wyroki sądu najwyższego prawo pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu wyroki sądu najwyższego prawo pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące wyroki sądu najwyższego prawo pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Sąd Najwyższy o prawie do wcześniejszej emerytury: ważny rodzaj pracy, a nie jej nazwa

  ... potwierdzające 15 lat pracy w szczególnych warunkach. ... dzień jako okres pracy w warunkach uprawniających ... tego powodu odmówił prawa do świadczenia. ... ZUS jako okresów pracy w szczególnych warunkach pracy wykonywanej od 2 ... złożył apelację od wyroku. Zwrócił uwagę, że praca tzw. smarownika pojawiała ... skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. W ocenie SN ...

  czytaj więcej

 • Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie Sądu Najwyższego

  ... wypowiedzenia umowy o pracę. Sąd Najwyższy nie uwzględnił kasacji ... również przytoczyć twierdzenie Sądu Najwyższego z wyroku z 2 września ... pozwanego za niezasadną, sąd II instancji zmienił wyrok sądu I instancji wobec ... za niezgodne z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Sąd I ... .p. przedstawioną w wyrokach Sądu Najwyższego z dnia 7 ...

  czytaj więcej

 • Uwaga na <strong>wyroki</strong> <strong>Sądu</strong> <strong>Najwyższego</strong>. Nie wszystkie są zgodne z przepisami

  Uwaga na wyroki Sądu Najwyższego. Nie wszystkie są zgodne z przepisami

  ... zaaprobowane przez sądy powszechne. Wyrok z 6 ... którego pracownik nabył prawo w poprzednim zakładzie pracy, chociażby stosunek pracy w dotychczasowym zakładzie ... w hierarchii zakładu pracy. Sąd Najwyższy przyjął, że w ... wypowiedzenie narusza kodeks pracy. Wyrok z 23 września ... chwili wykrycia błędu. (...) Sąd Najwyższy przyjął, że jeśli ... się na błąd. Sąd Najwyższy przyjął, że w ...

  czytaj więcej

 • Najnowsze i najciekawsze <strong>wyroki</strong> <strong>Sądu</strong> <strong>Najwyższego</strong> o wynagrodzeniach

  Najnowsze i najciekawsze wyroki Sądu Najwyższego o wynagrodzeniach

  ... także w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Poniżej analiza tych wyroków, które w ostatnim ... sądem rejonowym sąd ... , z autonomicznych źródeł prawa pracy i z umowy ... go wezwać do pracy. Wyrok SN z 13 ... uchylił w części wyrok sądu II instancji i ... wypłaty nie naruszało prawa pracy”. Istnieją również inne wyroki SN potwierdzające wskazaną ...

  czytaj więcej

 • Jak ubezpieczony może odwołać się od niekorzystnego wyroku sądu pracy

  ... sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę ... terminie (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 25 lutego ... Sprawy z zakresu prawa pracy mogą mieć charakter ... spraw rozpoznawanych przez sądy pracy. Sprawy o charakterze ... wniósł bezpośrednio do sądu okręgowego apelację od wyroku oddalającego jego powództwo ... przywrócenie do pracy. Po trzech dniach sąd okręgowy przekazał ...

  czytaj więcej

 • Czy osoba przywrócona do <strong>pracy</strong> ma <strong>prawo</strong> do urlopu za okres pozostawania bez <strong>pracy</strong>

  Czy osoba przywrócona do pracy ma prawo do urlopu za okres pozostawania bez pracy

  ... , pracownik przywrócony orzeczeniem sądu do pracy nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego ... stanowisko reprezentuje również Sąd Najwyższy w swoim dotychczasowym ... usprawiedliwionej nieobecności w pracy, świadczącej pracę. Przypadki, kiedy nabywa ... jest przywracany do pracy. Prawo do urlopu wypoczynkowego ... czasu przywrócenia do pracy przez sąd nie pozostaje ona ... ze stosunkiem pracy, w tym prawo do urlopu ...

  czytaj więcej

 • Wydziały pracy w sądach do likwidacji. Firmy i pracownicy poczekają na wyrok

  ... w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz ... sprawy z zakresu prawa pracy ciągną się latami. ... w sprawie likwidacji sądów pracy skierował już list ... zakresu prawa pracy i 12 ... dotyczy rozwiązania stosunku pracy). Likwidacja sądów pracy nie polepszy ich ... . spraw z zakresu prawa pracy wpłynęło do sądów w I półroczu ...

  czytaj więcej

 • <strong>Wyrok</strong> <strong>sądu</strong> <strong>pracy</strong> ZUS nie zawsze weźmie pod uwagę

  Wyrok sądu pracy ZUS nie zawsze weźmie pod uwagę

  ... finał znajdują w sądzie pracy. Jeśli ubezpieczony składa ... w postępowaniu prawomocnego wyroku sądu pracy. Skutek nie wobec ... toku postępowania przed sądem pracy, nie budzi wątpliwości, ... zakład jest takim wyrokiem związany. Otóż nie ... strony i sąd, który je ... ubezpieczenie społeczne (tak Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu ... faktyczne wynagrodzenie ustalone wyrokiem sądu pracy zostało wypłacone, to ...

  czytaj więcej

 • Uprawnienia związków zawodowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego

  ... wyroku w całości. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację powoda. Sąd ... społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. SĄD NAJWYŻSZY o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy Związkowiec ... . Z powyższych przyczyn Sąd Najwyższy uchylił wyrok i przekazał sprawę sądowi II instancji. OPINIA ... do wygaśnięcia stosunku pracy. Kasację od powyższego wyroku złożył powód, zaskarżając wyrok w całości. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację. Istota ...

  czytaj więcej

 • Zlecenie jak umowa o <strong>pracę</strong>. <strong>Sąd</strong> <strong>Najwyższy</strong> zmienia linię orzeczniczą i daje zielone światło

  Zlecenie jak umowa o pracę. Sąd Najwyższy zmienia linię orzeczniczą i daje zielone światło

  ... podstawie umów o pracę. Potwierdzają to najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego, w których coraz ... podstawowych cech stosunku pracy. Traktowano je jako ... od umowy o pracę. Coraz częściej podkreśla ... tylko dla stosunku pracy. Praca wykonywana na zleceniu ... nie można odmówić prawa do kontroli ... podstawie umowy o pracę. Sąd Najwyższy dopuścił taką możliwość ...

  czytaj więcej

 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym w orzecznictwie Sądu Najwyższego

  ... określonym umową o pracę. Sąd Najwyższy nie podzielił stanowiska ... pracy. Orzecznictwo Sądu Najwyższego ... skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sąd ustalił, że składkę ... przyjąć, iż stanowisko Sądu Najwyższego jest słuszne. SĄD NAJWYŻSZY o ubezpieczeniach podczas ... skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sąd uznał, że skarga ... kancelarii prawniczej Salans Wyrok Sądu Najwyższego jest kontynuacją utrwalonej ...

  czytaj więcej

 • Uprawnienia pracownicze kobiet w orzecznictwie Sądu Najwyższego

  ... umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w terminie ... ), a także zasadą prawa pracy wzmożonej ochrony pracy pracownic w okresie ... po ustaniu stosunku pracy. Według Sądu Najwyższego osoba, która złożyła ... uprawnień przewidzianych przepisami prawa. SĄD NAJWYŻSZY o pozornym zawieraniu ... strony pozwanej zaskarżony wyrok odpowiada prawu. Za trafny uznał Sąd Najwyższy zarzut kasacji o ...

  czytaj więcej

 • Tajne faktury <strong>Sądu</strong> <strong>Najwyższego</strong>. Dlaczego SN nie udostępnia informacji?

  Tajne faktury Sądu Najwyższego. Dlaczego SN nie udostępnia informacji?

  ... decyzji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, można by utajnić prawie każdą umowę handlową ... ePaństwo toczy z Sądem Najwyższym spór o dostęp ... , dlaczego zawierają one wyroki, których Sąd Najwyższy z niewiadomych względów ... zakończyła się przegraną Sądu Najwyższego, to nadal nie ... Sąd Najwyższy ... wysyłanych e-mailowo wyroków przez pracowników Sądu Najwyższego. Zdarzało się, że ...

  czytaj więcej

 • Wypowiedzenie zmieniające w orzecznictwie sądu najwyższego

  ... wniosła pozew do sądu pracy. Sąd I instancji przywrócił ... Salans W tym wyroku Sąd Najwyższy opowiedział się za ... pracy. Sąd Najwyższy ... , pozostając w stosunku pracy. SĄD NAJWYŻSZY o elementach stosunku pracy Zmiana nazwy stanowiska ... i zmieniając zaskarżony wyrok przywrócił powódkę do pracy na poprzednie warunki pracy i płacy. Sąd stwierdził, że nie ...

  czytaj więcej

 • Kiedy w <strong>prawie</strong> <strong>pracy</strong> stosujemy kodeks cywilny

  Kiedy w prawie pracy stosujemy kodeks cywilny

  ... sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio ... tylko o kodeks pracy. Prawo pracy to także przepisy ... cywilną a zasadami prawa pracy. Zwrot „zasady prawa pracy” może w pierwszym ... z podstawowych zasad prawa pracy. Kodeks pracy w art. 111 ... wygasł stosunek pracy. 3. Czynności prawne Prawo pracy reguluje wiele ...

  czytaj więcej

 • 10 najważniejszych <strong>wyroków</strong> <strong>Sądu</strong> <strong>Najwyższego</strong> 2014 roku: Czas <strong>pracy</strong> i okres wypowiedzenia przy umowie terminowej

  10 najważniejszych wyroków Sądu Najwyższego 2014 roku: Czas pracy i okres wypowiedzenia przy umowie terminowej

  ... ustalić z góry sąd, który rozstrzygnie ich ... wliczane do czasu pracy? Jaki ... odpowiadał w swoich wyrokach Sąd Najwyższy w 2014 r. ... kwestii rozwiązania stosunku pracy. W wyroku z 5 czerwca ... zależności od stażu pracy, jest sprzeczny z prawem unijnym. – Zastosowanie krótkiego, ... z zakresu czasu pracy był wyrok z 6 maja ...

  czytaj więcej

 • Czy w okresie pozostawania bez <strong>pracy</strong> pracownik nabywa <strong>prawo</strong> do urlopu wypoczynkowego

  Czy w okresie pozostawania bez pracy pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego

  ... jako osobie świadczącej pracę na podstawie stosunku pracy. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia ... pracownikowi przywróconemu do pracy orzeczeniem sądu, który podjął pracę u dotychczasowego pracodawcy, ... okres pozostawania bez pracy nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego ... ze stosunkiem pracy, wśród nich prawo do tzw. ... świadczeń socjalnych (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 14 marca ...

  czytaj więcej

 • Renty z tytułu niezdolności do pracy: Sąd nie może wydać wyroku jeśli ubezpieczony przebywa w szpitalu

  Tak orzekł Sąd Najwyższy (SN) w sprawie ... ona zdolna do pracy. Tak samo uznał sąd okręgowy pracy i ubezpieczeń społecznych ... apelację od tego wyroku do sądu apelacyjnego. Sąd odmówił jej jednak prawa do renty, wskazując, ... SN. Jej zdaniem wyrok sądu apelacyjnego ... maja 2010 roku. Wyrok Sądu Najwyższego z 13 października ...

  czytaj więcej

 • Obowiązek przestrzegania przez pracownika czasu pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego

  SĄD NAJWYŻSZY o naruszeniu podstawowego ... Nieuzasadnione opuszczenie miejsca pracy może być przyczyną ... na opuszczeniu miejsca pracy, po wystosowaniu żądania ... kilku godzinach świadczenia pracy w tym właśnie ... u pracodawcy czasu pracy. Wyrok SN z 7 ... . zawarł umowę o pracę, zgodnie z którą ... stawił się do pracy i rozpoczął wykonywanie ... czasie pracy stanowi ciężkie ...

  czytaj więcej

 • Zadaniowy czas pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego

  SĄD NAJWYŻSZY o przesłankach umożliwiających ... nadgodziny Zadaniowy czas pracy ustala się po ... zadaniowego systemu czasu pracy, ale w razie ... czasu pracy określonych w ... . wniósł powództwo do sądu o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, ... oddalił. Od tego wyroku pracownik wniósł apelację. Wyrokiem z 11 grudnia ... treść w Tygodniku Prawa Pracy i Ubezpieczeń .

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne