe szanse? To się dopiero okaże, ale już dziś widać, że w największym stopniu na ograniczeniach możliwości podpisywania w nieskończoność śmieciowych umów terminowych powinny głównie skorzystać osoby młode oraz kobiety. Niemal 60 proc. osób przed 24. rokiem życia pracuje na umowach zlecenia i o dzieło. Na takich formach zatrudnienia jest też aż 41 proc. kobiet. Dla porównania, wśród mężczyzn odsetek ten sięga 34 proc. – wynika z badania BIG InfoMonitor.

  czytaj więcej

 • Kiedy pracownik może natychmiast zwolnić się z pracy

  Kiedy pracownik może natychmiast zwolnić się z pracy

  Pracownik może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę lub gdy wykonywana praca ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie.

  czytaj więcej

 • Czy pracownik może podjąć nową pracę w okresie wypowiedzenia?

  Czy pracownik może podjąć nową pracę w okresie wypowiedzenia?

  Pracownik w czasie okresu wypowiedzenia może rozpocząć kolejne zatrudnienie - zwłaszcza, jeśli pracodawca zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy.

  czytaj więcej

 • Pracownik może uniknąć niekorzystnych zmian warunków zatrudnienia

  Pracownik może uniknąć niekorzystnych zmian warunków zatrudnienia

  Otrzymałem bardzo intratną propozycję zatrudnienia w nowej firmie. Chciałbym ją przyjąć, ale boję się, że korzystne warunki (m.in. roczny okres wypowiedzenia, prawo do wysokiej odprawy w razie zwolnienia) mają mnie jedynie zachęcić do podpisania umowy, a po jakimś czasie pracodawca będzie chciał się z nich wycofać. Czy mogę w jakiś sposób ochronić się przed taką sytuacją – pyta pan Marcin.

  czytaj więcej

 • Przy zatrudnianiu urzędnika należy uwzględnić zmiany kodeksowe

  Przy zatrudnianiu urzędnika należy uwzględnić zmiany kodeksowe

  Burmistrz chce zatrudnić na podstawie przepisów o pracownikach samorządowych dwie osoby do obsługi programu 500 plus. Czy musi wziąć pod uwagę ostatnie zmiany w kodeksie pracy?

  czytaj więcej

 • Nielimitowane umowy na czas określony. Kiedy i jak stosować wyjątki

  Nielimitowane umowy na czas określony. Kiedy i jak stosować wyjątki

  Od niedawna mamy zarówno nowe limity – czasowy i liczbowy – odnoszące się do umów o pracę na czas określony, jak i nowy katalog przesłanek wyłączających ich stosowanie. Czytelnicy wciąż mają wątpliwości, czy w danej sytuacji mogą korzystać z wyjątków, czy też nie. Dzisiejsza ściągawka pomoże im je rozwiać.

  czytaj więcej

 • Urlop i świadczenie pracy: 4 obowiązki pracownika odchodzącego z firmy

  Urlop i świadczenie pracy: 4 obowiązki pracownika odchodzącego z firmy

  Odchodzący z firmy pracownik powinien prawidłowo wypowiedzieć umowę, jest też zobowiązany nadal świadczyć pracę oraz wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy.

  czytaj więcej

 • Kiedy musisz poinformować pracodawcę o ciąży

  Kiedy musisz poinformować pracodawcę o ciąży

  Nawet jeśli pracownica nie poinformuje przełożonego o ciąży, nadal przysługują jej ochrona prawna, w tym zakaz zwalniania z pracy.

  czytaj więcej

 • Zmiany w umowach terminowych w praktyce: Firmy nie obchodzą limitów

  Zmiany w umowach terminowych w praktyce: Firmy nie obchodzą limitów

  Do tej pory pracodawcy zgłosili tylko 6,1 tys. umów na czas określony, które z obiektywnych przyczyn można zawierać na dłużej niż 33 miesiące. Wbrew obawom związków zawodowych pracodawcy nie nadużywają furtki w nowych przepisach o zatrudnieniu na czas określony, która umożliwia zawieranie terminowych umów na dłuższe okresy. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w ciągu dwóch miesięcy od wejścia w życie zmian obiektywne przyczyny, które uzasadniają niestosowanie limitów zatrudnienia czasowego, wskazano jedynie w przypadku 6,1 tys. umów (z łącznej liczby około 1,8 mln takich kontraktów).

  czytaj więcej

 • Menedżerowie mogą łatwo uniknąć 70-proc. PIT

  Menedżerowie mogą łatwo uniknąć 70-proc. PIT

  Jest sposób na obejście drakońskiej daniny od odpraw i odszkodowań. Członkowie zarządów i menedżerowie zwalniani ze spółek Skarbu Państwa i firm komunalnych nie płacą 70-proc. podatku, jeżeli wypłata wynika z porozumienia z pracodawcą, a nie z umowy o pracę.

  czytaj więcej

 • SN: ZUS nie zakwestionuje emerytury nauczyciela, gdy umowa rozwiązuje się z upływem czasu

  SN: ZUS nie zakwestionuje emerytury nauczyciela, gdy umowa rozwiązuje się z upływem czasu

  Warunek rozwiązania stosunku pracy wymagany do nabycia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest spełniony w przypadku, gdy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta. Taką uchwałę podjął wczoraj poszerzony skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, rozpatrując zagadnienie prawne postawione przez pierwszego prezesa SN prof. dr hab. Małgorzatę Gersdorf. Dotyczyło ono tego, czy przesłanka rozwiązania przez nauczyciela stosunku pracy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800 ze zm.), jest spełniona, jeśli umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta (art. 30 par. 1 pkt 4 k.p.).

  czytaj więcej

 • SN: Przyczyny zwolnienia określone lakonicznie, ale skuteczne

  SN: Przyczyny zwolnienia określone lakonicznie, ale skuteczne

  Pedagog wczesnoszkolny, który w sposób mało przejrzysty został wytypowany do zwolnienia, może liczyć na odszkodowanie, ale nie na przywrócenie do pracy. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Andrysiak: Uberyzacja gospodarki. Czy chcesz cierpieć w imię wolnego rynku?

  Andrysiak: Uberyzacja gospodarki. Czy chcesz cierpieć w imię wolnego rynku?

  Zachwycać się uberyzacją gospodarki to jak świętować własną śmierć. Przedsiębiorcę wymiecie z rynku firma z minimalnymi kosztami, pracownik bez umowy skończy z nosem wlepionym w smartfon, oczekując jakiegokolwiek, choćby najmniejszego, zlecenia. Co gorsza, uberyzacja to naturalna konsekwencja zglobalizowanego wolnego rynku. Może więc trzeba spojrzeć na ten problem inaczej: czy musimy się do tych zasad dostosować, czy je zanegować i zmienić? Innymi słowy: system jest dla ludzi czy ludzie dla systemu?

  czytaj więcej

 • Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela możliwe w obliczu likwidacji szkoły

  Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela możliwe w obliczu likwidacji szkoły

  Pani Marzena jest nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania. – Kilka dni temu zostałam zaproszona do gabinetu dyrektora – mówi czytelniczka. – Przedstawiono mi propozycję ograniczenia zatrudnienia do 1/2 etatu. Przełożeni twierdzą, że jeśli nie wyrażę zgody na zmianę warunków pracy, rozwiążą ze mną umowę. W szkole są nauczyciele młodsi stażem, którzy uczą tych samych przedmiotów i mają pełen etat. Co się stanie, jeśli nie podpiszę porozumienia – pyta.

  czytaj więcej

 • Pracownik zwróci tylko niektóre koszty na dokształcanie

  Pracownik zwróci tylko niektóre koszty na dokształcanie

  Osoba zatrudniona na podstawie umowy na czas określony uczestniczy w rocznych studiach podyplomowych. Pracodawca pokrywa ich koszty w wysokości 50 proc. obowiązkowych opłat. Umowa o pracę z pracownikiem wygasa przed zakończeniem studiów. Czy pracodawca może żądać od pracownika zwrotu dokonanych na nie wydatków, jeżeli podwładny nie będzie chciał zawrzeć kolejnej umowy o pracę?

  czytaj więcej

 • Bartosz Kwiatkowski, PwC: PKB Polski wzrośnie, ale to nie pocieszy tych, którzy stracą

  Bartosz Kwiatkowski, PwC: PKB Polski wzrośnie, ale to nie pocieszy tych, którzy stracą

  Z danych Komisji Europejskiej wynika, że 20 mln europejskich firm zatrudniających mniej niż 250 pracowników stanowi trzon gospodarki unijnej. Skupiają ponad 2/3 osób pracujących w sektorze prywatnym, a w latach 2002–2010 dały aż 85 proc. miejsc pracy. Trudno im jednak konkurować z firmami na rynku amerykańskim, zarówno z powodu barier celnych, jak i ograniczeń pozataryfowych. Udział małych i średnich firm to ok. 28 proc. całkowitego eksportu z Unii do Stanów Zjednoczonych. KE deklaruje, że przedsiębiorstwom, które obecnie działają głównie lokalnie, ewentualnie w ramach podzleceń uczestniczą w handlu międzynarodowym, trzeba dać szanse na konkurowanie z podmiotami w USA. Zapewnia więc, że MSP za sprawą TTIP otrzymają dostęp do istotnych informacji, wsparcie eksportu lub inwestycji oraz prawo wypowiedzenia się na etapie wdrażania umowy. Upublicznione dokumenty faktycznie wiele mówią o dostępie do informacji. O sposobach wdrażania pozostałych ułatwień niewiele wiadomo. Brak też ciągle aktualnego raportu, w którym KE oceniłaby faktyczny możliwy wpływ TTIP na małe firmy po zwiększeniu importu z USA.

  czytaj więcej

 • Konkurować jak Newag z Pesą: Nadmierny urodzaj, tak samo jak brak zamówień, to klęska

  Konkurować jak Newag z Pesą: Nadmierny urodzaj, tak samo jak brak zamówień, to klęska

   Pierwsza z firm podbija Włochy. Druga uruchamia spółkę dzierżawiącą lokomotywy. Ale obie mają też poważne problemy. Nadmierny urodzaj, tak samo jak brak zamówień, to klęska

  czytaj więcej

 • Pracownicy jednak bez ochrony: Agencje łamią zasady tymczasowego zatrudniania

  Pracownicy jednak bez ochrony: Agencje łamią zasady tymczasowego zatrudniania

  Agencje łamią zasady tymczasowego zatrudniania. Co trzecia zawierana przez nie umowa powinna być tą o pracę. Obecne przepisy nie chronią pracowników tymczasowych przed nadużyciami ze strony agencji zatrudnienia i pracodawców użytkowników. Odpowiednio 72 i 73 proc. tych ostatnich narusza ustawę określającą zasady takiego zatrudnienia.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników