wyroki sądu najwyższego prawo pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu wyroki sądu najwyższego prawo pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące wyroki sądu najwyższego prawo pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Kiedy musisz poinformować pracodawcę o ciąży

  Kiedy musisz poinformować pracodawcę o ciąży

  Nawet jeśli pracownica nie poinformuje przełożonego o ciąży, nadal przysługują jej ochrona prawna, w tym zakaz zwalniania z pracy.

  czytaj więcej

 • Menedżerowie mogą łatwo uniknąć 70-proc. PIT

  Menedżerowie mogą łatwo uniknąć 70-proc. PIT

  Jest sposób na obejście drakońskiej daniny od odpraw i odszkodowań. Członkowie zarządów i menedżerowie zwalniani ze spółek Skarbu Państwa i firm komunalnych nie płacą 70-proc. podatku, jeżeli wypłata wynika z porozumienia z pracodawcą, a nie z umowy o pracę.

  czytaj więcej

 • SN: ZUS nie zakwestionuje emerytury nauczyciela, gdy umowa rozwiązuje się z upływem czasu

  SN: ZUS nie zakwestionuje emerytury nauczyciela, gdy umowa rozwiązuje się z upływem czasu

  Warunek rozwiązania stosunku pracy wymagany do nabycia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest spełniony w przypadku, gdy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta. Taką uchwałę podjął wczoraj poszerzony skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, rozpatrując zagadnienie prawne postawione przez pierwszego prezesa SN prof. dr hab. Małgorzatę Gersdorf. Dotyczyło ono tego, czy przesłanka rozwiązania przez nauczyciela stosunku pracy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800 ze zm.), jest spełniona, jeśli umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta (art. 30 par. 1 pkt 4 k.p.).

  czytaj więcej

 • Podwójny porządek prawny - tak wojna o trybunał odbije się na obywatelach

  Podwójny porządek prawny - tak wojna o trybunał odbije się na obywatelach

  To już przestaje być prawna abstrakcja. Za chwilę każdy Polak będzie mógł na własnej skórze odczuć istnienie dwóch porządków prawnych – wynikającego z orzeczeń trybunału i alternatywnego, kreowanego przez rząd.

  czytaj więcej

 • Jędrasik-Jankowska: Posłom wydaje się, że sprawy dotyczące emerytur czy rent wystarczy tylko chcieć uregulować [WYWIAD]

  Jędrasik-Jankowska: Posłom wydaje się, że sprawy dotyczące emerytur czy rent wystarczy tylko chcieć uregulować [WYWIAD]

  Problemem jest, że panuje przekonanie, iż na ubezpieczeniach społecznych znają się wszyscy. I tak jak w projektach ustaw podatkowych posłowie sami z siebie w toku prac komisji sejmowych wiele nie zmieniają, bo to są skomplikowane zagadnienia, tak wydaje im się, że różne kwestie dotyczące emerytur czy rent wystarczy tylko chcieć uregulować. Tymczasem, nawet jeśli wiedzą, co chcą naprawić, to jak widać nie zawsze im wychodzi. - mówi w wywiadzie dla DGP Prof. Inetta Jędrasik-Jankowska, Katedra Prawa Ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego.

  czytaj więcej

 • Spór o TK: Wojewodowie i MSWiA kontratakują. Będzie unieważnianie uchwał

  Spór o TK: Wojewodowie i MSWiA kontratakują. Będzie unieważnianie uchwał

  Część wojewodów grozi unieważnieniem samorządowych uchwał dotyczących respektowania niepublikowanych orzeczeń trybunału. Inni mają wątpliwości, ale rząd ma już pomysł, by im je wybić z głowy.

  czytaj więcej

 • Orzecznictwo TK. Rząd powinien zachować powściągliwość wobec samorządów

  Orzecznictwo TK. Rząd powinien zachować powściągliwość wobec samorządów

  Coraz więcej samorządów w ślad za Warszawą i Łodzią deklaruje, że będą respektować niepublikowane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. I przyjmuje stosowne uchwały. W związku z tym nasuwa się wiele wątpliwości, ot choćby ta, czy tego typu akty mają moc wiążącą i czy może je unieważnić wojewoda. Pisaliśmy o tym szczegółowo w DGP w ubiegłym tygodniu (nr 80 i 82). Dzisiaj kolejny głos w dyskusji i odpowiedzi na pytania: czy rząd może zmusić rady gmin do zmiany stanowiska oraz czy w takiej sytuacji Sejm na wniosek Rady Ministrów może rozwiązać radę gminy. Przeprowadziliśmy też sondę wśród samorządów, z której wynika, że nie wszyscy, przynajmniej od razu, zamierzają podejmować wspierające TK uchwały.

  czytaj więcej

 • Opłacanie składek za granicą: Ucieczka przed ZUS na Słowację nie zawsze się uda

  Opłacanie składek za granicą: Ucieczka przed ZUS na Słowację nie zawsze się uda

  Czy zgoda organu rentowego na opłacanie składek za granicą jest ostateczna? Większość przedsiębiorców sądzi, że tak. A potem się dziwią, że zakład ich kontroluje i sprawdza, czy etat bądź firma faktycznie poza Polską istnieje.

  czytaj więcej

 • SN: Sąd oceni dyscyplinarkę w postępowaniu cywilnym

  SN: Sąd oceni dyscyplinarkę w postępowaniu cywilnym

  Sędziowie, którzy rozpatrują odwołania dyscyplinarne funkcjonariusza służby więziennej, nie mogą stosować procedury karnej, ale cywilną. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • SN: Przyczyny zwolnienia określone lakonicznie, ale skuteczne

  SN: Przyczyny zwolnienia określone lakonicznie, ale skuteczne

  Pedagog wczesnoszkolny, który w sposób mało przejrzysty został wytypowany do zwolnienia, może liczyć na odszkodowanie, ale nie na przywrócenie do pracy. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Zmiana zasad wyboru sędziów do KRS. Żurek: To skok na radę za jej stanowisko w sprawie wyroków trybunału

  Zmiana zasad wyboru sędziów do KRS. Żurek: To skok na radę za jej stanowisko w sprawie wyroków trybunału

  Zmiana zasad wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, zakaz łączenia funkcji prezesa lub wiceprezesa sądu z członkostwem w KRS; brak możliwości zasiadania w radzie przez więcej niż jedną kadencję, oraz wygaszenie kadencji obecnych członków tego ciała – to tylko niektóre zmiany jakie przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

  czytaj więcej

 • Zwolnienie z PIT nie powinno zależeć od tego, jak zostanie nazwane świadczenie

  Zwolnienie z PIT nie powinno zależeć od tego, jak zostanie nazwane świadczenie

  Organy podatkowe zmieniły stanowisko w zakresie opodatkowania rekompensat dla pracowników w ramach Programów Dobrowolnych Odejść. Liberalne dotąd podejście zmieniło się o 180 stopni.

  czytaj więcej

 • Prawo autorskie nie chroni idei

  Prawo autorskie nie chroni idei

  Wykorzystanie ogólnych koncepcji i pomysłów dotyczących projektu produktu czy usługi nie łamie praw autorskich – orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Prof. Ewa Łętowska. Fakty i mity o kontroli konstytucyjności w Polsce

  Prof. Ewa Łętowska. Fakty i mity o kontroli konstytucyjności w Polsce

  Ostatnimi czasy temat zrobił się aktualny, a znawców konstytucji, kontroli konstytucyjności oraz konstytucjonalistów z powołania i obwołania, chętnych pytać i odpowiadać – przybyło. Postanowiłam zatem zebrać to razem, w postaci FAQ (ang. frequently asked questions), czyli dobrze znanych bloków pytań zgłaszanych przez użytkowników internetu. Cechą tych pytań jest sugerowanie fałszywych tropów, bo myśli pytających krążą dziwnymi torami.

  czytaj więcej

 • Bezprawne ogrodzenia i brak przejścia nad jeziorem? NIK potwierdza samowolę, a władze bezradne

  Bezprawne ogrodzenia i brak przejścia nad jeziorem? NIK potwierdza samowolę, a władze bezradne

  PRAWO WODNE: Spacer brzegiem jeziora? Zapomnijmy. Półtorametrowa strefa niezagrodzona od brzegu, czyli tzw. prawo przejścia, to na ogół fikcja prawna. Kto ma grunt na brzegu, grodzi go do samej wody, a nawet w głąb akwenu, żeby nikt mu nie naruszał własności. Do zmiany podejścia nie może zmusić opornych ani wójt, ani zarząd gospodarki wodnej, ani nawet policja. Kary są śmieszne, a przypadków naruszeń jest coraz więcej. Sprawie przyjrzała się po raz kolejny Najwyższa Izba Kontroli. Potrzebna jest zmiana przepisów, bo kary są mało dolegliwe, a skuteczna pozostaje w praktyce tylko droga sądowa. To zaś trwa bardzo długo. Choć wynika to wprost z przepisów, spory budzi też samo ustalanie linii brzegowej, a ostatni wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdza, że w mniej zawiłych sprawach wątpliwości nie ma. Najważniejsza jest krawędź brzegu, potem linia porostu traw i wreszcie stan wody (patrz poniżej). Niewiele wskazuje na to, że coś się zmieni. Wprawdzie obecnie trwają prace nad nowym prawem wodnym (projekt jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji), a resort środowiska odpowiada, że analizuje raport, ale zapowiedzi zmiany przepisów w tej kwestii na razie jednak nie ma.

  czytaj więcej

 • Wniosek RPO poróżnił prokuratorów

  Wniosek RPO poróżnił prokuratorów

  Rzecznik praw obywatelskich uprawia politykę, a nie walczy o nasze prawa – takie głosy wybrzmiewają w środowisku prokuratorskim. Dowodem ma być ostatnia jego interwencja dotycząca przenoszenia prokuratorów o kilka stopni niżej w hierarchii.

  czytaj więcej

 • Demokracja a rządy prawa

  Demokracja a rządy prawa

  Wypowiedź wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, która padła w wywiadzie dla Radia RMF 27 kwietnia 2016 r. w związku z podjętą dzień wcześniej uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, że „my chcemy realnie rządzić” (jak można wnosić z jej kontekstu – rządzić absolutnie, bez jakichkolwiek ograniczeń bądź hamulców), skłania do głębszej refleksji na temat relacji pomiędzy ideą demokracji a koncepcją państwa prawnego.

  czytaj więcej

 • Sędzia z dodatkowym zatrudnieniem. Złe warunki nie zwalniają z odpowiedzialności

  Sędzia z dodatkowym zatrudnieniem. Złe warunki nie zwalniają z odpowiedzialności

  Nawet jednorazowe dodatkowe zajęcie sędziego może przynieść ujmę godności urzędu, pełniący dyżur telefoniczny sędzia musi stawić się do służby, jeżeli wymagają tego okoliczności, a ten będący na zwolnieniu lekarskim powinien współdziałać z kierownictwem sądu w celu zapobieżenia dezorganizacji pracy. To tylko niektóre wskazówki, jakie dał sędziom Sąd Najwyższy, rozpatrując w ubiegłym roku odwołania od orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników