wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak prawidłowo złożyć pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę

  ... pracodawcę obowiązują okresy wypowiedzenia umów o pracę. Umowę o pracę zawartą na czas ... od zmiany pracodawcy pracownik postanowił złożyć wypowiedzenie umowy o pracę nowemu pracodawcy. Termin wypowiedzenia umowy przez pracownika wynosi trzy miesiące ... pracy określone w kodeksie pracy okresy wypowiedzenia ... ma przeszkód, aby pracownik złożył pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę w trakcie urlopu ...

  czytaj więcej

 • Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika. Formalności przy odejściu z pracy

  ... z możliwością ich wypowiedzenia. Wypowiedzenia umowy o pracę co do zasady ... uznał, że rozwiązać umowę o pracę można również ustnie, ... obowiązku uzasadniania rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Skrócenie okresu wypowiedzenia Co do zasady ... okresów wypowiedzenia zawartych w kodeksie pracy. Jeśli pracownikowi zależy na ... jednak trybu rozwiązania umowy o pracę.

  czytaj więcej

 • Jakie przyczyny uzasadniają <strong>wypowiedzenie</strong> <strong>umowy</strong> <strong>o</strong> <strong>pracę</strong> <strong>przez</strong> pracodawcę

  Jakie przyczyny uzasadniają wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

  ... jest brak zasadności wypowiedzenia, drugą - naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów. Jeżeli pracodawca wypowiadając pracownikowi umowę o pracę, nie dopełni wymogów ... żadnej umowy o zakazie konkurencji? Tak Wypowiedzenie umowy o pracę jest zwykłym ... , prowadzenie działalności konkurencyjnej przez pracownika stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia mu umowy o pracę zarówno wtedy, gdy pracownik prowadzi ją wbrew ...

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo wręczyć <strong>pracownikowi</strong> <strong>wypowiedzenie</strong> <strong>umowy</strong> <strong>o</strong> <strong>pracę</strong>

  Jak prawidłowo wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę

  Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na ... za skuteczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę złożone za pomocą ... będzie jednak przepisy o formie pisemnej wypowiadania umów o pracę i uzasadniać roszczenia pracownika o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przez co może on ... nastąpi doręczenie pisma o wypowiedzeniu umowy. Doręczenie ...

  czytaj więcej

 • Kiedy pracodawca nie musi podać przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę

  ... rozumieć przez pojęcie zasadności wypowiedzenia umowy o pracę. Natomiast nie ... ). Przykład: Odmowa zawarcia umowy o zakazie konkurencji Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę z powodu odmowy ... na projekcie uchwały, wypowiedział umowę o pracę pracownikowi zatrudnionemu na tym ... . Przykład: Brak troski o zakład pracy Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę, wskazując jako przyczynę ...

  czytaj więcej

 • Czy nieuzasadnione rozwiązanie <strong>umowy</strong> <strong>o</strong> <strong>pracę</strong> <strong>przez</strong> <strong>pracownika</strong> jest skuteczne

  Czy nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika jest skuteczne

  ... pracodawcy, może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (art. 55 par. ... tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w takiej samej ... do zasadności rozwiązania umowy o pracę pracodawca musi wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie po dniu ... tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, przewiduje co prawda ...

  czytaj więcej

 • Stosowanie mobbingu może być przyczyną rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia

  ... lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym ... poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub ... podstawach cywilnoprawnych (zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej). Może być nim tylko pracownik w rozumieniu ... zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę. Zachowania sprawcy mobbingu ...

  czytaj więcej

 • Czy <strong>wypowiedzenie</strong> <strong>umowy</strong> <strong>o</strong> <strong>pracę</strong> dokonane <strong>przez</strong> osobę nieupoważnioną jest ważne

  Czy wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez osobę nieupoważnioną jest ważne

  ... – prowadzi do rozwiązania umowy o pracę. Jest jednak obciążone ... i do rozwiązania umowy o pracę w ogóle nie dojdzie. Pracownik pozostaje pracownikiem, choćby wydano mu świadectwo pracy, zaprzestano dopuszczania do pracy i wypłacania wynagrodzenia. Pracownik może wówczas zwrócić ... , a był do pracy gotowy. Pogląd o skutkach działania przez osobę nieupoważnioną wyraził ...

  czytaj więcej

 • Kiedy utrata zaufania do <strong>pracownika</strong> może uzasadniać <strong>wypowiedzenie</strong> <strong>umowy</strong> <strong>o</strong> <strong>pracę</strong>

  Kiedy utrata zaufania do pracownika może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę

  ... .in. w przekonaniu o możliwości polegania na ... znaczenie przy ocenie pracownika w kontekście skutków, jakie prawo pracy z nim ... , może zatem uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę. Należy jednak podkreślić, ... chodzi tu tylko o zachowanie pracownika, które jest związane ... . w razie popełnienia przez pracownika przestępstwa poza zakładem pracy). Przyczyna wypowiedzenia musi być prawdziwa ...

  czytaj więcej

 • Jakie roszczenia ma pracownik w razie wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę

  ... odszkodowania (od zawiadomienia pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub dnia wygaśnięcia umowy o pracę) Gdy wypowiedziano umowę na czas określony ... ROSZCZEŃ Spółka wypowiedziała pracownikowi umowę o pracę z powodu zaniedbywania przez niego obowiązków ... domagał się orzeczenia o zmianie sposobu rozwiązania umowy o pracę na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron ...

  czytaj więcej

 • Czy można cofnąć <strong>wypowiedzenie</strong> <strong>umowy</strong> <strong>o</strong> <strong>pracę</strong>

  Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę

  ... i pracodawca mogą wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony, ... dotyczącymi oświadczenia woli, wypowiedzenie umowy o pracę uznaję się więc ... /86), skuteczne cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę wymaga zgody tego pracownika, nawet jeżeli wcześniej pracownik odwołał się od wypowiedzenia do sądu pracy. Jeżeli pracownik nie wyrazi zgody ...

  czytaj więcej

 • Nie każde zwolnienie lekarskie chroni przed wypowiedzeniem umowy o pracę

  ... wypowiedzenia umowy o pracę podczas nieobecności pracownika w pracy ... , SN stwierdził, iż wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który świadczył pracę, a następnie wykazał, ... w dacie złożenia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, natomiast zachorowanie pracownika w okresie już ... 15 minutach przyniósł pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę. Pracownik złożył do sądu ...

  czytaj więcej

 • Jak skutecznie cofnąć <strong>wypowiedzenie</strong> <strong>umowy</strong> <strong>o</strong> <strong>pracę</strong>

  Jak skutecznie cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę

  ... cofnięcie złożonego pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę. Zastosowanie w ... Najwyższego skuteczne cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę wymaga zgody tego pracownika, nawet jeżeli wcześniej pracownik odwołał się od wypowiedzenia do sądu pracy (zob. uchwała Sądu ... tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. Oświadczenie woli pracodawcy o cofnięciu wypowiedzenia powinno zostać skierowane ...

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo uzasadnić <strong>wypowiedzenie</strong> <strong>umowy</strong> <strong>o</strong> <strong>pracę</strong>

  Jak prawidłowo uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę

  ... po wręczeniu mu wypowiedzenia umowy o pracę (wyrok SN z ... stwierdził, iż podanie przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić w ... samym piśmie zawierającym wypowiedzenie umowy. Przyczyna wypowiedzenia podana pracownikowi powinna być ... zawodowych posiada informacje o przyczynie zwolnienia. Niepodanie przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę lub niewystarczające jej ...

  czytaj więcej

 • Ustne <strong>wypowiedzenie</strong> <strong>umowy</strong> <strong>o</strong> <strong>pracę</strong> jest skuteczne

  Ustne wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne

  ... oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę przekazane pracownikowi przez bezpośredniego przełożonego jest ... pracy i chce wypowiedzieć mu umowę o pracę, ... co do oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Oświadczenie złożone niezgodnie ... tego powodu, jeśli pracownik nie zaskarżyłby ustnego wypowiedzenia umowy o pracę złożonego przez pracodawcę, umowa o pracę rozwiązałaby się z ...

  czytaj więcej

 • <strong>Wypowiedzenie</strong> <strong>umowy</strong> <strong>o</strong> <strong>pracę</strong> tymczasową

  Wypowiedzenie umowy o pracę tymczasową

  ... określa, że agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony ... też omówić zasady wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową wiążące agencję pracy tymczasowej. Ustawa pozostawia ... . Z kolei agencja pracy tymczasowej przy wypowiadaniu umowy o pracę pracownikowi tymczasowemu musi stosować ... pracy nie podlega wypowiedzeniu. W przypadku gdy umowa o pracę ...

  czytaj więcej

 • Czy błędne rozliczenie mienia może uzasadniać <strong>wypowiedzenie</strong> <strong>umowy</strong> <strong>o</strong> <strong>pracę</strong>

  Czy błędne rozliczenie mienia może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę

  ... do utraty przez pracodawcę zaufania do pracownika. Utrata zaufania uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę na czas ... rozwiązania bezterminowego stosunku pracy. Przykładowo uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę brak oczekiwanej przez pracodawcę dbałości, staranności ... nie uzasadnia oceny pracownika jako nieprzydatnego do pracy na zajmowanym stanowisku pracy i rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem (wyrok Sądu Najwyższego ...

  czytaj więcej

 • Ciąża tuż przed zwolnieniem: Jak cofnąć <strong>wypowiedzenie</strong> <strong>umowy</strong> <strong>o</strong> <strong>pracę</strong>

  Ciąża tuż przed zwolnieniem: Jak cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę

  ... pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać jej umowy o pracę. Wyjątki dotyczą nielicznych ... Najwyższy, zakaz rozwiązywania umowy o pracę obowiązuje także w ... już po rozwiązaniu umowy o pracę (wyrok ... sama pracownica złożyła wypowiedzenie umowy o pracę może je cofnąć, ... dniu składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. linki wyróżnione

  czytaj więcej

 • <strong>Wypowiedzenie</strong> <strong>umowy</strong> <strong>o</strong> <strong>pracę</strong> a reprezentacja spółki

  Wypowiedzenie umowy o pracę a reprezentacja spółki

  ... pojęciu naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów o pracę, o którym mówi art. ... lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów, sąd orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia lub przywróceniu do pracy albo zasądza ... w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia). Z punktu widzenia pracowników warto przy rozwiązywaniu umów o pracę pytać o pełnomocnictwo lub inne ...

  czytaj więcej

 • Jak liczyć okresy wypowiedzenia umowy o pracę

  ... wolne na poszukiwanie pracy wyłącznie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę. Wymiar zwolnienia ... . zm.). Czy okresy wypowiedzenia będą równe Pracownik wykonuje u mnie pracę na podstawie dwóch umów o pracę. Pierwsza to umowa na czas nieokreślony, ... o możliwości rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, • 2 tygodnie, dla umów o pracę ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Sierpień 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506

zobacz więcej